Familie Koster


Ga naar de inhoudsopgave

Koster-Kremer

Stambomen

Stamboom
familie Koster-Kremer
Inhoudsopgave:

Voorwoord
Informatie over de provincie Groningen
Middelstum
Stamboom van de familie Koster-Kremer
Trouwboekje Emme Koster en Fenna Kremer
Tak familie Jan Koster en Meinsje Neeltje Noordam
Tak: familie Piet Schollema en Jaaptje Koster
Tak: familie Hendrik van der Laan en Antje Koster
Tak: familie Frederik Koster en Hilligje Huizinga
Tekst: Een wereld die veranderde van Nina v.d. Broek
Tak: familie Kornelis Koster en Geertje Huizinga
Spijk
Stamboom van de familie Koster-Dijkhuis
Foto's Bouwke Dijkhuis-Koster
Tak: Anje Dijkhuis en Jan de Boer
Tak: familie Jan Jansen en Luce Dijkhuis
Tak: familie Bouwke Koster en Kees de Haan
Tak: familie Jannes Koster en Annie van der LandVoorwoord:

Voor je ligt de stamboom van de familie Koster-Kremer en de familie Koster-Dijkhuis. Door het huwelijk van Emme Koster met Bouwke Dijkhuis op 31 mei 1924 zijn deze twee families met elkaar verbonden.
In dit gezin waren kinderen van verschillende afkomst. Zij die geboren waren uit het eerste huwelijk van Emme Koster en Fenna Kremer, de kinderen die mee kwamen met Bouwke Dijkhuis en tenslotte de kinderen die uit het huwelijk van Emme Koster en Bouwke Dijkhuis geboren werden.

In het eerste gedeelte wordt de stamboom van de familie Koster-Kremer in Groningen beschreven. In het tweede gedeelte de stamboom van de familie Koster-Dijkhuis.

Het grootste gedeelte van bovengenoemde informatie is via internet verkregen. Via de websites van de Groninger archieven en die van Genlias is tegenwoordig veel informatie te verkrijgen. Helaas zijn deze archieven niet bruikbaar om informatie over personen vanaf 1940 tot heden te verkrijgen. Door de wet op de privacy zijn deze gegevens nog niet openbaar.

Via de website van graftombe.nl zijn er echter wel meer gegevens beschikbaar van overleden personen die op verschillende begraafplaatsen in Nederland begraven zijn.

Gelukkig hebben een aantal neven, nichten en tantes geholpen om ook de laatste generatie in beeld te brengen.

Verder heb ik een aantal foto's, akten en informatie over Groningen in deze stambomen verwerkt om het een en ander wat meer leesbaar te maken.

Ik wens je veel lees plezier

Theo Koster
Putten 2010


De achternaam Koster.
Tot enkele eeuwen geleden waren achternamen in Nederland niet gebruikelijk, tenzij bij adellijke personen die er belang bij hadden hun afstamming via de achternaam te laten vastleggen. Omdat alleen een voornaam, voor de herkenning van de persoon vaak niet voldoende was, werd daar dan een toevoeging aan gegeven die aangaf welke Jan of Marie dan bedoeld werd. De aard van deze toevoeging varieerde van regio tot regio. In veel streken werd hier het zogenaamde patroniem toegepast, een aanduiding die op de naam van de vader was gebaseerd. Jan, de zoon van Willem, werd dan Jan Willems, en Jan, de zoon van Hendrik, Jan Hendriks. In het geslacht van de familie Koster is de eerste persoon die we tegen komen Hindrik Wiggers. Dit was dus Hindrik de zoon van Wigger.


In grotere plaatsen was echter ook naam plus patroniem niet voldoende om iemands identiteit uniek vast te stellen, en hier kwam de gewoonte om een familienaam te nemen. Na verloop van tijd hadden in de steden (waar bijvoorbeeld meerdere wevers woonden zoals in Gent of Ieper) en in dichtbevolkte streken (zoals West-Nederland) de meeste mensen wel familienamen. In andere streken (zoals Groningen en Friesland) waren ze echter buiten de steden een zeldzaamheid. Daar hadden bijvoorbeeld alleen de hogere lagen een familienaam, of zelfs alleen de immigranten vanuit streken met familienamen. Bovendien was de overerving van familienamen vaak onregelmatig - in het algemeen kreeg men de familienaam van de vader, maar soms ook die van de moeder of een van de grootouders. Ook kwam het voor dat na een aantal geslachten de familienaam werd gewijzigd of verdween.
Om eenheid in de systemen te krijgen, werd in de napoleontische tijd (1799-1815) besloten dat iedereen die nog geen achternaam had er ťťn moest kiezen, en dat achternamen altijd van vader op kind zouden overgaan. In grote delen van de Lage Landen waren namen al min of meer gefixeerd in de voorliggende periode, zodat voor deze personen alleen de vastliggende schrijfwijze nieuw was. Met name in het noorden van Nederland werden nog wel nieuwe achternamen gecreŽerd.


Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947:


Groningen 883
Friesland 547
Drenthe 661
Overijssel 580
Gelderland 748
Utrecht 459
Amsterdam 1035
Noord-Holland 1982
Noord-Holland totaal 3017
Den Haag 510
Rotterdam 980
Zuid-Holland 1034
Zuid-Holland totaal 2524
Zeeland 581
Noord-Brabant 260
Limburg 138
CBR 56
totaal 10454


aantal naamdragers in 2007: Koster: 15790
Informatie over het noordelijk deel van de provincie Groningen

De volgende plaatsen in Groningen komen in deze beide stambomen voor:

Aduard, Adorp, Bedum, Bierum, Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Garsthuizen, Godlinze, Het Zandt, Hoogkerk, Klein-Garnwerd, Kantens, Krewerd, Leegkerk, Leens, Middelstum, Oldehove, Onderdendam, Uithuizermeeden, Oldenzijl, Sint Annen, Spijk, Ten Boer, Toornwerd, Winsum, Zijldijk, Zuidhorn, Zuidwolde.

Opvallend is dat de familie Dijkhuis erg honkvast is geweest. De eerste vermelding rond 1745 stamt uit Spijk. Pieter Jans wordt hier geboren. Gedurende meer dan 250 jaar is de familie Dijkhuis verbonden met dit wierde-dorp.

De familie Koster heeft zich in meerdere plaatsen gevestigd en was minder honkvast. De eerste vermelding rond 1745 stamt uit Den Ham. Hindrik Wiggers trouwt in deze plaats met Tijtje Jans. De laatste Koster uit deze Groningse stamboom woont nog in Middelstum. Het is Hilligje Koster, de vrouw van Frederik Koster. De overige familie is overal in Nederland gaan wonen. Voor het grootste deel echter in het midden, westen en noorden.

