Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De webmaster/eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site.

 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en de Bedrijfsbrandweer Forbo Flooring iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

Foto's op de pagina's

Op alle foto's en van deze internetpagina's berust copyright. De foto's zijn gemaakt door de redactie van deze website, maar er zijn ook andere bronnen voor foto's. 

 

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of brandweer, of overeen te komen met de werkelijkheid.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Copyright © 2006 Bedrijfsbrandweer Forbo Flooring, Assendelft, Nederland.