Adres


Brochures

Boekuitgaven

Lezingen

Diskettes

Kunst

De uitgeverij Iris is een anarchistische (non-profit) uitgeverij:

Uitgeverij IRIS

Postbankrekening 6259433

E-mail: dgevers@zonnet.nl

Alle uitgaven zijn te bestellen door het juiste bedrag over te maken op postbankrekening 6259433 ten name van Uitgeverij Iris te Amsterdam, onder vermelding van titel en/of reeksnummer, of door een e-mail te sturen naar: dgevers@zonnet.nl