Het Hogeland (ook geschreven als Hoogeland) is de streek in de provincie Groningen ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep. De naam verwijst naar de relatief hoge ligging van de grond, veroorzaakt door de aanslibbing van de zee. De bodem bestaat dan ook uit zeeklei.

Volgens sommigen hoort de driehoek stad Groningen-Bedum-Ten Boer niet tot het Hogeland en wordt daarom wel aangeduid met het Lageland. Deze streek ligt inderdaad een stuk lager dan de rest van het gebied. Het is dan ook omgeven door een in onbruik geraakte dijk, de Woldijk. Dit lage gebied wordt daarom ook wel Innersdijken genoemd.

Het Hogeland staat bekend om zijn scherpe (historische) tweedeling tussen hereboeren en keuterboeren/landarbeiders. Alle personen genoemd in deze stambomen zijn dan ook nakomelingen van landarbeiders. In de geboorteakten, huwelijksakten en trouwakten worden ze dagloner, landbouwersknegt, boerenknecht en arbeider genoemd. Een enkele keer wordt er melding gemaakt van een kroeghoudster.
In de negentiende en twintigste eeuw leidde deze sociaal-economische tegenstelling vaak tot stakingen en gewapende uitzettingen. Hierdoor werden er op diverse plaatsen in Noord-Groningen permanente afdelingen van de marechaussee gestationeerd.
Op de volgende bladzijden leest u het verhaal van de heer Vink (93 jaar) die als twaalf jarige jongen al bij de boer moest gaan werken.

Enkele bekende plaatsen op het Hogeland zijn Winsum, Warfhuizen,Mensingeweer, Eenrum, Kloosterburen, Wehe-den Hoorn, Pieterburen, Westemieland, Leens, Loppersum, Ulrum, Baflo, Warffum, Eenum, Spijk, Westeremden, Zeerijp, Uithuizen en Uithuizermeeden.
(bron Wikipedia)


Herinneringen van een Groninger landarbeider

In zijn jonge jaren werkte meneer Vink als knecht bij de boer. Hij is inmiddels overleden, maar hij kon tot op hoge leeftijd erg smeuÔg vertellen over zijn tijd als boerenknecht. In het thema van al zijn verhalen klonk, hoe oud hij ook was, nog altijd opstandigheid door: "Wij hebben geholpen om de boeren rijk te maken."

Moeke
Het standsverschil tussen boeren en arbeiders moet een kleine eeuw geleden enorm zijn geweest. Je ziet het nu nog, als je door het Groninger land rijdt: enorme boerderijen met schuren en stallen als kathedralen en dan, op een steenworp afstand het piepkleine arbeidershuisje, waar de boerenknecht met zijn vaak grote gezin woonde .
Als jongetje van twaalf ging hij bij "de boer" werken. Hij sliep ergens aan het eind van de stal, waar een hokje, zijn slaapstee, hem scheidde van de koeien. "Soms was ik zo bang, dat ik schreide om mien moeke", zegt hij, "Maar ja, er moest geld in het gezin komen en we waren arm."

Lichtmuts
…ťn van de dingen waarover hij nog vaak vertelt, is het apart eten. " Meiden en knechten aten in de stal bij het vee." Pas in 1918 werd het beter, memoreert meneer Vink, die werd geboren in 1899. "Toen kwam er een wet, waarin werd bepaald dat er een 'etenskamer' voor het personeel moest komen. Daar zat het personeel bij elkaar tijdens de warme maaltijd en het avondbrood. Soms in het donker, want na "Lichtmuts" (Maria Lichtmis, 2 februari) mocht er niet meer met het licht op gegeten worden. Brandde de olielamp nog, dan kwam de boer hem eigenhandig uit doen."

Spek
Het moeten barbaarse tijden geweest zijn: kinderarbeid, lange werktijden
('s zomers al vanaf vier uur 's ochtends) en personeel dat slechter behandeld werd dan het vee. "Maar", aldus mijn zegsman, "Er waren ook goeie boeren. Ik werkte lange tijd bij een boer die zei: 'Als ik van spek houd, dan vinden mijn mensen dat ook vast lekker'. Hij noodde de mensen bij zich aan tafel, eerst op zondag, later ook op werkdagen. Nu zou men voor de eer bedanken, maar voor die tijd was dat heel revolutionair. Zodra in de omgeving bekend werd dat deze boer zijn mensen aan tafel uitnodigde, kwamen de andere boeren protesteren. Ze vreesden voor een precedent. Stel je voor: Arbeiders aan tafel, die het zelfde te eten kregen als de boer, daar pasten ze wel voor!

Strijdvaardig
De verhalen van "bij de boer" hoorde ik indertijd vaak. In de jaren tachtig belegde ik geregelde samenkomsten met enkele voormalige landarbeiders en weduwen van landarbeiders. Ze begrepen elkaar en vulden elkaars ervaringen aan. Opstandig waren er slechts enkelen, zoals Vink. De overigen reageerden gelaten: zo was het nu eenmaal, je wist niet beter. Maar die enkelen, die hun baan riskeerden en hun mond opendeden om hun recht op een menswaardig bestaan op te eisen, die hebben voor de anderen de kastanjes uit het vuur gehaald. Zoals meneer Vink. DrieŽnnegentig jaar oud. En nog steeds strijdvaardig.
Uit: Het verhaal van Groningen. http://www.hetverhaalvangroningen

Middelstum


Middelstum (Gronings: Middelsom) is een plaats in de gemeente Loppersum, waar 2419 mensen woonden op 1 januari 2006.

Het is ook de naam van de voormalige gemeente, waar Middelstum de hoofdplaats was. Deze gemeente is in 1990 opgegaan in de gemeente Loppersum en Hefshuizen, het latere Eemsmond.

Het dorp wordt voor het eerst genoemd in de negende eeuw wanneer ene Ditmar een schenking doet aan het klooster Fulda van land in het dorp "Mitilitenheim" in Hunsingo. Enkele eeuwen later heet het dorp "Midlisthem".

In het dorp zijn de borgplaatsen van de voormalige borgen Mentheda en Asinga grotendeels onbebouwd gebleven. Het dorp heeft dan ook een beschermd dorpsgezicht. De grote, 15e-eeuwse Sint Hippolytuskerk, met een carillon van Pieter en Francois Hemony, domineert het dorp. In het dorp is een klein museum, de authentiek ingerichte Bakkerij Mendels, grotendeels stammend uit de 17e eeuw.

Het dorp ligt aan het Boterdiep.

De industrie kenmerkte zich tot de begin jaren 80 van de vorige eeuw in het vervaardigen van baksteen. Er bestond een drietal fabrieken te weten Labor en de 2 fabrieken van de Verenigde Steen Fabrieken die de namen Boerdam en Fraamklap hadden. In 1981moest de V.S.G. de poorten sluiten vanwege de enorm teruglopende vraag naar bakstenen. Fraamklap was in die tijd de modernste steenfabriek in Nederland. Deze is open gegaan in 1979 en de laatste rook kwam in de zomer 1981 uit de schoorsteen. De gebouwen zijn later in gebruik genomen door Vast Banket.

