Goto my homesiteHome

Parenteel van Willem Jacobs (Boddé)

parenteel Harm Jacobs

klik logo voor grafische weergave
click logo for graphical representation


Trouwakte Willem & Geertjen 1 Trouwakte Willem & Geertjen

[click photo to enlarge]

I Willem Jacobs (afb. 1) is geboren omstreeks 1660 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Hij is gedoopt op 30-07-1665. Willem is overleden. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-10-1686 in Westerwijtwerd [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd ; Collectie DTB (toegang 124) ; Inventarisnummer 530, folio 47] met Geertjen Janssen, 19 jaar oud. Geertjen is een dochter van Jan Eppes en Etjen Dercks. Zij is gedoopt op 24-11-1666. Geertjen is overleden.
Kinderen van Willem en Geertjen:
1 Ettjen Willems. Zij is gedoopt op 09-10-1687 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530]. Ettjen is overleden.
2 Jakob Willems. Hij is gedoopt op 07-12-1690 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jakob is overleden vóór 1695, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Jacob Willems, gedoopt op 11-09-1695 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt II.
4 Jan Willems. Hij is gedoopt in 12-1698 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530].
Notitie bij de geboorte van Jan: geen doopdatum aangetekend
Jan is overleden.
5 Meijske Willems. Zij is gedoopt op 29-07-1703 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Meijske is overleden.

Met dank aan Ria Sels-Emous voor aanvullende informatie betreffende de eerste 5 generaties van de familie Boddé.


II Jacob Willems, zoon van Willem Jacobs (zie I) en Geertjen Janssen. Hij is gedoopt op 11-09-1695 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530]. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 28-11-1728 in Westerwijtwerd met Trijntie Harms. Trijntie is overleden.

Kinderen van Jacob en Trijntie:
1 Geertien Jacobs. Zij is gedoopt in 09-1729 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530].
Notitie bij de geboorte van Geertien: geen doopdatum aangetekend
Geertien is overleden.
2 Janneke Jacobs, gedoopt op 16-01-1731 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt III-a.
3 Willem Jacobs. Hij is gedoopt op 05-12-1732 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530]. Willem is overleden.
4 Harm Jacobs, gedoopt op 15-01-1736 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt III-b.
5 Ettijn Jacobs. Hij is gedoopt op 16-11-1738 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Ettijn is overleden.

III-a Janneke Jacobs, dochter van Jacob Willems (zie II) en Trijntie Harms. Zij is gedoopt op 16-01-1731 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530]. Janneke is overleden. Janneke trouwde, 38 jaar oud, op 12-11-1769 in Westerwijtwerd met Evert Geerts. Evert is overleden.

Op 14 oktober 1769 werd het huwelijk afgekondigd in de kerk van Wittewierem. Dat was de dag na het opstellen van het huwelijkscontract. De echte huwelijksinzegening was pas op 12 november 1769 in Westerwijtwerd. Janneke trouwde vermoedelijk met een rijke boerenzoon.

III-b Harm Jacobs, zoon van Jacob Willems (zie II) en Trijntie Harms. Hij is gedoopt op 15-01-1736 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1646-1738 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 530]. Harm is overleden in Veendam.

Notitie bij Harm: beroep: dagloner/landbouwer
Harm is met attestatie op 12 juni 1768 overgekomen uit Middelstum naar Westerwijtwerd.
Harm trouwde, 36 jaar oud, op 11-11-1772 in Westerwijtwerd met Aaltjen Sibrands, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harm en Aaltjen: De huwelijks afkondiging was op 14 oktober 1770 in de kerk van Garsthuizen.
Aaltjen is geboren op 04-02-1742 in Garsthuizen, dochter van Sibrant Alberts en Martien Jans. Aaltjen is overleden in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aaltjen is volgens de ledenadministratie van de kerk overleden tussen 1788 en 9 maart 1800 in Westerwijtwerd.
Notitie bij Aaltjen: beroep: daglonersche
Op 27 februari 1772 heeft Aaltje belijdenis gedaan en is op 1 maart 1772 lid geworden van de kerk van Westerwijtwerd.
Kinderen van Harm en Aaltjen:
1 Jacob Harms. Hij is gedoopt op 16-08-1772 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden vóór 1773, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Jacob Harms. Hij is gedoopt op 24-10-1773 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden in 1778, 4 of 5 jaar oud.
3 Sibrant Harms. Hij is gedoopt op 03-12-1775 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1738-1811 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 531]. Sibrant is overleden vóór 1777, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Sibrand Harms (Boddé), gedoopt op 06-03-1777 in Westerwijtwerd, gem. Middelstum. Volgt IV-a.
5 Jacob Harms (Hartman), geboren op 08-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt IV-b.

Doopacte Sibrand Harms (Boddé) 2 Doopactie Sibrand Harms (Boddé)
[click photo to enlarge]
Trouwactie Sibrand & Nieske 3 Trouwactie Sibrand & Nieske
[click photo to enlarge]

 

IV-a Sibrand Harms (Boddé) (afb. 2 en 3), zoon van Harm Jacobs (zie III-b) en Aaltjen Sibrands. Hij is gedoopt op 06-03-1777 in Westerwijtwerd, gem. Middelstum [bron: Doop- en trouwboek 1738-1811 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 531]. Sibrand is overleden op 06-12-1837 in Kantens (Gr), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Kantens 1837 - Aktenummer 49].
Notitie bij Sijbrand: beroep: broodbakker, in 1831 was hij dagloner en ook is hij nog marskramer geweest.
Zelf schreef hij zijn naam als Sibrand.

Sijbrand Harms nam de naam Boddé aan.
Volgens onze familieoverlevering zou de naam Boddé een verfranste naam (met e accent aigu) van de Noord-Nederlandse bakkers naam voor de houten plank (bodde), waarmee broden in en uit de oven worden gedaan.
Omdat Sijbrand Harms ook broodbakker was (zoals later meerdere nazaten in de Boddé familie), zou dit een aannemelijke verklaring kunnen zijn voor deze achternaam keuze.

PS: In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was er bijzondere aandacht voor de familienamen. Niet alleen werden mensen die nog geen naam hadden in de gelegenheid gesteld er een aan te nemen, ook werden veel namen die op een stomme -e eindigden her en der verfranst, zodat de klemtoon veranderde en de naam met accent -é of met dubbel -ee werd geschreven.

 
Sibrand:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1802 in Middelstum [bron: Kerkeboek 1798-1811 Kerkelijke gemeente - Middelstum en Toornwerd ; Collectie DTB (toegang 124) ; Inventarisnummer 292, folio 104] met Nieske (Wieske) Hendriks, ongeveer 30 jaar oud. Wieske is geboren omstreeks 1772. Wieske is overleden op 27-05-1829 in Middelstum, ongeveer 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1829 - Aktenummer 11].
Notitie bij Wieske: beroep: daglonersche
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 18-06-1831 in Kantens [bron: Huwelijksregister Kantens 1831 - Aktenummer 8] met Jacobtje Jacobs Tillema, ongeveer 47 jaar oud. Jacobtje is geboren omstreeks 1784 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden, dochter van Jacob Jans Tillema en Itje Hendriks Barnjes. Jacobtje is overleden op 08-11-1857 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr), ongeveer 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Kantens 1857 - Aktenummer 50].
Notitie bij Jacobtje: beroep: daglonersche
Kinderen van Sibrand en Wieske:
1 Aaltje Sijbrands Boddé, geboren in 1802 in Middelstum. Volgt V-a.
2 Jacoba Sijbrands Boddé, geboren omstreeks 1804 in Veendam. Volgt V-b.
3 Pieterke Sijbrands Boddé, geboren omstreeks 1807 in Middelstum. Pieterke is overleden op 31-10-1824 in Middelstum, ongeveer 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1824 - Aktenummer 24].
4 Harm Sijbrands Boddé, geboren op 01-08-1807 in Aduard. Volgt V-c.
5 Hendrik Sijbrands Boddé, geboren in 1810 in Middelstum. Hendrik is overleden in 1810 in Middelstum, geen jaar oud.
6 Hinderika Sijbrands Boddé, geboren op 28-01-1812 in Middelstum [bron: Geboorteregister Middelstum 1812 ; Aktenummer 4]. Zij is gedoopt op 09-03-1812 in Middelstum. Hinderika is overleden op 18-06-1829 in Middelstum, 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1829 - Aktenummer 14].
7 Albert Sijbrands Boddé, geboren op 28-03-1815 in Huizinge, gem. Loppersum. Volgt V-d.
IV-b Jacob Harms (Hartman) is geboren op 08-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, zoon van Harm Jacobs (zie III-b) en Aaltjen Sibrands. Hij is gedoopt op 16-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1738-1811 Kerkelijke gemeente - Westerwijtwerd; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 531]. Jacob is overleden op 07-08-1847 in Loppersum, 67 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij noemde zich Jacob Harms Hartman van beroep commissionair.

