Oefenen

Sinds jaar en dag is het binnen de brandweer de gewoonte dat er regelmatig geoefend wordt. 

 

Wat is oefenen en waarom zijn oefeningen zo belangrijk?

 

Oefenen is de manier om kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Daarom is oefenen dan ook geen restactiviteit maar moet oefenen gezien worden als een kernactiviteit van de brandweer.

 

Na de verplichte brandweeropleidingen heeft iedere brandweerman een basisniveau van kennis en vaardigheden.

De opleidingen in Nederland zijn voor zowel de beroeps- als de bedrijfs- en voor de vrijwillige brandweerman gelijk.

De opgedane kennis moet echter continu onderhouden en uitgebreid worden.

Regelmatig oefenen is dan ook noodzakelijk om het basisniveau en de vaardigheden van ieder brandweerman

minimaal op het gewenste niveau te houden.

 

Maar belangrijk is het, mede gezien de steeds sneller voortrazende technieken, om het niveau en vaardigheden

op een hoger pijl te brengen.

Om het oefenen te registreren maken wij gebruik van oefenkaarten volgens leiddraad oefenen.

 

Omdat wij een Bedrijfsbrandweerkorps zijn, kunnen de oefeningen niet zoals de gemeente korpsen standaard plaats vinden op de maandag avond.

Dit mede omdat bijna iedereen van het bedrijfsbrandweerkorps ploegen diensten lopen en nog verschillend van elkaar ook.

Bij Forbo Flooring hebben wij een diversiteit van ploegen systemen n.l. 2,3,4,5 en de dagdienst.

Om de persoonlijke belasting te verminderen en de ploegendienst wat meer te ontlasten oefenen wij ca. 1 tot 2 dagen in de maand.

De oefentijden zijn van 08:00 uur tot 16:00 uur, met een korte lunchpauze er tussen.
 

Oefenrooster 2012:

Dag Datum Onderdeel / Oefendoelen Bijzonderheden
Maandag 9 Januari    
Maandag 6 Februari    
Maandag 5 Maart    
Maandag 2 April    
Maandag 23 April    
Maandag 18 Juni   s´avonds Peanutten
Maandag 16 Juli    
Maandag 3 September    
Zaterdag 22 September   Zaanse bond rally
Maandag 15 Oktober    
Zaterdag 3 November   contact avond
Maandag ... November    
Maandag 10 december