Aan de noordkant van Middelstum, tussen het dorp en Toornwerd staat de voormalige koren- en pelmolen De Hoop. Even ten noorden van het dorp is de onderbouw van de verdedigingstoren van de borg Ewsum nog aanwezig (Zie foto hierboven) De familie Van Ewsum bewoonde later de borg Nienoord bij Leek.

Op 8 augustus 2006 vond er een aardbeving plaats met als kracht 3.5 op de Schal van Richter als gevolg van de bodemdaling door aardgaswinning. Dit was de zwaarste aardbeving tot dat moment in de noordelijke provincies.

De gemeente Middelstum bestond tot 1990 naast het hoofddorp uit de dorpen, gehuchten en buurtschappen: Anderwereld, Engeweer, Fraamklap, Huizinge, Oosterburen, De Palen, Rodeschool en Toornwerd. Een paar huizen, die tot het dorp Kantens behoorden, lagen ook nog in de gemeente Middelstum. Bij de herindeling in 1990 zijn deze opgenomen in de nieuwe gemeente Eemsmond.


In Fraamklap heeft het huisje van Emme Koster en Fenna Kremer en later Bouwke Dijkhuis gestaan. Helaas staat dit huisje er niet meer. Wel is er een foto van de naastgelegen steenfabriek fabriek uit de jaren zestig waarop het huisje nog te zien is (op de vergroting hiernaast bij het handje). Achter het huisje stroomt de Huizingermaar die bij de Klapbrug in het Boterdiep uitmondt. Fraamklap wordt ook wel het "Bartlehiem" van het Noorden genoemd. Schaatsers die deelnemen aan de Noorder Rondritten, een 150 kilometer lange schaatstocht, passeren Fraamklap drie keer.Op de foto hierboven van Google Earth is de steenfabriek te zien aan de Pompsterweg. Het onderste gedeelte van de Pompsterweg op deze foto bestond vroeger nog niet.

Fraamklap ontleent zijn naam aan de klapbrug over het Boterdiep. Fraam verwijst naar een (vervallen) borg met die naam nabij Huizinge.
Rechts op de achtergrond is de hervormde kerk van Middelstum te zien.
Uiterst links op de foto staat Cafť Tuitman.Stamboom familie Koster-Kremer


0.-2 Meews (Meeuws) (Meeus) Jans trouwt met onbekende vrouw. Uit dit huwelijk wordt Jan Meeuws Jans geboren (zie 0.-1)

0.-1Jan Meeuws (Meews) (Meeus) Jans geboren te Den Ham trouwt op 15 februari 1698 te Den Ham met Aeltjen Hindriks geboren te Makkinga Uit dit huwelijk wordt Wijger Jans geboren.(zie 0.0)

0.0 Wijger Jans geboren 21 maart 1706 te Den Ham trouwt op 15 augustus 1734 te Den Ham met Jantien Cornelis geboren te Hiehove Uit dit huwelijk wordt Hindrik Wichers geboren (zie 0.1)

0.1Hindrik Wichers (Wigger)(Wijgers) , geboren 8 mei 1735 te Den Ham, trouwt 20 november 1768 met Aaltje Cornelis, geboren in 1744 te Garnwerd, . Uit dit huwelijk wordt Cornelis Hindriks Koster geboren.(zie I.1)

I.1 Cornelis Hindriks Koster, geboren 2 juli1768 te Feerwerd, beroep: arbeider (dagloner) wonende te Zuidwolde (gemeente Bedum) overleden 1 maart 1843 11.30 uur te Bedum (75 jaar oud) (Overlijdensakte Bedum 1843 Aktenummer 11, zie hieronder), trouwt 4 jan 1799 met Trientje (Trijntje) Emmes (Immes) geboren 14 nov 1769 te Feerwerd. Haar vader was Emme Jans In een andere akte Geerts genoemd. Dit is een verschrijving geweest, dit gebeurde nog al vaak, ook is het mogelijk dat de naam van zijn schoonmoeder gebruikt is, deze had als patroniem Geerkes en mogelijk verbasterd tot Geerts.
, haar moeder Aaltje Bonnes. Overleden te Leegkerk gemeente Hoogkerk op 1 december 1828.Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:


Overlijdensakte Kornelis Hindriks Koster 1843II.0 Hindrik(t)jen Kornelis Koster(ouders onder I.1), geboren 1803 te Garnwerd, gemeente Ezinge overleden te Zuidwolde 13 februari,beroep kroeghouder, trouwt 19 mei 1828 te Adorp met Daniel Daniels Rijkens geboren te Bedum (landbouwersknegt) vader Daniel Daniels Rijkens (kastelein) moeder Kunje Derks Vink, hertrouwt (39 jaar) op 16 april 1842 met Jacobus Tebbens (29 jaar) zonder beroep geboren te Bedum weduwnaar. Vader bruidegom Hugo Jans Tebbens moeder Swaantje Jans Kuiper.


Trouwakte tweede huwelijk Hendriktjen Koster 1842

II.1 Emme Kornelis Koster (ouders onder I.1) geboren 7 november 1805 te Klein-Garnwerd gemeente Ezinge (beroep arbeider) overleden 14 november 1859 te Aduard, trouwt 19 mei 1838 met Frederika Tomas Zijlstra 27jaren oud, beroep dagloonster geboren in 1812 te Feerwerd gemeente Ezinge ( beroep naaister) overleden 12 december 1888 te Aduard, Vader van de bruid Tomas Eites Zijlstra ( koopman) moeder van de bruid Elizabeth Freerks (winkeliersche) (Trouwakte 1838 I+II, zie hierna.)


Trouwakte Emme Koster en Frederika Zijlstra

II.2 Bonne Kornelis Koster (ouders onder I.1) geboren te Garnwerd gemeente Ezinge op 5 maart 1807 (beroep boerenknecht later winkelier) Overleden 17 januari 1848 te Aduard. Hij trouwt op 29 mei 1834 te Aduard met Jeltje Freerks Steenhuizen, geboren in 1804 (beroep werkmeid) overleden 2 februari 1894 te Aduard Vader van de bruid was Freerk Reinders Steenhuizen (wagenmaker)te Bedum, moeder van de bruid was Klaaske Fridsers.(schippersvrouw)
II.3 Hendrik Kornelis Koster (ouders onder I.1)geboren te Ezenge 1810 (beroep boerenknecht) Hij trouwt op 26 februari 1835 te Leens met Martje Freerks Borgman geboren in 1809 te Zuurdijk (beroep dienstmeid) Vader van de bruid was Freerk Jurriens Borgman (landbouwer) moeder van de bruid was Jenke Roelfs Datema (landbouwersche)Ze krijgen op 14 maart 1836 een levenloos geboren kind (meisje) overleden te Oldehove


