Goto my homesiteHome

Parenteel van Claes Harmens "offte Knoll"

family relations icon

klik logo voor grafische weergave
click logo for graphical representationDe Groninger familie Knol is een oud, rijk en aanzienlijk boerengeslacht,
dat al heel vroeg met een geslachtsnaam en familiewapen1 voorkomt.

De oudste zekere stamvader is Claes Harmens "offte Knol", landbouwer en
paardenkoopman in Startenhuizen dat toen onder Eppenhuizen viel.
Claes Harmens is de vermoedelijk zoon van Harmen Knol en Hijke, die in de eerste helft
van de 16e eeuw woonden op "De Knol" in het kerspel Eelswerd aan de Knolweg.

Claes Hermans "offte Knoll" bewoonde in 1590 nog een 'heerdt tie Eppingahuyzen'.
Deze Claes had zich omstreeks 1550 schuldig gemaakt aan handel buiten het stapelrecht
van de stad Groningen om (zie "De Kroniek van Abel Eppens tho Equart", p.131).

Knol betekent Dingstede (= gerichtsheuvel) en was een klein stukje land aan de
noordzijde van de kerk. Daar werd het gericht uitgeoefend en de nabijgelegen
boerderij had zijn naam "offte Knoll" aan die plek ontleend.

Bron: K.J.Ritzema van Ikema "Ommelander Geslachten V" - pagina 323
Knol familie wapen 1 Familiewapen:

Op een zwart schild: 3 groene klaverbladen op een gouden dwarsbalk
(wat op grondbezit duidt) en 3 knollen van zilver met groen loof *.
Helmteken: een klaverblad van het schild. Dekkleden goud en zwart.

* Dit wijst er op dat het wapen later is aangenomen en men al niet
   meer de juiste betekenis van de naam Knol kende.
(click picture to enlarge)  

Webpagina inhoud:


I Claes Harmens "offte Knol" is geboren omstreeks 1531, zoon van [waarschijnlijk] Harmen Knol en [waarschijnlijk] Hijke. Claes is overleden omstreeks 1612 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond, ongeveer 81 jaar oud.
Claes trouwde met Catrina. Catrina is overleden.
Kinderen van Claes en Catrina:
1 Catrina Claessen Knol. Catrina is overleden.
Notitie bij Catrina: woonde met haar man op Dingweer
2 Harmen Claessen Knol. Volgt II-a.
3 Hijke Claessen Knol. Volgt II-b.
4 Johan Claessen (Johannes) Knol, geboren omstreeks 1563. Volgt II-c.
5 Lippe Claessen Knol, geboren omstreeks 1570 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond. Volgt II-d.

 


II-a Harmen Claessen Knol, zoon van Claes Harmens "offte Knol" (zie I) en Catrina. Harmen is overleden op 17-11-1682 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond.
Harmen trouwde met Gretien. Gretien is overleden.
Notitie bij Harmen: van de Laneheerd bij Usquert. Harmen verkreeg het gilderecht in 1588.
Kinderen van Harmen en Gretien:
1 Claas Harmen Knol. Volgt III-a.
2 Trijntje Harmen Knol. Volgt III-b.
II-b Hijke Claessen Knol, dochter van Claes Harmens "offte Knol" (zie I) en Catrina. Hijke is overleden.
Hijke trouwde met Jan Swartwolt. Jan is geboren omstreeks 1550. Jan is overleden.
II-c Johan Claessen (Johannes) Knol is geboren omstreeks 1563, zoon van Claes Harmens "offte Knol" (zie I) en Catrina. Johannes is overleden omstreeks 1595, ongeveer 32 jaar oud.
Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1585 met Luytyen, ongeveer 15 jaar oud. Luytyen is geboren omstreeks 1570. Luytyen is overleden omstreeks 1619, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Luytyen: Luitien en Jan waren meijers van een heerd in Rottum.
Johan Claessen verkreeg het gilderecht in 1538 en komt voor in het rekeningboek van de kloostergoederen. Hij was provinciemeyer d.w.z. hij huurde ca. 100 grazen land van de provincie uit het landbezit van het voormalige klooster Rottum. Hij komt in 1595 voor het eerst voor als Johan Claessen. Reeds in 1596 wordt vermeld Luytyen, de weduwe van salige Johan Claessen. Johan zal dus in 1595 of begin 1596 overleden zijn.
Kinderen van Johannes en Luytyen:
1 Claes Clasen knol. Volgt III-c.
2 Jan Clasen Knol, omstreeks 1595 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt III-d.
II-d Lippe Claessen Knol is geboren omstreeks 1570 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond, zoon van Claes Harmens "offte Knol" (zie I) en Catrina. Lippe is overleden op 14-03-1640 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, ongeveer 70 jaar oud.
Lippe trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 16-09-1587 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Anna Reenders, ongeveer 25 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1562, dochter van Ebele Reenders. Anna is overleden op 08-02-1614 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Lippe: Lippe was medecollator en kerkvoogd in Westerwijtwerd.
Kinderen van Lippe en Anna:
1 Claas Lippe Knol. Claas is overleden op 20-12-1676 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.
Notitie bij Claas: "Deze simpele soon" van Lippe Knol en Anna Reenders bewoonde Zwartlap, de Palen, Westerwijtwerd. De erfgenamen van deze Claes Knoll hebben dominee Gerhardus Nanninga verhinderd om in Wersterwijtwerd het predikambt uit te voeren. Op 26-3-1678 vond later toch de bevestiging plaats.
2 Ebele Lippe Knol. Ebele is overleden op 05-05-1625 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.

 


III-a Claas Harmen Knol, zoon van Harmen Claessen Knol (zie II-a) en Gretien. Claas is overleden.
Claas trouwde op 24-11-1636 met Stijntien Meertens. Stijntien is overleden.
Kinderen van Claas en Stijntien:
1 Beertien Claas Knol, geboren in Startenhuizen, gem. Kantens (Gr). Volgt IV-a.
2 Bouwke Claas Knol. Volgt IV-b.
3 Claes Claas Knol. Claes is overleden.
4 Grietje Claas Knol. Grietje is overleden op 28-09-1676 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond.
5 Trijntjen Claas Knol. Volgt IV-c.
III-b Trijntje Harmen Knol, dochter van Harmen Claessen Knol (zie II-a) en Gretien. Trijntje is overleden.
Trijntje trouwde met Wildrick Mennes. Wildrick is overleden.
III-c Claes Clasen knol, zoon van Johan Claessen (Johannes) Knol (zie II-c) en Luytyen. Claes is overleden.
Claes trouwde met NN.
Notitie bij Claes: beroep: landbouwer op "de Knol" te Rottum
Kind van Claes en NN:
1 Jan Claes knol. Jan is overleden omstreeks 1582 in Rottum, gem. Kantens (Gr).
Notitie bij Jan: beroep: landbouwer
III-d Jan Clasen Knol is geboren omstreeks 1595 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Johan Claessen (Johannes) Knol (zie II-c) en Luytyen. Jan is overleden op 03-04-1662 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 67 jaar oud.
Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1626 met Duyrke (Duirke) Harmens, ongeveer 21 jaar oud. Duirke is geboren omstreeks 1605. Duirke is overleden op 14-10-1672 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 67 jaar oud.
Jan Clasen, landbouwer te Rottum & ouderlingde, zoon van Jan Clasen en Luitien Knol voerde pas op latere leeftijd de achternaam van zijn moeders familie Knol. Hij huwde Duyrke Harmens en zij woonden op de heerd van zijn ouders.
26-03-1653: Kocht Hayemaheerd te Warffum van Feyo Sickinghe. De boerderij met een beklemming van 88,5 juk (±44 ha) kostte 13.490 Caroli gulden, plus 2 gouden ducaten met vee en beslag.
04-06-1654: verkoopt het aan zoon Derck Jans Knol en vrouw Aaltjen Jacobs, die als meyers door Feyo Sickinge worden aangenomen.

Hun grafzerken liggen bij de kerk van Rottum. "Anno 1662, den 30 apryll, is den eerbareb Jan Claessen Knol seer chrystentlycken in den heeren gerust, verwachtende een salige opeerstandinge in christo".
Kinderen van Jan en Duirke:
1 Harmen Jans Knol, geboren omstreeks 1628 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IV-d.
2 Claes Jans Knol, geboren omstreeks 1629. Volgt IV-e.
3 Derck Jans Knol, geboren omstreeks 1630 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IV-f.
4 Trijntje Jans Knol, geboren omstreeks 1631 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IV-g.
5 Herman Jans Knol, geboren omstreeks 1632 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IV-h.
6 Bouke Jans Knol, geboren omstreeks 1633. Volgt IV-i.
7 Aafke Jans Knol, geboren omstreeks 1640. Volgt IV-j.
8 Eebel Jans Knol, geboren omstreeks 1650. Eebel is overleden vóór 01-09-1679, ten hoogste 29 jaar oud.
Notitie bij Eebel: Eebel maakte schulden en werd in februari 1677 onmondig verklaard. Drie personen willen borg zijn. Van het rechterlijk archief van het Gerichtvan Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum zijn slechts stukken van 10-12-1672 tot 14-06-1675 bewaard gebleven.