Waarom hij zich Hartman is gaan noemen en de rest van de familie Boddé is onduidelijk.
Het is natuurlijk pure speculatie, maar misschien wilde hij als commissionair zijn naam niet associëren met het bakkers attribuut 'bodde'.

 
Jacob:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-12-1808 met Heilina Hindriks Bosscher.
(2) trouwde met Hendriktje Jacobs Smidt. Hendriktje is geboren omstreeks 1792 in Zeerijp, dochter van Jacob Eltjes Smidt en Anje Harms. Hendriktje is overleden.
Kind van Jacob en Heilina:
1 Harm Jacobs Hartman, geboren op 29-12-1810 in Loppersum. Volgt V-e.

V-a Aaltje Sijbrands Boddé is geboren in 1802 in Middelstum [bron: Doopboek 1654-1812 Kerkelijke gemeente - Middelstum en Toornwerd ; Collectie DTB (toegang 124) ; Inventarisnummer 289], dochter van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hendriks. Zij is gedoopt op 29-08-1802 in Middelstum. Aaltje is overleden op 02-12-1877 in Middelstum, 74 of 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1877 - Aktenummer 51].

Notitie bij Aaltje: beroep: hoedemaakster
Aaltje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 23-08-1833 in Middelstum [bron: Huwelijksregister Middelstum 1833 - Aktenummer 7] met Roelf Klaassens Weert, ongeveer 33 jaar oud. Roelf is geboren omstreeks 1800 in Westeremden gem. Stedum. Roelf is overleden omstreeks 1860 in Middelstum, ongeveer 60 jaar oud.
V-b Jacoba Sijbrands Boddé is geboren omstreeks 1804 in Veendam, dochter van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hendriks. Jacoba is overleden op 15-10-1875 in Toornwerd, gem. Middelstum, ongeveer 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1875 - Aktenummer 57].
Notitie bij Jacoba: In 1836 werkte ze als marskraamster.
Jacoba trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 14-10-1836 in Middelstum [bron: Huwelijksregister Middelstum 1836 - Aktenummer 13] met Herman Christoph Timmerberg, ongeveer 48 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1788 in Schötmar (Duitsland). Herman is overleden op 23-12-1872 in Toornwerd, gem. Middelstum, ongeveer 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister Middelstum 1872 - Aktenummer 58].
V-c Harm Sijbrands Boddé is geboren op 01-08-1807 in Aduard, zoon van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hendriks. Hij is gedoopt op 23-08-1807 in Veendam [bron: Doopboek 1804-1811 Kerkelijke gemeente - Veendam; Collectie DTB (toegang 124); Inventarisnummer 478]. Harm is overleden op 23-03-1898 in Hoogezand, 90 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hoogezand 1898 - Aktenummer 39].
Notitie bij Harm: beroep: Rijkscommies, boekhouder en gepensioneerd ambtenaar (1851)
Harm trouwde, 35 jaar oud, op 08-07-1843 in Aduard [bron: Huwelijksregister Aduard 1843 - Aktenummer 7] met Ettje Mulder, 22 jaar oud. Ettje is geboren op 18-03-1821 in Aduard [bron: Geboorteregister Aduard 1821 - Aktenummer 51], dochter van Ettje Henderks Mulder en Jantje Jans Lameris. Ettje is overleden op 20-05-1915 in Hoogezand, 94 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hoogezand 1915 - Aktenummer 57].
Kinderen van Harm en Ettje:
1 Sijbrandus Etto Boddé, geboren op 04-04-1848 in Eenrum. Volgt VI-a.
2 Etto Hendrik Boddé, geboren op 01-01-1850 in Pieterburen, gem. Eenrum. Volgt VI-b.
3 Albertus Boddé, geboren op 31-12-1851 in Pieterburen, gem. Eenrum. Volgt VI-c.
4 Jantje Boddé, geboren op 04-12-1853 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1853 - Aktenummer 100]. Jantje is overleden.
5 Niessiena Boddé, geboren op 31-03-1856 in Kleinemeer, gem. Hoogezand-Sappemeer. Volgt VI-d.
6 Jan Boddé, geboren op 13-04-1859 in Hoogezand. Volgt VI-e.
Albert Boddé 4 Albert Boddé
V-d Albert Sijbrands Boddé (afb. 4) is geboren op 28-03-1815 in Huizinge, gem. Loppersum [bron: Geboorteregister Middelstum 1815 ; Aktenummer 10], zoon van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hendriks. Albert is overleden op 21-08-1903 in Uithuizen, 88 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1903 - Aktenummer 33].
Notitie bij Albert: blinde koopman, wonende aan de Oudestraat te Uithuizen
Albert trouwde, 30 jaar oud, op 22-10-1845 in Kantens [bron: Huwelijksregister Kantens 1845 - Aktenummer 16] met Grietje Jans de Witt, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 16-12-1818 in Woltersum, gem. Ten Boer, dochter van Jan Hendriks de Witt en Lutgerdina Bartelds Nieveen. Grietje is overleden op 04-10-1889 in Uithuizen, 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1889 - Aktenummer 55].
Notitie bij Grietje: beroep: dienstmeid
Kinderen van Albert en Grietje:

Sijbrand Boddé
5 Sijbrand Boddé

Opsporingsverzoek Sijbrand Boddé 6 Opsporingsverzoek Sijbrand Boddé
[click for larger picture]


BODDÉ, SYBRAND, geboren te Uithuizen, den 30 Maart 1848, koopman, laatst wonende te Spijk, lang 1.6602 meter, aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbr. blond, baard rossig.
Tegen hem is, bij vonnis der arrond.-regtbank te Appingedam, van 27 Junij jl., ter zake van bedriegelijke bankbreuk, verleend regtsingang met bevel van gevangenneming.
Volgens ingewonnen berigten houdt hij zich op in den staat Missouri (Noord-Amerika).
De officier van justitie te Appingedam verzoekt aanhouding en opzending.
1 Sijbrand Boddé (afb. 5 en 6), geboren op 30-03-1848 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1848 - Aktenummer 25]. Sijbrand is overleden.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: Vermoedelijk in Amerika overleden.
2 Jan Boddé, geboren op 27-12-1849 in Uithuizen. Volgt VI-f.
3 Niessina Alberts Boddé, geboren op 06-11-1851 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1851 - Aktenummer 95]. Niessina is overleden op 07-08-1852 in Uithuizen, 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1852 - Aktenummer 48].
4 Harm Alberts Boddé, geboren op 11-02-1853 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1853 - Aktenummer 15]. Harm is overleden op 20-03-1853 in Uithuizen, 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1853 - Aktenummer 19].
5 Niessina Boddé, geboren op 22-01-1855 in Uithuizen. Volgt VI-g.
6 Harm Boddé, geboren op 15-12-1856 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1856 - Aktenummer 100]. Harm is overleden.
7 Hendrik Boddé, geboren op 07-02-1859 in Uithuizen. Volgt VI-h.
Grafsteen Lambertus Boddé Akte van overlijden Lambertus In de overlijdensakte (afb. 5), die door buren is aangegeven, staat de naam Albertus vermeld. Omdat deze vermelde Albertus op hetzelfde moment is overleden als zijn broer Lambertus en ook even oud (17 jaar) is, kan deze Albertus onmogelijk een zoon van Albert en Grietje zijn.
Ofwel Lambertus noemde zich later Albertus, of de buren hebben de juiste naamspelling niet correct doorgegeven/gecontroleerd.

Albertus moet hier dus met zekerheid Lambertus zijn.

7 Grafsteen Lambertus Boddé 8 Akte van overlijden Lambertus
[click picture to enlarge]
 
8 Lambertus Boddé (afb. 7 en 8), geboren op 27-05-1861 om 02:00 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1861 ; Aktenummer 54]. Lambertus is overleden op 29-10-1878 om 06:00 in Uithuizen, 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1878 - Aktenummer 49].
V-e Harm Jacobs Hartman is geboren op 29-12-1810 in Loppersum, zoon van Jacob Harms (Hartman) (zie IV-b) en Heilina Hindriks Bosscher. Harm is overleden op 08-03-1840 in Groningen, 29 jaar oud.
Notitie bij Harm: beroep: voermansknecht, zolderknecht en in 1837 koopmansbediende.
Harm en Aaltje hebben in Groningen gewoond: "achter de muur", letter I nr 148 en Jacobijnerstraat, letter B nr 38.
Harm trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1835 in Groningen met Aaltje Cornelis van Slogteren.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Jantje Hartman, geboren op 15-04-1836 in Groningen. Jantje is overleden op 08-10-1836 in Groningen, 5 maanden oud.
2 Jantje Hartman, geboren op 05-11-1837 in Groningen. Jantje is overleden op 12-06-1912 in Groningen, 74 jaar oud.

VI-a Sijbrandus Etto Boddé is geboren op 04-04-1848 in Eenrum [bron: Geboorteregister Eenrum 1848 - Aktenummer 27], zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Sijbrandus is overleden op 17-06-1932 in Zandvoort, 84 jaar oud.

