Parenteel van Willem Arendse van Dam

I. Willem Arendse van Dam, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 29 dec. 1762, tr. Monster, Zuid-Holland, Nederland 17 mei 1693 Neeltje Philips van der Meer, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 22 nov. 1762, dr. van Philip Fransz en Jobje Dirxdr van der Cruck.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 24 sept. 1694.
2. Margarita van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 7 dec. 1695.
3. Maria van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland dec. 1696.
4. Margarita van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 12 maart 1698.
5. Cornelia van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 30 april 1700.
6. Cornelia van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland mei 1701.
7. Cornelius van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 11 juli 1703.
8. Guilielmus, volgt IIa.
9. Gertrudis van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 25 okt. 1705.
10. Petrus, volgt IIb.
11. Adriana van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 22 dec. 1710, tr. Monster, Zuid-Holland, Nederland 2 juni 1737 Arie Engele van Leeuwen.
12. Philippus van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 12 mei 1713.

IIa. Guilielmus van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 22 juni 1704, † Monster, Zuid-Holland, Nederland 28 juni 1794, tr. Maria Jans van der Broeck, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 15 dec. 1775.
Uit dit huwelijk:

III. Willem Willemsz van Dam, geb. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1736, † Monster, Zuid-Holland, Nederland 24 april 1807, tr. 1e Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 13 jan. 1765 Krijntje Pieterse van der Hoeven, ged. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 5 febr. 1741, † Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 17 jan. 1777, dr. van Pieter en Antje Jorisse Suydgeest; tr. 2e Monster, Zuid-Holland, Nederland 1 nov. 1778 Jannetje Abramsdochter van Marrewijk, geb. 11 nov. 1751, † Monster, Zuid-Holland, Nederland 7 mei 1829, dr. van Abraham en Hendrijn Jobse de Bruyn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 18 nov. 1765, † ald. 22 jan. 1842, tr. Huibrecht Claasz ’t Hoen, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 20 april 1765, † ald. 11 sept. 1849.
2. Anna van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 9 juli 1767.
3. Antje van Dam, geb. Honselersdijk, Zuid-Holland, Nederland mei 1771, tr. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 24 juli 1796 Jan Buijing.
4. Willem van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 14 okt. 1772.
5. Pieternelletje van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 10 sept. 1773, tr. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 9 sept. 1804 Bartholomeus van Hees.
6. Willem van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 26 juli 1775, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 1 sept. 1831, tr. Maria van der Meer.
7. Johannes Willemsz, volgt IV.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 15 aug. 1779.
9. Abraham van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 10 maart 1781.
10. Quirina van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 29 dec. 1782, † Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 16 febr. 1818, tr. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 24 nov. 1805 Joannes Brunswijk, geb. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 28 maart 1768, † Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 17 sept. 1831.
11. Willem van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 21 okt. 1784.
12. Philip van Dam, ged. Monster, Zuid-Holland, Nederland 3 jan. 1787.

IV. Johannes Willemsz van Dam, geb. dec. 1776, ged. Honselersdijk, Zuid-Holland, Nederland 1 jan. 1777, † Monster, Zuid-Holland, Nederland 7 april 1825, tr. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 17 mei 1817 Agatha Arijse van Vliet, geb. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland febr. 1786, † Monster, Zuid-Holland, Nederland 16 juni 1871, dr. van Arij en Elisabeth Volgerin.
Uit dit huwelijk:
1. Kreintje van Dam, geb. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 25 jan. 1818, † ald. 3 febr. 1818.
2. Arij van Dam, geb. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 26 jan. 1818, † ald. 27 jan. 1818.
3. Willem van Dam, geb. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 6 aug. 1819, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 27 april 1860, tr. Loosduinen, Zuid-Holland, Nederland 10 mei 1856 Jacoba van der Kleij, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 19 april 1824, † Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 5 juli 1866, dr. van Mijndert en Maria van Leeuwen.
4. Elizabeth van Dam, geb. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 29 aug. 1820.
5. Hubertus, volgt Va.
6. Arie, volgt Vb.
7. Johannes van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 12 juli 1825, † ald. 19 juli 1825.

