Adres


Brochures

Boekuitgaven

Lezingen

Diskettes

Kunst

 

 

Dick Gevers , "Surrealisme en Anarchisme", 2007, ISBN 978-90-802824-5-2

prijs € 12,50.

 

De surrealisten beoogden een revolutionaire verandering in de kunst en in de maatschappij. Het surrealisme is in essentie anarchistisch. Dit aspect wordt in de vele publicaties over het surrealisme genegeerd of komt nauwelijks aan de orde. Hierdoor ontstaat een onjuist begrip van het surrealisme dat tot de belangrijkste kunststroming behoort van de XXe eeuw en nog niet aan vitaliteit heeft ingeboet.

De uitgave toont de innige relatie aan tussen het surrealisme en het anarchisme. Dit leidt tot een andere kijk op het surrealisme.

 

 

Michail Bakoenin, "God en de staat", 2004, ISBN 90-802824-2-1, prijs € 12,50.

Met een uitgebreide inleiding door Dick Gevers.

In dit briljante geschrift geeft Bakoenin de theoretische onderbouwing van datgene waarvoor hij zijn hele leven heeft gestreden: de sociale revolutie. Bakoenin draait de these van Voltaire om en zegt: "Als God werkelijk bestond, zouden we hem moeten afschaffen".

 

Jules Vallès en de Commune van Parijs. 140 p., prijs € 9,08.

Jules Vallès (1832-1885) was een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Zijn autobiografische trilogie - Kind, Jongeman en Opstandeling - behoort tot het beste dat de Franse literatuur heeft voortgebracht.
Hij was echter ook een invloedrijk journalist. Vlak voor het begin van de Commune van Parijs (1871) richtte hij het dagblad Le Cri du Peuple op, dat tijdens de Commune een oplage bereikte van 100.000 exemplaren. Le Cri du Peuple is een belangrijke bron van informatie over de gebeurtenissen, de achtergronden en de doelstellingen van de Commune. Deze uitgave bevat - naast een biografische schets van Jules Vallès en een beknopt historisch overzicht van de Commune van Parijs - een keuze uit de artikelen van Le Cri du Peuple, die essentieel zijn voor een beter begrip van de Commune en van de revolutionair Jules Vallès.

 

 

Louis Mercier Vega. Zonder Papieren. 145 p., prijs € 13,30.

Deze autobiografische roman vertelt het verhaal van de vlucht naar Zuid-Amerika van een groep anarchisten, die na de nederlaag van de Spaanse Republiek alle hoop op vrijheid en sociale omwentelingen in Europa de grond ingeboord zien. Op indrukwekkende wijze wordt de wereld van emigranten, vluchtelingen en deserteurs beschreven, die de geest van internationalisme in de arbeidersbeweging belichaamt. Gezamelijke uitgave van Kelder uitgeverij Utrecht en uitgeverij Iris Amsterdam.

 

 

Peter Kropotkin, "De anarchistische moraal", 2005, ISBN 90-802824-9-8, prijs € 9,00.

Peter Kropotkin - een vooraanstaand wetenschapper in zijn tijd - laat zien dat moreel handelen, zonder straffen en beloningen, zonder god en de staat, mogelijk is.