III.1.A Kornelis Koster (ouders onder II.1)geboren 1841 te Aduard beroep boerenknecht overleden 25 augustus 1910 te Spijk gemeente Bierum, trouwt op 5 juni 1867 te Aduard met Sieuwke Stuivenvolt geboren 1845 te Grootegast (beroep boeremeid) overleden 20 mei 1899 teSpijk gemeente Bierum Vader van de bruid Fredericus Stuivenvolt (schaarslijper), moeder van de bruid Hiltje Egberts Wijkstra (Geboorteakte 1841)


III.2.A Elizabeth Koster(ouders onder II.1) geboren 1842 te Aduard, overleden op 31 december 1926 te Groningen
III.3.A Tomas Koster(ouders onder II.1) geboren 1845 te Aduard (beroep arbeider) trouwt op 10 juni 1871 te Aduard met Trijntje Mulder geboren 1847 te Niehove gemeente Oldehove (beroep arbeidster) Vader van de bruid was Hendrik Pieters Mulder (arbeider) moeder van de bruid was Geertje Reinders Sipkes (arbeidster) Er wordt 1 kind gewettigd.
III.4.A Bonne Koster(ouders onder II.1) geboren 1847 te Aduard (beroep arbeider, trouwt op 2 juli 1887 te Aduard met Hinderika Jansen geboren in 1867 te Peize (beroep dienstmeid) Vader van de bruid was Harm Jansen moeder was Aaltien Bloemberger. (Aaltien stond nog onder voogdij van Jan Jansen en toeziend voogd Willem Bloembergen)
* III.5.A Freerk Koster (ouders onder II.1) geboren 10 september 1849 te Aduard beroep dienstknecht overleden 3 juni 1885 te St Annen, trouwt op 24 maart 1883 te Ten Boer met Antje Kooi geboren in 11 november 1862 te Bedum (beroep dienstmeid) overleden 13 juni 1888 te St Annen. Vader van de bruid Jannes Kooi en moeder van de bruid Derkje Doornbos ( winkeliersche).


Geboorteregister Aduard 1849 Aktenummer 50

III.6.A Henderikus Koster(Ouders onder II.1) geboren in 1852 te Aduard (beroep tichelwerker) overleden 23 maart 1912 te Appingedam trouwt op 16 december 1899 te Appingendam met Wilhelmine Schwedas geboren in 1852 te Rominten (Dld) overleden 13 november 1907 te Appingedam Vader van de bruid was Johan Schwedas moeder van de bruid was Catharina Sjukat. (Wilhelmine Schwedes was eerder getrouwd met Evert Cremer)
III.1.B Trijntje Koster (ouders onder II.2) geboren 1836 te Aduard overleden op 25 augustus 1915 te Aduard (niet getrouwd)
III.2.B Fridser Frederikus Koster (ouders onder II.2) geboren 1841 te Aduard overleden 19 november 1885 te Aduard (niet getrouwd)
III.1.C Janke Koster (ouders onder II.3) geboren 9 januari 1838 te Oldenhove

IV.1.A Frederika Koster (ouders onder III.1.A) geboren 31 augustus1867,trouwt 18 december 1885 te Bierum met Derk Zeedijk Boerenknecht, geboren 1858 Krewerd, overleden 21 september 1923 Uithuizermeeden Oldenzijl ,Vader Remko Zeedijk Moeder Aafke van der Ploeg, werkvrouw.
IV.1.B Emme Koster(ouders onder III.1.A) geboren in1872 te Kantens (koopman- daglooner) overleden 11 november 1948 te Spijk gemeente Bierum trouwt op 12 mei 1898 te Bierum met Klazina Norden geboren in 1877 te Toornwerd gemeente Middelstum overleden 9 juni 1950 te Spijk gemeente Bierum Vader van de bruid Hendrik Norden (dagloner) moeder van de bruid Elizabet Dijkhuis
IV.1.C Hendrik Koster(ouders onder III.1.A) 1873 te Aduard, overleden 24 juli 1873 ( 3 maanden oud)

IV.1.D.1 Emme Koster (ouders onder III.5.A) geboren 1 juni 1883 te Sint-Annen (gemeente Ten Boer) overleden 24 maart 1943 te Middelstum (begr. Middelstum) trouwt op 2 maart 1912 te Middelstum met Fenna Kremer geboren op 23 april 1885 te Middelstum overleden op 10 november 1922 te Middelstum, Vader van de bruid is Jan Kremer, moeder van de bruid is Jaaptje van Laten geboren 23 mei 1844 te Garsthuizen, overleden Middelstum 23 december 1911. Tweede huwelijk Bouwke Dijkhuis, geboren 10 oktober 1895 overleden 30 oktober 1987 te Middelstum (begr. Middelstum)


Fenna Kremer Grafsteen Jaaptje van Laten (MIddelstum)


Emme Koster werd al op vijf jarige leeftijd wees en werd opgevoed door de familie Modderman in Sint Annen. Dit gezin had (een) kind(eren?) Janna. Deze is later huishoudster geworden in Arnhem en getrouwd met Karel ?


Geboorteakte Fenna Kremer


Trouwboekje Emme Koster en Fenna Kremer

IV.1.D.2 Jannes Koster (ouders onder III.5.A.) geboren 1885 te Sint Annen gem. Ten Boer, overleden 22 oktober 1888 te Sint Annen gem. Ten Boer (leeftijd 3 jaar)IV.1.E Emme Koster(ouders onder III.4.A) geboren 4 mei 1888 te Aduard
IV.1.F Aaltje Koster(ouders onder III.4.A) geboren 22 maart 1891 te Zuidhorn


V.3.A Everdina Koster(ouders onder IV.1.B) geboren 27 maart 1899 te Bierum overleden 16 juni 1973 trouwt met Harke Dijkhuis geboren 7 juni 1894 overleden 15 november 1977 begraafplaats Spijk
N.B. deze Harke Dijkhuis is ook te vinden in de stamboom familie Dijkhuis onder nummer 5 a

V.3.B Kornelis Koster(ouders onder IV.1.B) geboren 8 mei 1900 te Bierum

V.3.C Hendrik Koster(ouders onder IV.1.B) geboren 29 april 1903 te Bierum overleden 4 december 1903 te Spijk gemeente Bierum ( 7 maanden oud)
V.3.D Hendrik Koster(ouders onder IV.1.B) geboren 16 augustus 1904 te Bierum overleden te Spijk gemeente Bierum 4 september 1904 ( 20 dagen oud)


