Goto my homesiteHome

Parenteel van Willem Jacobs (Boddé)

family relations icon

klik logo voor grafische weergave
click logo for graphical representation

Webpagina inhoud:


Trouwakte Willem Jacobs en Geertjen Janssen [1686] 1 Trouwakte Willem & Geertjen [1686]

(click picture to enlarge)
I Willem Jacobs (afb. 1) is geboren omstreeks 1660 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Hij is gedoopt op 30-07-1665. Willem is overleden.
Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-10-1686 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Geertjen Janssen, 19 jaar oud. Geertjen is een dochter van Jan Eppes en Etjen Dercks. Zij is gedoopt op 04-11-1666 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Geertjen is overleden.
Kinderen van Willem en Geertjen:
1 Ettjen Willems. Zij is gedoopt op 09-10-1687 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Ettjen is overleden.
2 Jakob Willems. Hij is gedoopt op 07-12-1690 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jakob is overleden vóór 1695 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Jacob Willems, gedoopt op 11-09-1695 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt II.
4 Jan Willems. Hij is gedoopt in 12-1698 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jan is overleden.
Notitie bij de geboorte van Jan: geen doopdatum aangetekend.
5 Meijske Willems. Zij is gedoopt op 29-07-1703 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Meijske is overleden.

 


II Jacob Willems, zoon van Willem Jacobs (zie I) en Geertjen Janssen. Hij is gedoopt op 11-09-1695 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden.
Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 28-11-1728 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Trijntie Harms. Trijntie is overleden.
Kinderen van Jacob en Trijntie:
1 Geertien Jacobs. Zij is gedoopt in 09-1729 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Geertien is overleden.
Notitie bij de geboorte van Geertien: geen doopdatum aangetekend
2 Janneke Jacobs, gedoopt op 16-01-1731 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt III-a.
3 Willem Jacobs. Hij is gedoopt op 05-12-1732 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Willem is overleden.
4 Harm Jacobs, gedoopt op 15-01-1736 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt III-b.
5 Ettijn Jacobs. Hij is gedoopt op 16-11-1738 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Ettijn is overleden.

 


III-a Janneke Jacobs, dochter van Jacob Willems (zie II) en Trijntie Harms. Zij is gedoopt op 16-01-1731 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Janneke is overleden.
Janneke trouwde, 38 jaar oud, op 12-11-1769 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Evert Geerts. Evert is overleden.
Notitie bij het huwelijk van Janneke en Evert: Janneke trouwde vermoedelijk met een rijke boerenzoon. Op 14 oktober 1769 werd het huwelijk afgekondigd in de kerk van Wittewierem. Dat was de dag na het opstellen van het huwelijkscontract. De echte huwelijksinzegening was pas op 12 november 1769 in Westerwijtwerd.
III-b Harm Jacobs, zoon van Jacob Willems (zie II) en Trijntie Harms. Hij is gedoopt op 15-01-1736 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Harm is overleden in Veendam.
Harm trouwde, 36 jaar oud, op 11-11-1772 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Aaltjen Sibrands, 30 jaar oud. Aaltjen is geboren op 04-02-1742 in Garsthuizen, dochter van Sibrant Alberts en Martien Jans. Aaltjen is overleden in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.
Notitie bij Harm: beroep: dagloner/landbouwer. Harm is met attestatie op 12 juni 1768 overgekomen uit Middelstum naar Westerwijtwerd.
Notitie bij het huwelijk van Harm en Aaltjen: De huwelijks afkondiging was op 14 oktober 1770 in de kerk van Garsthuizen.
Notitie bij Aaltjen: beroep: daglonersche. Op 27 februari 1772 heeft Aaltje belijdenis gedaan en is op 1 maart 1772 lid geworden van de kerk van Westerwijtwerd.
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aaltjen is volgens de ledenadministratie van de kerk overleden tussen 1788 en 9 maart 1800 in Westerwijtwerd.
Kinderen van Harm en Aaltjen:
1 Jacob Harms. Hij is gedoopt op 16-08-1772 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden vóór 1773, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Jacob Harms. Hij is gedoopt op 24-10-1773 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden omstreeks 1778, ongeveer 5 jaar oud.
3 Sibrant Harms. Hij is gedoopt op 03-12-1775 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Sibrant is overleden vóór 1777, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Sibrand Harms (Boddé), gedoopt op 06-03-1777 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt IV-a.
5 Jacob Harms Hartman, geboren op 08-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt IV-b.

 


Doopakte Sibrand Harms (Boddé) [1777] Trouwakte Sibrand Harms en Nieske Hendriks [1831]
2 Doopakte Sibrand Harms [1777]
(click picture to enlarge)
3 Trouwakte Sibrand Harms en Nieske Hindriks [1802]
(click picture to enlarge)
IV-a Sibrand Harms (Boddé) (afb. 2 en 3), zoon van Harm Jacobs (zie III-b) en Aaltjen Sibrands. Hij is gedoopt op 06-03-1777 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Sibrand is overleden op 06-12-1837 in Kantens (Gr), 60 jaar oud.
Sibrand trouwde (1), 25 jaar oud, op 14-03-1802 in Middelstum met Nieske (Wieske) Hindriks (afb. 3), ongeveer 30 jaar oud. Wieske is geboren omstreeks 1772. Wieske is overleden op 27-05-1829 in Middelstum, ongeveer 57 jaar oud.
Sibrand trouwde (2), 54 jaar oud, op 18-06-1831 in Kantens (Gr) met Jacobtje Jacobs Tillema, ongeveer 47 jaar oud. Jacobtje is geboren omstreeks 1784 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden, dochter van Jacob Jans Tillema en Itje Hendriks Barnjes. Jacobtje is overleden op 08-11-1857 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr), ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Sibrand: beroep: broodbakker, in 1831 was hij dagloner en ook is hij nog marskramer geweest.
Notitie bij Wieske: beroep: daglonersche
Notitie bij Jacobtje: beroep: daglonersche


Sijbrand Harms nam de naam Boddé aan.
Volgens onze familieoverlevering zou de naam Boddé een verfranste naam (met e accent aigu) van de Noord-Nederlandse bakkers naam voor de houten plank (bodde), waarmee broden in en uit de oven worden gedaan.
Omdat Sijbrand Harms ook broodbakker was (zoals later meerdere nazaten in de Boddé familie), zou dit een aannemelijke verklaring kunnen zijn voor deze achternaam keuze.

PS: In de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was er bijzondere aandacht voor de familienamen. Niet alleen werden mensen die nog geen naam hadden in de gelegenheid gesteld er een aan te nemen, ook werden veel namen die op een stomme -e eindigden her en der verfranst, zodat de klemtoon veranderde en de naam met accent -é of met dubbel -ee werd geschreven.
 
Kinderen van Sibrand en Wieske:
1 Aaltje Sijbrands Boddé, gedoopt op 29-08-1802 in Middelstum. Volgt V-a.
2 Jacoba Sijbrands Boddé, geboren omstreeks 1804 in Veendam. Volgt V-b.
3 Pieterke Sijbrands Boddé, geboren omstreeks 1807 in Middelstum. Pieterke is overleden op 31-10-1824 in Middelstum, ongeveer 17 jaar oud.
4 Harm Sijbrands Boddé, geboren op 01-08-1807 in Aduard. Volgt V-c.
5 Hendrik Sijbrands Boddé, geboren omstreeks 1810 in Middelstum. Hendrik is overleden omstreeks 1810 in Middelstum, ongeveer een jaar oud.
6 Hinderika Sijbrands Boddé, geboren op 28-01-1812 in Middelstum. Zij is gedoopt op 09-03-1812 in Middelstum. Hinderika is overleden op 18-06-1829 in Middelstum, 17 jaar oud.
7 Albert Sijbrands Boddé, geboren op 28-03-1815 in Huizinge, gem. Loppersum. Volgt V-d.
IV-b Jacob Harms Hartman is geboren op 08-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, zoon van Harm Jacobs (zie III-b) en Aaltjen Sibrands. Hij is gedoopt op 16-04-1780 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jacob is overleden op 07-08-1847 in Loppersum, 67 jaar oud.
Jacob trouwde (1), 28 jaar oud, op 18-12-1808 in Loppersum met Heilina Hindriks Bosscher, 39 jaar oud. Heilina is geboren op 29-01-1769 in Tjamsweer, gem. Appingedam. Heilina is overleden op 16-03-1832 in Loppersum, 63 jaar oud. Heilina is weduwe van Willem Wolters Keur (1763-1808), met wie zij trouwde op 24-01-1789 in Loppersum.
Jacob trouwde (2), minstens 52 jaar oud, na 1832 met Hendriktje Jacobs Smidt, minstens 40 jaar oud. Hendriktje is geboren omstreeks 1792 in Zeerijp, gem. ’t Zandt, dochter van Jacob Eltjes Smidt en Anje Harms. Hendriktje is overleden op 26-03-1868 in Loppersum, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij noemde zich Jacob Harms Hartman van beroep commissionair.


Waarom Jacob Harms zich 'Hartman' is gaan noemen en de rest van de familie 'Boddé' is onduidelijk.
Het is natuurlijk pure speculatie, maar misschien wilde hij als commissionair zijn naam niet associëren met het bakkers attribuut "bodde".
 
Kind van Jacob en Heilina:
1 Harm Jacobs Hartman, geboren op 29-12-1810 in Loppersum. Volgt V-e.

