De levensloop van 14 A.A.T.

Drie jaar geleden , een heugelijke dag
was het dat 14 A.A.T. voor het eerst het levenslicht zag
officieren stonden aan de wieg
een majoor zei : " dat wordt een flinke baby , als ik me niet bedrieg "
de baby , hoe jong deze ook was
zat vol streken , dat bleek alras
de majoor van der Put die voor de opvoeding moest zorg dragen
bezorgde de baby heel wat zware dagen
veel moest de baby excerceren
en zelfs met een geweertje leren spelen
na dit te hebben gehad , mocht hij voor het eerst op pad
toen werd de baby de luier afgedaan
en was dit het begin van zijn bestaan .

Als jongeling was hij al spoedig wijs
en ging dan ook voor het eerst op reis
autorijden was zijn begeren
en hij ging naar Haarlem om dit te leren
nu was de jongen in zijn sas
en leerde het rijden alras
hij kreeg ook weldra eigen G.M.C. 's
toen begon voor hem de grote race
nu ging hij rijden van Oost naar West
jongens , dat beviel hem opperbest
nu wist heel Holland , het is gebleken
van 14 A.A.T. mee te spreken
overal waar hij kwam beland
ging een ieder aan de kant
een lichtzuil die niet uit wou wijken
moest aan de gevolgen bezwijken
met wagen en al ging hij de kruidenier met een bezoek vereren
en ook de burgemeester kon zo'n visite noteren
ook zat hij vol met kwajongens streken
daar weet de Haarlemse politie wel van mee te spreken .

Daarna begon men over zijn toekomst te praten
en men had al heel vlug in de gaten
dat hij in de tropen moest gaan opereren
hoe , dat zou de toekomst leren
eerst werd hij nog naar Leeuwarden getransporteerd
waar hem het nodige over Indie werd geleerd
hier moest hij ook heel wat verduren
daar de dokter hem het leven kwam bezuren
met grote naalden werd hij beurs geprikt
dit moest , wilde hij voor de tropen zijn geschikt
ook hier maakte hij zijn naam berucht
al was het alleen maar door die dobberklucht
na aan alle eisen te hebben voldaan
kon de reis weer verder gaan
in Amsterdam werd hij voor de laatste maal in Holland opgesteld
en beklom daarna als MAN de " Johan van Oldebarneveld "
toen de boot in al zijn voegen begon te beven
begon voor hem de grootste reis van heel zijn leven
dertig dagen duurde zijn overtocht
en heus , er mag op worden gepocht
hij gedroeg zich keurig en net
en werd op 5 november in Priok aan wal gezet .

Nu begon de tweede episode van zijn leven
die ik hier in het kort weer zal geven
in Batavia werd zijn bivak opgeslagen
en hier kreeg hij heel wat te verdragen
het bivak was aan alle kanten lek
het eten was niet voor een lekkerbek
maar ook hierop wist hij direct raad
en toonde dit ook door de daad
de blikfabriek is toen ontstaan
en hij behoefde niet meer met honger naar bed te gaan
de eerste tijd werd voor de NIRUB gereden
om zijn tijd zo nuttig mogelijk te besteden
toch spoedig kwam er verandering in zijn leven
een gedeelte van hem moest zich naar Medan begeven
hier deed hij ook prima zijn plicht
een prachtig werk heeft hij daar verricht
dapper reed hij de beruchte Medan - Belawan rit
die in verschillende kranten stond aangestipt
maar ook in Batavia was men zeer tevreden
over de Poentjakritten die hij daar heeft gereden .

Toen brak de eerste Politionele Actie aan
waar hij zich prima doorheen wist te slaan
hij doorkruiste Java , het is geen grap
van Bandoeng dwars naat Tjilatjap
van Tjilatjap moest hij naar Semarang rijden
waar hij zich aan het bailey - vervoer moest gaan wijden
hier werd het uiterste van zijn krachten gevraagd
maar daarover heeft hij nooit geklaagd
dapper sloeg hij zich door alle moeilijkheden
er werd tegen ziektes en andere narigheid gestreden
maar ook prettige dingen heeft hij daar gekend
ik denk maar aan het voetbalevenement
ook een revue werd in elkaar gezet
en bezorgde menig uurtje pret
hier kende hij ook zijn slappe dagen
dat hij een ieder om werk moest gaan vragen
toen kwam er voor hem een heuglijk bericht
dat hij spoedig zijn werk zou hebben verricht
en dat hij zou gaan demobiliseren
maar weer moest hij een teleurstelling incasseren
want een nieuwe actie ging men voeren
en weer moest hij gaan draaien op volle toeren
bij de Genie werd hij nu onder gebracht
en werkte hij weer uit alle macht
hij ging naar Djocja , Solo , Rembang en Sragen
en toonde dat hij teleurstellingen wist te dragen
hij deed en doet zijn plicht
waar werk moet worden verricht
en eenmaal breekt ook voor hem de tijd aan
dat hij naar Holland terug zal gaan .

TEXIE

1e jrg nr 13 , 8 apr 1949