Trouwboekje Emme Koster en Fenna Kremer


V.4.A Jan Koster (ouders onder IV.1.D)geboren 13 december 1912 te Middelstum overleden 23 juni 1978 te Amersfoort (begr Putten Nieuwe begraafplaats) trouwt op 17 februari 1942 te Maarn met Meinsje Neeltje Noordam geboren op 13 oktober 1911 te Maassluis overleden 26 juli 2004 Putten (begr Putten Nieuwe begraafplaats)Vader van de bruid is Dirk Noordam, moeder van de bruid is Engeltje van den Berg
V.4.B Jaaptje Koster (ouders onder IV.1.D) geboren op 26 april 1914 te Middelstum overleden Middelstum 8 juni 2001, trouwt 21 mei 1933 met Pieter Schollema, geboren 9 februari 1913, overleden Middelstum 23 april 1999
V.4.C Antje Koster (ouders onder IV.1.D) geboren 16 december 1915 te Middelstum overleden Roden 15 november 2001, trouwt Hendrik van der Laan, geboren Winsum 18 februari 1911, overleden 10-september 2000
V.4.D Frederik Koster (ouders onder IV.1.D) geboren Fraamklap 30 augustus 1917, overleden 11 september 2007 te Middelstum, trouwt met Hilligje Huizinga
V.4.E Kornelis Koster (ouders onder IV.1.D) geboren 17 februari 1921 te Middelstum, overleden Hoorn 16 juni 2009, trouwt Geertje Huizinga, geboren 31 augustus 1918 te Kantens, overleden 5 maart 2013 Purmerend
V.4.F Fenno Koster (ouders onder IV.1.D)geboren 10 november 1922 te Middelstum, overleden 12 november 1922 te Middelstum
V.4.G Bouwke Koster(ouders onder IV.1.D.2), geboren 31 november 1934 te Middelstum, trouwt Kornelis de Haan, overleden Lelystad
V.4.H Jannes Koster(ouders onder IV.1.D.2),


Handtekeningen van Emme Koster en Bouwke Dijkhuis

Tak: Jan Koster en Meinsje Neeltje Noordam

V.4.A Jan Koster (ouders onder IV.1.D)geboren 13 december 1912 te Middelstum overleden 23 juni 1978 te Amersfoort(begr Putten Nieuwe begraafplaats) trouwt op 17 februari 1942 te Maarn met Meinsje Neeltje Noordam geboren op 13 oktober 1911 te Maassluis overleden 26 juli 2004 Putten (begr Putten Nieuwe begraafplaats) Vader van de bruid is Dirk Noordam, moeder van de bruid is Engeltje van den Berg.Trouwkaart Jan Koster en Meinsje Neeltje Noordam


Trouwboekje Jan Koster en Meinsje Neeltje Noordam


Huwelijk Jan Koster en Meinsje Neeltje Noordam
VI.1.A Nicolaas Dirk Emme Koster (ouders onder V.4.A) , geboren 8 december 1942 te Maarn -, trouwt 5 oktober 1967 te Putten Fenna Jansen, geboren 31 mei 1944 te Putten,VI.1.B Dirk Alexander Koster(ouders onder V.4.A) geboren Nijkerk 7 februari 1946, trouwt Marliss Groszmann VI.1B1 geboren 30 december 1944 te Belkau Mark Brandenburg, dochter van GŁnter Groszmann en Gretel Groszmann gescheiden, hertrouwt 25 juli 1980 - Heidrun VI.1B2Kleinehagenbrock, geboren 23 februari 1953


VI.1.C Theodoor Koster (ouders onder V.4.A), geboren Nijkerk 12 maart 1948 , trouwt Josina Wilhemina Oliemans, geboren Amsterdam 1 januari 1949, huwelijk 12 mei1970 te Amsterdam.Trouwboekje Theo Koster en Josina Wilhelmina OliemansTrouwfoto Theo Koster en Jossina Wilhelmina Oliemans

VI.1.D Frederik Alfred Koster(ouders onder V.4.A) , geboren Nijkerk 9 april 1951 , trouwt 30 november 1973 te Ede met Adolfina van Breda, geboren 20 april1945, moeder Mien van den Brink geboren 7 juli 1915VII.1.A.1 Olger Roland Koster (ouders onder VI.1.A), geboren Ermelo 11 december 1970, trouwt 26 mei 2000 te Putten met Janneke van den Hazel, geboren 20 juli 1974

VIII.1.A.1.a Jarnick Koster(ouders onder VII.1.A.1), geboren Harderwijk 1 september 2003

VIII.1.A.1.a Femke Jana Koster (ouders onder VII.1.A.1), geboren Harderwijk 8 februari 2007, gedoopt 15 april 2007

VII.1.A.2 Kirsten Mariska Koster (ouders onder VI.1.A), geboren Putten 5 oktober 1973, trouwt op 1 februari 2010 te Putten met Jos van den Hee geboren 22 september 1974 te Zwolle
VIII.1.A.2.a Isa van den Hee (ouders onder VII.1.A.2), geboren 17 maart 2010 te Harderwijk

VII.1.B.1 GŁnter Alexander Koster(ouders onder VI.1.B1) , geboren 13 september 1971, trouwt Claudia Maier, geboren 21 september 1974
VIII.1.B.1.a Lavinia Jasmine Koster(VII.1.B.1) , geboren 29 mei 2000
VIII.1.B.1.b Felicia Delia (ouders VII.1.B.1) geboren 13 augustus 2003


VII.1.B.2 David Nicolaas (ouders onder VI.1B2) geboren Borgholzhausen(D) 23 oktober 1980 trouwt op 5 juli 2013 te Bielefeld met Katharina Becker geboren 18 september 1982 te Bielefeld (kerkelijk huwelijk op 6 juli 2013 te Halle)
VII.1.B.3 Daniel Rouven Koster (ouders onder VI.1.B2) geboren Borgholzhausen(D) 20 oktober 1983 woont samen met Diana Obloh, geboren te Georgsmarien-HŁtte(D) 5 mei 1981
Trouwboekje Theo Koster en Josien Oliemans

VII.1.C.1 Arjen Koster (ouders onder VI.1.C), geboren te Ede 6 oktober 1970, trouwt Ellen van den Brink geboren15 oktober1992, te Woudenberg, gescheiden 1 juli 1999 Hertrouwt GŲkce Deniz Gemici huwelijk Amersfoort 4 juni 2004, huwelijk Istanbul 17 juli 2004, gescheiden 2012.
Woont samen met Marianna Tsatryan geboren op 8 okt0ber 1977 te Kapan (ArmeniŽ)

VIII.1.C.1.a Daan Koster (ouders onder VII.1.C.1) geboren Amersfoort 17 maart1996
VIII.1.C.1.b Stephanie Koster (ouders onder VII.1.C.1.*) geboren Amersfoort 15 oktober 2012


VII.1.C.2 Remco Koster (ouders onder VI.1.C), geboren Bemmel 10 augustus 1972, trouwt 8 november 2006 te Gouda met Margaretha Johanna Swaneveld, geboren Schiedam 14 februari 1973, ouders Andrť Swaneveld geboren 2 juli 1942, overleden 21 maart 2005 en Frederika Hendrina Snoep vader H. Snoep moeder A. Snoep-Marree