 


V-a Aaltje Sijbrands Boddé, dochter van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hindriks. Zij is gedoopt op 29-08-1802 in Middelstum. Aaltje is overleden op 02-12-1877 in Middelstum, 75 jaar oud.
Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op 23-08-1833 in Middelstum met Roelf Klaassens Weert, ongeveer 33 jaar oud. Roelf is geboren omstreeks 1800 in Westeremden, gem. Stedum. Roelf is overleden omstreeks 1860 in Middelstum, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: beroep: hoedemaakster
V-b Jacoba Sijbrands Boddé is geboren omstreeks 1804 in Veendam, dochter van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hindriks. Jacoba is overleden op 15-10-1875 in Toornwerd, gem. Middelstum, ongeveer 71 jaar oud.
Jacoba trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 14-10-1836 in Middelstum met Herman Christoph Timmerberg, ongeveer 48 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1788 in Schötmar (Duitsland). Herman is overleden op 23-12-1872 in Toornwerd, gem. Middelstum, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: In 1836 werkte ze als marskraamster
V-c Harm Sijbrands Boddé is geboren op 01-08-1807 in Aduard, zoon van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hindriks. Hij is gedoopt op 23-08-1807 in Veendam. Harm is overleden op 23-03-1898 in Hoogezand, 90 jaar oud.
Harm trouwde, 35 jaar oud, op 08-07-1843 in Aduard met Ettje Mulder, 21 jaar oud. Ettje is geboren op 18-11-1821 in Aduard, dochter van Ettje Henderks Mulder en Jantje Jans Lameris. Ettje is overleden op 20-05-1915 in Hoogezand, 93 jaar oud.
Notitie bij Harm: beroep: rijkscommies, boekhouder en gepensioneerd ambtenaar [1851]
Kinderen van Harm en Ettje:
1 Sijbrandus Etto Boddé, geboren op 04-04-1848 in Eenrum. Volgt VI-a.
2 Etto Hendrik Boddé, geboren op 01-01-1850 in Pieterburen, gem. Eenrum. Volgt VI-b.
3 Albertus Boddé, geboren op 31-12-1851 in Pieterburen, gem. Eenrum. Volgt VI-c.
4 Jantje Boddé, geboren op 04-12-1853 in Uithuizen. Jantje is overleden.
5 Niessiena Boddé, geboren op 31-03-1856 in Kleinemeer, gem. Hoogezand-Sappemeer. Volgt VI-d.
6 Jan Boddé, geboren op 13-04-1859 in Hoogezand. Volgt VI-e.
Albert Sijbrands Boddé [1815-1903] 4 Albert Boddé
V-d Albert Sijbrands Boddé (afb. 4) is geboren op 28-03-1815 in Huizinge, gem. Loppersum, zoon van Sibrand Harms (Boddé) (zie IV-a) en Nieske (Wieske) Hindriks. Albert is overleden op 21-08-1903 in Uithuizen, 88 jaar oud.
Albert trouwde, 30 jaar oud, op 22-10-1845 in Kantens (Gr) met Grietje Jans de Witt, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 16-12-1818 in Woltersum, gem. Ten Boer, dochter van Jan Hendriks de Witt en Lutgerdina Bartelds Nieveen. Grietje is overleden op 04-10-1889 in Uithuizen, 70 jaar oud.
Notitie bij Albert: blinde koopman, wonende aan de Oudestraat te Uithuizen.
Notitie bij Grietje: beroep: dienstmeid
Kinderen van Albert en Grietje:
Sijbrand Boddé [1848-?] Gesignaleerde personen 1201. Gesignaleerde personen:

1201.
Boddé, Sybrand, geboren te Uithuizen, den 30 Maart 1848, koopman, laatst wonende to Spijk,lang 1.6602 meter, aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbr. blond, baard rossig.
Tegen hem is, bij vonnis der arrond.-regtbank te Appingedam, van 27 Junij jl., ter zake van bedriegelijke bankbreuk, verleend regtsingang met bevel van gevangenneming.
Volgens ingewonnen berigten houdt hij zich op in den staat Missouri (Noord-Amerika).

De officier van justitie te Appingedam verzoekt aanhouding en opzending.
5 Sijbrand Boddé 6 Gesignaleerde personen 1201.
(click picture to enlarge)
 
1 Sijbrand Boddé (afb. 5 en 6), geboren op 30-03-1848 in Uithuizen. Sijbrand is overleden.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: vermoedelijk in Amerika overleden
2 Jan Boddé, geboren op 27-12-1849 in Uithuizen. Volgt VI-f.
3 Niessina Alberts Boddé, geboren op 06-11-1851 in Uithuizen. Niessina is overleden op 07-08-1852 in Uithuizen, 9 maanden oud.
4 Harm Alberts Boddé, geboren op 11-02-1853 in Uithuizen. Harm is overleden op 20-03-1853 in Uithuizen, 1 maand oud.
5 Niessina Boddé, geboren op 22-01-1855 in Uithuizen. Volgt VI-g.
6 Harm Boddé, geboren op 15-12-1856 in Uithuizen. Harm is overleden op 13-10-1929 in Ermelo, 72 jaar oud.
7 Hendrik Boddé, geboren op 07-02-1859 in Uithuizen. Volgt VI-h.
grafsteen Lambertus Boddé [1861-1878] Akte van overlijden Albertus/Lambertus Boddé [1878]
7 Grafsteen Lambertus Boddé 8 Akte van overlijden Albertus/Lambertus
(click picture to enlarge)
8 Lambertus Boddé (afb. 7 en 8), geboren op 27-05-1861 om 02:00 in Uithuizen. Lambertus is overleden op 29-10-1878 om 06:00 in Uithuizen, 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lambertus: In de overlijdensakte, die door buren is aangegeven, staat de naam Albertus vermeld. Omdat deze vermelde Albertus op hetzelfde moment is overleden als zijn broer Lambertus en ook even oud (17 jaar) is, kan deze Albertus onmogelijk een extra zoon van Albert en Grietje te kunnen zijn. Ofwel Lambertus noemde zich Albertus, of de buren hebben de juiste naamspelling niet correct doorgegeven/gecontroleerd.
Albertus moet dus met zekerheid Lambertus zijn.
V-e Harm Jacobs Hartman is geboren op 29-12-1810 in Loppersum, zoon van Jacob Harms Hartman (zie IV-b) en Heilina Hindriks Bosscher. Harm is overleden op 08-03-1840 in Groningen, 29 jaar oud.
Harm trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1835 in Groningen met Aaltje Cornelis van Slogteren, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-04-1810 in Groningen. Aaltje is overleden op 08-02-1852 in Groningen, 41 jaar oud.
Notitie bij Harm: beroep: voermansknecht, zolderknecht en in 1837 koopmansbediende.
Harm en Aaltje hebben in Groningen gewoond: "achter de muur", letter I nr 148 en Jacobijnerstraat, letter B nr 38.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Jantje Hartman, geboren op 15-04-1836 in Groningen. Jantje is overleden op 08-10-1836 in Groningen, 5 maanden oud.
2 Jantje Hartman, geboren op 05-11-1837 in Groningen. Jantje is overleden op 12-06-1912 in Groningen, 74 jaar oud.

 


VI-a Sijbrandus Etto Boddé is geboren op 04-04-1848 in Eenrum, zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Sijbrandus is overleden op 17-06-1932 in Zandvoort, 84 jaar oud.
Sijbrandus trouwde met Marie Jeanne Mispelter. Marie is geboren op 01-06-1851 in Louvriers (Frankrijk). Marie is overleden op 29-11-1925 in Zandvoort, 74 jaar oud.
Notitie bij Sijbrandus: hervormd; beroep: koopman, manufacturier, coupeur
Notitie bij Marie: Rooms Katoliek
Kinderen van Sijbrandus en Marie:
1 Jean Eugène Boddé, geboren op 08-12-1875 in Brussel. Jean is overleden.
2 Herman Eduard Boddé, geboren op 16-07-1881 in Groningen. Volgt VII-a.
3 Anna Maria Ettina Boddé, geboren op 23-09-1883 in Groningen. Volgt VII-b.
4 Eduard Herman Boddé, geboren op 05-10-1884 in Groningen. Volgt VII-c.
5 Tina Jeanne Boddé, geboren op 10-12-1886 in Groningen. Volgt VII-d.
6 Etto Hendrik Boddé, geboren op 15-10-1888 in Groningen. Volgt VII-e.
7 Alexandre Léonard Boddé, geboren op 04-01-1891 in Groningen. Volgt VII-f.
VI-b Etto Hendrik Boddé is geboren op 01-01-1850 in Pieterburen, gem. Eenrum, zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Etto is overleden op 20-12-1931 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Etto trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1879 in Veendam met Martha Lamberta Wilhelmina de Grient Dreuse, 21 jaar oud. Martha is geboren op 17-09-1857 in Veendam. Martha is overleden vóór 20-12-1931, ten hoogste 74 jaar oud.
Notitie bij Etto: beroep: hoofdonderwijzer
VI-c Albertus Boddé is geboren op 31-12-1851 in Pieterburen, gem. Eenrum, zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Albertus is overleden op 13-02-1941 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 89 jaar oud.
Albertus trouwde (1), 23 jaar oud, op 27-11-1875 in Aduard met Aaltje Themmen, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 01-03-1850 in Aduard, dochter van Jakob Berends Themmen en Betje Fijbes Kruizinga. Aaltje is overleden op 03-10-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 31 jaar oud.
Albertus trouwde (2), 32 jaar oud, op 22-12-1884 in Oldehove, gem. Zuidhorn met Jantje Hijlkema, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 27-08-1862 in Baflo, dochter van Tonnis Wijbes Hijlkema en Allerdina Jans Huizenga. Jantje is overleden op 03-01-1944 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 81 jaar oud.
Notitie bij Albertus: beroep: verver, huisschilder, brievengaarder [1885-1887], winkelier [1890].
Kinderen van Albertus en Aaltje:
1 Ettina Boddé, geboren op 03-06-1876 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Ettina is overleden op 28-12-1889 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 13 jaar oud.
2 Bettje Boddé, geboren op 27-12-1877 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-g.
3 Harm Sijbrandus Boddé, geboren op 29-11-1879 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Harm is overleden op 05-07-1900 in Sappemeer, 20 jaar oud.
4 Jakob Berend Boddé, geboren op 29-09-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-h.
Kinderen van Albertus en Jantje:
5 Tonnis Johannes Boddé, geboren op 22-02-1885 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Tonnis is overleden op 19-08-1906 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 21 jaar oud.
6 Jeannette Niessina Boddé, geboren op 09-10-1886 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-i.
7 Johannes Jan Boddé, geboren op 19-12-1888 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Johannes is overleden op 20-07-1889 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 7 maanden oud.
8 Ettina Boddé, geboren op 03-02-1890 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Ettina is overleden op 26-08-1937 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 47 jaar oud.
9 Johannes Jan Boddé, geboren op 16-03-1891 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-j.
10 Niessina Boddé, geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-k.
11 NN Boddé, levenloos geboren dochter, geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn.
12 Hermine Jantine Boddé, geboren op 04-02-1906 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Volgt VII-l.
VI-d Niessiena Boddé is geboren op 31-03-1856 in Kleinemeer, gem. Hoogezand-Sappemeer, dochter van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder.
Niessiena trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1886 in Hoogezand met Tiddo Smit, 34 jaar oud. Tiddo is geboren op 13-10-1852 in Kalkwijk, gem. Hoogezand-Sappemeer. Tiddo is overleden op 02-04-1929 in Hoogezand, 76 jaar oud.
VI-e Jan Boddé is geboren op 13-04-1859 in Hoogezand, zoon van Harm Sijbrands Boddé (zie V-c) en Ettje Mulder. Jan is overleden op 20-08-1935 in Groningen, 76 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20-03-1886 in Kollumerland met Janke Conradi, 25 jaar oud. Janke is geboren op 03-12-1860 in Burum, gem. Kollumerland. Janke is overleden op 25-01-1934 in Groningen, 73 jaar oud.
VI-f Jan Boddé is geboren op 27-12-1849 in Uithuizen, zoon van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Jan is overleden op 08-04-1917 in Ermelo, 67 jaar oud.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1878 met Sjoukje Deinum, 32 jaar oud. Sjoukje is geboren op 09-02-1846. Sjoukje is overleden op 04-12-1934 in Ermelo, 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: beroep: oud hulpprediker in Ned. Indië
VI-g Niessina Boddé is geboren op 22-01-1855 in Uithuizen, dochter van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Niessina is overleden op 17-06-1941 in Uithuizen, 86 jaar oud.
Niessina trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1881 in Uithuizen met Willem (Willem) Bierma, 24 jaar oud. Willem is geboren op 27-11-1856 in Uithuizermeeden. Willem is overleden op 12-06-1928 in Uithuizen, 71 jaar oud.
voorouder overzicht Hendrik Boddé en Aaltje Edzes Knol
Hendrik Boddé [1859-1931] familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] Aaltje Edzes Knol [1865-1944]
9 Hendrik Boddé
(click for larger picture)
10 Hendrik, Aaltje en kinderen [±1890]
(click picture to enlarge)
16 Aaltje Knol
Aaltje Edze Knol en achterkleindochters [1944] grafsteen Hendik Boddé [1931]
17 Aaltje Knol [1944] met haar achterkleindochters: Annemiek Rijn (staande) en Carla van Lenning (op schoot)
(click picture to enlarge)
11 gedenksteen Hendrik Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
(click picture to enlarge)
Molen "De Zwaluw", pentekening door J.Heuvelman [1941]
(click picture for a photo from 1941)
12 Molen "De Zwaluw" (pentekening door J.Heuvelman dd. 24-1-1941)
Voor de molen het geboorte huis van Grietje, Edze, Albert & Sijbrand