Notitie bij Sijbrandus: Beroep: koopman, manufacturier, coupeur.
Sijbrandus trouwde met Marie Jeanne Mispelter. Marie is geboren op 01-06-1851 in Louvriers (Frankrijk). Marie is overleden op 29-11-1925 in Zandvoort, 74 jaar oud.
Kinderen van Sijbrandus en Marie:
1 Jean Eugène Boddé, geboren op 08-12-1875 in Brussel. Jean is overleden.
2 Herman Eduard Boddé, geboren op 16-07-1881 in Groningen. Volgt VII-a.
3 Anna Maria Ettina Boddé, geboren op 23-09-1883 in Groningen. Volgt VII-b.
4 Eduard Herman Boddé, geboren op 05-10-1884 in Groningen. Volgt VII-c.
5 Tina Jeanne Boddé, geboren op 10-12-1886 in Groningen. Volgt VII-d.
6 Etto Hendrik Boddé, geboren op 15-10-1888 in Groningen. Volgt VII-e.
7 Alexandre Léonard Boddé, geboren op 04-01-1891 in Groningen. Volgt VII-f.
VI-b Etto Hendrik Boddé is geboren op 01-01-1850 in Pieterburen, gem. Eenrum [bron: Geboorteregister Eenrum 1850 - Aktenummer 1], zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Etto is overleden op 20-12-1931 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Notitie bij Etto: beroep: hoofdonderwijzer
Etto trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1879 in Veendam [bron: Huwelijksregister Veendam 1879 - Aktenummer 50] met Martha Lamberta Wilhelmina de Grient Dreuse, 21 jaar oud. Martha is geboren op 17-09-1857 in Veendam [bron: Geboorteregister Veendam 1857 - Aktenummer 206]. Martha is overleden vóór 20-12-1931, ten hoogste 74 jaar oud.
VI-c Albertus Boddé is geboren op 31-12-1851 in Pieterburen, gem. Eenrum [bron: Geboorteregister Eenrum 1852 - Aktenummer 1], zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Albertus is overleden op 13-02-1941 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 89 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1941 - Aktenummer 7].
Notitie bij Albertus: Beroep: verver, huisschilder, brievengaarder (1885-1887), winkelier (1890).
Albertus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-11-1875 in Aduard [bron: Huwelijksregister Aduard 1875 - Aktenummer 23] met Aaltje Themmen, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 01-03-1850 in Aduard [bron: Geboorteregister Aduard 1850 - Aktenummer 6], dochter van Jakob Berends Themmen en Betje Fijbes Kruizinga. Aaltje is overleden op 03-10-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 31 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1881 - Aktenummer 53].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 22-12-1884 in Oldehove [bron: Huwelijksregister Oldehove 1884 - Aktenummer 22] met Jantje Hijlkema, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 27-08-1862 in Baflo [bron: Geboorteregister Baflo 1862 - Aktenummer 44], dochter van Tonnis Wijbes Hijlkema en Allerdina Jans Huizenga. Jantje is overleden op 03-01-1944 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1944 - Aktenummer 1].
Kinderen van Albertus en Aaltje:
1 Ettina Boddé, geboren op 03-06-1876 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1876 - Aktenummer 40]. Ettina is overleden op 28-12-1889 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 13 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1889 - Aktenummer 53].
2 Bettje Boddé, geboren op 27-12-1877 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1877 - Aktenummer 87]. Bettje is overleden.
3 Harm Sijbrandus Boddé, geboren op 29-11-1879 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1879 - Aktenummer 75]. Harm is overleden op 05-07-1900 in Sappemeer, 20 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1900 - Aktenummer 19; Overlijdensregister Sappemeer 1900 - Aktenummer 77].
4 Jakob Berend Boddé, geboren op 29-09-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-g.
Kinderen van Albertus en Jantje:
5 Tonnis Johannes Boddé, geboren op 22-02-1885 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1885 - Aktenummer 15]. Tonnis is overleden op 19-08-1906 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 21 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1906 - Aktenummer 17].
6 Jeannette Niessina Boddé, geboren op 09-10-1886 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-h.
7 Johannes Jan Boddé, geboren op 19-12-1888 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1888 - Aktenummer 74]. Johannes is overleden op 20-07-1889 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 7 maanden oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1889 - Aktenummer 28].
8 Ettina Boddé, geboren op 03-02-1890 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1890 - Aktenummer 12]. Ettina is overleden op 26-08-1937 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 47 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oldehove 1937 - Aktenummer 20].
9 Johannes Jan Boddé, geboren op 16-03-1891 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1891 - Aktenummer 23]. Johannes is overleden.
10 Niessina Boddé, geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-i.
11 NN Boddé, levenloos geboren dochter, geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn.
VI-d Niessiena Boddé is geboren op 31-03-1856 in Kleinemeer, gem. Hoogezand-Sappemeer [bron: Geboorteregister Sappemeer 1856 - Aktenummer 35], dochter van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Niessiena is overleden op 15-02-1941 in Veenwouden, 84 jaar oud. Niessiena trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1886 in Hoogezand [bron: Huwelijksregister Hoogezand 1886 - Aktenummer 50] met Tiddo Smit, 34 jaar oud. Tiddo is geboren op 13-10-1852 in Kalkwijk, Gem. Hoogezand-Sappemeer. Tiddo is overleden op 02-04-1929 in Hoogezand, 76 jaar oud.
VI-e Jan Boddé is geboren op 13-04-1859 in Hoogezand [bron: Geboorteregister Hoogezand 1859 - Aktenummer 69], zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Jan is overleden op 20-08-1935 in Groningen, 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1935 - Aktenummer 1108]. Jan trouwde met Janke Conradi. Janke is geboren op 03-12-1860 in Burum, gem. Kollumerland. Janke is overleden op 25-01-1934 in Groningen, 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1934 - Aktenummer 121].
VI-f Jan Boddé is geboren op 27-12-1849 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1849 - Aktenummer 115], zoon van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Jan is overleden op 08-04-1917 in Ermelo, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: Oud hulpprediker in Ned. Indië
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1878 met Sjoukje Deinum, 32 jaar oud. Sjoukje is geboren op 09-02-1846. Sjoukje is overleden.
VI-g Niessina Boddé is geboren op 22-01-1855 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1855 - Aktenummer 4], dochter van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Niessina is overleden op 17-06-1941 in Uithuizen, 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1941 - Aktenummer 25]. Niessina trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1881 [bron: Huwelijksregister Uithuizen 1881 - Aktenummer 13] met Willem (Willem) Bierma, 24 jaar oud. Willem is geboren op 27-11-1856 in Uithuizermeden [bron: Geboorteregister Uithuizermeeden 1856 - Aktenummer 124]. Willem is overleden op 12-06-1928 in Uithuizen, 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizen 1928 - Aktenummer 39].
 
Hendrik Boddé Hendrik, Aaltje en kinderen Aaltje Knol
9 Hendrik Boddé
[click for larger picture]
10 Hendrik, Aaltje en kinderen (±1890)
[click photo to enlarge]
16 Aaltje Knol
grafsteen Hendrik Boddé Aaltje Knol en achterkleinkinderen
11 gedenksteen Hendrik Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
[click picture to enlarge]
17 Aaltje Knol (1944) met haar achterkleindochters: Annemiek Rijn (staande) en Carla van Lenning (op schoot)
[click picture to enlarge]
Molen "De Zwaluw" 12 Molen "De Zwaluw" (pentekening door J.Heuvelman dd. 24-1-1941)
Voor de molen het geboorte huis van Grietje, Edze, Albert & Sijbrand

Na de aanleg in 1827 van de Noorderdijk ontstond in de polder ten noorden van Uithuizen de buurtschap UITHUIZERPOLDER (924 H.A.), in de volksmond VALOM. De eerste huizen die er gebouwd zijn, zijn volgens de overlevering door de storm omgewaaid, waardoor ´t gehuchtje de naam VALOM ontving.
Hier vestigde zich Hendrik Boddé, die in 1882 een verzoek indiende "om eene bakkerij en stoom pel- en koornmolen te mogen oprichten". Het verzoek werd niet ingewilligd, maar vier jaar later probeerde hij het opnieuw. Dit verzoek werd wel toegestaan, doch alleen voor "een windkoornmolen". De molen werd in 1886 "opgericht" en kreeg de naam "De Zwaluw". In 1900 verkocht Hendrik de molen en woonhuis aan Derk van der Laan en vertrok naar Groningen. De molen is in 1950 afgebroken. Het woonhuis staat er nog steeds aan de Emmaweg 14 te Eemsmond/Uithuizen.
Bron: http://www.bdpoppen.nl
In de Zelfzwichter van december 2009 - een uitgave van het
GRONINGER MOLENHUIS - heeft de heer B.D.Poppen een uitgebreid
artikel gewijd aan de Molenaars van de molen De Zwaluw.

Klik op het rechter logo voor een PDF uitgave van dat artikel.
[click picture for a photo from 1941]
Steenhouwerskade 3 te Groningen Westerhaven met bietenschepen
13 Steenhouwerskade 3 te Groningen

In 1900 vestigde Hendrik zich als bakker te Groningen, alwaar hij het pand aan de Steenhouwerskade 3 kocht, met winkel en woonhuis. Achter het pand liet hij een bakkerij bouwen.