 


IV-a Beertien Claas Knol is geboren in Startenhuizen, gem. Kantens (Gr), dochter van Claas Harmen Knol (zie III-a) en Stijntien Meertens.
Beertien trouwde op 29-05-1661 met Aldert Jacobs, nadat zij op 19-05-1661 in Eppenhuizen, Groningen in ondertrouw zijn gegaan. Aldert is geboren in Garsthuizen. Aldert is overleden.
IV-b Bouwke Claas Knol, zoon van Claas Harmen Knol (zie III-a) en Stijntien Meertens. Bouwke is overleden.
Bouwke trouwde met Evert Jacobs. Evert is overleden.
IV-c Trijntjen Claas Knol, dochter van Claas Harmen Knol (zie III-a) en Stijntien Meertens. Trijntjen is overleden op 13-08-1703.
Trijntjen trouwde (1), in 1664 met Jan Gerryts. Jan is overleden vóór 1674.
Trijntjen trouwde (2), op 02-11-1674 met Jan Everts. Jan is overleden op 26-11-1680.
Trijntjen trouwde (3), op 22-06-1694 met Jan Geerts. Jan is overleden.
IV-d Harmen Jans Knol is geboren omstreeks 1628 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Harmen is overleden in Rottum, gem. Kantens (Gr).
Harmen trouwde met Anje Onnes Sipkes. Anje is overleden.
Notitie bij Harmen: woonde op Helwerd
Kinderen van Harmen en Anje:
1 Jacob Harmens Knol, gedoopt op 01-02-1663 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt V-a.
2 Deeuwerke Harmens Knol, geboren omstreeks 1666 in Usquert. Deeuwerke is overleden.
3 Derc Harmens Knol. Hij is gedoopt op 11-10-1668 in Usquert. Derc is overleden.
4 Swaantjen Harmens Knol. Zij is gedoopt op 10-04-1670 in Usquert. Swaantjen is overleden.
IV-e Claes Jans Knol is geboren omstreeks 1629, zoon van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Claes is overleden op 03-09-1672 in Wirdum, gem. Loppersum, ongeveer 43 jaar oud.
Claes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1658 met Bouke Harmens, ongeveer 29 jaar oud. Bouke is geboren omstreeks 1629 in Loppersum. Bouke is overleden.
Notitie bij Claes: beroep: landbouwer op ’Ter Borg’ te Wirdum
Spanheim:
Ao 1658 Claes Jans Knol en Bouke
Ao 1673 de kinderen
Ao 1689 Hovink Stienhuisen en Cathrina
Ao 1711 Catharina getr. an Evert Feckens

Ommelander Geslachten I-III - pagina 21 vermeldt:
De bisschoppelijke volkeren van Keulen en Munster vielen in de provincie, spookten in de Ommelanden rond en belegerden de stad. Te Wirdum werden zij met succes bestreden door Claes Jans Knol, eigenerfde boer op de kloosterboerderij ’Ter Borgh’ aldaar. Hij stierf kort daarna op 3 september 1672. De heer Steenhuis Geertsema, de latere eigenaar van ’Ter Borgh’, bezat een manuscript, een ’Rouwbeklagt’ op dat overlijden, waarin bovengenoemd feit aldus wordt vermeld:
Helaas, nu is hij dood; ik smelt bijna van spijt.
Zijn zoontjes alle vier mogen met regt wel klagen
Omdat haar vader stierf in deez’bedroefde dagen,
Bezonderlijk omdat alsnog de vijand wreet
Het Munstersche gespuis ons hoofd tot spitse biedt,
Waartegen hij onlangs met Wirdum heeft gestreden,
Zoodat hij op zijn post den vijand heeft gekeerd,
Omdat hij zijnen volk in order had geleerd,
Waar dat het noodig was met wagten uit te zetten
Wist hij met goed beleid ten nauwste op te letten,
Zoodat door zijn bestuur veel afbreuk is gedaan
En dat de vijand zelfs met schaamte terug moest gaan.
Kinderen van Claes en Bouke:
1 Herman Claes Knol, gedoopt op 03-04-1659 in Wirdum, gem. Loppersum. Volgt V-b.
2 Jan Claes Knol. Hij is gedoopt op 12-05-1661 in Wirdum, gem. Loppersum. Jan is overleden.
3 Sywert Claes Knol. Hij is gedoopt op 16-08-1663. Sywert is overleden.
4 Duirke Claes Knol. Zij is gedoopt op 22-10-1665. Duirke is overleden.
5 Euwe Claes Knol, gedoopt op 22-09-1667 in Wirdum, gem. Loppersum. Volgt V-c.
IV-f Derck Jans Knol is geboren omstreeks 1630 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Derck is overleden op 28-04-1716 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, ongeveer 86 jaar oud.
Derck trouwde (1), ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1656 met Aaltjen Jacobs, ten hoogste 20 jaar oud. Aaltjen is geboren omstreeks 1636. Aaltjen is overleden vóór 1683, ten hoogste 47 jaar oud.
Derck trouwde (2), ongeveer 53 jaar oud, op 26-08-1683 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum met Jantjen Abbringe. Jantjen is overleden op 17-05-1709 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.
Notitie bij Derck: van Stedum. Beroep: landbouwer op Hayemaheerd te Warffum.
Notitie bij Jantjen: van Ten Boer
In 1653 koopt vader Jan Claessen Knol de boerderij Hayemaheerd te Warffum van Feyo Sickinghe, 88.5 juk (±44 ha) voor 1.3490 Caroli gulden en 2 gouden Ducaten. Op 4-6-1654 verkopen ze Hayemaheerd aan hun zoon Derck Jans Knol en diens vrouw Aaltjen Jacobs. Na Derck en Aaltjen kwam hun dochter Duircke, gehuwd met Berend Cleveringa op de Hayemaheerd.
Kinderen van Derck en Aaltjen:
1 Jacob Dercks Knol. Jacob is overleden.
2 Jan Dercks Knol. Hij is gedoopt op 28-09-1656 in Warffum. Jan is overleden vóór 1685, ten hoogste 29 jaar oud.
3 Grietje Dercks Knol, geboren op 26-08-1661 in Warffum. Volgt V-f.
4 Ewe Dercks Knol, geboren op 31-07-1664 in Warffum. Volgt V-e.
5 Duircke Dercks Knol, geboren op 29-04-1666 in Warffum. Duircke is overleden vóór 20-09-1668 in Warffum, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Duirke Dercks Knol, geboren in Warffum. Volgt V-d.
Kinderen van Derck en Jantjen:
7 Trijntjen Dercks Knol. Zij is gedoopt op 08-06-1684 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Trijntjen is overleden.
8 Jan Dercks Knol. Hij is gedoopt op 13-09-1685 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Jan is overleden in 1697 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, 11 of 12 jaar oud.
9 Gretien Dercks Knol. Zij is gedoopt op 22-05-1687 in Warffum. Gretien is overleden.
10 Grietje Dercks Knol, gedoopt op 20-05-1689 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Volgt V-g.
11 Aaltjen Dercks Knol. Zij is gedoopt omstreeks 1693 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Aaltjen is overleden omstreeks 1697, ongeveer 4 jaar oud.
IV-g Trijntje Jans Knol is geboren omstreeks 1631 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Trijntje is overleden op 25-06-1700 in ’t Zandt, ongeveer 69 jaar oud.
Trijntje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 03-07-1664 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Jan Gerrits, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1633 in Maarhuizen, gem. Winsum. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: landbouwer op ’de Oude Laan’ te Usquert
IV-h Herman Jans (Harm) Knol is geboren omstreeks 1632 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Harm is overleden op 28-04-1676 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 44 jaar oud.
Harm trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 18-09-1664 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Grietjen Luies (Grietje) Halsema, ongeveer 21 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1643 in Garsthuizen, dochter van Lue Halsema en Hiekie Jacobs. Grietje is overleden.
Notitie bij Harm: landbouwer te Rottum op "Helwerd"
Kinderen van Harm en Grietje:
1 Lysbet Harms Knol. Zij is gedoopt op 06-08-1665 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Lysbet is overleden vóór 1666, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Lysbet Harms Knol, gedoopt op 20-11-1666 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt V-h.
3 Jan Harms Knol, gedoopt op 27-02-1668 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt V-i.
4 Duircke Harms Knol. Zij is gedoopt op 18-04-1669 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Duircke is overleden vóór 1709 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ten hoogste 40 jaar oud.
5 Lui Harms Knol. Hij is gedoopt op 01-01-1671. Lui is overleden.
6 Duircke Harms Knol, gedoopt op 08-09-1672 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt V-j.
IV-i Bouke Jans Knol is geboren omstreeks 1633, dochter van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Bouke is overleden.
Bouke trouwde met Evert Jacobs. Evert is geboren omstreeks 1625. Evert is overleden.
Notitie bij Evert: van Kolhol
Kind van Bouke en Evert:
1 Jan Everts Knol. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Jan Everts nam de naam Knol aan.
IV-j Aafke Jans Knol is geboren omstreeks 1640, dochter van Jan Clasen Knol (zie III-d) en Duyrke (Duirke) Harmens. Aafke is overleden op 06-11-1707 in Stedum, gem. Loppersum, ongeveer 67 jaar oud.
Aafke trouwde (1), ongeveer 27 jaar oud, in 1667 met Cornelis Hindriks, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1640. Cornelis is overleden op 06-04-1679 in Stedum, gem. Loppersum, ongeveer 39 jaar oud.
Aafke trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, op 01-12-1680 met Jelte Derks, ongeveer 34 jaar oud. Jelte is geboren omstreeks 1646 in Stedum, gem. Loppersum. Jelte is overleden op 06-09-1718 in Uithuizen, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: beroep: landbouwer op ’de Venne toe Vensterhoes’ tot Stedum

