Argon av Ren Tilfelle
brown tabby mc/ white
6 months old