Adres


Brochures


Boekuitgaven


Lezingen


Diskettes


Kunst


In de brochurereeks Anarchistische Teksten zijn de volgende uitgaven verschenen

No. 1: Bakoenin. "De internationale broederschap". 36 p., prijs € 4,54.
Dit unieke document, dat in vele 'Verzamelde Werken' van Bakoenin ontbreekt, is een kernachtige weergave van zijn opvattingen, die nu duidelijk een sociaal-anarchistische strekking hebben.

No. 2: Emile Henry, "Anarchist van de daad". 24 p., prijs € 4,54.
Binnen de anarchistische beweging is er een permanente discussie over het wel of niet gebruiken van geweld om de samenleving te veranderen. De anarchisten van de daad beschouwden geweld als de enige mogelijkheid om de sociale revolutie te realiseren. Deze brochure gaat over de persoon Emile Henry en zijn motieven.

No. 3: Oscar Wilde. "De menselijke ziel onder het socialisme". 50 p., prijs € 3,41.
'De meest ambitieuze bijdrage aan het anarchisme in de literatuur van de jaren 1890 was ongetwijfeld Oscar Wilde's De menselijke ziel onder het socialisme.' (George Woodcock)

No. 4: Lazare. "Anarchie". 26 p., prijs € 2.72.
Essay over anarchisme en anarchistische ethiek. Een door Lazare zelf enigszins bewerkte tekst van een lezing die hij op 5 september 1920 heeft gehouden tijdens een anarchistisch congres in Marseille, waar hij sprak als woordvoerder van de anarchisten van Bouches-du-Rhône.

No. 5: Een keerpunt in de Spaanse Burgeroorlog; anoniem protest. 22 p., prijs € 2,72.
Een aangrijpende en scherpzinnige getuigenis van de neergang van de sociale revolutie in Spanje in 1937.

No. 6: "Antisemitisme en revolutie: Bernard Lazare en de Dreyfus Affaire". 26 p., prijs € 3,41.
De Dreyfus-affaire verdeelde Frankrijk in twee kampen - enerzijds degenen die geloofden in de onschuld van Dreyfus, de Dreyfusards, en anderzijds de anti-Dreyfusards - die elkaar met ongekende felheid bestreden. De drijvende kracht achter de beweging van de Dreyfusards was ongetwijfeld Bernard Lazare, al wordt zijn naam in de talloze boeken die over de Dreyfus-affaire geschreven zijn vaak slechts terloops genoemd.

No. 7: Séverine, "Journaliste en feministe". 57 p., prijs € 4,54.
Séverine (1855-1929) was een befaamd journaliste en feministe, die al voor 1900 duidelijk en onomwonden stelling nam in nog steeds actuele kwesties als het recht op abortus, economische gelijkheid van man en vrouw, de strijd tussen de seksen.

No. 8: Etienne de la Boétie. "De vrijwillige slavernij". 48 p., prijs € 4,54.
'Ik denk niet dat ik zelf in staat ben tot het schrijven van een werk dat diepgang heeft, goed geconstrueerd en artistiek verantwoord is. Daarom heb ik besloten hier een geschrift van Etienne de la Boétie op te nemen, waaraan hij de titel De vrijwillige slavernij gaf, en waarin hij de vrijheid looft en zich keert tegen de tirannie.' (Montaigne in zijn essay Over de vriendschap)

No. 9. Jean Giono. "De pacifist". 42 p., prijs € 4,54.
In deze tijd, waarin zelfs het IKV en Groen Links instemmen met militaire interventie, heeft De pacifist van Jean Giono, geschreven aan de vooravond van de Tweede Wereld-oorlog, nog niets aan actualiteit ingeboet.

No. 10. Bob Black. "Werken is dwang". 42 p., prijs € 4,54.
Werk is de oorzaak van vrijwel alle ellende in de wereld.
Arbeiders aller landen...ontspan u!

No. 11. H.-E. Kaminski. "Celine in dienst van de nazi's". 54 p., prijs € 4,54.
Celine in dienst van de nazi's verscheen in 1938, als een reactie op het tot uitroeiing van de joden oproepende boek "Bagatelles pour un massacre" van Louis Ferdinand Celine, de schrijver, die met "Reis naar het einde van de nacht" en "Dood op krediet" al de nodige roem had vergaard. Het is het eerste geschrift waarin Celine's fascisme en antisemitisme aan de kaak worden gesteld.

No. 12. Sade. "God bestaat niet". 37 p., prijs € 4,54.
... wend je af van je goden en je religies; die dienen alleen om de mens een wapen in handen te geven, en alleen al de naam van al die gruwelijke zaken heeft op aarde meer bloed doen vloeien dan alle andere oorlogen en alle andere natuurrampen bij elkaar... Sade. Met een inleidend artikel van Dick Gevers.

No. 13. Sacco en Vanzetti. "Sacco en Vanzetti 1927-2002". 35 p., prijs € 4,54.
Biografische schets door Dick Gevers.

No. 14: Henri David Thoreau. "Burgerlijke ongehoorzaamheid is een plicht". Met een uitgebreide inleiding door Bart Schellekens. Geïllustreerd, 2004, ISBN 90-802824-3-X, prijs € 4,54.
Dit werk vormt de grondslag voor de huidige discussie over de noodzaak tot burgelijke ongehoorzaamheid en het laten prevaleren van het geweten boven de wet. "Thoreaus essay over burgelijke ongehoorzaamheid heb ik voor het eerst gelezen aan het begin van mijn studietijd. Dat was het moment waarop ik tot de overtuiging kwam dat niet samenwerken met het kwade evenzeer een morele plicht is als samenwerken met het goede." Dr. Martin Luther King.

No. 15: Emile Armand  "Wat is een anarchist" en Jules Lermina "Het ABC van de libertair". Februari 2008, ISBN 978-90-802824-6-9, prijs € 4,54, 60 pagina’s.
Emile Armand (1872-1963) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het individueel anarchisme. Hij beschouwt de anarchistische leefgemeenschap als de concrete en direct te realiseren invulling van het anarchisme. Jules Lermina (1839-1915) schrijft onder de titel Het ABC van de libertair de eerste brochure voor Het experiment, een van de vroegste voorbeelden van een dergelijke gemeenschap.

Alle uitgaven zijn te bestellen door het juiste bedrag over te maken op postbankrekening 6259433 ten name van Uitgeverij Iris te Amsterdam, onder vermelding van titel en/of reeksnummer, of door een e-mail te sturen naar: dgevers@zonnet.nl.