 


V-a Jacob Harmens Knol, zoon van Harmen Jans Knol (zie IV-d) en Anje Onnes Sipkes. Hij is gedoopt op 01-02-1663 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Jacob is overleden.
Jacob trouwde, 44 jaar oud, op 21-08-1707 in Westeremden, gem. Stedum met Trijntje Claessen. Trijntje is overleden.
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Antje Jacobs Knol. Zij is gedoopt op 04-08-1709. Antje is overleden.
2 Claas Jacobs Knol, gedoopt op 12-04-1711 in Westeremden, gem. Stedum. Volgt VI-a.
V-b Herman Claes Knol, zoon van Claes Jans Knol (zie IV-e) en Bouke Harmens. Hij is gedoopt op 03-04-1659 in Wirdum, gem. Loppersum. Herman is overleden omstreeks 1684 in Wirdum, gem. Loppersum, ongeveer 25 jaar oud.
Herman trouwde, 24 jaar oud, op 24-02-1684 in Wirdum, gem. Loppersum met Catharina Vetter, ongeveer 24 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1660 in Godlinze, gem. Delfzijl. Catharina is overleden omstreeks 1711 in Wirdum, gem. Loppersum, ongeveer 51 jaar oud.
V-c Euwe Claes Knol, zoon van Claes Jans Knol (zie IV-e) en Bouke Harmens. Hij is gedoopt op 22-09-1667 in Wirdum, gem. Loppersum. Euwe is overleden op 01-06-1709, 41 jaar oud.
Euwe trouwde, 31 jaar oud, op 03-03-1699 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond met Aefke Simens. Aefke is overleden op 05-04-1700.
Kind van Euwe en Aefke:
1 Claas Knol, geboren op 27-03-1700. Claas is overleden op 29-03-1700, 2 dagen oud.
V-d Duirke Dercks Knol is geboren in Warffum, dochter van Derck Jans Knol (zie IV-f) en Aaltjen Jacobs. Zij is gedoopt op 20-09-1668 in Warffum. Duirke is overleden na 1730, minstens 62 jaar oud.
Duirke trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1696 in Warffum met Berend Freriks Cleveringa, ongeveer 26 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1670 in Usquert. Berend is overleden na 1762, minstens 92 jaar oud.
Notitie bij Berend: beroep: landbouwer op Hayemaheerd te Warffum
V-e Ewe Dercks Knol is geboren op 31-07-1664 in Warffum, zoon van Derck Jans Knol (zie IV-f) en Aaltjen Jacobs. Ewe is overleden.
Ewe trouwde, 36 jaar oud, op 03-04-1701 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Trijntie Tomas. Trijntie is overleden.
V-f Grietje Dercks Knol is geboren op 26-08-1661 in Warffum, dochter van Derck Jans Knol (zie IV-f) en Aaltjen Jacobs. Grietje is overleden in 05-1755 in Albrondaheerd (Gr), 93 jaar oud.
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 24-12-1682 in Warffum met Eeuwe Jacobs, 21 jaar oud. Eeuwe is geboren op 26-08-1661 in Warffum, zoon van Jacob Drewes en Swaantjen (Swaantje) Eeuwes. Eeuwe is overleden in 05-1715 in Albrondaheerd (Gr), 53 jaar oud.
Notitie bij Eeuwe: Euwe Jacobs van Kloosterheerd in Warffum. Landbouwer op Warffumerklooster. Warffumer Klooster was in oude tijden genaamd: Onningamanniheert.
Grietje Derks Knol huwde met buurmans zoon Eeuwe Jacobs van Kloosterheerd in Warffum, zoon van Jacob Driewes en Swaantje Eeuwes. Grietje Derks Knol en Eeuwe Jacobs woonden ook op Warffumklooster.
Eeuwe Jacobs komt in het huwelijkscontract voor als Euwe Knol; hij schijnt dus, evenals zijn kinderen, de naam Knol te hebben aangenomen.
bron: Ommelander geslachten V - pagina 316
Kinderen van Grietje en Eeuwe:
1 Jacob Eeuwes Knol, gedoopt op 06-04-1684 in Warffum. Volgt VI-b.
2 Derk Eeuwes Knol. Hij is gedoopt op 16-07-1686 in Warffum. Derk is overleden vóór 28-12-1690 in Warffum, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Swaenje Eeuwes (Swaantje) Knol, gedoopt op 07-08-1687 in Warffum. Volgt VI-c.
4 Aaltje Eeuwes Knol. Zij is gedoopt op 17-11-1689 in Warffum. Aaltje is overleden vóór 23-05-1697 in Warffum, ten hoogste 7 jaar oud.
5 Derck Eeuwes Knol. Hij is gedoopt op 28-12-1690 in Warffum. Derck is overleden.
6 Jan Eeuwes Knol, gedoopt op 16-05-1691 in Warffum. Volgt VI-d.
7 Aeltjen Eeuwes Knol. Zij is gedoopt op 23-05-1697 in Warffum. Aeltjen is overleden vóór 22-05-1698, ten hoogste 11 maanden oud.
8 Aeltjen Eeuwes Knol. Zij is gedoopt op 22-05-1698 in Warffum. Aeltjen is overleden.
V-g Grietje Dercks Knol, dochter van Derck Jans Knol (zie IV-f) en Jantjen Abbringe. Zij is gedoopt op 20-05-1689 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum. Grietje is overleden omstreeks 1725 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum, ongeveer 36 jaar oud.
Grietje trouwde met Evert Reinders. Evert is overleden omstreeks 1751 in Westerwijtwerd, gem. Loppersum.
V-h Lysbet Harms Knol, dochter van Herman Jans (Harm) Knol (zie IV-h) en Grietjen Luies (Grietje) Halsema. Zij is gedoopt op 20-11-1666 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Lysbet is overleden.
Lysbet ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 01-04-1694 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Claes Simons. Claes is overleden.
V-i Jan Harms Knol, zoon van Herman Jans (Harm) Knol (zie IV-h) en Grietjen Luies (Grietje) Halsema. Hij is gedoopt op 27-02-1668 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Jan is overleden.
Jan trouwde in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Grietje Claassens, nadat zij op 01-04-1694 in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is overleden.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Duircke Jans Knol. Duircke is overleden.
2 Harm Jans Knol, gedoopt in 09-1699 in Baflo. Volgt VI-e.
3 Anje Jans Knol. Zij is gedoopt in 06-1703 in Baflo. Anje is overleden.
4 Claas Jans Knol. Hij is gedoopt in 11-1705 in Baflo. Claas is overleden vóór 1709, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Claas Jans Knol, gedoopt in 03-1709 in Baflo. Volgt VI-f.
6 Grietien Jans (Grietje) Knol, gedoopt in 02-1714. Volgt VI-g.
V-j Duircke Harms Knol, dochter van Herman Jans (Harm) Knol (zie IV-h) en Grietjen Luies (Grietje) Halsema. Zij is gedoopt op 08-09-1672 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Duircke is overleden.
Duircke trouwde, 13 jaar oud, op 17-01-1686 in Westeremden, gem. Stedum met Sicke Valcks. Sicke is geboren in Westeremden, gem. Stedum. Sicke is overleden.
Kinderen van Duircke en Sicke:
1 Hilje Sickes, geboren op 10-01-1692 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VI-h.
2 Sijpke Valcks. Hij is gedoopt op 14-05-1693 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sijpke is overleden.