14 Westerhaven met bietenschepen, die wachten op hun beurt bij de suikerfabriek in Groningen

Rechts boven de Steenhouwerskade.
In 1962 is de Westerhaven gedempt.

Westerhaven 15 Luchtfoto Westerhaven uit 1926

In het rode vierkant de bakkerij van Hendrik, achter het woonhuis met winkel aan de Steenhouwerskade 3.

[click picture to enlarge]

VI-h Hendrik Boddé (afb. 9 t/m 15) is geboren op 07-02-1859 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1859 - Aktenummer 9], zoon van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Hendrik is overleden op 16-11-1931 in Groningen, 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1931 - Aktenummer 1471]. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1884 in Uithuizen [bron: Huwelijksregister Uithuizen 1884 - Aktenummer 4] met Aaltje Edzes Knol (afb. 16 en 17), 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-08-1865 in Aduarderzijl, gem. Winsum [bron: Geboorteregister Ezinge 1865 - Aktenummer 63], dochter van Edze Onnes Knol en Stijntje Jans Venhuizen. Aaltje is overleden op 02-10-1944 in Groningen, 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1944 - Aktenummer 1591].
Notitie bij Aaltje: beroep: huishoudster
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Grietje Boddé, geboren op 26-05-1884 in Uithuizen. Volgt VII-j.
2 Edze Boddé, geboren op 02-12-1885 in Uithuizen. Volgt VII-k.
Albert Boddé grafsteen Albert Boddé
18 Albert Boddé & ouders,
zus Grietje en broer Edze (±1890)
[click photo to enlarge]
19 graf Albert Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
3 Albert Boddé (afb. 18 en 19), geboren op 03-08-1889 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1889 - Aktenummer 68]. Albert is overleden op 09-11-1954 in Groningen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-11-1954 in Eenrum [bron: Rouwkaart].
4 Sijbrand Boddé, geboren op 23-05-1893 in Uithuizen. Volgt VII-l.

VII-a Herman Eduard Boddé is geboren op 16-07-1881 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1881 ; Aktenummer 898], zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Herman is overleden op 13-01-1968 in Zandvoort, 86 jaar oud.

Notitie bij Herman: beroep: architect
Herman trouwde, 30 jaar oud, op 11-04-1912 met Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen, 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-11-1881. Margaretha is overleden op 22-10-1976, 94 jaar oud.
VII-b Anna Maria Ettina Boddé is geboren op 23-09-1883 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1883 - Aktenummer 1180], dochter van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Anna is overleden. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1907 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1907 - Aktenummer 475] met Ningo Jan Lanting, 26 jaar oud. Ningo is geboren op 13-04-1881 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1881 - Aktenummer 520], zoon van Albert Lanting en Maike Tiessens. Ningo is overleden.
VII-c Eduard Herman Boddé is geboren op 05-10-1884 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1884 - Aktenummer 1222], zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Eduard is overleden.
Notitie bij Eduard: beroep: handelscorrespondent; procuratiehouder bij Terhorst-textiel
Eduard trouwde, 30 jaar oud, op 21-09-1915 in Deventer met Femia Slot, ongeveer 24 jaar oud. Femia is geboren omstreeks 1891 in Deventer, dochter van Jan Slot en Hermina Hendrika de Graaf. Femia is overleden omstreeks 1980, ongeveer 89 jaar oud.
Notitie bij Femia: Onderwijzeres
Kinderen van Eduard en Femia:
1 Henny Boddé. Henny is overleden omstreeks 1970.
2 Hermine (Mien) Boddé, geboren in 1915 in Rijssen. Volgt VIII-a.
3 Sijbrand Jan Boddé, geboren op 08-03-1918. Sijbrand is overleden op 13-05-1940 in Rhenen, 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: Ereveld Grebbeberg - Sergt. 8 C.Mr.
Notitie bij Sijbrand: Gesneuveld in de meidagen van 1945 bij de Grebbeberg.
4 Femia Maria (Femke) Boddé, geboren op 14-06-1926 in Rijssen. Volgt VIII-b.
5 Eduard Herman (Edu) Boddé, geboren op 14-06-1926 in Rijssen. Volgt VIII-c.
VII-d Tina Jeanne Boddé is geboren op 10-12-1886 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1886 - Aktenummer 1542], dochter van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Tina is overleden op 04-09-1968 in Den Haag, 81 jaar oud. Tina trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1914 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1914 - Aktenummer 208] met Harmannus Scheffer, 24 jaar oud. Harmannus is geboren op 14-08-1889 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1889 - Aktenummer 982], zoon van Martinus Scheffer en Martha Nienoord. Harmannus is overleden op 12-10-1934 in Den Haag, 45 jaar oud.
VII-e Etto Hendrik Boddé is geboren op 15-10-1888 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1888 - Aktenummer 1393], zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Etto is overleden. Etto trouwde, 30 jaar oud, op 13-03-1919 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1919 - Aktenummer 106] met Grietje Suithoff, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 15-07-1891 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1891 - Aktenummer 940], dochter van Jan Suithoff en Henderika Pieterdina Groenewoud. Grietje is overleden.
VII-f Alexandre Léonard Boddé is geboren op 04-01-1891 om 01:30 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1891 - Aktenummer 15], zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Alexandre is overleden. Alexandre trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1917 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1917 - Aktenummer 279] met Frederika Dijkstra, 24 jaar oud. Frederika is geboren op 31-03-1893 in Haren (Gr) [bron: Geboorteregister Haren 1893 - Aktenummer 28]. Frederika is overleden op 15-03-1954 in Groningen, 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1954 - Aktenummer 427].
Kinderen van Alexandre en Frederika:
1 Jeane Marie Boddé. Jeane is overleden.
2 Eugène Boddé. Volgt VIII-d.
3 Tiny Boddé.
VII-g Jakob Berend Boddé is geboren op 29-09-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1881 - Aktenummer 70], zoon van Albertus Boddé (zie VI-c) en Aaltje Themmen. Jakob is overleden op 06-09-1927 in Vierhuizen gem. Ulrum, 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ulrum 1927 - Aktenummer 37].
Notitie bij Jakob: Beroep: bakker
Jakob trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1910 in Leens [bron: Huwelijksregister Leens 1910 - Aktenummer 10] met Martje Oosterhuis, 23 jaar oud. Martje is geboren op 25-01-1887 in Ulrum [bron: Geboorteregister Ulrum 1887 - Aktenummer 9]. Martje is overleden op 05-10-1970 in Vierhuizen gem. Ulrum, 83 jaar oud.
Kind van Jakob en Martje:
1 NN Boddé, levenloos geboren dochter [bron: Overlijdensregister Ulrum 1915 - Aktenummer 42].
VII-h Jeannette Niessina Boddé is geboren op 09-10-1886 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1886 - Aktenummer 68], dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Jeannette is overleden op 25-10-1918 in Nieuwe Pekela, 32 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwe Pekela 1918 - Aktenummer 81].
Notitie bij overlijden van Jeannette: overleden aan de Spaanse griep
Jeannette trouwde, 31 jaar oud, op 26-09-1918 in Oldehove [bron: Huwelijksregister Oldehove 1918 - Aktenummer 18] met Sietse Huizingh, 30 jaar oud. Sietse is geboren op 11-06-1888 in Hoogkerk [bron: Geboorteregister Hoogkerk 1888 - Aktenummer 29]. Sietse is overleden op 12-02-1955 in Nieuwe Pekela, 66 jaar oud. Sietse trouwde later op 24-05-1922 in Odoorn met Geertruida Geertje Kanning (1887-1984).
VII-i Niessina Boddé is geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn [bron: Geboorteregister Oldehove 1893 - Aktenummer 48], dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Niessina is overleden op 23-08-1984 in Marum (Gr), 90 jaar oud. Niessina trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1920 in Oldehove [bron: Huwelijksregister Oldehove 1920 - Aktenummer 24] met Klaas Winter, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 25-03-1894 in Siddeburen. Klaas is overleden op 15-10-1953 in Marum (Gr), 59 jaar oud.
Notitie bij Klaas: beroep: hoofd der school
Grietje Boddé Kees van Lenning & Grietje Boddé Grietje Boddé
20 Grietje Boddé & ouders,
broers Edze en Albert (±1890)
[click photo to enlarge]
21 Kees van Lenning & Grietje Boddé
[click photo to enlarge]
22 Grietje Boddé
VII-j Grietje Boddé (afb. 20 t/m 22) is geboren op 26-05-1884 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1884 - Aktenummer 53], dochter van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Grietje is overleden op 02-06-1979 in Groningen, 95 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1906 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1906 - Aktenummer 152] met Kornelis (Kees) van Lenning, 29 jaar oud. Kees is geboren op 18-12-1876 in Vlagtwedde [bron: Geboorteregister Vlagtwedde 1876 - Aktenummer 130], zoon van Pieter van Lenning en Geertje Strobos. Kees is overleden op 23-05-1964 in Groningen, 87 jaar oud.
Notitie bij Kees: beroep: opzichter
zie ook: http://www.genealogiegroningen.nl/genealogie-van-lenning
Kinderen van Grietje en Kees:
1 Aaltje (Alie) van Lenning, geboren op 20-10-1908 in Winschoten. Volgt VIII-e.
2 Pieter Hendrik (Piet) van Lenning, geboren op 15-03-1912 in Winschoten. Volgt VIII-f.

