Een A.A.T. lied

(wijs : Djingle Bells )

Wij rijden wel eens snel
als het ook wat minder kon.
De M.P. , ja die weet het wel
en zet ons op de bon.
Toch zijn wij steeds paraat
wij van de A.A.T.
En blijven steeds achtien karaat ,
al valt het vaak niet mee .


Tweemaal A , eenmaal T
men hoort het overal ,
in Nederland en Overzee.
Ik weet niet waar , niet al.
Van hoge piet tot soldaat
zijn wij heel tevree ,
als het maar op wielletjes gaat
bij de A.A.T.

Heeft een spatbord weer een deuk
en je denkt er niet meer an ,
bij inspectie zeggen ze doodleuk ,
dat wordt weer rekening man .
Maar zolang de wielen gaan
en de motor lekker bromt ,
trekken we er ons geen klap van aan
en zo blijven we gezond .

Wordt je voor een kleinigheid
de werkplaats ingestuurd .
Bezit je ziel in lijdzaamheid ,
je weet nooit hoelang het duurt .
Maar wees dan niet beducht ,
ook daaraan is gedacht .
Ze drukken je dan met een zucht
rap in de vaste wacht .

Maar alles bij elkaar
zijn wij toch heus niet slecht .
Wij kankeren dikwijls wel wat zwaar ,
maar alles komt terecht .
Staat alles op zijn kop ,
wij weten altijd raad .
Prestatie' s voeren wij ten top .
Wij zijn altijd paraat .

Nn

1e jrg nr 19 , 14 juli 1949