VIII.1.C.2.a Anne Koster (ouders onder VII.1.C.2), geboren Gouda 10 december 2002
VIII.1.C.2.b Joris Koster (ouders onder VII.1.C.2), geboren Gouda 24 april 2004VII.1.D.1 Mischa Emmeline Koster(ouders onder VI.1.D), geboren Velp 1 maart 1977, trouwt te Putten 7 september 2002 Jaap Peelen, geboren 22 november 1972 Ds. Juffer Andreaskerk 14.00 uur, Verloofd: 10 januari 1998

VIII.1.D.1.a Tobias Ferdinand Peelen (ouders onder VII.1.D.1) geboren Putten 4 februari 2008 om 5:20 uur
VIII.1.D.1.b Valentijn Benjamin Peelen (ouders onder VII.1.D.1)
Geboren Putten 3 maart 2010 om 21:15 uur, gedoopt 28 maart 2010
VIII.1.D.1.c Olivier Mitchel Peelen (ouders onder VII.1.D.1) geboren te Putten 4 oktober 2011 om 22:50 uur
VIII.1.D.1.d Isabel Emmeline Sophie Peelen (ouders onder VII.1.D.1) geboren te Harderwijk 11 juli 2013 om 13:32 uur

VII.1.D.2 Ernest-Jan Frederik Koster(ouders onder VI.1.D), geboren Ermelo 24 september 1980 partner Diana van LeijenhorstTak: familie Pieter Schollema en Jaaptje Koster
V.4.B Jaaptje Koster (ouders onder IV.1.D) geboren op 26 april 1914 te Middelstum overleden Middelstum 8 juni 2001 , trouwt 20 mei 1933 met Pieter Schollema, geboren 9 februari 1913, overleden Middelstum 23 april 1999


Trouwfoto Pieter Schollema en Jaaptje Koster


Begraafplaats Middelstum


VI.2.A Elibert Schollema(ouders onder V.4.B) geboren 23 februari 1933,trouwt 11 april 1958 te Harlingen met Ellie Drijfhout
VI.2.B Fenna Bouke (Fenni) Schollema(ouders onder V.4.B) geboren 7 augustus 1936 trouwt 21 maart 1958 te Kantens met Gerard Kruizinga geboren 2 oktober 1937 overleden 4 april 2007 te Stadskanaal
VI.2.C Jantina (Tineke) Schollema(ouders onder V.4.B) geboren 14 augustus 1942
VI.2.D Bouke Fenna Schollema(Bouke) (ouders onder V.4.B), geboren 6 april 1944 , trouwt Marinus Hendrikus Jansen, geboren 19 februari 1943 te Putten , overleden Putten 22 november 1988
VI.2.E Emme Schollema(ouders onder V.4.B) geboren 8 juni 1946 getrouwd met Bettie Hazekamp
VI.2.F Grietje Schollema ( Grť) (ouders onder V.4.B) geboren 27 februari 1949 overleden te Bedum 2 juli 2003 (begraafplaats Bedum) getrouwd met Siep Brink geboren 27 september 1949


Graf Grietje Schollema begraafplaats Bedum

VII.2.F.1 Sylvia Brink (ouders onder VI.2.F) en Albert
VII.2.F.2 Karin Brink (ouders onder VI.2.F) en Menne
VI.2.G Antje Schollema (Anneke)(ouders onder V.4.B) geboren 21 september 1951 trouwt 17 oktober 1972 met Leonardus Aloysius Fransiscus Kooijmans geboren 27 oktober 1948 , overleden te Groningen 10 januari 2007 (begraven te Bedum)

VII.2.B.1 Jackolina Kruizinga (ouders onder VI.2.B) en Jan
VII.2.B.2 Pieter Kruizinga (ouders onder VI.2.B) en Grietje
VII.2.B.3 Bert Kruizinga (ouders onder VI.2.B)

VII.2.D.1 Susanne Janine Jansen(ouders onder VI.2.D) geboren 29 november 1972 te Putten getrouwd met Jan Joop Harkema geboren 23 juli 1976

VIII.2.D.1.a Anna Bouke Agatha Harkema(ouders onder VII.2.D.1), geboren 14 augustus 2009

VII.2.D.3 Wenda Kristel Jansen (ouders onder VI.2.D) geboren 19 augustus 1978 te Putten getrouwd 2004 met Hans Bruins

Tak: familie Hendrik van der Laan en Antje Koster

V.4.C Antje Koster (ouders onder IV.1.D) geboren 16 december 1915 te Middelstum overleden Roden 15 november 2001, trouwt Hendrik van der Laan, geboren Winsum 18 februari 1911, overleden 10-september 2000 (beiden onderscheiden door Yad Vashem zie verslag op een van de volgende bladzijden)
VI.3.A Wilhelmina Bouwke van der Laan (Willy) (ouders onder V.4.C) geboren 10 maart 1938 trouwt 18 oktober 1960 met Wiebe Brouwer geboren Bedum 14 mei 1939 overleden Assen 16 september 2009 (begraafplaats Onderdendam)

VII.3.A.1 Theodoor Dirk Hendrik Brouwer(ouders onder VI.3.A) geboren 16 augustus 1961 en Rosa Alveros
VII.3.A.2 Dirk Hendrik Brouwer(ouders onder VI.3.A) geboren 29 januari 1964 te 's Hertogenbosch trouwt te Naarden met Yvonne Vos geboren 11 juni 1965
VIII.3.A.2.a Geoffrey Brouwer (ouders onder VII.3.A.2) geboren 27 april 1989
VIII.3.A.2.b Dillan Brouwer (ouders onder VII.3.A.2) geboren 18 november 1994
VII.3.A.3 Hendrik Wiebe Brouwer(ouders onder VI.3.A) geboeren 18 september 1966 te 's Hertogenbosch trouwt met Annemarie Dikk geboren 9 oktober 1970
VIII.3.A.3.a Matthijs Ruben Brouwer (ouders onder VII.3.A.3) geboren9 juni 2008te Assen
VII.3.A.4 Antje Froukje Brouwer(ouders onder VI.3.A) geboren te 's Hertogenbosch 9 december 1969 trouwt met Raymond Nicolai geboren 30 juli 1972
VIII.3.A.4.a Wesley Robin Nicolai (ouders onder VII.3.A.4) geboren 14 juli 1992
VIII.3.A.4.b Cyenne Nicolai (ouders onder VII.3.A.4) geboren 28 november 1998VI.3.B Emme Fenno van der Laan(Erwin) (ouders onder V.4.C) geboren 24 juni 1941 trouwt 10 mei 1966 met Ria Rol geboren 22 februari ? overleden 15 februari 1992 te Amsterdam
VII.3.B.1 Erwin van der Laan (ouders onder VII.3.B) geboren 19 mei 1967 te Amsterdam trouwt 11 december 1998 met Eva Gosman geboren 22 februari 1969 te Amsterdam
VIII.3.B.1.a Robin van der Laan(ouders onder VII.3.B.1)geboren 8 april 2000
VIII.3.B.1.b Franka van der Laan(ouders onder VII.3.B.1) geboren 29 januari 2002
VII.3.B.2 Richard (ouders onder VII.3.B) geboren 7 februari ? te Amsterdam trouwt met Dafna Voskens
VIII.3.B.2.a Floris van der Laan(ouders onder VII.3.B.2)VI.3.C Hendrik van der Laan(Henk) (ouders onder V.4.C)geboren 14 april 1944 te Baflo, trouwt Karin Hilgers geboren 14 december 1962
VII.3.C.1 Dennis Hendrik van der Laan (ouders onder VI.3.C) geboren 1 juni 1972 trouwt met Froukje Vlas geboren 15 augustus
VIII.3.C.1.a Quinten van der Laan (ouders onder VII.3.C.1) geboren 14 juli 2006
VII.3.C.2 Martin van der Laan (ouders onder VI.3.C) geboren 6 april 1976 trouwt te Amsterdam met Sharon van Berkum geboren 5 september ?
VIII.3.C.2.a Jennifer van der Laan (ouders onder VII.3.C.2) geboren 21 oktober 2007
VII.3.C.3 Ilona van der Laan (ouders onder VI.3.C)