 


VI-a Claas Jacobs Knol, zoon van Jacob Harmens Knol (zie V-a) en Trijntje Claessen. Hij is gedoopt op 12-04-1711 in Westeremden, gem. Stedum. Claas is overleden in Middelstum.
Claas trouwde, 36 jaar oud, op 12-11-1747 in Westeremden, gem. Stedum met Maria Jacobs. Maria is overleden.
Kinderen van Claas en Maria:
1 Trijnje Claas Knol. Zij is gedoopt op 30-06-1748 in Westeremden, gem. Stedum. Trijnje is overleden.
2 NN Knol. Hij of zij is gedoopt op 10-12-1752 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. NN is overleden.
3 Jacob Claas Knol, gedoopt op 27-10-1754 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. Volgt VII-a.
4 Eppe Claas Knol. Hij is gedoopt op 17-10-1756 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. Eppe is overleden op 10-05-1758 in Zeerijp, gem. ’t Zandt, 1 jaar oud.
5 Eppe Claas Knol, gedoopt op 19-08-1759 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. Volgt VII-b.
Koopakte "Ernstheem" [1708] Kadasterkaart van de gemeente Winsum [1832]
1 Koopakte "Ernstheem" [1708]
(click picture to enlarge)
2 Detail uit de kadasterkaart van de gemeente Winsum uit 1832.
Bij de blauwe pijl de boerderij die Jacob Eeuwes kocht in 1708.
(click picture for whole Winsum map)
landkaart "Ernstheem" Eenrum, Groningen
3 "Ernstheem" nabij Eenrum
VI-b Jacob Eeuwes Knol (afb. 1 t/m 3), zoon van Eeuwe Jacobs en Grietje Dercks Knol (zie V-f). Hij is gedoopt op 06-04-1684 in Warffum. Jacob is overleden omstreeks 1747, ongeveer 63 jaar oud.
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1708 in Eenrum met Lizabeth (Elisabeth) Writzers, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren in Ernstheem, gem. Winsum, dochter van Writzer Eijlckes en Geertjen Siabbes. Zij is gedoopt op 27-02-1687 in Eenrum. Elisabeth is overleden omstreeks 1726, ongeveer 39 jaar oud.
Op 1 mei 1708 werd de noordoostelijke van de twee boerderijen op "Ernstheem" (nu de Eenrumerweg 51 - 9951 TX Winsum) door de provincie Groningen verkocht aan Jacob Eeuwes en Elisabeth Writzerts voor 3.550 Caroli gulden (zie koopakte uit 1708). "Ernstheem" ligt tussen Eenrum en Baflo. De boerderij is in 1901 afgebroken.
Van Jacob Eeuwes en Elisabeth Writzerts stamt af de familie Knol van Enstheem.
Zie ook: "de familie Knol en "Ernstheem"
Kinderen van Jacob en Elisabeth:
1 Eylke Jacobs. Eylke is overleden vóór 1786.
2 Aeltjen (Aaltje) Jacobs, geboren in 1705 in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt VII-c.
3 Geertjen Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Zij is gedoopt op 28-10-1708 in Eenrum. Geertjen is overleden vóór 1711, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Geertjen Jacobs. Zij is gedoopt op 25-12-1711 in Eenrum. Geertjen is overleden vóór 1719, ten hoogste 8 jaar oud.
5 Writzer Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Hij is gedoopt op 25-06-1713 in Eenrum. Writzer is overleden vóór 1717, ten hoogste 4 jaar oud.
6 Eeuwe Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Hij is gedoopt op 19-01-1716 in Eenrum. Eeuwe is overleden na 1787, minstens 71 jaar oud.
7 Writzer Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt VII-d.
8 Geertjen Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Zij is gedoopt op 08-09-1719 in Eenrum. Geertjen is overleden.
9 Derck Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt VII-e.
10 Edze Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt VII-f.
11 Jan Jacobs, geboren in Ernstheem, gem. Winsum. Hij is gedoopt op 07-07-1726 in Eenrum. Jan is overleden.
VI-c Swaenje Eeuwes (Swaantje) Knol, dochter van Eeuwe Jacobs en Grietje Dercks Knol (zie V-f). Zij is gedoopt op 07-08-1687 in Warffum. Swaantje is overleden vóór 1723, ten hoogste 36 jaar oud.
Swaantje trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1715 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden met Jan Remges, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1693 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden. Jan is overleden omstreeks 1748 in Warffum, ongeveer 55 jaar oud. Jan trouwde later op 12-10-1723 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden met Jantjen Jacobs.
Notitie bij Jan: beroep: landbouwer op Hayemaheerd sinds 1744, landdagcomparant.
Op 08-10-1730 kwam Jan met attestatie naar de kerk te Usquert.
Ze kochten Hayemaheerd in 1744 van Freerk Berents Cleveringa voor 3.000 Caroli gulden. Het is een vroegere terpboerderij, Oosterstraat 10 te Warffum, de gebouwen die er nu staan dateren van 1875.

Spreuk glas-in lood: "Jan Remges en Jantjen, egte-luiden Woonagtig tot Warffum op Hajemaheert, Anno Domini 1745. Wel 80 Beesten hebben wij dit Jaar verloren maar wij wenschen selfs te sterven Gods uitverkoren".
VI-d Jan Eeuwes Knol, zoon van Eeuwe Jacobs en Grietje Dercks Knol (zie V-f). Hij is gedoopt op 16-05-1691 in Warffum. Jan is overleden in 1745, 53 of 54 jaar oud.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 27-10-1720 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Seyke Hillebrants, ongeveer 25 jaar oud. Seyke is geboren omstreeks 1695 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Seyke is overleden.
Notitie bij Jan: beroep: landbouwer op Warffumerklooster
Kinderen van Jan en Seyke:
1 Yktjen Jans Knol. Volgt VII-g.
2 Aaltje Jans Knol, geboren op 21-09-1721 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-h.
VI-e Harm Jans Knol, zoon van Jan Harms Knol (zie V-i) en Grietje Claassens. Hij is gedoopt in 09-1699 in Baflo. Harm is overleden op 09-01-1776 in Rasquert, gem. Baflo, 76 jaar oud.
Harm trouwde, 38 jaar oud, op 10-08-1738 in Baflo met Anje Alberts, 21 jaar oud. Anje is een dochter van Albert Isebrants en Tietje (Teetje) Jans. Zij is gedoopt op 08-11-1716 in Baflo. Anje is overleden op 19-10-1767 in Rasquert, gem. Baflo, 50 jaar oud. Anje is weduwe van Jurrien Cornellis (ovl. vóór 1738), met wie zij trouwde op 09-11-1732 in Baflo.
Harm Jans Knol en Anje Alberts kochten eene boerderij, gelegen op de Westermee, met het voile beslag van Jacob Cornelis’ en Dietie Peters.
Op Westermee waren vroeger 2 boerderijen, behoorende aan her klooster te Warffum en aan de kerk van Baflo.
Bron: Ommelander Geslachten V - pagina 308.
Kinderen van Harm en Anje:
1 Grietje Harms Knol. Zij is gedoopt op 27-07-1738 in Baflo. Grietje is overleden vóór 1751, ten hoogste 13 jaar oud.
2 Jan Harms Knol. Hij is gedoopt op 28-02-1740 in Baflo. Jan is overleden op 19-10-1767 in Baflo, 27 jaar oud.
3 Anje Harms Knol, gedoopt op 24-05-1744 in Rasquert, gem. Baflo. Volgt VII-i.
4 Teetje Harms Knol, gedoopt op 10-09-1747 in Rasquert, gem. Baflo. Volgt VII-j.
5 Grietje Harms Knol. Zij is gedoopt op 14-03-1751 in Rasquert, gem. Baflo. Grietje is overleden vóór 1754, ten hoogste 3 jaar oud.
6 Grietje Harms Knol. Zij is gedoopt op 15-09-1754 in Rasquert, gem. Baflo. Grietje is overleden op 03-10-1825 in Baflo, 71 jaar oud.
VI-f Claas Jans Knol, zoon van Jan Harms Knol (zie V-i) en Grietje Claassens. Hij is gedoopt in 03-1709 in Baflo. Claas is overleden.
Claas trouwde, 41 jaar oud, op 18-02-1751 met Jebijna (Jebbina) Meekhoff, ongeveer 39 jaar oud. Jebbina is geboren omstreeks 1712 in Baflo, dochter van Marten Andries Meekhoff en Trijntien Harmens. Jebbina is overleden. Jebbina is weduwe van Jacob Alberts (±1708-±1738), met wie zij trouwde op 26-04-1734 in Baflo.
VI-g Grietien Jans (Grietje) Knol, dochter van Jan Harms Knol (zie V-i) en Grietje Claassens. Zij is gedoopt in 02-1714. Grietje is overleden.
Grietje trouwde met Jacob Melles. Jacob is overleden.
VI-h Hilje Sickes is geboren op 10-01-1692 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Sicke Valcks en Duircke Harms Knol (zie V-j). Hilje is overleden omstreeks 1766 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 74 jaar oud.
Hilje trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1717 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Derck Harms Knol, ongeveer 41 jaar oud. Derck is geboren omstreeks 1676 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Derck is overleden op 26-02-1756 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 80 jaar oud.
Kinderen van Hilje en Derck:
1 Anje Derks Knol. Zij is gedoopt op 15-08-1728 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Anje is overleden.
2 Dieuwerke Derks Knol, gedoopt op 13-12-1720 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-l.
3 Elisabeth Derks Knol. Zij is gedoopt op 15-08-1728 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Elisabeth is overleden.
4 Grietje Derks Knol, gedoopt op 14-10-1725 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-m.
5 Harm Derks Knol, gedoopt op 10-11-1718 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-k.
6 Harm Derks Knol, gedoopt op 09-08-1735 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-o.
7 Tamme Derks Knol, gedoopt op 30-09-1731 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VII-n.

