Genealogy of our families Spaak & Boddé

Index:

family Spaak      family Boddé

Site Map      Links

e-mail opmerkingen, commentaar, aanvullingen of correcties a.u.b. naar:
please email remarks, additions, comments, or corrections to:

 

last update: 24-10-2016
my family Spaak
 
bullet

parenteel van David Falconer of Halkerton  mijn 18e generatie edelouder uit ±1400
descendants of David Falconer of Halkerton, my 18th generation ancestor from ±1400

bullet

parenteel van Eelke Jans (Spaak)  mijn 8e generatie oudovergrootouder uit ±1725
descendants of Eelke Jans Spaak, my 8th generation ancestor from ±1725

bullet

kwartierstaat van Wim Spaak
ascendants of Wim Spaak

bullet

the Lords Falconer of Halkerton
Overzicht van de voorouders van de 1e Lord Falconer of Halkerton en de erfgenamen van zijn titel in de mannelijke lijn, met hun echtgenotes en kinderen.
Overview of the male ascendants of the 1st Lord Falconer of Halkerton and his heir-male descendants, with their spouses and children.

Alexander Falconer - 1st Lord of Halkerton

visit my family tree also online on one of these sites:
  or
Genealogie Spaak on GenealogieOnline

Wim Spaak Wim Spaak

Topmy family Boddé
 
bullet

parenteel van Claes Harmens Knol  mijn 14e generatie stamoudouder uit ±1531
descendants of Claes Harmens Knol, my 14th generation ancestor from ±1531 

bullet

parenteel van Grietje Pieters  mijn 9e generatie oudbetovergrootouder uit ±1660
descendants of Grietje Pieters, my 9th generation ancestor from ±1660

bullet

parenteel van Willem Jacobs (Boddé)  mijn 9e generatie oudbetovergrootouder uit ±1660
descendants of Willem Jacobs (Boddé), my 9th generation ancestor from ±1660

bullet

kwartierstaat van Pia Boddé
ascendants of Pia Boddé

visit my family tree also online on one of these sites:
  or
Genealogie Boddé on GenealogieOnline

Pia Spaak-Boddé

Pia Boddé

TopSite Map


click a box, to jump direct to applicable webpage

TopLinks


genealogie.verzamelgids.nldoorzoekt oude Nederlandse kranten

TopAeroclub Bladel Heldere Bron Latifa FL SportsCars