Het A.A.T. lied

Op deze subpage staan een aantal liedjes en gedichten die door A.A.T.- ers in Indie op papier zijn gezet .

Deze liedjes zijn gebundeld door de A.A.T. -er J. Nijman

In deze bundel het volgende voorwoord :

Beste sobat

Voor je ligt een bloemlezing uit de oude Bergjagers namelijk een verzameling liedjes , gedichten , proza en rijmelarijen , allen zonder enige pretentie.
Zij zijn veelal ontstaan in de periode 1046 - 1949 in Ned. - Indie , in het door de koperen ploert geteisterde brein van een chauffeur in een hotsende en botsende Chevrolet drietonner , in de spaarzame rusten opgetekend op een kladje papier en later bij terugkomst in de tangsi gepubliceerd in "onze Bergjager" .
Deze pennevruchten zijn verzameld en gebundeld door Jan Nijman , jullie huidige hoofdredacteur Bergjager en worden jullie aangeboden ter gelegenheid van het 50 - jarig bestaan van onze Compagnie
de 14e Cie A.A.T.

NIL NOBIS ABSURDUM

Het copyright van de volgende pagina 's berust bij de hr. Nijman

 Hieronder staan de titels van de liedjes .

Klik op de titel om verder te gaan

De Chevrolet

Overpeinzingen

Ons A B C

Ze zeggen

De weg terug

Ode

Levensloop 14e AAT

De domme kracht

De vrijwillige koerier

Dr Duursma

Leen Eelman

Een AAT lied

Klacht van een sergeant

Wij AAT - ers

Salatiga

Bergjager

De nageblevenen