 


VII-a Jacob Claas Knol, zoon van Claas Jacobs Knol (zie VI-a) en Maria Jacobs. Hij is gedoopt op 27-10-1754 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. Jacob is overleden op 06-02-1825 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond, 70 jaar oud.
Jacob trouwde met Vrouwke Klaassen. Vrouwke is overleden in Eppenhuizen, gem. Eemsmond.
Kinderen van Jacob en Vrouwke:
1 Reinou Knol. Hij is gedoopt op 14-08-1790 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond. Reinou is overleden.
2 Klaas Knol. Hij is gedoopt op 20-11-1793 in Eppenhuizen, gem. Eemsmond. Klaas is overleden.
VII-b Eppe Claas Knol, zoon van Claas Jacobs Knol (zie VI-a) en Maria Jacobs. Hij is gedoopt op 19-08-1759 in Zeerijp, gem. ’t Zandt. Eppe is overleden op 19-05-1832 in Bierum, 72 jaar oud.
Eppe trouwde (1), 24 jaar oud, op 23-11-1783 in Bierum met Ansje Weert, 32 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-04-1751 in Spijk. Ansje is overleden op 18-11-1820 in Bierum, 69 jaar oud.
Eppe trouwde (2), 61 jaar oud, op 30-05-1821 in Bierum met Anje Bos, 52 jaar oud. Zij is gedoopt op 26-01-1769 in Godlinze, gem. Delfzijl. Anje is overleden op 30-09-1837 in Losdorp, gem. Delfzijl, 68 jaar oud.
Kinderen van Eppe en Ansje:
1 Trijntje Knol. Zij is gedoopt op 03-04-1785 in Bierum. Trijntje is overleden.
2 Simen Knol. Hij is gedoopt op 16-09-1787 in Bierum. Simen is overleden.
3 Geertjen Knol. Zij is gedoopt op 25-12-1788 in Bierum. Geertjen is overleden.
4 Marijke Eppes Knol. Zij is gedoopt op 25-04-1791 in Bierum. Marijke is overleden op 20-04-1870 in Delfzijl, 78 jaar oud.
5 Symen Knol. Hij is gedoopt op 21-02-1796 in Bierum. Symen is overleden.
VII-c Aeltjen (Aaltje) Jacobs is geboren in 1705 in Ernstheem, gem. Winsum, dochter van Jacob Eeuwes Knol (zie VI-b) en Lizabeth (Elisabeth) Writzers. Zij is gedoopt op 01-12-1709 in Eenrum. Aaltje is overleden vóór 1786, ten hoogste 81 jaar oud.
Aaltje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 06-11-1734 in Baflo met Hayke Engberts Toorn, ongeveer 29 jaar oud. Hayke is geboren omstreeks 1705 in Schiermonnikoog (Frl). Hayke is overleden.
VII-d Writzer Jacobs is geboren in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jacob Eeuwes Knol (zie VI-b) en Lizabeth (Elisabeth) Writzers. Hij is gedoopt op 20-06-1717 in Eenrum. Writzer is overleden vóór 1779, ten hoogste 62 jaar oud.
Writzer trouwde, 35 jaar oud, op 03-12-1752 in Obergum, gem. Winsum met Trijntje Sirps, minstens 16 jaar oud. Trijntje is geboren vóór 1736 in Maarhuizen, gem. Winsum. Trijntje is overleden.
VII-e Derck Jacobs is geboren in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jacob Eeuwes Knol (zie VI-b) en Lizabeth (Elisabeth) Writzers. Hij is gedoopt op 27-07-1721 in Eenrum. Derck is overleden na 1787, minstens 66 jaar oud.
Derck trouwde, 29 jaar oud, op 18-07-1751 met Eike Enjes Formier, 26 jaar oud. Eike is geboren op 26-04-1725 in Adorp. Zij is gedoopt op 29-05-1725 in Adorp. Eike is overleden op 28-05-1785, 60 jaar oud.
Notitie bij Derck: beroep: landbouwer en kerkvoogd te Adorp
Kinderen van Derck en Eike:
1 Jakob Derks Knol, geboren op 15-01-1753 in Adorp. Volgt VIII-a.
2 Enje Derks Knol, geboren in Adorp. Volgt VIII-b.
3 Trijntje Derks Knol. Zij is gedoopt op 24-06-1760. Trijntje is overleden.
Notitie bij Trijntje: In 1811 heeft de familie officieel de naam Knol aangenomen
4 Jan Derks Knol. Hij is gedoopt op 06-06-1762 in Adorp. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: In 1811 heeft de familie officieel de naam Knol aangenomen
VII-f Edze Jacobs is geboren in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jacob Eeuwes Knol (zie VI-b) en Lizabeth (Elisabeth) Writzers. Hij is gedoopt op 01-08-1723 in Eenrum. Edze is overleden op 01-03-1785 in Ernstheem, gem. Winsum, 61 jaar oud.
Edze trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1750 met Frouke Jeltes, ongeveer 46 jaar oud, nadat zij op 22-12-1749 in ondertrouw zijn gegaan. Frouke is geboren omstreeks 1704 in Mensingeweer, gem. Leens, dochter van Jelte Pieters en Frouke Jans. Frouke is overleden op 30-12-1788 in Eenrum, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Edze: beroep: Schepper van Baflo en Rasquert en landbouwer op ’Ernstheem’ te Maarhuizen.
10-05-1765. Claas Eyes, Jacob Hindriks, J.J. Tempel en Pieter Harms als gevolmachtigden over de boedel van wijlen Berent Eijes en desselvs nagelaten weduwe Anje Sijgers verkopen aan Edze Jacobs en Frouke Jeltes, woonachtig op Ernstheem, 20 jukken (±10 ha) buitendijksland, gelegen in het meene uiterdijk zijnde voor desen door den overleden koopman Berend Eijes gebruikt. Koopsom 2.246 Caroli gulden.

Edze Jacobs koopt in 1771 het eigendom van Ernstheem. Edze en Frouke zijn kinderloos gebleven. Edze verkoopt op 6-11-1781 de beklemming van 110.5 juk (±55 ha) aan zijn broer, de landbouwer en kerkvoogd Derk Jacobs en diens vrouw Eike Enjes van Adorp, voor f 12.000. Hun zoon Jacob Derks bewoont de boerderij met zijn vrouw Trienje Onnes Vennema.

03-05-1786. Frouke Jeltes, weduwe van Schepper Edze Jacobs, maakt ene scheiding betreffende de nalatenschap van haren man, met diens erfgenamen Eeuwe Jacobs en Derk Jacobs voor hen zelvs, Trijntje Haikes, wed. Jan Michiels. Lisabeth Haikes, wed. R. Barkla, Grietje Haikes en de Heer Hopman J. van Bolhuis, kinderen van Aaltje Jacobs, Elysabeth Eylkes en de Ontvanger Rense Sinia en de E. Jacob Eylkens als kinderen van wijlen Eylke Jacobs. De eigendom van de plaats Ernstheem, groot 331 gulden en 10 stuivers, wordt mandelig gehouden.

