Argon av Ren Tilfelle
brown tabby mc/ white
7months old