Na de aanleg in 1827 van de Polderdijk ontstond in de polder ten noorden van Uithuizen de buurtschap Uithuizerpolder (924 H.A.), in de volksmond "Valom". De eerste huizen die er gebouwd zijn, zijn volgens de overlevering door de storm omgewaaid, waardoor ´t gehuchtje de naam "Valom" ontving.
Hier vestigde zich Hendrik Boddé, die in 1882 een verzoek indiende "om eene bakkerij en stoom pel- en koornmolen te mogen oprichten". Het verzoek werd niet ingewilligd, maar vier jaar later probeerde hij het opnieuw. Dit verzoek werd wel toegestaan, doch alleen voor "een windkoornmolen". De molen werd in 1886 "opgericht" en kreeg de naam "De Zwaluw". In 1900 verkocht Hendrik de molen en woonhuis aan Derk van der Laan en vertrok naar Groningen. De molen is in 1950 afgebroken. Het woonhuis staat er nog steeds aan de Emmaweg 14 te Eemsmond/Uithuizen.
Bron: http://www.bdpoppen.nl
In de Zelfzwichter van december 2009 - een uitgave van het Groninger Molenhuis - heeft de heer B.D.Poppen een uitgebreid artikel gewijd aan de Molenaars van de molen De Zwaluw.

Klik op het rechter logo voor een PDF uitgave van dat artikel.
"de Zelfzwichter" van december 2009
Steenhouwerskade 3, Groningen Westerhaven met bietenschepen, Groningen
13 Steenhouwerskade 3 te Groningen
In 1900 vestigde Hendrik zich als bakker te Groningen, alwaar hij het pand aan de Steenhouwerskade 3 kocht, met winkel en woonhuis. Achter het pand liet hij een bakkerij bouwen.
14 Westerhaven met bietenschepen, die wachten op hun beurt bij de suikerfabriek in Groningen
Rechts boven de Steenhouwerskade.
In 1962 is de Westerhaven gedempt.
luchtfoto Westerhaven [1926] 15 Luchtfoto Westerhaven uit 1926
In het rode vierkant de bakkerij van Hendrik, achter het woonhuis met winkel aan de Steenhouwerskade 3.

(click picture to enlarge)
VI-h Hendrik Boddé (afb. 9 t/m 15) is geboren op 07-02-1859 in Uithuizen, zoon van Albert Sijbrands Boddé (zie V-d) en Grietje Jans de Witt. Hendrik is overleden op 16-11-1931 in Groningen, 72 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1931 in Eenrum.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1884 in Uithuizen met Aaltje Edzes Knol (afb. 16 en 17), 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-08-1865 in Aduarderzijl, gem. Winsum, dochter van Edze Onnes Knol en Stijntje Jans Venhuizen. Aaltje is overleden op 02-10-1944 in Groningen, 79 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: beroep: huishoudster
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Grietje Boddé, geboren op 26-05-1884 in Uithuizen. Volgt VII-m.
2 Edze Boddé, geboren op 02-12-1885 in Uithuizen. Volgt VII-n.
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] grafsteen Albert Boddé [1954]
18 Albert Boddé & ouders,
zus Grietje en broer Edze [±1890]
(click picture to enlarge)
19 grafsteen Albert Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
3 Albert Boddé (afb. 18 en 19), geboren op 03-08-1889 in Uithuizen. Albert is overleden op 09-11-1954 in Groningen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-11-1954 in Eenrum.
Notitie bij Albert: Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, d.d.d 19 November 1926, is Albert Boddé, zonder beroep, wonende te Groningen, Steenhouwerskade 3a, onder curateele gesteld, zulks terzake van het zich bevinden in een gedurigen staat van onnoozelheid, zulks met alle gevolgen van dien. Groningen, 25 November 1926. Mr. D.N. Breukelaar, Procureur, Ossenmarkt no. 1.
4 Sijbrand Boddé, geboren op 23-05-1893 in Uithuizen. Volgt VII-o.

 


Herman Eduard Boddé [1881-1968] Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen [1881-1976]
20 Herman Eduard Boddé 21 Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen
VII-a Herman Eduard Boddé (afb. 20) is geboren op 16-07-1881 in Groningen, zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Herman is overleden op 13-01-1968 in Zandvoort, 86 jaar oud.
Herman trouwde, 30 jaar oud, op 11-04-1912 in Haarlem met Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen (afb. 21), 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-11-1881 in Amsterdam. Margaretha is overleden op 22-10-1976 in Zandvoort, 94 jaar oud.
Notitie bij Herman: hervormd; beroep: architect
Kinderen van Herman en Margaretha:
1 Sybrandus (Bram) Boddé, geboren op 16-01-1913 in Zandvoort. Volgt VIII-a.
2 Eugenie Boddé, geboren omstreeks 1916 in Zandvoort. Volgt VIII-b.
3 Herman Boddé, geboren op 13-02-1917 in Zandvoort. Herman is overleden op 17-04-1945 in Hildesheim (D), 28 jaar oud.
Notitie bij Herman: ongehuwd
4 Ningo Boddé, geboren in 1924 in Zandvoort. Volgt VIII-c.
5 Gerard Boddé, geboren omstreeks 1929 in Zandvoort. Volgt VIII-d.
VII-b Anna Maria Ettina Boddé is geboren op 23-09-1883 in Groningen, dochter van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Anna is overleden.
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1907 in Groningen met Ningo Jan Lanting, 26 jaar oud. Ningo is geboren op 13-04-1881 in Groningen, zoon van Albert Lanting en Maike Tiessens. Ningo is overleden.
VII-c Eduard Herman Boddé is geboren op 05-10-1884 in Groningen, zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Eduard is overleden in 02-1966, 81 jaar oud.
Eduard trouwde, 30 jaar oud, op 21-09-1915 in Deventer met Femia Slot, ongeveer 26 jaar oud. Femia is geboren omstreeks 1889 in Deventer, dochter van Jan Slot en Hermina Hendrika de Graaf. Femia is overleden op 23-05-1980 in Deventer, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Eduard: beroep: handelscorrespondent, procuratiehouder bij Terhorst-textiel
Notitie bij Femia: beroep: onderwijzeres
Kinderen van Eduard en Femia:
1 Henny Boddé. Henny is overleden omstreeks 1970.
2 Hermine (Mien) Boddé, geboren omstreeks 1915 in Rijssen. Volgt VIII-e.
3 Sijbrand Jan Boddé, geboren op 08-03-1918 in Rijssen. Sijbrand is overleden op 13-05-1940 in Grebbeberg, Rhenen, 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: Sergeant Koninklijke Landmacht. Gesneuveld bij de slag om de Grebbeberg (11 mei - 13 mei 1940). Begraafplaats: Militair Ereveld Grebbeberg
4 Femia Maria (Femke) Boddé, geboren op 14-06-1926 in Rijssen. Volgt VIII-f.
5 Eduard Herman (Edu) Boddé, geboren op 14-06-1926 in Rijssen. Volgt VIII-g.
VII-d Tina Jeanne Boddé is geboren op 10-12-1886 in Groningen, dochter van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Tina is overleden op 04-09-1968 in Den Haag, 81 jaar oud.
Tina trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1914 in Groningen met Harmannus Scheffer, 24 jaar oud. Harmannus is geboren op 14-08-1889 in Groningen, zoon van Martinus Scheffer en Martha Nienoord. Harmannus is overleden op 12-10-1934 in Den Haag, 45 jaar oud.
VII-e Etto Hendrik Boddé is geboren op 15-10-1888 in Groningen, zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Etto is overleden.
Etto trouwde, 30 jaar oud, op 13-03-1919 in Groningen met Grietje Suithoff, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 15-07-1891 in Groningen, dochter van Jan Suithoff en Henderika Pieterdina Groenewoud. Grietje is overleden op 17-11-1970 in Rijssen, 79 jaar oud.
Alexandre Léonard Boddé [1891-1971] Frederika Dijkstra [1893-1954]
22 Alexandre Boddé 23 Frederika Dijkstra
VII-f Alexandre Léonard Boddé (afb. 22) is geboren op 04-01-1891 om 01:30 in Groningen, zoon van Sijbrandus Etto Boddé (zie VI-a) en Marie Jeanne Mispelter. Alexandre is overleden op 13-10-1971 in Groningen, 80 jaar oud.
Alexandre trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1917 in Groningen met Frederika Dijkstra (afb. 23), 24 jaar oud. Frederika is geboren op 31-03-1893 in Haren (Gr). Frederika is overleden op 15-03-1954 in Groningen, 60 jaar oud.
Kinderen van Alexandre en Frederika:
1 Tiny Boddé.
Jeane Marie Boddé [1917-?] 24 Jeane Marie Boddé
2 Jeane Marie Boddé (afb. 24), geboren op 09-11-1917. Jeane is overleden.
3 Eugène Boddé, geboren op 27-02-1921 in Veendam. Volgt VIII-h.
VII-g Bettje Boddé is geboren op 27-12-1877 in Oldehove, gem. Zuidhorn, dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Aaltje Themmen. Bettje is overleden in Noordlaren, gem. Haren (Gr).
Bettje trouwde, 52 jaar oud, op 14-03-1930 in Haren (Gr) met Klaas Bootsman, 59 jaar oud. Klaas is geboren op 10-12-1870 in Delfzijl. Klaas is overleden op 25-09-1949 in Noordlaren, gem. Haren (Gr), 78 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Elizabeth Berents Oosting (1860-1922), met wie hij trouwde op 10-01-1898 in Groningen.
Notitie bij Bettje: beroep: huishoudster
Notitie bij Klaas: beroep: huisschilder
VII-h Jakob Berend Boddé is geboren op 29-09-1881 in Oldehove, gem. Zuidhorn, zoon van Albertus Boddé (zie VI-c) en Aaltje Themmen. Jakob is overleden op 06-09-1927 in Vierhuizen, gem. Ulrum, 45 jaar oud.
Jakob trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1910 in Leens met Martje Oosterhuis, 23 jaar oud. Martje is geboren op 25-01-1887 in Ulrum. Martje is overleden op 05-10-1970 in Vierhuizen, gem. Ulrum, 83 jaar oud.
Notitie bij Jakob: beroep: bakker
Kind van Jakob en Martje:
1 NN Boddé, levenloos geboren dochter, geboren op 11-12-1915 in Vierhuizen, gem. Ulrum.
VII-i Jeannette Niessina Boddé is geboren op 09-10-1886 in Oldehove, gem. Zuidhorn, dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Jeannette is overleden op 25-10-1918 in Nieuwe Pekela, 32 jaar oud.
Jeannette trouwde, 31 jaar oud, op 26-09-1918 in Oldehove, gem. Zuidhorn met Sietse Huizingh, 30 jaar oud. Sietse is geboren op 11-06-1888 in Hoogkerk. Sietse is overleden op 12-02-1955 in Nieuwe Pekela, 66 jaar oud. Sietse trouwde later op 24-05-1922 in Odoorn met Geertruida Geertje Kanning (1887-1984).
Notitie bij overlijden van Jeannette: overleden aan de Spaanse griep
VII-j Johannes Jan Boddé is geboren op 16-03-1891 in Oldehove, gem. Zuidhorn, zoon van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Johannes is overleden.
Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 24-06-1929 in Groningen met Albertha Catharina Boerema, 32 jaar oud. Albertha is geboren op 28-02-1897 in Ezinge, gem. Winsum. Albertha is overleden.
VII-k Niessina Boddé is geboren op 16-09-1893 in Oldehove, gem. Zuidhorn, dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Niessina is overleden op 23-08-1984 in Marum (Gr), 90 jaar oud.
Niessina trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1920 in Oldehove, gem. Zuidhorn met Klaas Winter, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 25-03-1894 in Siddeburen, gem. Slochteren. Klaas is overleden op 15-10-1953 in Marum (Gr), 59 jaar oud.
Notitie bij Klaas: beroep: hoofd der school
VII-l Hermine Jantine Boddé is geboren op 04-02-1906 in Oldehove, gem. Zuidhorn, dochter van Albertus Boddé (zie VI-c) en Jantje Hijlkema. Hermine is overleden op 03-11-2004 in Assen, 98 jaar oud.
Hermine trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1935 in Oldehove, gem. Zuidhorn met Mente Johannes Schuiteboer, 23 jaar oud. Mente is geboren op 15-06-1911 in Aduard. Mente is overleden op 08-02-1987 in Assen, 75 jaar oud.
Notitie bij Mente: beroep: timmerfabrikant
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] trouwfoto Kees van Lenning & Grietje Boddé [1906] Grietje Boddé [1884-1979]
25 Grietje Boddé & ouders,
broers Edze en Albert [±1890]
(click picture to enlarge)
26 trouwfoto Kees van Lenning & Grietje Boddé [1906]
(click picture to enlarge)
27 Grietje Boddé
VII-m Grietje Boddé (afb. 25 t/m 27) is geboren op 26-05-1884 in Uithuizen, dochter van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Grietje is overleden op 02-06-1979 in Groningen, 95 jaar oud.
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1906 in Groningen met Kornelis (Kees) van Lenning (afb. 26), 29 jaar oud. Kees is geboren op 18-12-1876 in Vlagtwedde, zoon van Pieter van Lenning en Geertje Strobos. Kees is overleden op 23-05-1964 in Groningen, 87 jaar oud.
Notitie bij Kees: beroep: opzichter. Zie ook: Genealogie Van Lenning
Kinderen van Grietje en Kees:
1 Aaltje (Alie) van Lenning, geboren op 20-10-1908 in Winschoten. Volgt VIII-i.
2 Pieter Hendrik (Piet) van Lenning, geboren op 15-03-1912 in Winschoten. Volgt VIII-j.
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] Edze Boddé [1885-1959] Edze Boddé [1885-1959]
28 Edze Boddé & ouders, zus Grietje en broer Albert [±1890]
(click picture to enlarge)
29 Edze Boddé
(click picture to enlarge)
30 Edze Boddé
(click for whole picture)
Edze Boddé [1885-1959] en Boukje Bergs [1882-1948] Bouwien Bergs [1882-1948]
31 trouwfoto Edze Boddé & Bouwien Bergs [1910]
(click picture to enlarge)
33 Bouwien Bergs
(click for an other picture
of Bouwien)
VII-n Edze Boddé (afb. 28 t/m 32) is geboren op 02-12-1885 in Uithuizen, zoon van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Edze is overleden op 28-10-1959 in Groningen, 73 jaar oud.
Edze trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1910 in Groningen met Boukje (Bouwien) Bergs (afb. 31 en 33), 27 jaar oud. Bouwien is geboren op 19-09-1882 in Groningen, dochter van Jacob Bergs en Annegien Oosterhuis. Bouwien is overleden op 18-07-1948 in Assen, 65 jaar oud.
Notitie bij Edze: Bakker, wonende aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen.
Bakkerij "De Tijdgeest" met Edze Boddé en Fine Bartelds
logo "De Tijdgeest" Klik op het linker logo voor een artikel over Bakkerij "De Tijdgeest" uit groninganus,
door Harry Perton


32 Edze trad als bakker in de voetsporen van zijn vader en richtte de brood, koek, beschuit en roggebrood fabriek "De Tijdgeest" op.
Dit is het pand aan de A-weg te Groningen, met Eze Boddé en Roelie (Fine) Bartelds op de foto.

(click picture to enlarge)
Kinderen van Edze en Bouwien:
1 Hendrik Jacob (Henk) Boddé, geboren op 09-03-1911 in Groningen. Volgt VIII-k.
2 Annechien (Anneke) Boddé, geboren op 27-01-1914 in Groningen. Volgt VIII-l.
Sijbrand Boddé [1953] trouwfoto Sijbrand Boddé & Katrien van der Meulen [1923] Katrien van der Meulen [1947]
34 Sijbrand Boddé
[1953]
35 trouwfoto Sijbrand & Katrien
[1923]
(click picture to enlarge)
36 Katrien van der Meulen
[1947]
VII-o Sijbrand Boddé (afb. 34 en 35) is geboren op 23-05-1893 in Uithuizen, zoon van Hendrik Boddé (zie VI-h) en Aaltje Edzes Knol. Sijbrand is overleden op 30-10-1993 in Groningen, 100 jaar oud.
Sijbrand trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1923 in Groningen met Trientje (Katrien) van der Meulen (afb. 35 en 36), 25 jaar oud. Katrien is geboren op 29-03-1898 in Groningen. Katrien is overleden op 05-03-1987 in Groningen, 88 jaar oud.
Notitie bij Sijbrand: Sijbrand was oorspronkelijk horlogemaker, later banketbakker.

  logo "Indië" Sijbrand richtte Tearoom Indië op aan de Herestraat te Groningen
(klik logo voor meer informatie over Indië)
Kind van Sijbrand en Katrien:
1 Johan (Hans) Boddé, geboren op 13-07-1927 in Groningen. Volgt VIII-m.

 


VIII-a Sybrandus (Bram) Boddé is geboren op 16-01-1913 in Zandvoort, zoon van Herman Eduard Boddé (zie VII-a) en Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen. Bram is overleden in 10-1982 in Zandvoort, 69 jaar oud.
Bram trouwde, 27 jaar oud, op 29-02-1940 in Zandvoort met Lilian Catharina Johanna (Lilly) Buurman, 26 jaar oud. Lilly is geboren op 22-10-1913 in Asd. Lilly is overleden in Zandvoort.
Notitie bij Bram: Hervormd
Notitie bij Lilly: Joodse. Lilian was een dochter van Johannes Arnoldus Buurman Herv. en Bertha Drukker Joods.
Kinderen van Bram en Lilly:
1 Eugenie Boddé, geboren op 03-03-1942 in Zandvoort. Volgt IX-a.
2 Ellen Boddé, geboren op 24-02-1945 in Zandvoort. Ellen is overleden op 23-12-2013 in Apeldoorn, 68 jaar oud.
3 Sylvia Boddé, geboren op 05-02-1949 in Zandvoort. Volgt IX-b.
VIII-b Eugenie Boddé is geboren omstreeks 1916 in Zandvoort, dochter van Herman Eduard Boddé (zie VII-a) en Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen.
Eugenie trouwde met ? Gardner.
Notitie bij Eugenie: Samen emigreerden ze naar Canada. Ze kregen 5 kinderen. In april 2018 leeft de Eugenie nog steeds in Canada, 102 jaar oud.
Notitie bij ? Gardner: een Engelse arts
Kind van Eugenie en ? Gardner:
1 Michael Patrick Gardner, geboren op 08-10-1947 in Zandvoort.
VIII-c Ningo Boddé is geboren in 1924 in Zandvoort, zoon van Herman Eduard Boddé (zie VII-a) en Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen. Ningo is overleden in 02-2017, 92 of 93 jaar oud.
Ningo trouwde met E. van Gelder.
Kind van Ningo en E.:
1 Iris Veronica Boddé, geboren in 1961.
VIII-d Gerard Boddé is geboren omstreeks 1929 in Zandvoort, zoon van Herman Eduard Boddé (zie VII-a) en Margaretha Carolina Jacoba van Ulsen. Gerard is overleden in 2017, ongeveer 88 jaar oud.
Gerard trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1957 met Annemarie de Kruif.
Kinderen van Gerard en Annemarie:
1 Menno Boddé.
2 Femke Boddé.
VIII-e Hermine (Mien) Boddé is geboren omstreeks 1915 in Rijssen, dochter van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Mien is overleden.
Mien trouwde met Ad van Loon. Ad is overleden.
VIII-f Femia Maria (Femke) Boddé is geboren op 14-06-1926 in Rijssen, dochter van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Femke is overleden op 26-10-2005 in Purmerend, 79 jaar oud.
Femke trouwde (1), 19 of 20 jaar oud, in 1946 in Rijssen met Victor Leonard Lapthorn. Victor is overleden in 01-1960 in Engeland.
Femke trouwde (2), 33 of 34 jaar oud, in 1960 met Gerrit Smith. Gerrit is overleden omstreeks 1999 in Purmerend.
Notitie bij Victor: Zoon van een walvisvaarder uit Plymouth, die op Newfoundland zijn vrouw (met Cherokee-bloed) leerde kennen in een bevoorradingswinkel.
Kinderen van Femke en Victor:
1 Patricia Hermine (Patsy) Lapthorn, geboren omstreeks 1947.
2 Maria Victoria (Mieke) Lapthorn, geboren omstreeks 1949.
3 Katherine Ann (Katie) Lapthorn, geboren omstreeks 1951.
4 Femke Helen Lapthorn, geboren omstreeks 1954.
Kind van Femke en Gerrit:
5 Gerrit Sybrand Smith, geboren omstreeks 1961.
VIII-g Eduard Herman (Edu) Boddé is geboren op 14-06-1926 in Rijssen, zoon van Eduard Herman Boddé (zie VII-c) en Femia Slot. Edu is overleden op 22-10-2012 in Arnhem, 86 jaar oud.
Edu trouwde met Aaltje (Atie) Schoonhoven.
Eugène Boddé [1921-1959] Anna Maria Wilbers [1929-1956] Ingrid Gisela Elsa Woythe [1926-1997]
37 Eugène Boddé 38 Anna Maria Wilbers] 39 Ingrid Woythe
VIII-h Eugène Boddé (afb. 37) is geboren op 27-02-1921 in Veendam, zoon van Alexandre Léonard Boddé (zie VII-f) en Frederika Dijkstra. Eugène is overleden op 26-11-1959 in Duisburg (Duitsland), 38 jaar oud.
Eugène trouwde (1) in Moers, Niederrhein (Duitsland) met Anna Maria Wilbers (afb. 38). Anna is geboren op 12-04-1929 in Moers, Niederrhein (Duitsland). Anna is overleden op 15-02-1956 in Moers, Niederrhein (Duitsland), 26 jaar oud.
Eugène trouwde (2), 35 of 36 jaar oud, in 1957 in Moers, Niederrhein (Duitsland) met Ingrid Gisela Elsa Woythe (afb. 39), 30 of 31 jaar oud. Ingrid is geboren op 19-04-1926 in Berlin (Duitsland). Ingrid is overleden op 21-04-1997 in Bad Neustadt an der Saale (Duitsland), 71 jaar oud.
Kinderen van Eugène en Anna:
1 Peter André Boddé, geboren op 03-09-1951 in Moers, Niederrhein (Duitsland).
2 Anna Friederika Boddé, geboren op 29-01-1955 in Moers, Niederrhein (Duitsland). Volgt IX-c.
Kind van Eugène en Ingrid:
3 Regina Boddé, geboren op 04-01-1955.
Alie van Lenning [1932/1933] uiterst links op de foto Alie's nicht en vriendin Anneke Boddé

2e van links, naast Anneke de neef van Alie: Gerhardt Jan Hendrik van Lenning, zoon van Jan van Lenning (broer van de vader van Alie) en Nantje van der Laan
Huwelijksfoto Alie van Lenning en Daat Huizing [1937]
40 Alie van Lenning in de ellips
[Winschoten 1932/1933]
(click picture to enlarge)
  41 trouwfoto Alie & Daat [1937]
(click picture to enlarge)
VIII-i Aaltje (Alie) van Lenning (afb. 40 t/m 42) is geboren op 20-10-1908 in Winschoten, dochter van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie VII-m). Alie is overleden op 18-01-2000 in Enschede, 91 jaar oud.
Alie trouwde, 29 jaar oud, op 23-12-1937 in Groningen met David (Daat) Huizing (afb. 41 en 42), 29 jaar oud. Daat is geboren op 01-07-1908 in Groningen. Daat is overleden op 04-02-1998 in Enschede, 89 jaar oud.
Notitie bij Daat: beroep: apotheker
Gezin Huizing [±1975] 42 Gezin Huizing [±1975]
vlnr: Daat, Ewoud, Elly, Alie, Tonny

(click picture to enlarge)
Kinderen van Alie en Daat:
1 Else (Elly) Huizing, geboren op 30-04-1940 in Meppel. Volgt IX-d.
2 Ewoud Huizing, geboren op 30-06-1943 in Enschede. Volgt IX-e.
3 Antony Francois (Tonny) Huizing, geboren op 07-04-1945. Tonny is overleden op 20-07-2010, 65 jaar oud.
VIII-j Pieter Hendrik (Piet) van Lenning is geboren op 15-03-1912 in Winschoten, zoon van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie VII-m). Piet is overleden op 19-01-1982 in Groningen, 69 jaar oud.
Piet trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1940 in Groningen met Orseltje Annette Boelens, 27 jaar oud. Orseltje is geboren op 20-12-1912 in Deventer. Orseltje is overleden op 17-07-2004 in Groningen, 91 jaar oud.
Notitie bij Piet: beroep: arts
Kinderen van Piet en Orseltje:
1 Carla van Lenning. Volgt IX-f.
2 Marijke van Lenning. Volgt IX-g.
3 Yvonne van Lenning. Volgt IX-h.
Henk Jacob Boddé [1968] Henk Boddé[1911-1985]  als cellist Hillegonda Francina Bezemer [1968]
Nieuwsblad van het Noorden dd. 01-10-1955


Henk en Koenie Boddé traden samen vaak op
en ook op de radio gaven zij concerten.
Hij speelde cello, zij piano.

Klik onderstaand Delpher logo voor de hele krantenpagina.
43 Henk Boddé
[1968]
(click for family picture
from ±1917)
44 Henk Boddé
Cellist in het Noordelijk Filharmonisch Orkest te Groningen
(click picture to enlarge)
45 Hilda Bezemer
[1968]
VIII-k Hendrik Jacob (Henk) Boddé (afb. 43 en 44) is geboren op 09-03-1911 in Groningen, zoon van Edze Boddé (zie VII-n) en Boukje (Bouwien) Bergs. Henk is overleden op 01-12-1985 in Geldrop, 74 jaar oud.
Henk trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1939 in ’s-Gravenhage met Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer (afb. 45), 24 jaar oud. Hilda is geboren op 11-11-1914 in Nijmegen, dochter van Felix Bezemer en Gijsje (Pietje) den Hertog. Hilda is overleden op 03-05-1991 in Geldrop, 76 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henk en Hilda: Henk noemde zijn vrouw altijd ’Koenie’
Het pand aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen is 3 generaties lang in familie bezit gebleven. Henk Boddé is met zijn gezin de laatste bewoner geweest. In 1970 werd het pand opgekocht door de gemeente en gesloopt, om plaats te maken voor flats.
Kinderen van Henk en Hilda:
1 Marie Claire Boddé, geboren op 11-04-1945 in Groningen. Marie is overleden op 23-04-1945 in Groningen, 12 dagen oud.
2 Pia Therésia Boddé, geboren op 03-06-1946 in Groningen. Volgt IX-i.
3 Gerard Edze Boddé, geboren op 30-04-1947 in Groningen. Volgt IX-j.
4 Jeanne Felice Boddé, geboren op 07-11-1950 in Groningen. Volgt IX-k.
Anneke Boddé [1935] Huwelijk Forres Rijn en Anneke Boddé in Monbassa, Kenia [1935] uitnodiging huwelijk Anneke Boddé en Forres Rijn [1935]

Forres Rijn [1935]
46 Anneke Boddé
[1935]
(click for family picture
from ±1917)
47 trouwerij Forres & Anneke [1935]
Monbassa (Kenia)
(click pictures to enlarge)
48 Forres Rijn
[1935]
VIII-l Annechien (Anneke) Boddé (afb. 46 en 47) is geboren op 27-01-1914 in Groningen, dochter van Edze Boddé (zie VII-n) en Boukje (Bouwien) Bergs. Anneke is overleden op 12-06-1973 in Best, 59 jaar oud.
Anneke trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1935 in Monbassa (Kenia) met Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn (afb. 47 en 48), 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1948. Forres is geboren op 31-03-1905 in Rotterdam. Forres is overleden op 16-10-1978 in Muiderberg, 73 jaar oud. Forres trouwde later na 1950 met Elma Oag.
On Monday, October 14th, the marriage took place at Mombasa of Mr. C. Forres Rijn, Joint Manager of N.V. Twentsche Overzee Handel Maatschappij, Nairobi, and Miss Anneke Boddé.
The ceremony was performed by Mr. Boulderson, Provincial Commissioner, while Mr. N.R.A.M. Oostdam and Mr. A.M.L. Winkelman acted as witnesses.
The bride made a delightful picture in her medieval gown of tucked georgette, the full shirt of which ended in a long graceful train, and her ruched headdress edged with orange blossom over which a net veil fell in soft folds to the train of her gown. She carried a sheaf of blush pink carnations.
After the reception, which was held at the residence of Mrs. Oostdam, the bride changed into a smart travelling suit of powder blue flecked tweed, with hat, shoes and bag to match.
Bron: Mombasa Newspaper
Kinderen van Anneke en Forres:
1 Anneke Maria (Annemiek) Rijn, geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia). Volgt IX-l.
2 Josephine Charlotte (Jos) Rijn, geboren op 28-09-1942 in Best.
3 Victoria Elisabeth (Vic) Rijn, geboren op 05-05-1945 in Best. Volgt IX-m.
Hans Boddé [1973] 49 Hans Boddé [1973]
VIII-m Johan (Hans) Boddé (afb. 49) is geboren op 13-07-1927 in Groningen, zoon van Sijbrand Boddé (zie VII-o) en Trientje (Katrien) van der Meulen. Hans is overleden op 08-02-1976 in Groningen, 48 jaar oud.
Hans trouwde met Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Miesje is geboren op 25-01-1930.
Kinderen van Hans en Miesje:
1 Marjolijn Boddé, geboren op 23-10-1954. Volgt IX-n.
2 Rob Boddé, geboren op 23-02-1956. Volgt IX-o.
3 Alain Boddé, geboren op 02-09-1968 in Groningen. Volgt IX-p.

 


IX-a Eugenie Boddé is geboren op 03-03-1942 in Zandvoort, dochter van Sybrandus (Bram) Boddé (zie VIII-a) en Lilian Catharina Johanna (Lilly) Buurman.
Eugenie trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1967 met Ruurdricus A. Hoefnagels.
Kinderen van Eugenie en Ruurdricus:
1 Mark Hoefnagels.
2 Maud Hoefnagels.
IX-b Sylvia Boddé is geboren op 05-02-1949 in Zandvoort, dochter van Sybrandus (Bram) Boddé (zie VIII-a) en Lilian Catharina Johanna (Lilly) Buurman.
Sylvia trouwde met Johannes A.M. Rademakers.
Anna Friederika Boddé [b.1955] Hans-Joachim Zschiesche [1953-2016]
50 Anna Friederika Boddé 51 Hans-Joachim Zschiesche
IX-c Anna Friederika Boddé (afb. 50) is geboren op 29-01-1955 in Moers, Niederrhein (Duitsland), dochter van Eugène Boddé (zie VIII-h) en Anna Maria Wilbers. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 09-08-1986 in Bad Neustadt an der Saale (Duitsland) met Hans-Joachim Zschiesche (afb. 51), 33 jaar oud. Hans-Joachim is geboren op 29-04-1953 in Duitsland. Hans-Joachim is overleden op 07-05-2016 in Heidenfeld (Duitsland), 63 jaar oud.
IX-d Else (Elly) Huizing is geboren op 30-04-1940 in Meppel, dochter van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie VIII-i). Elly is overleden op 04-12-2015 in Vlissingen, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen.
Elly trouwde met Jan Roelf Nieboer. Jan is geboren op 26-06-1936.
Kind van Elly en Jan:
1 Wouter Nieboer, geboren op 21-04-1968. Wouter is overleden op 01-12-2015 in Fällanden (Zwitserland), 47 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen.
IX-e Ewoud Huizing is geboren op 30-06-1943 in Enschede, zoon van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie VIII-i).
Ewoud trouwde, 32 jaar oud, op 05-01-1976 in Hilversum met Nynke Artje de Vries, 32 jaar oud. Nynke is geboren op 28-09-1943 in Harlingen.
IX-f Carla van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-j) en Orseltje Annette Boelens.
Carla trouwde met Kees Lindhout.
IX-g Marijke van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-j) en Orseltje Annette Boelens.
Marijke trouwde met Klaas Koster.
IX-h Yvonne van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie VIII-j) en Orseltje Annette Boelens.
Yvonne trouwde met Robert Rayow.
Pia Boddé [2011] Wim Spaak [2011]
52 Pia Boddé [2011] 53 Wim Spaak [2011]
IX-i Pia Therésia Boddé (afb. 52) is geboren op 03-06-1946 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-k) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Pia trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1968 in Groningen met Willem Eelke (Wim) Spaak (afb. 53), 22 jaar oud. Wim is geboren op 14-05-1946 in Groningen.
Gerard Boddé [1974] 54 Gerard Boddé [1974]
IX-j Gerard Edze Boddé (afb. 54) is geboren op 30-04-1947 in Groningen, zoon van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-k) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Gerard is overleden op 03-06-1991 in Sneek, 44 jaar oud.
Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 09-08-1974 in Assen met Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs, 20 jaar oud. Jeanet is geboren op 06-05-1954 in Sneek. Jeanet trouwde later op 17-03-2006 in Ysbrechtum met Bert Stienen (1952-2016).
Kinderen van Gerard en Jeanet:
1 Judith Regina Boddé, geboren op 07-08-1975 in Maassluis. Volgt X-a.
2 Arjen Michiel Boddé, geboren op 10-10-1977 in Maassluis.
3 Irma Francina Boddé, geboren op 23-02-1982 in Schiedam. Volgt X-b.
Jeanne Boddé [1974] trouwfoto Jeanne Boddé en Henk Mulder [1973] Henk Mulder [2010]
55 Jeanne Boddé [1974]
(click picture to enlarge)
56 trouwfoto Jeanne Boddé en Henk Mulder [1973]
(click picture to enlarge)
57 Henk Mulder [2010]
(click picture to enlarge)
IX-k Jeanne Felice Boddé (afb. 55 en 56) is geboren op 07-11-1950 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie VIII-k) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Jeanne is overleden op 31-07-2004 in Goes, 53 jaar oud.
Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1973 in Groningen met Hinderikus Theodorus (Henk) Mulder (afb. 56 en 57), 28 jaar oud. Henk is geboren op 04-02-1945 in Groningen. Henk is overleden op 19-02-2011 in Zierikzee, 66 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeanne en Henk: Verloofd 23 oktober 1971
IX-l Anneke Maria (Annemiek) Rijn is geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia), dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie VIII-l).
Annemiek trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1962 in Best met Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den Hurk, 25 jaar oud. Loek is geboren op 23-07-1936 in Best.
IX-m Victoria Elisabeth (Vic) Rijn is geboren op 05-05-1945 in Best, dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie VIII-l).
Vic trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1970 in Schiedam met Richard Herman Elecker (Dick) Bergink, 27 jaar oud. Dick is geboren op 15-03-1943 in Hamersveld, Leusden. Dick is overleden op 01-07-2017 in Roosendaal, 74 jaar oud.
IX-n Marjolijn Boddé is geboren op 23-10-1954, dochter van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-m) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Marjolijn trouwde met Jan de Vries.
IX-o Rob Boddé is geboren op 23-02-1956, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-m) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Rob trouwde met Afina Tine (Fina) Rinsema. Fina is geboren op 13-06-1956.
Kinderen van Rob en Fina:
1 Majanka Boddé, geboren op 23-05-1980 in Groningen.
2 Amy Boddé, geboren op 08-03-1982 in Groningen.
3 Johan (Hans) Boddé, geboren op 14-06-1983 in Groningen.
4 Kim Boddé, geboren op 27-10-1984 in Groningen.
IX-p Alain Boddé is geboren op 02-09-1968 in Groningen, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie VIII-m) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Alain trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1992 met Sandra Reimann, 21 jaar oud. Sandra is geboren op 27-05-1970 in Korbach (Duitsland).
Kinderen van Alain en Sandra:
1 Lisa Marie Boddé, geboren op 06-05-1992 in Groningen.
2 Kaya Boddé, geboren op 08-08-2002 in Bad Arolsen (Duitsland).

 


X-a Judith Regina Boddé is geboren op 07-08-1975 in Maassluis, dochter van Gerard Edze Boddé (zie IX-j) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs.
Judith trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-2002 in Sneek met Argo Porte, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 2008. Argo is geboren op 30-08-1974.
X-b Irma Francina Boddé is geboren op 23-02-1982 in Schiedam, dochter van Gerard Edze Boddé (zie IX-j) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs.
Irma ging samenwonen, 20 jaar oud, op 12-07-2002 in Sneek met Ferry Twijnstra, 23 jaar oud. Ferry is geboren op 10-01-1979.
Kinderen van Irma en Ferry:
1 Mila Robin Twijnstra, geboren op 16-07-2009 om 14:24 in Sneek. Bij de geboorte woog Mila 3110 gr. en was zij 50 cm. lang.
2 Norah Lize Twijnstra, geboren op 18-05-2011 om 01:11 in Sneek. Bij de geboorte woog Norah 3355 gr. en was zij 51 cm. lang.

Index (234 personen)

Alberts, Sibrant [Schoonvader van III-b]  III-b
Bakhuizen, Hermina Cornelia (Miesje) (*25-01-1930) [Partner van VIII-m]  VIII-m; IX-n; IX-o; IX-p
Barnjes, Itje Hendriks [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Bergink, Richard Herman Elecker (Dick) (*15-03-1943, †01-07-2017) [Partner van IX-m]  IX-m
Bergs, Boukje (Bouwien) (*19-09-1882, †18-07-1948) [Partner van VII-n]  VII-n; VIII-k; VIII-l
Bergs, Jacob (*12-11-1861, †11-06-1927) [Schoonvader van VII-n]  VII-n
Bezemer, Felix (*30-09-1866, †08-10-1951) [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Bezemer, Hillegonda Francina (Hilda) (*11-11-1914, †03-05-1991) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-i; IX-j; IX-k
Bierma, Willem (Willem) (*27-11-1856, †12-06-1928) [Partner van VI-g]  VI-g
Boddé, Aaltje Sijbrands (~29-08-1802, †02-12-1877) [Nummer V-a]  V-a
Boddé, Alain (*02-09-1968) [Nummer IX-p]  IX-p
Boddé, Albert (*03-08-1889, †09-11-1954) [Zoon van VI-h]  VI-h,3
Boddé, Albert Sijbrands (*28-03-1815, †21-08-1903) [Nummer V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h
Boddé, Albertus (*31-12-1851, †13-02-1941) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-g; VII-h; VII-i; VII-j; VII-k; VII-l
Boddé, Alexandre Léonard (*04-01-1891, †13-10-1971) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-h
Boddé, Amy (*08-03-1982) [Dochter van IX-o]  IX-o,2
Boddé, Anna Friederika (*29-01-1955) [Nummer IX-c]  IX-c
Boddé, Anna Maria Ettina (*23-09-1883) [Nummer VII-b]  VII-b
Boddé, Annechien (Anneke) (*27-01-1914, †12-06-1973) [Nummer VIII-l]  VIII-l; IX-l; IX-m
Boddé, Arjen Michiel (*10-10-1977) [Zoon van IX-j]  IX-j,2
Boddé, Bettje (*27-12-1877) [Nummer VII-g]  VII-g
Boddé, Eduard Herman (*05-10-1884, †?-02-1966) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Boddé, Eduard Herman (Edu) (*14-06-1926, †22-10-2012) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Boddé, Edze (*02-12-1885, †28-10-1959) [Nummer VII-n]  VII-n; VIII-k; VIII-l
Boddé, Ellen (*24-02-1945, †23-12-2013) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Boddé, Ettina (*03-06-1876, †28-12-1889) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Boddé, Ettina (*03-02-1890, †26-08-1937) [Dochter van VI-c]  VI-c,8
Boddé, Etto Hendrik (*01-01-1850, †20-12-1931) [Nummer VI-b]  VI-b
Boddé, Etto Hendrik (*15-10-1888) [Nummer VII-e]  VII-e
Boddé, Eugenie (*±1916) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Boddé, Eugenie (*03-03-1942) [Nummer IX-a]  IX-a
Boddé, Eugène (*27-02-1921, †26-11-1959) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-c
Boddé, Femia Maria (Femke) (*14-06-1926, †26-10-2005) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Boddé, Femke [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
Boddé, Gerard (*±1929, †2017) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Boddé, Gerard Edze (*30-04-1947, †03-06-1991) [Nummer IX-j]  IX-j; X-a; X-b
Boddé, Grietje (*26-05-1884, †02-06-1979) [Nummer VII-m]  VII-m; VIII-i; VIII-j
Boddé, Harm (*15-12-1856, †13-10-1929) [Zoon van V-d]  V-d,6
Boddé, Harm Alberts (*11-02-1853, †20-03-1853) [Zoon van V-d]  V-d,4
Boddé, Harm Sijbrands (*01-08-1807, †23-03-1898) [Nummer V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Boddé, Harm Sijbrandus (*29-11-1879, †05-07-1900) [Zoon van VI-c]  VI-c,3
Boddé, Hendrik (*07-02-1859, †16-11-1931) [Nummer VI-h]  VI-h; VII-m; VII-n; VII-o
Boddé, Hendrik Jacob (Henk) (*09-03-1911, †01-12-1985) [Nummer VIII-k]  VIII-k; IX-i; IX-j; IX-k
Boddé, Hendrik Sijbrands (*±1810, †±1810) [Zoon van IV-a]  IV-a,5
Boddé, Henny (†±1970) [Zoon van VII-c]  VII-c,1
Boddé, Herman (*13-02-1917, †17-04-1945) [Zoon van VII-a]  VII-a,3
Boddé, Herman Eduard (*16-07-1881, †13-01-1968) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Boddé, Hermine (Mien) (*±1915) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Boddé, Hermine Jantine (*04-02-1906, †03-11-2004) [Nummer VII-l]  VII-l
Boddé, Hinderika Sijbrands (*28-01-1812, †18-06-1829) [Dochter van IV-a]  IV-a,6
Boddé, Iris Veronica (*1961) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,1
Boddé, Irma Francina (*23-02-1982) [Nummer X-b]  X-b
Boddé, Jacoba Sijbrands (*±1804, †15-10-1875) [Nummer V-b]  V-b
Boddé, Jakob Berend (*29-09-1881, †06-09-1927) [Nummer VII-h]  VII-h
Boddé, Jan (*27-12-1849, †08-04-1917) [Nummer VI-f]  VI-f
Boddé, Jan (*13-04-1859, †20-08-1935) [Nummer VI-e]  VI-e
Boddé, Jantje (*04-12-1853) [Dochter van V-c]  V-c,4
Boddé, Jean Eugène (*08-12-1875) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Boddé, Jeane Marie (*09-11-1917) [Dochter van VII-f]  VII-f,2
Boddé, Jeanne Felice (*07-11-1950, †31-07-2004) [Nummer IX-k]  IX-k
Boddé, Jeannette Niessina (*09-10-1886, †25-10-1918) [Nummer VII-i]  VII-i
Boddé, Johan (Hans) (*13-07-1927, †08-02-1976) [Nummer VIII-m]  VIII-m; IX-n; IX-o; IX-p
Boddé, Johan (Hans) (*14-06-1983) [Zoon van IX-o]  IX-o,3
Boddé, Johannes Jan (*19-12-1888, †20-07-1889) [Zoon van VI-c]  VI-c,7
Boddé, Johannes Jan (*16-03-1891) [Nummer VII-j]  VII-j
Boddé, Judith Regina (*07-08-1975) [Nummer X-a]  X-a
Boddé, Kaya (*08-08-2002) [Dochter van IX-p]  IX-p,2
Boddé, Kim (*27-10-1984) [Dochter van IX-o]  IX-o,4
Boddé, Lambertus (*27-05-1861, †29-10-1878) [Zoon van V-d]  V-d,8
Boddé, Lisa Marie (*06-05-1992) [Dochter van IX-p]  IX-p,1
Boddé, Majanka (*23-05-1980) [Dochter van IX-o]  IX-o,1
Boddé, Marie Claire (*11-04-1945, †23-04-1945) [Dochter van VIII-k]  VIII-k,1
Boddé, Marjolijn (*23-10-1954) [Nummer IX-n]  IX-n
Boddé, Menno [Zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Boddé, Niessiena (*31-03-1856, †15-02-1941) [Nummer VI-d]  VI-d
Boddé, Niessina (*22-01-1855, †17-06-1941) [Nummer VI-g]  VI-g
Boddé, Niessina (*16-09-1893, †23-08-1984) [Nummer VII-k]  VII-k
Boddé, Niessina Alberts (*06-11-1851, †07-08-1852) [Dochter van V-d]  V-d,3
Boddé, Ningo (*1924, †?-02-2017) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Boddé, NN (levenloos *16-09-1893) [Dochter van VI-c]  VI-c,11
Boddé, NN (levenloos *11-12-1915) [Dochter van VII-h]  VII-h,1
Boddé, Peter André (*03-09-1951) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,1
Boddé, Pia Therésia (*03-06-1946) [Nummer IX-i]  IX-i
Boddé, Pieterke Sijbrands (*±1807, †31-10-1824) [Dochter van IV-a]  IV-a,3
Boddé, Regina (*04-01-1955) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,3
Boddé, Rob (*23-02-1956) [Nummer IX-o]  IX-o
Boddé, Sijbrand (*30-03-1848) [Zoon van V-d]  V-d,1
Boddé, Sijbrand (*23-05-1893, †30-10-1993) [Nummer VII-o]  VII-o; VIII-m
Boddé, Sijbrand Jan (*08-03-1918, †13-05-1940) [Dochter van VII-c]  VII-c,3
Boddé, Sijbrandus Etto (*04-04-1848, †17-06-1932) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Boddé, Sybrandus (Bram) (*16-01-1913, †?-10-1982) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b
Boddé, Sylvia (*05-02-1949) [Nummer IX-b]  IX-b
Boddé, Tina Jeanne (*10-12-1886, †04-09-1968) [Nummer VII-d]  VII-d
Boddé, Tiny [Dochter van VII-f]  VII-f,1
Boddé, Tonnis Johannes (*22-02-1885, †19-08-1906) [Zoon van VI-c]  VI-c,5
Boelens, Orseltje Annette (*20-12-1912, †17-07-2004) [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-f; IX-g; IX-h
Boerema, Albertha Catharina (*28-02-1897) [Partner van VII-j]  VII-j
Bootsman, Klaas (*10-12-1870, †25-09-1949) [Partner van VII-g]  VII-g
Bosscher, Heilina Hindriks (*29-01-1769, †16-03-1832) [Partner van IV-b]  IV-b; V-e
Buurman, Lilian Catharina Johanna (Lilly) (*22-10-1913) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b
Conradi, Janke (*03-12-1860, †25-01-1934) [Partner van VI-e]  VI-e
Deinum, Sjoukje (*09-02-1846, †04-12-1934) [Partner van VI-f]  VI-f
Dercks, Etjen [Schoonmoeder van I]  I
Dijkstra, Frederika (*31-03-1893, †15-03-1954) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-h
Eppes, Jan [Schoonvader van I]  I
Gardner, ? [Partner van VIII-b]  VIII-b
Gardner, Michael Patrick (*08-10-1947) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,1
Geerts, Evert [Partner van III-a]  III-a
Gelder, E. van [Partner van VIII-c]  VIII-c
Graaf, Hermina Hendrika de (*21-02-1848, †21-04-1918) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Grient Dreuse, Martha Lamberta Wilhelmina de (*17-09-1857, †<20-12-1931) [Partner van VI-b]  VI-b
Groenewoud, Henderika Pieterdina (*07-01-1864, †17-04-1952) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Harms, Anje [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Harms, Jacob (~16-08-1772, †<1773) [Zoon van III-b]  III-b,1
Harms, Jacob (~24-10-1773, †±1778) [Zoon van III-b]  III-b,2
Harms, Sibrant (~03-12-1775, †<1777) [Zoon van III-b]  III-b,3
Harms, Trijntie [Partner van II]  II; III-a; III-b
Harms (Boddé), Sibrand (~06-03-1777, †06-12-1837) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c; V-d
Hartman, Harm Jacobs (*29-12-1810, †08-03-1840) [Nummer V-e]  V-e
Hartman, Jacob Harms (*08-04-1780, †07-08-1847) [Nummer IV-b]  IV-b; V-e
Hartman, Jantje (*15-04-1836, †08-10-1836) [Dochter van V-e]  V-e,1
Hartman, Jantje (*05-11-1837, †12-06-1912) [Dochter van V-e]  V-e,2
Hertog, Gijsje (Pietje) den (*21-03-1891, †26-12-1960) [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Hijlkema, Jantje (*27-08-1862, †03-01-1944) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-i; VII-j; VII-k; VII-l
Hijlkema, Tonnis Wijbes (*31-05-1829, †20-06-1908) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Hindriks, Nieske (Wieske) (*±1772, †27-05-1829) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c; V-d
Hoefnagels, Mark [Zoon van IX-a]  IX-a,1
Hoefnagels, Maud [Dochter van IX-a]  IX-a,2
Hoefnagels, Ruurdricus A. [Partner van IX-a]  IX-a
Huizenga, Allerdina Jans (*24-12-1835, †09-12-1915) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Huizing, Antony Francois (Tonny) (*07-04-1945, †20-07-2010) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,3
Huizing, David (Daat) (*01-07-1908, †04-02-1998) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-d; IX-e
Huizing, Else (Elly) (*30-04-1940, †04-12-2015) [Nummer IX-d]  IX-d
Huizing, Ewoud (*30-06-1943) [Nummer IX-e]  IX-e
Huizingh, Sietse (*11-06-1888, †12-02-1955) [Partner van VII-i]  VII-i
Hurk, Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den (*23-07-1936) [Partner van IX-l]  IX-l
Jacobs, Ettijn (~16-11-1738) [Zoon van II]  II,5
Jacobs, Geertien (~?-09-1729) [Dochter van II]  II,1
Jacobs, Harm (~15-01-1736) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Jacobs, Janneke (~16-01-1731) [Nummer III-a]  III-a
Jacobs, Willem (*±1660) [Nummer I]  I; II
Jacobs, Willem (~05-12-1732) [Zoon van II]  II,3
Jans, Martien [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Janssen, Geertjen (~04-11-1666) [Partner van I]  I; II
Kanning, Geertruida Geertje (*13-06-1887, †27-10-1984)  VII-i
Keur, Willem Wolters (~12-06-1763, †08-06-1808)  IV-b
Knol, Aaltje Edzes (*11-08-1865, †02-10-1944) [Partner van VI-h]  VI-h; VII-m; VII-n; VII-o
Knol, Edze Onnes (*07-08-1827, †11-04-1901) [Schoonvader van VI-h]  VI-h
Koster, Klaas [Partner van IX-g]  IX-g
Kruif, Annemarie de [Partner van VIII-d]  VIII-d
Kruizinga, Betje Fijbes (*12-11-1816, †01-05-1887) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Lameris, Jantje Jans (*16-04-1789, †07-03-1873) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Lanting, Albert (*18-11-1851, †04-05-1893) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Lanting, Ningo Jan (*13-04-1881) [Partner van VII-b]  VII-b
Lapthorn, Femke Helen (*±1954) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,4
Lapthorn, Katherine Ann (Katie) (*±1951) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,3
Lapthorn, Maria Victoria (Mieke) (*±1949) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,2
Lapthorn, Patricia Hermine (Patsy) (*±1947) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,1
Lapthorn, Victor Leonard (†?-01-1960) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Lenning, Aaltje (Alie) van (*20-10-1908, †18-01-2000) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-d; IX-e
Lenning, Carla van [Nummer IX-f]  IX-f
Lenning, Kornelis (Kees) van (*18-12-1876, †23-05-1964) [Partner van VII-m]  VII-m; VIII-i; VIII-j
Lenning, Marijke van [Nummer IX-g]  IX-g
Lenning, Pieter van (*06-07-1844, †29-12-1905) [Schoonvader van VII-m]  VII-m
Lenning, Pieter Hendrik (Piet) van (*15-03-1912, †19-01-1982) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-f; IX-g; IX-h
Lenning, Yvonne van [Nummer IX-h]  IX-h
Lindhout, Kees [Partner van IX-f]  IX-f
Loon, Ad van [Partner van VIII-e]  VIII-e
Meulen, Trientje (Katrien) van der (*29-03-1898, †05-03-1987) [Partner van VII-o]  VII-o; VIII-m
Mispelter, Marie Jeanne (*01-06-1851, †29-11-1925) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Mulder, Ettje (*18-11-1821, †20-05-1915) [Partner van V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Mulder, Ettje Henderks [Schoonvader van V-c]  V-c
Mulder, Hinderikus Theodorus (Henk) (*04-02-1945, †19-02-2011) [Partner van IX-k]  IX-k
Nieboer, Jan Roelf (*26-06-1936) [Partner van IX-d]  IX-d
Nieboer, Wouter (*21-04-1968, †01-12-2015) [Zoon van IX-d]  IX-d,1
Nienoord, Martha (*17-12-1854, †09-03-1932) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Nieveen, Lutgerdina Bartelds (~20-09-1789, †19-06-1822) [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Oag, Elma  VIII-l
Oosterhuis, Annegien (*12-12-1858, †07-05-1892) [Schoonmoeder van VII-n]  VII-n
Oosterhuis, Martje (*25-01-1887, †05-10-1970) [Partner van VII-h]  VII-h
Oosting, Elizabeth Berents (*30-05-1860, †11-11-1922)  VII-g
Porte, Argo (*30-08-1974) [Partner van X-a]  X-a
Rademakers, Johannes A.M. [Partner van IX-b]  IX-b
Rayow, Robert [Partner van IX-h]  IX-h
Reimann, Sandra (*27-05-1970) [Partner van IX-p]  IX-p
Rijn, Anneke Maria (Annemiek) (*01-08-1936) [Nummer IX-l]  IX-l
Rijn, Catharinus Forrendinus (Forres) (*31-03-1905, †16-10-1978) [Partner van VIII-l]  VIII-l; IX-l; IX-m
Rijn, Josephine Charlotte (Jos) (*28-09-1942) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,2
Rijn, Victoria Elisabeth (Vic) (*05-05-1945) [Nummer IX-m]  IX-m
Rijs, Janke Hiltje (Jeanet) van (*06-05-1954) [Partner van IX-j]  IX-j; X-a; X-b
Rinsema, Afina Tine (Fina) (*13-06-1956) [Partner van IX-o]  IX-o
Scheffer, Harmannus (*14-08-1889, †12-10-1934) [Partner van VII-d]  VII-d
Scheffer, Martinus (*06-09-1857, †25-11-1947) [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Schoonhoven, Aaltje (Atie) [Partner van VIII-g]  VIII-g
Schuiteboer, Mente Johannes (*15-06-1911, †08-02-1987) [Partner van VII-l]  VII-l
Sibrands, Aaltjen (*04-02-1742) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Slogteren, Aaltje Cornelis van (*15-04-1810, †08-02-1852) [Partner van V-e]  V-e
Slot, Femia (*±1889, †23-05-1980) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Slot, Jan (*01-05-1843, †02-04-1909) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Smidt, Hendriktje Jacobs (*±1792, †26-03-1868) [Partner van IV-b]  IV-b
Smidt, Jacob Eltjes [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Smit, Tiddo (*13-10-1852, †02-04-1929) [Partner van VI-d]  VI-d
Smith, Gerrit (†±1999) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Smith, Gerrit Sybrand (*±1961) [Zoon van VIII-f]  VIII-f,5
Spaak, Willem Eelke (Wim) (*14-05-1946) [Partner van IX-i]  IX-i
Stienen, Bert (*28-12-1952, †11-04-2016)  IX-j
Strobos, Geertje (*13-09-1845, †27-03-1928) [Schoonmoeder van VII-m]  VII-m
Suithoff, Grietje (*15-07-1891, †17-11-1970) [Partner van VII-e]  VII-e
Suithoff, Jan (*28-03-1862, †08-10-1948) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Themmen, Aaltje (*01-03-1850, †03-10-1881) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-g; VII-h
Themmen, Jakob Berends (*11-03-1802, †14-06-1869) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Tiessens, Maike (*04-12-1858, †09-04-1898) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Tillema, Jacob Jans [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Tillema, Jacobtje Jacobs (*±1784, †08-11-1857) [Partner van IV-a]  IV-a
Timmerberg, Herman Christoph (*±1788, †23-12-1872) [Partner van V-b]  V-b
Twijnstra, Ferry (*10-01-1979) [Partner van X-b]  X-b
Twijnstra, Mila Robin (*16-07-2009) [Dochter van X-b]  X-b,1
Twijnstra, Norah Lize (*18-05-2011) [Dochter van X-b]  X-b,2
Ulsen, Margaretha Carolina Jacoba van (*25-11-1881, †22-10-1976) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Venhuizen, Stijntje Jans (*03-07-1838, †02-02-1910) [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h
Vries, Jan de [Partner van IX-n]  IX-n
Vries, Nynke Artje de (*28-09-1943) [Partner van IX-e]  IX-e
Weert, Roelf Klaassens (*±1800, †±1860) [Partner van V-a]  V-a
Wilbers, Anna Maria (*12-04-1929, †15-02-1956) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-c
Willems, Ettjen (~09-10-1687) [Dochter van I]  I,1
Willems, Jacob (~11-09-1695) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Willems, Jakob (~07-12-1690, †<1695) [Zoon van I]  I,2
Willems, Jan (~?-12-1698) [Zoon van I]  I,4
Willems, Meijske (~29-07-1703) [Dochter van I]  I,5
Winter, Klaas (*25-03-1894, †15-10-1953) [Partner van VII-k]  VII-k
Witt, Grietje Jans de (*16-12-1818, †04-10-1889) [Partner van V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h
Witt, Jan Hendriks de (*±1788, †27-11-1872) [Schoonvader van V-d]  V-d
Woythe, Ingrid Gisela Elsa (*19-04-1926, †21-04-1997) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Zschiesche, Hans-Joachim (*29-04-1953, †07-05-2016) [Partner van IX-c]  IX-c
Gegenereerd door Wim Spaak met Aldfaer versie 6.2 op 21-04-2018 16:37:22