Bergjager

Nu wij gaan scheiden van dit mooie land
komt ook een eind aan onze krant
een jaar heeft hij precies bestaan
en dat is niet steeds vlot gegaan

P.P. de stichter van dit blad
heeft in het begin heel wat werk gehad
hij liep al maanden met het idee
maar de uitvoering , dat viel niet mee

De Big Boss was er eerst op tegen
begon voor - en nadeel af te wegen
P.P. kon daar niet tegen op
en zei : "ik haal mijn grote broer , pas op

Te samen zullen we 't duidelijk maken
en alle tegenwerpingen kraken "
en zo gezegd en zo gedaan
daar kwam Henk Dorst , de grote broer al aan

De Baas wees hem op de nadelen
en dat betoel , dat waren er velen
maar zij gingen er zwaar tegenin
en eindelijk gaf de Baas hen hun zin

Tegen jullie twee valt niet te praten
kom uit met je krant en toon resultaten
met een lang gezicht gaf hij dan toe
was van het redeneren moe

De redactie werd toen vlug bepaald
de overwinning was behaald
ook wer er overeengekomen
dat de Baas de openingsrede zou bomen

Voor de illustratie was Fraikin bereid
die tekende wel ( in de baas zijn tijd )
de sport zou Dorst dan wel verzorgen
die was ook niet van vandaag of morgen

Majoor Scholten kwam voor algemeen in actie
kapitein Paap nam de eindredactie
en redacteur werd onze Piet
daar had hij recht op , waar of niet

En in augustus vorig jaar
kwam het eerste nummer klaar
het was nog wel niet helemaal "af "
maar toch , de compagnie stond paf

Een eigen blad in de compie
dat was je wat , potverdrie
ze vonden het allemaal even aardig
maar geen een was voor een artikel vaardig

Zodat de redactie dit zelf moest doen
en daar wrong nu juist de schoen
zelf zaten zij in de B.A.T.
dus maakten zij maar weinig mee

Toch kwam de krant op tijd aan 't licht
en 't werd een blad als een gedicht
in 't tweede nummer kwam de naam
" DE BERGJAGER " heette het voortaan

De redactie kreeg een verandering
Steemers en Harms kwamen er in
het nummer werd beter afgewerkt
en 't ledental zeer aangesterkt

De krant was vlot en amusant
het was voor de compagnie " DE KRANT "
toen moest P.P. z'n werk plots staken
hij wilde aan zijn hersens taken

Het burgerleven dacht hij aan
hij wilde aan het studeren gaan
dat gaf ineens een groot malleur
de krant had toen geen redacteur

Henk Dorst heeft toen dat baantje opgenomen
dus het zou weer voor elkander komen
nu heeft de krant een jaar bestaan
de compie zal uit elkaar gaan

Bij dit 21ste verschijnen
gaat de Bergjager dus ook verdwijnen
wij pinken dan een traan uit 't oog
want onze krant , die zat ons hoog

Het wel en wee van onze compagnie
werd er beschreven en door wie ???
ik noem : Kassie , Erref , Tedeka
en Loeak , Ready , V.B.K.

En Texie , Yvonne , Javaweh
en lotgenoot Dico , C.B.
en Ompong en de Kankerpit
en nog een stel waar pit in zit

We zullen maar niet verder praten
de schuilnaam maar de schuilnaam laten
wel zeg ik dank aan die verhalers
die compies meningen vertalers

Het blad is gebleven wat het is
en dat was very baik , ja gewis

Ready

2e jrg nr 1 , 27 aug 1949

noot :
Gelukkig is op 27 augustus 1990 , 42 jaar na de oprichting , op initiatief van de sobats Jan Nijman en Henk Steemers , de Bergjager opnieuw gestart en wel met de 42ste jaargang nr 1 .