Natuurlijke voedselbronnen karper

 

Bloedzuiger
Hoofdafdeling: wormen
Klasse: bloedzuigers
Een bloedzuiger zuigt bloed, zou je denken. Maar veel bloedzuigers eten rottend vlees van allerlei dieren.
Er zijn wel soorten die bloed zuigen. Ze leven als parasiet op vissen, slakken en amfibieën

 

poelslak

Hoofdafdeling : weekdieren
Klasse: slakken

De gewone poelslak eet voornamelijk algen die op stenen en planten groeien.

vlokreeft

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: kreeftachtigen

Vlokreeftjes leven vooral van algen en van dode planten op de bodem.

waterschorpioen

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: insecten

Waterschorpioenen zijn rovers. De voorpoten lijken een beetje op de scharen van een schorpioen. Ze grijpen daarmee kleine insecten en andere niet te grote dieren, zoals de waterpissebed en de vlokreeft

watermijt

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: spinachtigen

Er zijn veel verschillende soorten bekend. Als ze jong zijn leven ze als parasietop wantsen en kevers leven en daar voedsel uitzuigen.
Volwassen watermijten leven van watervlooien en zachte larven van insecten, zoals de haftelarve en de larve van de watergaasvlieg.

watervlooien

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: kreeftachtigen

De grootste watervlooien kunnen zo'n halve centimeter groot worden. Ze eten bacteriën en algen die ze uit het water filteren Dat doen ze door met hun poten water onder hun pantser te pompen. Op de poten zitten een soort borstels die als filter dienen.

libellelarve

Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
Klasse: insecten

Libellelarven eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen: pissebedden, kikkervisjes, zoetwaterpissebedden, vlokreeftjes, wormpjes en insectenlarven.
De larven zelf worden gegeten door vissen, waterroofkevers en grotere libellenlarven

zoetwater kreeftjes
posthoornslak

Hoofdafdeling: weekdieren
Klasse: slakken

Posthoornslakken eten algen (vooral als jong dier), zachte levende waterplanten en vooral verwelkte en rottende delen van waterplanten. Ook worden dode dieren, zoals dode slakken, vissen en kikkervisjes gegeten