De Chevrolet

( wijs ketelbinkie )

Uit een odslkrant Haarlem 1946

Toen wij naar Castricum vertrokken
Met een Chevrolet , een oude schuit .
Zij stond rondom op slechte banden ,
de lagers vlogen het carter uit .
Zij kreunde en zuchtte aan alle kanten ,
't Chassis was bijna middendoor .
De spatborden waaiden als vlaggen ,
een ruit eruit een plank ervoor .

0 - 0 - 0

refrein ( na elk couplet )

Als ik dan rijd met dat vehikel
dat stuk oud ijzer van 'n karkas ,
denk ik met weemoed aan de jaren ,
toen het nog een echte auto was .

0 - 0 - 0

Zo rijden wij nu hele dagen
Naar Egmond , Alkmaar of Heilo ,
vrachtjes cement of hout en ijzer ,
ook zwarte vrachtjes pik ik zo .
Maar heeft zij een dag of drie gelopen ,
dan geeft zij er de brui weer aan .
En moet ik haar naar de werkplaats slepen ,
omdat zij niet meer verder kan .

0 - 0 - 0

En in de werkplaats aangekomen
waar zij weer rijdbaar wordt gemaakt .
Zonder gereedschap moet het gebeuren ,
de helft was reeds lang weer zoek geraakt .
En dat was ook niet veel bijzonders
een halve sleutel en zo meer .
Maar na zwoegen komt het voor elkander
en eindelijk loopt zij dan weer .

0 - 0 - 0

Maar ook gebeurt het vele malen
dan sta je plotseling weer stil .
Je gasleiding heeft een heel klein gaatje ,
zo komt het dat hij niet meer wil .
Dat dicht je dan met isolatie
wat in geen jaren al meer kleeft .
En wacht je op een andere wagen ,
tot die je dan een trekkie geeft .

0 - 0 - 0

Maar eens dan komt dan toch het einde ,
dat zij geen poot meer verder zet .
Zij kan beslist geen zucht meer geven
die arme , oude Chevrolet .
Dan gaat zij naar het auto - kerkhof .
Zo 't velen voor haar is gegaan .
En is zij op haar laatste rustplaats
waar zij al lang had moeten staan .

0 - 0 - 0

Zij dacht nu aan haar eind te wezen ,
zij heeft haar tijd ook wel gehad .
Maar toen begonnen zij mijn oudje
te slopen , waar nog maar wat zat .
Zo wordt zij weer van oude delen
terug in 't leven neergezet .
En kan ik weer opnieuw gaan zingen
't lied van mijn oude Chevrolet .