Va. Hubertus van Dam, geb. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 13 dec. 1821, † ald. 28 juli 1901, tr. Monster, Zuid-Holland, Nederland 24 sept. 1853 Catharina de Bruin, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 22 dec. 1823, † Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 17 okt. 1899, dr. van Dirk en Maria Jaspers.
Uit dit huwelijk:
Johannes van Dam, geb. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 1 maart 1855, † ald. 7 maart 1855.

Vb. Arie van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 22 febr. 1823, arbeider, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 13 maart 1908, tr. Monster, Zuid-Holland, Nederland 7 febr. 1849 Cornelia van Wingerden, geb. Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland 14 juli 1822, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 31 okt. 1904, dr. van Philippus en Petronella van Wingerden.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 11 juni 1849, † Delft, Zuid-Holland, Nederland 15 jan. 1921, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 12 nov. 1902 Adriana Koster, geb. Abcoude, Utrecht, Nederland 16 okt. 1851, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 28 jan. 1929.
2. Pieternella, volgt VIa.
3. Elizabeth van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 8 juli 1852, † ald. 24 aug. 1865.
4. Maria, volgt VIb.
5. Willem, volgt VIc.
6. Philippus van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 27 aug. 1858, † ald. 16 jan. 1859.
7. Hubertus van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 14 febr. 1860, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 2 sept. 1929, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 10 aug. 1892 Hendrina van Reeken, geb. Deventer, Overijssel, Nederland 20 maart 1854, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 aug. 1931.
8. Philippus, volgt VId.
9. Agatha Catharina van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 4 juli 1865, † ald. 20 febr. 1871.

VIa. Pieternella van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 20 okt. 1850, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 5 maart 1933, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 10 mei 1876 Petrus Johannes van der Lans, geb. Loosduinen, Zuid-Holland, Nederland 5 juli 1847, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 19 dec. 1895, zn. van Pieter en Catharina van Roon.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia van der Lans, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1882.
2. Maria Petronella van der Lans, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 2 okt. 1888.

VIb. Maria van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 27 okt. 1854, † Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 16 juni 1925, tr. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 27 mei 1881 Petrus Hubertus van Berkel, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 14 jan. 1850, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 21 juli 1916, zn. van Cornelis en Maria Christina Slaman.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Christianus van Berkel, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 12 maart 1882.
2. Cornelia Maria van Berkel, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 7 okt. 1883.

VIc. Willem van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 17 jan. 1857, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 31 aug. 1928, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 19 jan. 1884 Johanna Maria Kort, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 20 jan. 1862, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 april 1942, dr. van Hendricus en Geertruida Langerak.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van Dam, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 21 nov. 1885, tr. Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland 4 febr. 1920 Rosina Maria Verbeek, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 29 sept. 1894.
2. Gerarda Maria, volgt VIIa.
3. Adrianus Petrus, volgt VIIb.
4. Johannes Willebrordus van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 8 maart 1895, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 okt. 1822 Petronella Dina van der Kaaij, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 7 dec. 1898, dr. van Antonie en Petronella Dina van den Berg.
5. Willebrordus Adrianus van Dam, geb. Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland 19 aug. 1899, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 22 juni 1927 Eva van der Kaaij, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 25 juli 1904, dr. van Antonie en Petronella Dina van den Berg.
6. Johanna Christina van Dam, geb. Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland 22 okt. 1902, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 27 febr. 1924 Gerard Boonstoppel, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 23 juli 1904.

VIIa. Gerarda Maria van Dam, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 15 sept. 1890, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 21 jan. 1920 Dirk van der Kooij, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 12 jan. 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Willebrordus Antonius van der Kooij, geb. Leiden, Zuid-Holland, Nederland 7 sept. 1914, tr. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 24 april 1935 Wilhelmina Hilgersom, geb. Voorburg, Zuid-Holland, Nederland 11 okt. 1913.
2. Pietertje van der Kooij, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 5 juni 1920.

