Historische verzameling Aan - en Afvoertroepen .

In de Gelderse plaats Stroe bevindt zich het museum van het Regiment Aan - en Afvoertroepen .

Er is een uitgebreide collectie te zien van o.a. uniformen en fotomateriaal van de Motordienst en de latere A.A.T.

Speciale aandacht heeft het tijdvak 1946 - 1949.

Het museum is gevestigd in het voormalige Protestants Militair Tehuis bij de generaal majoor Kootkazerne.

Historische Verzameling Aan- en Afvoertroepen

adres : PMT gebouw Kootkazerne Wolweg Stroe ( Gld ) tel. : 0577 - 466304

geopend : dinsdag & donderdag 9.15 - 15.30 uur. 24 dec. t/m 1 jan. gesloten

bron : historisch bezit Koninklijke Landmacht . wijzigingen voorbehouden