Na de dood van Frouke Jeltes wordt het mandeelig gehouden deel van Ernstheem door Menne Pieters Glas en Lysabeth Berends voor f 7000,- verkocht aan Derk Jacobs onder Adorp.

Grafschrift Edze Jacobs:
gedenksteen van den achtbaaren Edze Jacobs, in leven schepper van Baflo en Rasquert, huisman op Ernstheem en laast in Eenrum, overleden op den 1sten maart 1785 in het 61ste jaar synes ouderdos en legt alhier begraven en zal mede opstaan ten laatsten dage uit het stof der aarden.
door den dood van hier genomen
ben ik in dees plaats gekomen
en verhuist na lichaams stand
totdat eens de heeres hand
ziel en lichaam weer zal paren
och mocht hy my dan vergaren
met zijn volk in ’t hemels hof
om hem daar te syn tot lof
Wapen: gedeeld: (I) huismerk nr. 901, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, (II) drie knollen met afgesneden loof
Grafschrift Frouke Jeltes:
gedenksteen van de eerbare Frouke Jeltes, weduwe van wylen den achtbaren Edze Jacobs, in haar leeven woonagtig op Ernstheem en laast in Eenrum, aldaar overleden den 30 december 1788 in het 84ste jaar haar ouderdoms en is alhier begraven en zal mede opstaan uit het stof der aarden.
eens waar ik op de aarde groot
eens moest ik smaken de bittre dood
eens moest ik dalen in het graf
eens moest ik van de waarelt af
eens zal ik voor den regter staan
eens zal het oordeel ook ontsaan
eens kryg ik ook van mynen god
voor eeuwig heil of kwalyk lot
Wapen: Gedeeld: (I) een halve adelaar, (II) drie klaverbladen onder elkaar
Bron: https://gw.geneanet.org/eockels
VII-g Yktjen Jans Knol, dochter van Jan Eeuwes Knol (zie VI-d) en Seyke Hillebrants. Yktjen is overleden.
Yktjen trouwde met Garmt Jans. Garmt is overleden.
Notitie bij Garmt: beroep: landbouwer op Frankemaheert te Warffum
VII-h Aaltje Jans Knol is geboren op 21-09-1721 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Jan Eeuwes Knol (zie VI-d) en Seyke Hillebrants. Aaltje is overleden.
Aaltje trouwde in Winsum met Ajolt Enjes Formier. Ajolt is overleden.
VII-i Anje Harms Knol, dochter van Harm Jans Knol (zie VI-e) en Anje Alberts. Zij is gedoopt op 24-05-1744 in Rasquert, gem. Baflo. Anje is overleden op 12-11-1824 in Baflo, 80 jaar oud.
Anje trouwde (1), 24 jaar oud, op 15-03-1769 in Tinallinge, gem. Baflo met Bruino (Bruin) Sijbrands, 31 jaar oud. Bruin is geboren op 14-03-1738 in Tinallinge, gem. Baflo. Bruin is overleden op 08-06-1774 in Tinallinge, gem. Baflo, 36 jaar oud.
Anje trouwde (2), 34 jaar oud, op 23-04-1779 met Jan Freerks, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 20-06-1756 in Baflo. Jan is overleden op 07-08-1800 in Rasquert, gem. Baflo, 44 jaar oud.
1 mei 1802 - Voor Mr. Johan Wichers, Drost van het Hunsingokwartier. Anje Harms Knol, wed. Jan Freerks verkoopt aan Pieter Jacobs en Henrijkjen Bruins hare beide Boerenplaatsen op Werstermee onder Rasquert gelegen, met de Beklemminge van 103 Jukken land, doende aan diverse eigenaren tot Huure in genere 311 glulden en 10 stuivers. met het beslag volgens de inventaris, tezamen voor 19.692 gulden. Bron: Ommelander Geslachten V - pagina 312.

12 november 1824 - De erfenis bij het overlijden van Anje bedroeg f 33.313. Ieder der 6 kleinkinderen ontvangt f 2.776 en 81/3 cent. Bron: Ommelander geslachten V - pagina 313.
VII-j Teetje Harms Knol, dochter van Harm Jans Knol (zie VI-e) en Anje Alberts. Zij is gedoopt op 10-09-1747 in Rasquert, gem. Baflo. Teetje is overleden.
Teetje trouwde met Hindrik Derks Wiersum. Hindrik is overleden.
VII-k Harm Derks Knol, zoon van Derck Harms Knol en Hilje Sickes (zie VI-h). Hij is gedoopt op 10-11-1718 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Harm is overleden op 06-12-1801 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 83 jaar oud.
Harm trouwde, 48 jaar oud, op 14-06-1767 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Grietie Freriks Cleveringa. Grietie is overleden op 05-08-1780 in Rottum, gem. Kantens (Gr).
Kinderen van Harm en Grietie:
1 Derk Harms Knol. Hij is gedoopt op 16-10-1768 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Derk is overleden.
2 Lysbeth Harms Knol, gedoopt op 22-10-1769 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-c.
3 Hilje Harms Knol, geboren op 21-01-1771 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-d.
4 Grietie Harms Knol, gedoopt op 02-02-1772 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-e.
5 Anje Harms Knol, gedoopt op 18-04-1773 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-f.
VII-l Dieuwerke Derks Knol, dochter van Derck Harms Knol en Hilje Sickes (zie VI-h). Zij is gedoopt op 13-12-1720 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Dieuwerke is overleden in 09-1801, 80 jaar oud.
Dieuwerke trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1746 in Usquert met Klaas Jacobs, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 17-10-1717 in Usquert. Klaas is overleden.
Kind van Dieuwerke en Klaas:
1 Hilje Klaassens Juist, geboren op 02-06-1754 in Usquert. Volgt VIII-g.
VII-m Grietje Derks Knol, dochter van Derck Harms Knol en Hilje Sickes (zie VI-h). Zij is gedoopt op 14-10-1725 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Grietje is overleden in Rottum, gem. Kantens (Gr).
Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 28-03-1756 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Julle Claassen Venhuizen. Julle is overleden.
Notitie bij Julle: Alle kinderen uit dit huwelijk namen de achternaam "Knol" aan.
Kinderen van Grietje en Julle:
1 Derk Julles Knol, geboren op 09-03-1760 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-h.
2 Hindrik Julles Knol. Hij is gedoopt op 17-05-1761 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hindrik is overleden.
VII-n Tamme Derks Knol, zoon van Derck Harms Knol en Hilje Sickes (zie VI-h). Hij is gedoopt op 30-09-1731 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Tamme is overleden op 27-07-1806 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 74 jaar oud.
Tamme trouwde, 40 jaar oud, op 17-05-1772 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Anje Freriks Cleveringa, ongeveer 32 jaar oud. Anje is geboren omstreeks 1740 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Anje is overleden op 10-05-1814 in Kantens (Gr), ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Tamme en Anje:
1 Derk Tammes Knol, gedoopt op 31-01-1773 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-i.
2 Frerick Tammes (Freerk) Knol, geboren op 24-02-1777 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-j.
3 Harm Tammes Knol, geboren op 24-01-1779 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Harm is overleden op 11-08-1784 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 5 jaar oud.
4 Jan Tammes Knol. Hij is gedoopt op 06-07-1785 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Jan is overleden vóór 1806, ten hoogste 21 jaar oud.
VII-o Harm Derks Knol, zoon van Derck Harms Knol en Hilje Sickes (zie VI-h). Hij is gedoopt op 09-08-1735 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Harm is overleden op 27-11-1781 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 46 jaar oud.
Harm trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1773 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Trientje Freriks (Trijntje) Cleveringa, 18 of 19 jaar oud. Trijntje is geboren op 01-12-1754 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Trijntje is overleden op 18-09-1826 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 71 jaar oud.
Kinderen van Harm en Trijntje:
1 Elisabeth Harms Knol, gedoopt op 26-08-1774 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-k.
2 Derk Harms Knol, geboren op 01-11-1775 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-l.
3 Hilje Harms Knol, geboren op 24-10-1776 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt VIII-m.
4 Grietje Harms Knol, geboren op 13-10-1777 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Grietje is overleden op 03-04-1778 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 5 maanden oud.
5 Grietje Harms Knol, geboren op 31-12-1778 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Grietje is overleden op 13-01-1779 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 13 dagen oud.
6 Freerk Harms Knol, geboren op 17-03-1780 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Freerk is overleden op 24-08-1780 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 5 maanden oud.
7 Freerk Cleveringa Harms Knol, geboren op 20-03-1781 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Freerk is overleden op 19-01-1864 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 82 jaar oud.