VI.3.D Jibbina Fenna(Ineke) van der Laan (ouders onder V.4.C) geboren 27 nov 1947 te Baflo trouwt Klaus Peter Land geboren op 11 jul 1948 te Essen/Steele
VII.3.D.1 Steffanie Land (ouders onder VII.3.D.) geboren 5 juni 1974 te Essen Frillendorf trouwt met Torsten Klapdor geboren 3 augustus 1972 te Munster
VIII.3.D.1.a Jannik Elias Klapdor(ouders onder VII.3.D.1) geboren 6 april 2004 te Essen (D)
VIII.3.D.1.b Lenie Louisa (ouders onder VII.3.D.1) geboren 10 april 2007 te Essen (D)
VII.3.D.2 Silvia Land (ouders onder VII.3.D) geboren 19 oktober 1977 te Essen/Frillendorf trouwt met Lars Land (Entinger) geboren 7 februari 1972 te Herten


Hendrik van der Laan, Antje van der Laan-Koster,
Toen de deportatie van de joden begon, vonden de ouders van Rachel Hart (later Wetters), die nog thuis woonde met haar broer, een baantje voor haar bij het Nieuw IsraŽlitisch Ziekenhuis, in de hoop dat zij daardoor aan vervolging zou kunnen ontsnappen. Maar de joden die aan het ziekenhuis waren verbonden, werden echter al spoedig op de deportatielijst gezet, en Rachels ouders realiseerden zich dat zij een veilige schuilplaats voor haar moesten zoeken. Y. Dijkstra, een verpleegster in het ziekenhuis die actief was bij het verzet, vond een tijdelijk onderduikadres voor Rachel bij de familie Roggeveen in Amsterdam.
Toen dat adres onveilig werd vond zij een andere familie bij wie zij kon onderduiken, en in augustus 1943 vergezelde de heer Roggeveen Rachel naar Hendrik en Antje van der Laan in Baflo (Groningen).
Antje was op bezoek bij haar broer, die aan het hoofd stond van een jongenstuchthuis in Putten, toen er een man aan de deur kwam met het verzoek of hij een joods meisje onderdak wilde verlenen. Antjes broer zei dat er alleen jongens in het tehuis zaten, maar dat zijn zuster misschien wel wilde helpen. Antje schreef onmiddellijk een brief aan haar man om toestemming te vragen om een dakloos meisje bij hen in te laten trekken. Antje vermeldde er niet bij dat het om een joods meisje ging, voor het geval de brief door de Duitsers opengemaakt zou worden, maar voor Hendrik was het geen enkel probleem.
Rachel, die toen elf jaar oud was, kreeg de naam Ellie van Leeuwen en deed zich voor als evacuee uit het gebombardeerde Rotterdam. Antje en Hendrik,
Die zij 'oom en tante' noemde, en hun twee kinderen heetten haar van harte welkom. Zij probeerden haar leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, en zij mocht naar school en buiten spelen. Toen Antje en Hendrik het hoofd der school vroegen of Ellie ingeschreven kon worden, vroeg hij of het om 'een van die kinderen' ging. Toen zij bevestigend antwoordde, stemde hij meteen toe. In het dorp waren hij en de huisarts de enigen die wisten dat Rachel joods was. Toen er Duitse soldaten aanklopten die op zoek waren naar een van de buren, Stavenga, die bij het verzet werkte, deed Antje net alsof ze niet begreep wat ze wilden. Een van de soldaten kreeg Rachel in de gaten en zei: 'Wat heb jij mooie wangen!' Antje duwde haar vlug een kamer in en zei: 'Ga jij maar op je broertje passen.' De soldaten vertrokken, ervan overtuigd dat Hendrik niet de man was die zij zochten. Tien minuten later vonden ze Stavenga, die meteen gearresteerd werd.
Korte tijd na de bevrijding kwam Rachels vader haar ophalen. Haar moeder had de oorlog niet overleefd, maar Rachels vader had wel haar broertje teruggevonden. Hij bleef een paar weken bij Hendrik en Antje voordat hij Rachel meenam. Rachel en haar broer gingen in de vakantie op bezoek bij Hendrik en Antje tot Rachel door een misverstand dertig jaar lang het contact verloor met de familie die haar leven had gered.
Op 6 juni 1993 werden Hendrik van der Laan en zijn vrouw Antje van der Laan-Koster door Yad Vashem erkend als Rechtvaardigen onder de Volkeren.


Tak: familie Frederik Koster en Hilligje Huizinga


Frederik Koster geboren Fraamklap 30 augustus 1917, overleden 11 september 2007 te Middelstum Trouwt op 16 april1946 te Kantens met Hilligje Huizinga geboren 4 mei 1921 te Middelstum dochter van Gerrit Huizinga geboren te Rottum (gem. Kantens) in 1886 en Berendina Koning geboren 18 augustus 1887 te Thesinge gem. Ten Boer.
Geen kinderen.Frť Koster is ongeveer 50 jaar werkzaam geweest bij de steenfabriek in Fraamklap.
Hierna moest hij noodgedwongen stoppen omdat hij last kreeg van zijn "scholder" en armen.