VIIb. Adrianus Petrus van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 12 juli 1893, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 15 febr. 1922 Cornelia Antonia Catharina LŲhl, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 2 febr. 1895.
Uit dit huwelijk:
Johannes Jacobus van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 6 mei 1917.

VId. Philippus van Dam, geb. Monster, Zuid-Holland, Nederland 9 febr. 1862, bloemist, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 28 okt. 1917, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 4 nov. 1885 Johanna Margaretha Wientjes, geb. Arnhem, Gelderland, Nederland 10 mei 1863, cafťhoudster, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 8 april 1924, dr. van Wouter Arnoldus en Joanna Wilhelmina ter Wolbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Philippus, volgt VIIc.
2. Johanna Wilhelmina van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 16 mei 1888, † ald. 14 sept. 1949, tr. 1e ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 7 mei 1913 Fredericus Joachim Lintelo, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 1 jan. 1888, † 1965; tr. 2e ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 29 dec. 1926 Hendricus Willebrordus Lelieveld, geb. 1889, † 1971.
3. Arnoldus Reinier van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 14 aug. 1889, bediende, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 13 nov. 1957, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 24 aug. 1921 Maaike van Keulen, geb. Rijswijk, Gelderland, Nederland 12 juni 1894, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 23 juni 1953, dr. van Dirk Johannes en Aleida Nout.
4. Johannes van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 29 okt. 1890, † ald. 9 nov. 1890.
5. Maria Johanna van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 13 aug. 1894, naaister, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 8 sept. 1915 Simon Gerardus Steijn, geb. Loosduinen, Zuid-Holland, Nederland 14 febr. 1889, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 12 april 1983, zn. van Petrus Adrianus en Elizabeth Lazarom.
6. Philippus Wilhelmus van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 14 mei 1899, † ald. 27 mei 1899.

VIIc. Adrianus Philippus van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 mei 1886, metselaar, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 8 nov. 1953, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 13 maart 1907 Elisabeth Kaldenhoven, geb. Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 8 juni 1884, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 23 dec. 1961, dr. van Pieter Anthonie en Maartje van Uitert.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 22 aug. 1907, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 mei 1927 Abraham Berger, geb. 8 okt. 1902, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 28 maart 1973, zn. van Johannes en Hendrika Oschmann.
2. Pieter Anthonie van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 27 sept. 1908, † ald. 29 jan. 1994, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 okt. 1933 Antoinetta Jacoba Schenk, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 21 jan. 1910, † ald. 30 juli 2002, dr. van Tieleman Willem en Jacoba van der Hout.
3. Philippus Johannes van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 4 okt. 1910, † Soesterberg, Utrecht, Nederland 24 jan. 1980, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 27 maart 1935 Maria Elisabeth Guit, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 22 dec. 1907, dr. van Klaas en Pieternella den Heijer.
4. Gerrit Jan van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 18 febr. 1917, † ald. 24 dec. 1995, tr. Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, IndonesiŽ 21 nov. 1940 Juliana Lerrick, geb. Kupang, Nusa Tenggara Timur, IndonesiŽ 11 jan. 1923, † ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 24 april 1993, dr. van Christian en Maryana Laisina.
5. Wilhelmina Theodora van Dam, geb. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 24 mei 1924, † Maassluis, Zuid-Holland, Nederland 5 aug. 2001, tr. ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 22 aug. 1945 Mattheus Johannes de Groot-Siliakus.

IIb. Petrus van Dam, ged. Wateringen, Zuid-Holland, Nederland 7 febr. 1708, tr. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 24 mei 1739 Apollonia Willems van Bergen Henegouw.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pietersz van Dam, ged. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 3 okt. 1740.
2. Gabriel Pietersz van Dam, ged. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 23 febr. 1742.
3. Arie Pietersz van Dam, ged. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 31 okt. 1743.
4. Cornelia Pieters van Dam, ged. Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland 20 okt. 1752.


Gegenereerd op 31 okt. 2011 18:40 door Taco Goulooze