 


Knipsel overzicht: familie Knol [1812] Knipsel detail: vader Jakob Derks Knol [1812] Knipsel detail:  moeder Trienje Onnes Vennema [1812]  Zie ook de link:
de familie Knol en "Ernstheem"
klik onderstaand logo
voor de grafische weergave van de nazaten van Jakob Derks Knol
parenteel Jacob Derks Knol
4 Familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
5 Vader Jakob Derks Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
6 Moeder Trienje Onnes Vennema
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
 
VIII-a Jakob Derks Knol (afb. 4 en 5) is geboren op 15-01-1753 in Adorp, zoon van Derck Jacobs (zie VII-e) en Eike Enjes Formier. Jakob is overleden op 06-08-1825 in Ernstheem, gem. Winsum, 72 jaar oud.
Jakob trouwde, 34 jaar oud, op 03-08-1787 met Trienje Onnes (Trientje) Vennema (afb. 6), 25 jaar oud. Trientje is geboren op 04-02-1762 in Eenrum. Trientje is overleden op 04-09-1838 in Ernstheem, gem. Winsum, 76 jaar oud.
Notitie bij Jakob: In 1811 heeft de familie officieel de naam Knol aangenomen.
Historicus P. Noomen (momenteel als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Fryske Academie) voerde de talrijke luisteraars mee naar de eerste jaren van de geschiedenis van Winsum-Obergum tijdens de Hoge Middeleeuwen, de jaren rond 1000.
In zijn, met verhelderende sheets geïllustreerde lezing trachtte hij inzicht te geven in de aard, ligging, omvang en het beheer van het kerkelijke en koninklijke (nl. dat van de Duitse keizer/koning) grondbezit in onze regio. Uit een goederenregister van de, door St. Ludger gestichte Benediktijnerabdij te Werden (aan de Ruhr), dat dateert uit de jaren rond 1000, blijkt een groot aantal dorpen en buurtschappen hier tot het bezit van deze abdij te behoren: Winsum, Obergum, Valkum, Tijum, Ranum, Maarhuizen, etc.

Om een antwoord te geven op de achtergronden en betekenis van deze vroege schenkingen aan de Werdense abdij besprak Noomen achtereenvolgens de oudste gegevens over kerken en grootgrondbezitters te Garnwerd, Baflo en Winsum.
De twee oudste kerken in de provincie, waarschijnlijk reeds voor het jaar 800 gesticht, blijken die van Groningen en Usquert te zijn geweest.
De oerparochie Usquert moet zich in die tijd hebben uitgestrekt van de Waddenkust tot aan de stad Groningen.
Nog in de late Middeleeuwen blijkt de proost Usquert een leidende rol te spelen binnen de kerkelijke rechtspraak. Wat later (9e en 10e eeuw) ontstonden de kerken van Garnwerd (gewijd aan St. Ludger!) en van Baflo (gewijd aan St. Laurentius). Nadat aldus de oudste kerkelijke indeling was toegelicht, concentreerde Noomen zich op hetgeen uit deze vroege tijden bekend is met betrekking tot het grondbezit van diverse abdijen en wereldlijke groten in en rond de beide kerkelijke centra Garnwerd en Baflo.

Over grondbezit te Garnwerd zijn reeds zeer vroege gegevens bekend. In het jaar 820 schenkt een zekere graaf Diederick land, o.a. te Antum, Feerwerd en Krassum, aan de door St. Bonifatius gestichte abdij Fulda. In 855 schenkt een zekere Folker, naar alle waarschijnlijkheid familie van de genoemde Diederick, landerijen, eveneens o.a. te Feerwerd, Antum en Krassum, aan de abdij Werden. De kerk van Garnwerd behoorde, evenals die van Winsum, toe aan de abdij Werden. Uit de patroonkeuze van de kerk van Garnwerd, St. Ludger, blijkt uiteraard de nauwe band met de abdij Werden. De pastoors van Garnwerd en Winsum fungeerden in die tijd als een soort rentmeesters, die de inkomsten uit de omliggende abdijgoederen inden voor de Werdense abt. Tevens hadden zij de plicht de abt en zijn gevolg onderdak en voedsel te verschaffen, wanneer deze op bezoek kwam.

Uit het jaar 950 is een oorkonde bewaard met betrekking tot grondbezit te Baflo. In dat jaar namelijk schenkt de Duitse koning Otto 1 koningsgoed, o.a. te Baflo, Rasquert, Schilligeham, Lutke Saaxum en Ernstheem, aan het klooster Pöhlde in de Harz. Naar alle waarschijnlijkheid bezat Otto dit goed in en rond Baflo uit de nalatenschap van zijn grootmoeder (van moederszijde), Reginhilda, die van Deens-Friese afkomst was.
Koning Hendrik III zal later de kerk te Baflo overdragen aan de bisschop van Münster. De oorspronkelijke kerktienden van Baflo werden in 1042 geschonken aan de abdij Ueberwasser te Münster.
Baflo kende naast koningsgoed dus ook een bisschoppelijk (Münsterse) hof, waartoe land behoorde onder o.a. Lutke Saaxum, Ernstheem en Schilligeham. De patroon van de Bafloër kerk, St. Laurentius, was bij de Ottonen zeer geliefd.

Naast het koningsgoed en de goederen van de abdijen te Fulda, Pöhlde, Werden en Münster in onze regio is ook nog een schenking bekend, die in 970 gedaan werd door een zekere (graaf) Wichman van Hameland aan het door hemzelf gestichte vrouwenklooster van St. Vitus op de Elterberg bij Elten.
Deze schenkt dan met toestemming van Otto 1 al datgene wat hij in Marne, Hunsingo, Fivelgo en Middag in bezit of van de koning in leen had. Mede op grond van de patroon van de kerk te Kantens, eveneens St.Vitus, kwam Noomen tot de voorzichtige hypothese dat dit ‘Eltense’ goed wellicht in en rond Kantens, Middelstum en Stitswerd gezocht moet worden. De tienden van dit deel van de oude parochie Baflo waren later in bezit van de abdij Ueberwasser te Münster. Ook hier zou het dan kunnen gaan om oorspronkelijk koningsgoed.

Tenslotte lichtte Noomen de Middeleeuwse situatie te Winsum nader toe. Globaal blijkt grondbezit, dat later bij de oostelijke Ripperdaborg behoorde, reeds omstreeks 1000 bezit te zijn geweest van de abdij te Werden.
De kerk van Winsum en het omliggende terrein vormden samen met dit goederencomplex één geheel (Wie zou toch de patroon van de Winsumer kerk zijn geweest?). Het door koning Hendrik IV in 1057 aan Winsum verleende markt-, tol- en muntrecht lag in ieder geval buiten dit Werdense eigendom. Wellicht moet dit grafelijke domein, dat in die jaren beheerd werd door graaf Ecbertus van Brunswijk, gezocht worden aan de westzijde van de Hoofdstraat, op het terrein van de latere westelijke Ripperdaborg. Oorspronkelijk zou hier dan ook sprake geweest kunnen zijn van koninklijk bezit, wellicht ook uit de nalatenschap van de Ottonen.
 
Uit "Boerderijen in het fambt" (p. 517):
In 1832 staat Trientje Onnes Vennema, weduwe van Jakob Derks Knol, ingeschreven met 55.78 ha en 11.30 ha kwelder. Die kwelder grond wordt in 1836 verkocht aan Klaas Harms Wijk en zijn vrouw Grietje Meertens Sijbolts, de buren op de zuidwestelijke boerderij van "Ernstheem" (nu de Eenrumerweg 52 te Winsum).
18-2-1837: Voor Notaris Mr. H.H. Brongers te Winsum scheiden Trienje Onnes Vennema, Eike Jacobs Knol, Derk Jacobs Knol, Frouke Jacobs Knol, Onne Jacobs Knol, Trientje Jacobs Knol, Enje Jacobs Knol en de vijf kinderen van wijlen Edze Jacobs Knol: Onne Edzes, Eilke Edzes, Jacob Edzes, Frouke Edzes & Trienje Edzes de nalatenschap van wijlen Jacob Derks Knol.

De boerderij op Enstheem (nu de Eenrumerweg 51 te Winsum), met 55.78 ha grond, wordt voor f 16.225 toegescheiden aan Enje Jacobs Knol en zijn zusters Eike Jacobs Knol en Trientje Jacobs Knol. Deze vermaken hun bezit achtereenvolgens aan elkaar.
Na de dood van Frouke werd haar nalatenschap per notariële akte van 13-1-1883 verdeeld over (de erfgenamen van) haar broers: Derk, Onne, Edze en Enje. Haar andere broers en zusters waren toen al kinderloos gestorven.
Na het overlijden van Enje in 1896 vererft Ernstheem op de nazaten van Derk Jakobs, Onne Jakobs en Edze Jakobs, die het in 1901 verkochten aan de familie Faber; 55.78 ha eigen land; koopsom f 85.440.