Edze Boddé Edze Boddé & Bouwien Bergs Edze Boddé
23 Edze Boddé & ouders,
zus Grietje en broer Albert (±1890)
[click photo to enlarge]
24 Edze Boddé & Bouwien Bergs
[click photo to enlarge]
25 Edze Boddé
[click photo to enlarge]
Edze Boddé Overlijdensadvertentie Edze Boddé Bouwien Bergs
26 Edze Boddé
[click for whole picture]
27 Overlijdensadvertentie
[click photo to enlarge]
[click link for Newspaper]
29 Bouwien Bergs
[click for an other picture of Bouwien]
De Tijdgeest logo "De Tijdgeest"
Edze trad als bakker in de voetsporen van zijn vader en richtte, samen met Gerrit Jan Douwes, de brood, koek, beschuit en roggebrood fabriek "DE TIJDGEEST" op.
Zie ook de 2 artikelen in groninganus van Harry Perton:
   1. Bakkerij ’De tijdgeest’ (I)
   2. Bakkerij ’De tijdgeest’ (II)

 

28 Dit is het pand aan de A-weg te Groningen, met Eze Boddé en Roelie ( Fine) Bartelds op de foto.
[click photo to enlarge]
 

VII-k Edze Boddé (afb. 23 t/m 28) is geboren op 02-12-1885 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1885 - Aktenummer 89], zoon van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Edze is overleden op 28-10-1959 in Groningen, 73 jaar oud.
Notitie bij Edze: Bakker, wonende aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen.
Edze trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1910 in Groningen [bron: Huwelijksregister Groningen 1910 - Aktenummer 211] met Boukje (Bouwien) Bergs (afb. 29), 27 jaar oud. Bouwien is geboren op 19-09-1882 in Groningen [bron: Geboorteregister Groningen 1882 - Aktenummer 1146], dochter van Jacob Bergs en Annegien Oosterhuis. Bouwien is overleden op 18-07-1948 in Assen, 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1948 - Aktenummer 1216].

Kinderen van Edze en Bouwien:
1 Hendrik Jacob (Henk) Boddé, geboren op 09-03-1911 in Groningen. Volgt VIII-g.
2 Annechien (Anneke) Boddé, geboren op 27-01-1914 in Groningen. Volgt VIII-h.
Sijbrand Boddé trouwfoto Sijbrand & Katrien Katrien van der Meulen
30 Sijbrand Boddé
(1953)
31 trouwfoto Sijbrand & Katrien (1923)
[click photo to enlarge]
32 Katrien van der Meulen (1947)
VII-l Sijbrand Boddé (afb. 30 en 31) is geboren op 23-05-1893 in Uithuizen [bron: Geboorteregister Uithuizen 1893 - Aktenummer 55], zoon van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Sijbrand is overleden op 30-10-1993 in Groningen, 100 jaar oud.
Notitie bij Sijbrand: Sijbrand was oorspronkelijk horlogemaker, later banketbakker en hij richtte Tearoom Indië op aan de Herestraat te Groningen.
[klik logo voor meer informatie over Indië]
Sijbrand trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1923 in Groningen met Trientje (Katrien) van der Meulen (afb. 32), 25 jaar oud. Katrien is geboren op 29-03-1898 in Groningen. Katrien is overleden op 05-03-1987 in Groningen, 88 jaar oud.
 

Sijbrand richtte Tearoom Indië op aan de Herestraat te Groningen.
[klik logo voor meer informatie over Indië]

Kind van Sijbrand en Katrien:
1 Johan (Hans) Boddé, geboren op 13-07-1927 in Groningen. Volgt VIII-i.

VIII-a Hermine (Mien) Boddé is geboren in 1915 in Rijssen, dochter van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Mien is overleden. Mien trouwde met Ad van Loon.

VIII-b Femia Maria (Femke) Boddé is geboren op 14-06-1926 in Rijssen, dochter van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Femke is overleden op 26-10-2005 in Purmerend, 79 jaar oud. Femke:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1946 in Rijssen met Victor Leonard Lapthorn. Victor is overleden in 01-1960 in Engeland.
Notitie bij Victor: Zoon van een walvisvaarder uit Plymouth, die op Newfoundland zijn vrouw (met Cherokee-bloed) leerde kennen in een bevoorradingswinkel.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1960 met Gerrit Smith. Gerrit is overleden in 1999 in Purmerend.
Kinderen van Femke en Victor:
1 Patricia Hermine (Patsy) Lapthorn, geboren in 1947.
2 Maria Victoria (Mieke) Lapthorn, geboren in 1949.
3 Katherine Ann (Katie) Lapthorn, geboren in 1951.
4 Femke Helen Lapthorn, geboren in 1954.
Kind van Femke en Gerrit:
5 Gerrit Sybrand Smith, geboren in 1961.
VIII-c Eduard Herman (Edu) Boddé is geboren op 14-06-1926 in Rijssen, zoon van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Edu is overleden op 22-10-2012 in Arnhem, 86 jaar oud. Edu trouwde met Aaltje (Atie) Schoonhoven.
VIII-d Eugène Boddé, zoon van Alexandre Léonard Boddé (zie VII-f) en Frederika Dijkstra. Eugène is overleden. Eugène:
(1) trouwde met Anna Maria Wilbers. Anna is overleden.
(2) trouwde met Ingrid Gisela Elsa Woythe. Ingrid is overleden.
Kinderen van Eugène en Anna:
1 Peter André Boddé. Peter is overleden.
2 Anna Friederika Boddé. Anna is overleden.
Kind van Eugène en Ingrid:
3 Regina Boddé. Regina is overleden.
Alie van Lenning uiterst links op de foto Alie's nicht en vriendin Anneke Boddé

2e van links, naast Anneke de neef van Alie: Gerhardt Jan Hendrik van Lenning, zoon van Jan van Lenning (broer van de vader van Alie) en Nantje van der Laan
Huwelijk Alie & Daat
33 Alie van Lenning in de ellips - Winschoten 1932/33
[click picture to enlarge]
  34 Huwelijk Alie & Daat
[click picture to enlarge]
VIII-e Aaltje (Alie) van Lenning (afb. 33 en 34) is geboren op 20-10-1908 in Winschoten, dochter van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie VII-j). Alie is overleden op 18-01-2000 in Enschede, 91 jaar oud. Alie trouwde, 29 jaar oud, op 23-12-1937 in Groningen met David (Daat) Huizing, 29 jaar oud. Daat is geboren op 01-07-1908 in Groningen. Daat is overleden op 04-02-1998 in Enschede, 89 jaar oud.
Notitie bij Daat: apotheker
Kinderen van Alie en Daat:
1 Ewoud Huizing. Volgt IX-a.
2 Else (Elly) Huizing, geboren op 30-04-1940 in Meppel. Volgt IX-b.
3 Antony Francois (Tonny) Huizing, geboren op 07-04-1945. Tonny is overleden op 20-07-2010, 65 jaar oud.
VIII-f Pieter Hendrik (Piet) van Lenning is geboren op 15-03-1912 in Winschoten, zoon van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie VII-j). Piet is overleden op 19-01-1982 in Groningen, 69 jaar oud.
Notitie bij Piet: arts
Piet trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1940 in Groningen met Orseltje Annette Boelens, 27 jaar oud. Orseltje is geboren op 20-12-1912 in Deventer. Orseltje is overleden op 17-07-2004 in Groningen, 91 jaar oud.
Kinderen van Piet en Orseltje:
1 Carla van Lenning. Volgt IX-c.
2 Marijke van Lenning. Volgt IX-d.
3 Yvonne van Lenning. Volgt IX-e.
Henk Boddé Henk Boddé als cellist Hilda Bezemer
35 Henk Boddé
(1968)
[click for family picture
from ±1917]
36 Henk Boddé
Cellist in het Noordelijk Filharmonisch Orkest te Groningen
[click picture to enlarge]
37 Hilda Bezemer
(1968)
VIII-g Hendrik Jacob (Henk) Boddé (afb. 35 en 36) is geboren op 09-03-1911 in Groningen, zoon van Edze Boddé (zie VII-k) en Boukje (Bouwien) Bergs. Henk is overleden op 01-12-1985 in Geldrop, 74 jaar oud. Henk trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1939 in ’s-Gravenhage met Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer (afb. 37), 24 jaar oud. Hilda is geboren op 11-11-1914 in Nijmegen, dochter van Felix Bezemer en Gijsje (Pietje) den Hertog. Hilda is overleden op 03-05-1991 in Geldrop, 76 jaar oud.