Werken in de steenfabriek Fraamklap


Ik moest, net als de andere arbeiders, een werkweek van vijfenvijftig uur maken. Het waren dagen van zes tot zes. De zaterdag was een halve werkdag, van zes tot half twaalf. Alleen de drie branders, die de stenen moesten bakken, hadden andere uren en werkten dag en nacht in ploegendienst; doordeweeks werden ze na acht uur afgelost, in het weekend hadden de branders elk twaalf uur stookdienst.
De eerste schaftpauze was om half negen 's ochtends; dan hadden we er al tweeŽnhalve uur opzitten en konden we een half uur uitrusten, 's Middags schaftten we van twaalf tot ťťn en dan nog een keer van drie tot half vier. In de pauzes mochten de arbeiders een kommetje bier tappen uit een vat gevuld met tweede soort bier; boerenbier noemden wij het.
Eťn van de arbeiders luidde met de fabrieksbel de schafttijden in en uit. Zodra de bel gehoord werd, was het stoppen of beginnen, vijf minuten voor half negen of vijf minuten voor zes. Zo kon ieder op tijd zijn uren volmaken.
Op zaterdagmorgen om elf uur kwam de boekhouder in de fabriek en liep alle arbeiders bij langs om hun weekloon te betalen. Op de donderdag werd altijd opgegeven hoeveel stenen er gebakken waren die week, want daarvan hing het loon af.
Het geld dat ik verdiende - ongeveer acht gulden - kreeg mijn moeder. Toen ik later meer ging verdienen gaf ik dat bedrag aan kostgeld, net als mijn oudste broer. Vader verdiende vijfentwintig gulden in de week. Tezamen werd er elke week eenenveertig gulden binnengebracht. We woonden in een huis van de fabriek en hadden vrij wonen, vrij licht en vrij brand. Arm waren we dus niet.

De dagtaken op de fabriek
Op Boerdam was mijn vader brandmeester en in die functie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de fabriek. Hij moest zorgen dat het losse personeel voor de campagne rond was en de arbeiders hun taak wijzen. En het was zijn taak het droog- en stookproces te leiden. De klei mocht niet te snel drogen en moest daarom goed in de gaten worden gehouden. Bij te droog weer sloot mijn vader de kleppen en luiken van de droogschuur om de klei van de buitenlucht af te sluiten. Als de stenen in de oven aan het branden waren hield hij in de gaten hoe hard er gebrand mocht worden.
Wanneer het eindproduct per as - dat wil zeggen met paard en wagen - of per schip afgevoerd werd, schreef mijn vader er de vrachtbrieven bij.
Buiten de fabriek werkten de kleigravers. De hele dag waren ze op het land om de klei te spitten die met pramen naar de fabriek werd vervoerd. Ook in de fabriek had iedereen zijn eigen dagtaak; de karlo pers brachten de stenen naar de droogrekken; de inbrengers vulden de oven met stenen; de branders bakten de stenen; de oven werd leeggehaald door de uithalers; de rekkenzetters zetten de stenen op latten te drogen; en dan had je nog de pakzetters: zij stapelden ongebakken stenen op, waarmee ze een voorraad aanlegden die pas in de winter in de oven kwam.
De uithalers, meestal twee a drie personen, waren de arbeiders met de meeste vakkennis. Het was hun taak de stenen te sorteren. Dit werk kon lang niet iedereen leren. Daar moest je gevoel voor hebben; het ging om de kleur, de klank en de hardheid. Ergens in april, zo omstreeks Pasen, begon de campagnetijd. Vanaf dat moment werden er dag en nacht stenen gebakken, en dit ging door tot eind september, begin oktober. 's Winters werd er geen klei gegraven want de klei was dan vaak bevroren en ongeschikt om gebakken te worden. In de winter werd de voorraad ongebakken stenen die 's zomers was aangelegd 'afgebrand'. Deze voorraad die in de droogschuren opgestapeld stond liep bij vorst het gevaar alsnog te bevriezen. In de kleppen en luiken zaten kieren en reten en de vorst was zo binnen. Het was de taak van de brander dat in de gaten te houden. Hij hing een natte lap buiten en zodra die bevroor moest hij met een ploegje arbeiders onder de ongebakken producten lange staven turf leggen en aansteken zodat het begon te roken waardoor de vorst er niet bij kon komen.
Uit: Een wereld die veranderde en voorbijging Het verhaal van Arie SprengerTak: familie Kornelis (Kees) Koster en Geertje Huizinga

V.4.E Kornelis Koster (ouders onder IV.1.D) geboren 17 februari 1921 te Middelstum, overleden Hoorn 16 juni 2009 trouwt met Geertje Huizinga, geboren 31 augustus 1918 te Kantens, overleden 5 maart 2013 Purmerend
VI.5.A Anna Bouke Koster (Anneke)(ouders onder V.4.E) geboren 2 juli 1944 trouwt Nicolaas Pieterjan Schuurman geboren 19 juli 1942 te Alkmaar , overleden 1 december 2012 te Alkmaar
VII. 5.A.1 Jacob Nicolaas Schuurman (ouders onder VI.5.A), geboren 22september 1965, gehuwd met Liesbeth Ibink, geboren 11 juni 1966, wonend te Egmond


VIII.5.A.1.a Lars Schuurman, (ouders onder VII. 5.A.1) geboren 22 augustus1992
VIII.5.A.1.b JÝrn Schuurman, (ouders onder VII. 5.A.1) geboren 28 augustus 1998

VII.5.A.2 Cornelis Pieterjan Schuurman,(ouders onder VI.5.A), geboren 7 juli 1967, gehuwd met Jeanette Alferink, geboren 4 januari 1957 wonend te Oudorp
Geen kinderen

VII.5.A.3 Nicolaas Pieterjan Schuurman, (ouders onder VI.5.A), geboren 8 september 1970, gehuwd met Laura Wognum, geboren 26 juli 1971 wonend te Waarland.

VII.5.A.3.a Lisa Schuurman, (ouders onder VII. 5.A.3), geboren 27 november 2001
VII.5.A.3.b Esmee Schuurman, (ouders onder VII. 5.A.3), geboren 3 november 2004.


VI.5.B Emme Jakob Koster(Emme) (ouders onder V.4.E) geboren 17 augustus 1946 trouwt Catharina Anna de Wit (Tiny) geboren 10 november 1952 wonende te Oosthuizen

VII.5.B.1 Elisabeth Geertruida Koster (ouders onder VI. 5.B), geboren 3 juli1976 gehuwd met Hendrik Andre Voordewind, geboren 09 juli 1971 wonend te Oosthuizen

VIII.5.B.1.a Bridget MylŤne Voordewind (ouders onder VII. 5.B.1), geboren 24 augustus 2004.
VIII.5.B.1.b Felice Celine Voordewind (ouders onder VII. 5.B.1), geboren 27 januari 2007

VII.5.B.2 Elisabeth Maria Koster (ouders onder VI. 5.B), geboren 6 juni 1978, samenwonend met Arno v.d.Vlies, wonend te Edam, geboren 30 maart 1979
VII.5.B.2.a Mika


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu