Adres


Brochures

Boekuitgaven

Lezingen

Diskettes

Kunst

Op aanvraag verzorgt de anarchistische uitgeverij Iris lezingen over:

- Jules Vallès en de Commune van Parijs
- Sacco en Vanzetti
- Anarchisme en surrealisme
- Bernard Lazare en de Dreyfus Affaire

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: dgevers@zonnet.nl