Het pand aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen is 3 generaties lang in familie bezit gebleven.
Henk Boddé is met zijn gezin de laatse bewoner geweest. In 1970 werd het pand opgekocht door de gemeente en gesloopt, om plaats te maken voor flats.

Kinderen van Henk en Hilda:
1 Marie Claire Boddé, geboren op 11-04-1945 in Groningen. Marie is overleden op 23-04-1945 in Groningen, 12 dagen oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1945 - Aktenummer 991].
2 Pia Therésia Boddé, geboren op 03-06-1946 in Groningen. Volgt IX-f.
3 Gerard Edze Boddé, geboren op 30-04-1947 in Groningen. Volgt IX-g.
4 Jeanne Felice Boddé, geboren op 07-11-1950 in Groningen. Volgt IX-h.
Anneke Boddé (1935) Huwelijk Forres & Anneke in Monbassa (Kenia)

Forres Rijn (1935)
38 Anneke Boddé
(1935)
[click for family picture
from ±1917]
39 trouwerij Forres & Anneke (1935)
Monbassa (Kenia)
[click pictures to enlarge]

         40 Forres Rijn
               (1935)

VIII-h Annechien (Anneke) Boddé (afb. 38 en 39) is geboren op 27-01-1914 in Groningen, dochter van Edze Boddé (zie VII-k) en Boukje (Bouwien) Bergs. Anneke is overleden op 12-06-1973 in Best, 59 jaar oud. Anneke trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1935 in Monbassa (Kenia) met Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn (afb. 40), 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1948. Forres is geboren op 31-03-1905 in Rotterdam. Forres is overleden op 16-10-1978 in Muiderberg, 73 jaar oud. Forres trouwde later na 1950 met Elma Oag.

On Monday, October 14th, the marriage took place at Mombasa of Mr. C. Forres Rijn, Joint Manager of N.V. Twentsche Overzee Handel Maatschappij, Nairobi, and Miss Anneke Boddé.
The ceremony was performed by Mr. Boulderson, Provincial Commissioner, while Mr. N.R.A.M. Oostdam and Mr. A.M.L. Winkelman acted as witnesses.
The bride made a delightful picture in her medieval gown of tucked georgette, the full shirt of which ended in a long graceful train, and her ruched headdress edged with orange blossom over which a net veil fell in soft folds to the train of her gown. She carried a sheaf of blush pink carnations.
After the reception, which was held at the residence of Mrs. Oostdam, the bride changed into a smart travelling suit of powder blue flecked tweed, with hat, shoes and bag to match.
Bron: Mombasa Newspaper

Kinderen van Anneke en Forres:
1 Anneke Maria (Annemiek) Rijn, geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia). Volgt IX-i.
2 Josephine Charlotte (Jos) Rijn, geboren op 28-09-1942 in Best.
3 Victoria Elisabeth (Vic) Rijn, geboren op 05-05-1945 in Best. Volgt IX-j.
Hans Boddé (1973) 41 Hans Boddé
VIII-i Johan (Hans) Boddé (afb. 41) is geboren op 13-07-1927 in Groningen, zoon van Sijbrand Boddé (zie VII-l) en Trientje (Katrien) van der Meulen. Hans is overleden op 08-02-1976, 48 jaar oud. Hans trouwde met Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Miesje is geboren op 25-01-1930.
Kinderen van Hans en Miesje:
1 Marjolijn Boddé, geboren op 23-10-1954. Volgt IX-k.
2 Rob Boddé, geboren op 23-02-1955. Volgt IX-l.
3 Alain Boddé, geboren op 02-09-1968 in Groningen. Volgt IX-m.

IX-a Ewoud Huizing, zoon van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie VIII-e). Ewoud trouwde met Nynke de Vries.

IX-b Else (Elly) Huizing is geboren op 30-04-1940 in Meppel, dochter van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie VIII-e). Elly is overleden op 04-12-2015 in Vlissingen, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen. Elly trouwde met Jan Roelf Nieboer. Jan is geboren op 26-06-1936.
Kind van Elly en Jan:
1 Wouter Nieboer, geboren op 21-04-1968. Wouter is overleden op 01-12-2015 in Fällanden (Zwitserland), 47 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen.
IX-c Carla van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-f) en Orseltje Annette Boelens. Carla trouwde met Kees Lindhout.
IX-d Marijke van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-f) en Orseltje Annette Boelens. Marijke trouwde met Klaas Koster.
IX-e Yvonne van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-f) en Orseltje Annette Boelens. Yvonne trouwde met Robert Rayow.
IX-f Pia Therésia Boddé is geboren op 03-06-1946 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-g) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Pia trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1968 in Groningen met Willem Eelke (Wim) Spaak, 22 jaar oud. Wim is geboren op 14-05-1946 in Groningen.
Gerard Boddé 42 Gerard Boddé (1974)
[click picture to enlarge]
IX-g Gerard Edze Boddé (afb. 42) is geboren op 30-04-1947 in Groningen, zoon van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-g) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Gerard is overleden op 03-06-1991 in Sneek, 44 jaar oud. Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 09-08-1974 in Assen met Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs, 20 jaar oud. Jeanet is geboren op 06-05-1954 in Sneek. Jeanet trouwde later op 17-03-2006 in Ysbrechtum met Bert Stienen (1952-2016).
Kinderen van Gerard en Jeanet:
1 Judith Regina Boddé, geboren op 07-08-1975 in Maassluis. Volgt X-a.
2 Arjen Michiel Boddé, geboren op 10-10-1977 in Maassluis.
3 Irma Francina Boddé, geboren op 23-02-1982 in Schiedam. Volgt X-b.
IX-h Jeanne Felice Boddé is geboren op 07-11-1950 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-g) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Jeanne is overleden op 31-07-2004 in Goes, 53 jaar oud. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1973 in Groningen met Hinderikus Theodorus (Henk) Mulder, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeanne en Henk: Verloofd 23 oktober 1971
Henk is geboren op 04-02-1945 in Groningen. Henk is overleden op 19-02-2011 in Zierikzee, 66 jaar oud.
IX-i Anneke Maria (Annemiek) Rijn is geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia), dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie VIII-h). Annemiek trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1962 in Best met Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den Hurk, 25 jaar oud. Loek is geboren op 23-07-1936 in Best.
IX-j Victoria Elisabeth (Vic) Rijn is geboren op 05-05-1945 in Best, dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie VIII-h). Vic trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1970 in Schiedam met Richard Herman Elecker (Dick) Bergink.
IX-k Marjolijn Boddé is geboren op 23-10-1954, dochter van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-i) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Marjolijn trouwde met Jan de Vries.
IX-l Rob Boddé is geboren op 23-02-1955, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-i) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Rob trouwde met Afina Tine Rinsema. Afina is geboren op 13-06-1956.
Kinderen van Rob en Afina:
1 Majanka Boddé, geboren op 23-05-1980 in Groningen.
2 Amy Boddé, geboren op 08-03-1982 in Groningen.
3 Johan (Hans) Boddé, geboren op 14-06-1983 in Groningen.
4 Kim Boddé, geboren op 27-10-1984 in Groningen.
IX-m Alain Boddé is geboren op 02-09-1968 in Groningen, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-i) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Alain trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1992 met Sandra Reimann, 21 jaar oud. Sandra is geboren op 27-05-1970 in Korbach (Duitsland).
Kinderen van Alain en Sandra:
1 Lisa-Maria Boddé, geboren op 06-05-1992 in Groningen.
2 Kaya Boddé, geboren op 08-08-2002 in Bad Arolsen (Duitsland).

X-a Judith Regina Boddé is geboren op 07-08-1975 in Maassluis, dochter van Gerard Edze Boddé (zie IX-g) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs. Judith trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-2002 in Sneek met Argo Porte, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 2008. Argo is geboren op 30-08-1974.

X-b Irma Francina Boddé is geboren op 23-02-1982 in Schiedam, dochter van Gerard Edze Boddé (zie IX-g) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs. Irma ging samenwonen, 20 jaar oud, op 12-07-2002 in Sneek met Ferry Twijnstra, 23 jaar oud. Ferry is geboren op 10-01-1979.
Kinderen van Irma en Ferry:
1 Mila Robin Twijnstra, geboren op 16-07-2009 om 14:24 in Sneek [bron: Geboortekaartje]. Bij de geboorte woog Mila 3110 gr. en was zij 50 cm. lang.
2 Norah Lize Twijnstra, geboren op 18-05-2011 om 01:11 in Sneek [bron: Geboortekaartje]. Bij de geboorte woog Norah 3355 gr. en was zij 51 cm. lang.

Index (207 personen)

Alberts, Sibrant [Schoonvader van III-b]  III-b
Bakhuizen, Hermina Cornelia (Miesje) (*25-01-1930) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-k; IX-l; IX-m
Barnjes, Itje Hendriks [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Bergink, Richard Herman Elecker (Dick) [Partner van IX-j]  IX-j
Bergs, Boukje (Bouwien) (*19-09-1882, †18-07-1948) [Partner van VII-k]  VII-k; VIII-g; VIII-h
Bergs, Jacob (*12-11-1861, †11-06-1927) [Schoonvader van VII-k]  VII-k
Bezemer, Felix (*30-09-1866, †08-10-1951) [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Bezemer, Hillegonda Francina (Hilda) (*11-11-1914, †03-05-1991) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-f; IX-g; IX-h
Bierma, Willem (Willem) (*27-11-1856, †12-06-1928) [Partner van VI-g]  VI-g
Boddé, Aaltje Sijbrands (*1802, †02-12-1877) [Nummer V-a]  V-a
Boddé, Alain (*02-09-1968) [Nummer IX-m]  IX-m
Boddé, Albert (*03-08-1889, †09-11-1954) [Zoon van VI-h]  VI-h,3
Boddé, Albert Sijbrands (*28-03-1815, †21-08-1903) [Nummer V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h
Boddé, Albertus (*31-12-1851, †13-02-1941) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-g; VII-h; VII-i
Boddé, Alexandre Léonard (*04-01-1891) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-d
Boddé, Amy (*08-03-1982) [Dochter van IX-l]  IX-l,2
Boddé, Anna Friederika [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
Boddé, Anna Maria Ettina (*23-09-1883) [Nummer VII-b]  VII-b
Boddé, Annechien (Anneke) (*27-01-1914, †12-06-1973) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-i; IX-j
Boddé, Arjen Michiel (*10-10-1977) [Zoon van IX-g]  IX-g,2
Boddé, Bettje (*27-12-1877) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Boddé, Eduard Herman (*05-10-1884) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Boddé, Eduard Herman (Edu) (*14-06-1926, †22-10-2012) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Boddé, Edze (*02-12-1885, †28-10-1959) [Nummer VII-k]  VII-k; VIII-g; VIII-h
Boddé, Ettina (*03-06-1876, †28-12-1889) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Boddé, Ettina (*03-02-1890, †26-08-1937) [Dochter van VI-c]  VI-c,8
Boddé, Etto Hendrik (*01-01-1850, †20-12-1931) [Nummer VI-b]  VI-b
Boddé, Etto Hendrik (*15-10-1888) [Nummer VII-e]  VII-e
Boddé, Eugène [Nummer VIII-d]  VIII-d
Boddé, Femia Maria (Femke) (*14-06-1926, †26-10-2005) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Boddé, Gerard Edze (*30-04-1947, †03-06-1991) [Nummer IX-g]  IX-g; X-a; X-b
Boddé, Grietje (*26-05-1884, †02-06-1979) [Nummer VII-j]  VII-j; VIII-e; VIII-f
Boddé, Harm (*15-12-1856) [Zoon van V-d]  V-d,6
Boddé, Harm Alberts (*11-02-1853, †20-03-1853) [Zoon van V-d]  V-d,4
Boddé, Harm Sijbrands (*01-08-1807, †23-03-1898) [Nummer V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Boddé, Harm Sijbrandus (*29-11-1879, †05-07-1900) [Zoon van VI-c]  VI-c,3
Boddé, Hendrik (*07-02-1859, †16-11-1931) [Nummer VI-h]  VI-h; VII-j; VII-k; VII-l
Boddé, Hendrik Jacob (Henk) (*09-03-1911, †01-12-1985) [Nummer VIII-g]  VIII-g; IX-f; IX-g; IX-h
Boddé, Hendrik Sijbrands (*1810, †1810) [Zoon van IV-a]  IV-a,5
Boddé, Henny (†±1970) [Zoon van VII-c]  VII-c,1
Boddé, Herman Eduard (*16-07-1881, †13-01-1968) [Nummer VII-a]  VII-a
Boddé, Hermine (Mien) (*1915) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Boddé, Hinderika Sijbrands (*28-01-1812, †18-06-1829) [Dochter van IV-a]  IV-a,6
Boddé, Irma Francina (*23-02-1982) [Nummer X-b]  X-b
Boddé, Jacoba Sijbrands (*±1804, †15-10-1875) [Nummer V-b]  V-b
Boddé, Jakob Berend (*29-09-1881, †06-09-1927) [Nummer VII-g]  VII-g
Boddé, Jan (*27-12-1849, †08-04-1917) [Nummer VI-f]  VI-f
Boddé, Jan (*13-04-1859, †20-08-1935) [Nummer VI-e]  VI-e
Boddé, Jantje (*04-12-1853) [Dochter van V-c]  V-c,4
Boddé, Jean Eugène (*08-12-1875) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Boddé, Jeane Marie [Dochter van VII-f]  VII-f,1
Boddé, Jeanne Felice (*07-11-1950, †31-07-2004) [Nummer IX-h]  IX-h
Boddé, Jeannette Niessina (*09-10-1886, †25-10-1918) [Nummer VII-h]  VII-h
Boddé, Johan (Hans) (*13-07-1927, †08-02-1976) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-k; IX-l; IX-m
Boddé, Johan (Hans) (*14-06-1983) [Zoon van IX-l]  IX-l,3
Boddé, Johannes Jan (*19-12-1888, †20-07-1889) [Zoon van VI-c]  VI-c,7
Boddé, Johannes Jan (*16-03-1891) [Zoon van VI-c]  VI-c,9
Boddé, Judith Regina (*07-08-1975) [Nummer X-a]  X-a
Boddé, Kaya (*08-08-2002) [Dochter van IX-m]  IX-m,2
Boddé, Kim (*27-10-1984) [Dochter van IX-l]  IX-l,4
Boddé, Lambertus (*27-05-1861, †29-10-1878) [Zoon van V-d]  V-d,8
Boddé, Lisa-Maria (*06-05-1992) [Dochter van IX-m]  IX-m,1
Boddé, Majanka (*23-05-1980) [Dochter van IX-l]  IX-l,1
Boddé, Marie Claire (*11-04-1945, †23-04-1945) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,1
Boddé, Marjolijn (*23-10-1954) [Nummer IX-k]  IX-k
Boddé, Niessiena (*31-03-1856, †15-02-1941) [Nummer VI-d]  VI-d
Boddé, Niessina (*22-01-1855, †17-06-1941) [Nummer VI-g]  VI-g
Boddé, Niessina (*16-09-1893, †23-08-1984) [Nummer VII-i]  VII-i
Boddé, Niessina Alberts (*06-11-1851, †07-08-1852) [Dochter van V-d]  V-d,3
Boddé, NN (levenloos *16-09-1893) [Dochter van VI-c]  VI-c,11
Boddé, NN (levenloos *11-12-1915) [Dochter van VII-g]  VII-g,1
Boddé, Peter André [Zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Boddé, Pia Therésia (*03-06-1946) [Nummer IX-f]  IX-f
Boddé, Pieterke Sijbrands (*±1807, †31-10-1824) [Dochter van IV-a]  IV-a,3
Boddé, Regina [Dochter van VIII-d]  VIII-d,3
Boddé, Rob (*23-02-1955) [Nummer IX-l]  IX-l
Boddé, Sijbrand (*30-03-1848) [Zoon van V-d]  V-d,1
Boddé, Sijbrand (*23-05-1893, †30-10-1993) [Nummer VII-l]  VII-l; VIII-i
Boddé, Sijbrand Jan (*08-03-1918, †13-05-1940) [Zoon van VII-c]  VII-c,3
Boddé, Sijbrandus Etto (*04-04-1848, †17-06-1932) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Boddé, Tina Jeanne (*10-12-1886, †04-09-1968) [Nummer VII-d]  VII-d
Boddé, Tiny [Dochter van VII-f]  VII-f,3
Boddé, Tonnis Johannes (*22-02-1885, †19-08-1906) [Zoon van VI-c]  VI-c,5
Boelens, Orseltje Annette (*20-12-1912, †17-07-2004) [Partner van VIII-f]  VIII-f; IX-c; IX-d; IX-e
Bosscher, Heilina Hindriks [Partner van IV-b]  IV-b; V-e
Conradi, Janke (*03-12-1860, †25-01-1934) [Partner van VI-e]  VI-e
Deinum, Sjoukje (*09-02-1846) [Partner van VI-f]  VI-f
Dercks, Etjen [Schoonmoeder van I]  I
Dijkstra, Frederika (*31-03-1893, †15-03-1954) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-d
Eppes, Jan [Schoonvader van I]  I
Geerts, Evert [Partner van III-a]  III-a
Graaf, Hermina Hendrika de [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Grient Dreuse, Martha Lamberta Wilhelmina de (*17-09-1857, †<20-12-1931) [Partner van VI-b]  VI-b
Groenewoud, Henderika Pieterdina (*07-01-1864) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Harms, Anje [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Harms, Jacob (~16-08-1772, †<1773) [Zoon van III-b]  III-b,1
Harms, Jacob (~24-10-1773, †1778) [Zoon van III-b]  III-b,2
Harms, Sibrant (~03-12-1775, †<1777) [Zoon van III-b]  III-b,3
Harms, Trijntie [Partner van II]  II; III-a; III-b
Harms (Boddé), Sibrand (~06-03-1777, †06-12-1837) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c; V-d
Harms (Hartman), Jacob (*08-04-1780, †07-08-1847) [Nummer IV-b]  IV-b; V-e
Hartman, Harm Jacobs (*29-12-1810, †08-03-1840) [Nummer V-e]  V-e
Hartman, Jantje (*15-04-1836, †08-10-1836) [Dochter van V-e]  V-e,1
Hartman, Jantje (*05-11-1837, †12-06-1912) [Dochter van V-e]  V-e,2
Hendriks, Nieske (Wieske) (*±1772, †27-05-1829) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c; V-d
Hertog, Gijsje (Pietje) den (*21-03-1891, †26-12-1960) [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Hijlkema, Jantje (*27-08-1862, †03-01-1944) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-h; VII-i
Hijlkema, Tonnis Wijbes (*31-05-1829, †20-06-1908) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Huizenga, Allerdina Jans (*24-12-1835, †09-12-1915) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Huizing, Antony Francois (Tonny) (*07-04-1945, †20-07-2010) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,3
Huizing, David (Daat) (*01-07-1908, †04-02-1998) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-a; IX-b
Huizing, Else (Elly) (*30-04-1940, †04-12-2015) [Nummer IX-b]  IX-b
Huizing, Ewoud [Nummer IX-a]  IX-a
Huizingh, Sietse (*11-06-1888, †12-02-1955) [Partner van VII-h]  VII-h
Hurk, Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den (*23-07-1936) [Partner van IX-i]  IX-i
Jacobs, Ettijn (~16-11-1738) [Zoon van II]  II,5
Jacobs, Geertien (~?-09-1729) [Dochter van II]  II,1
Jacobs, Harm (~15-01-1736) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Jacobs, Janneke (~16-01-1731) [Nummer III-a]  III-a
Jacobs, Willem (*±1660) [Nummer I]  I; II
Jacobs, Willem (~05-12-1732) [Zoon van II]  II,3
Jans, Martien [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Janssen, Geertjen (~24-11-1666) [Partner van I]  I; II
Kanning, Geertruida Geertje (*13-06-1887, †27-10-1984)  VII-h
Knol, Aaltje Edzes (*11-08-1865, †02-10-1944) [Partner van VI-h]  VI-h; VII-j; VII-k; VII-l
Knol, Edze Onnes (*07-08-1827, †11-04-1901) [Schoonvader van VI-h]  VI-h
Koster, Klaas [Partner van IX-d]  IX-d
Kruizinga, Betje Fijbes (*12-11-1816, †01-05-1887) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Lameris, Jantje Jans (*±1789, †07-03-1873) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Lanting, Albert (*18-11-1851, †04-05-1893) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Lanting, Ningo Jan (*13-04-1881) [Partner van VII-b]  VII-b
Lapthorn, Femke Helen (*1954) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,4
Lapthorn, Katherine Ann (Katie) (*1951) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,3
Lapthorn, Maria Victoria (Mieke) (*1949) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,2
Lapthorn, Patricia Hermine (Patsy) (*1947) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,1
Lapthorn, Victor Leonard (†?-01-1960) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Lenning, Aaltje (Alie) van (*20-10-1908, †18-01-2000) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-a; IX-b
Lenning, Carla van [Nummer IX-c]  IX-c
Lenning, Kornelis (Kees) van (*18-12-1876, †23-05-1964) [Partner van VII-j]  VII-j; VIII-e; VIII-f
Lenning, Marijke van [Nummer IX-d]  IX-d
Lenning, Pieter van (*06-07-1844, †29-12-1905) [Schoonvader van VII-j]  VII-j
Lenning, Pieter Hendrik (Piet) van (*15-03-1912, †19-01-1982) [Nummer VIII-f]  VIII-f; IX-c; IX-d; IX-e
Lenning, Yvonne van [Nummer IX-e]  IX-e
Lindhout, Kees [Partner van IX-c]  IX-c
Loon, Ad van [Partner van VIII-a]  VIII-a
Meulen, Trientje (Katrien) van der (*29-03-1898, †05-03-1987) [Partner van VII-l]  VII-l; VIII-i
Mispelter, Marie Jeanne (*01-06-1851, †29-11-1925) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Mulder, Ettje (*18-03-1821, †20-05-1915) [Partner van V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Mulder, Ettje Henderks [Schoonvader van V-c]  V-c
Mulder, Hinderikus Theodorus (Henk) (*04-02-1945, †19-02-2011) [Partner van IX-h]  IX-h
Nieboer, Jan Roelf (*26-06-1936) [Partner van IX-b]  IX-b
Nieboer, Wouter (*21-04-1968, †01-12-2015) [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Nienoord, Martha [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Nieveen, Lutgerdina Bartelds (~20-09-1789, †19-06-1822) [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Oag, Elma  VIII-h
Oosterhuis, Annegien (*12-12-1858, †07-05-1892) [Schoonmoeder van VII-k]  VII-k
Oosterhuis, Martje (*25-01-1887, †05-10-1970) [Partner van VII-g]  VII-g
Porte, Argo (*30-08-1974) [Partner van X-a]  X-a
Rayow, Robert [Partner van IX-e]  IX-e
Reimann, Sandra (*27-05-1970) [Partner van IX-m]  IX-m
Rijn, Anneke Maria (Annemiek) (*01-08-1936) [Nummer IX-i]  IX-i
Rijn, Catharinus Forrendinus (Forres) (*31-03-1905, †16-10-1978) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-i; IX-j
Rijn, Josephine Charlotte (Jos) (*28-09-1942) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2
Rijn, Victoria Elisabeth (Vic) (*05-05-1945) [Nummer IX-j]  IX-j
Rijs, Janke Hiltje (Jeanet) van (*06-05-1954) [Partner van IX-g]  IX-g; X-a; X-b
Rinsema, Afina Tine (*13-06-1956) [Partner van IX-l]  IX-l
Scheffer, Harmannus (*14-08-1889, †12-10-1934) [Partner van VII-d]  VII-d
Scheffer, Martinus [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Schoonhoven, Aaltje (Atie) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Sibrands, Aaltjen (*04-02-1742) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Slogteren, Aaltje Cornelis van [Partner van V-e]  V-e
Slot, Femia (*±1891, †±1980) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Slot, Jan [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Smidt, Hendriktje Jacobs (*±1792) [Partner van IV-b]  IV-b
Smidt, Jacob Eltjes [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Smit, Tiddo (*13-10-1852, †02-04-1929) [Partner van VI-d]  VI-d
Smith, Gerrit (†1999) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Smith, Gerrit Sybrand (*1961) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,5
Spaak, Willem Eelke (Wim) (*14-05-1946) [Partner van IX-f]  IX-f
Stienen, Bert (*28-12-1952, †11-04-2016)  IX-g
Strobos, Geertje (*13-09-1845, †27-03-1928) [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j
Suithoff, Grietje (*15-07-1891) [Partner van VII-e]  VII-e
Suithoff, Jan (*28-03-1862, †08-10-1948) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Themmen, Aaltje (*01-03-1850, †03-10-1881) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-g
Themmen, Jakob Berends (*11-03-1802, †14-06-1869) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Tiessens, Maike (*04-12-1858, †09-04-1898) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Tillema, Jacob Jans [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Tillema, Jacobtje Jacobs (*±1784, †08-11-1857) [Partner van IV-a]  IV-a
Timmerberg, Herman Christoph (*±1788, †23-12-1872) [Partner van V-b]  V-b
Twijnstra, Ferry (*10-01-1979) [Partner van X-b]  X-b
Twijnstra, Mila Robin (*16-07-2009) [Dochter van X-b]  X-b,1
Twijnstra, Norah Lize (*18-05-2011) [Dochter van X-b]  X-b,2
Ulsen, Margaretha Carolina Jacoba van (*25-11-1881, †22-10-1976) [Partner van VII-a]  VII-a
Venhuizen, Stijntje Jans (*03-07-1838, †02-02-1910) [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h
Vries, Jan de [Partner van IX-k]  IX-k
Vries, Nynke de [Partner van IX-a]  IX-a
Weert, Roelf Klaassens (*±1800, †±1860) [Partner van V-a]  V-a
Wilbers, Anna Maria [Partner van VIII-d]  VIII-d
Willems, Ettjen (~09-10-1687) [Dochter van I]  I,1
Willems, Jacob (~11-09-1695) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Willems, Jakob (~07-12-1690, †<1695) [Zoon van I]  I,2
Willems, Jan (~?-12-1698) [Zoon van I]  I,4
Willems, Meijske (~29-07-1703) [Dochter van I]  I,5
Winter, Klaas (*25-03-1894, †15-10-1953) [Partner van VII-i]  VII-i
Witt, Grietje Jans de (*16-12-1818, †04-10-1889) [Partner van V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h
Witt, Jan Hendriks de (*1789) [Schoonvader van V-d]  V-d
Woythe, Ingrid Gisela Elsa [Partner van VIII-d]  VIII-d
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 07-09-2016 19:44:33 door Wim Spaak