Nieuwjaarswens aan Enje Jakobs Knol & Eike Jakobs Knol vanuit "Ernstheem"
[click picture to enlarge]

Nieuwjaarswens vanuit "Ernstheem"
Kinderen van Jakob en Trientje:
Knipsel detail: Eike Jakobs Knol [1812] Knipsel detail: Trientje Jakobs Knol [1812] Knipsel detail: Elizabet Jakobs Knol [1812]
7 Eike Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
9 Trientje Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
11 Elizabet Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
Knipsel detail: Eilke Jakobs Knol [1812] Knipsel detail: Janna Jakobs Knol [1812] Knipsel detail: Enje Jakobs Knol [1812]
12 Eilke Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
13 Janna Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
14 Enje Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
1 Eike Jakobs Knol (afb. 7 en 8), geboren op 26-09-1787 in Ernstheem, gem. Winsum. Eike is overleden op 05-03-1876 in Ernstheem, gem. Winsum, 88 jaar oud.
2 Derk Jakobs Knol, geboren op 15-11-1788 in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt IX-a.
3 Frouke Jakobs Knol, geboren op 02-01-1790 in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt IX-b.
4 Onne Jakobs Knol, geboren op 26-09-1791 in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt IX-c.
5 Elisabet Jakobs Knol, geboren op 11-03-1793 in Ernstheem, gem. Winsum. Elisabet is overleden op 12-06-1797 in Ernstheem, gem. Winsum, 4 jaar oud.
6 Trientje Jakobs Knol (afb. 9 en 10), geboren op 08-03-1795 in Ernstheem, gem. Winsum. Trientje is overleden op 07-01-1869 in Ernstheem, gem. Winsum, 73 jaar oud.
7 Edze Jakobs Knol, geboren op 29-03-1797 in Ernstheem, gem. Winsum. Volgt IX-d.
8 Elizabeth Jakobs Knol (afb. 11), geboren op 23-03-1799 in Ernstheem, gem. Winsum. Elizabeth is overleden op 19-05-1830 in Maarhuizen, gem. Winsum, 31 jaar oud.
9 Eilke Jakobs Knol (afb. 12), geboren op 06-07-1801 in Ernstheem, gem. Winsum. Eilke is overleden op 14-01-1825 in Ernstheem, gem. Winsum, 23 jaar oud.
10 Janna Jakobs Knol (afb. 13), geboren op 21-11-1803 in Ernstheem, gem. Winsum. Janna is overleden op 25-01-1836 in Ernstheem, gem. Winsum, 32 jaar oud.
11 Enje Jakobs Knol (afb. 14 en 15), geboren op 24-03-1806 in Ernstheem, gem. Winsum. Enje is overleden op 11-11-1901 in Ernstheem, gem. Winsum, 95 jaar oud.
Notitie bij Enje: Vanaf zijn geboorte, tot zijn overlijden, heeft Enje gedurende zijn hele leven nooit een nacht buiten Ernstheem doorgebracht.
grafsteen Eike Jacobs Knol [1876] grafsteen Trientje Jacobs Knol [1869] grafsteen Enje Jacobs Knol [1901] De grafstenen van Eike, Trientje en Enje
op de oude begraafplaats te Maarhuizen (Gr)

Coördinaat: N53 20.518 E6 29.526
8 grafsteen Eike
(click picture to enlarge)
10 grafsteen Trientje
(click picture to enlarge)
15 grafsteen Enje
(click picture to enlarge)
 
VIII-b Enje Derks Knol is geboren in Adorp, zoon van Derck Jacobs (zie VII-e) en Eike Enjes Formier. Hij is gedoopt op 21-01-1759. Enje is overleden op 17-07-1822 in Adorp, 63 jaar oud.
Enje trouwde met Trijntje Reinders Wiersema. Trijntje is geboren omstreeks 1765 in Warfhuizen, gem. Leens. Trijntje is overleden op 01-05-1823 in Adorp, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Enje: beroep: landbouwer. In 1811 heeft de familie officieel de naam Knol aangenomen.
31 July 1824. Voor Mr. H. H. Brongers, notaris te Winsum en Mr. H. van Bolhuis, notaris te Leens.
Verkooping ten verve van Jacob Derks Knol, landbouwer op Ernstheem onder Maarhuizen en Siert Reindets Wiersema landbouwer op den Hoorn, uit de nalatenschappen van wijlen Enje Derks Knol en Trijnitje Reinders Wiersema, ehel. te Adorp en aldaar overleden, van eene welbetimmerde capitale boereplaats met annexen, geteekend no. 1 met de altoosdurende en onopzegbare beklemming van plm. 33 bunders, 8 roeden en 50 ellen en 8 palmen groen en bouwland, huur aan Mevr. Wed. Koning te Groningen 200 gulden met en benevens de vaste altoosdurende en onopzegbare beklemming van plm. 22 bunders, 38 roeden, 59 ellen en 2 palmen groen en bouwland, huur doende aan Jacob Derks Knol, hiervoren genoemd, 138 gulden, alles staande en gelegen te Adorp en de legersteden aldaar bij de plaats behorende; verkocht aan Siert Remders Wiersema voor 11.090 gulden, den welken de halfscheid van het verkogte zelven toebehoort.
Bron: https://www.familiewiersema.nl/files/Derk Jacobs Weersema3.pdf
VIII-c Lysbeth Harms Knol, dochter van Harm Derks Knol (zie VII-k) en Grietie Freriks Cleveringa. Zij is gedoopt op 22-10-1769 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Lysbeth is overleden op 23-07-1815 in Usquert, 45 jaar oud.
Lysbeth trouwde, 28 jaar oud, op 20-11-1797 in Usquert met Sikke Loewerts Welt, 21 jaar oud. Sikke is geboren op 11-02-1776 in Usquert. Sikke is overleden op 09-12-1832 in Usquert, 56 jaar oud.
Notitie bij Sikke: Nam op 7-3-1812 te Usquert de naam "Welt" aan.
VIII-d Hilje Harms Knol is geboren op 21-01-1771 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Harm Derks Knol (zie VII-k) en Grietie Freriks Cleveringa. Zij is gedoopt op 27-01-1771 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hilje is overleden op 28-06-1851 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 80 jaar oud.
Hilje trouwde, 29 jaar oud, op 31-08-1800 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Pieter Sikkes, 33 jaar oud. Pieter is geboren op 27-01-1767 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Pieter is overleden op 15-06-1809 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 42 jaar oud.
VIII-e Grietie Harms Knol, dochter van Harm Derks Knol (zie VII-k) en Grietie Freriks Cleveringa. Zij is gedoopt op 02-02-1772 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Grietie is overleden.
Grietie trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1795 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Cornelis Harmens. Cornelis is overleden.
VIII-f Anje Harms Knol, dochter van Harm Derks Knol (zie VII-k) en Grietie Freriks Cleveringa. Zij is gedoopt op 18-04-1773 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Anje is overleden op 02-09-1850 in Usquert, 77 jaar oud.
Anje trouwde, 33 jaar oud, op 20-04-1806 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Jacob Sikkes Knol, 40 jaar oud. Jacob is een zoon van Sicke Derks Knol en Dietien Jacobs. Hij is gedoopt op 25-01-1766 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Jacob is overleden op 03-10-1826 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 60 jaar oud.
VIII-g Hilje Klaassens Juist is geboren op 02-06-1754 in Usquert, dochter van Klaas Jacobs en Dieuwerke Derks Knol (zie VII-l). Hilje is overleden vóór 1806 in Warffum, ten hoogste 52 jaar oud.
Hilje trouwde, 25 jaar oud, op 28-11-1779 in Usquert met Albert Meertens, 26 jaar oud. Albert is geboren op 17-12-1752. Albert is overleden op 11-11-1822 in Warffum, 69 jaar oud.
Notitie bij Hilje: de familie van Hilje Klaassens neemt in 1811 de naam ’Juist’ aan.
Notitie bij overlijden van Albert: op Lutje Hoysum te Warffum
Albert Meertens en zijne vrouw kochten 4 Mei 1781 de boerderij Lutje Hoysum van Heepke Jans en de voogden van de kinderen van Jan Freerks en Tietje Cornellis.
bron: Ommelander Geslachten I-III - pagina 89
VIII-h Derk Julles Knol is geboren op 09-03-1760 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Julle Claassen Venhuizen en Grietje Derks Knol (zie VII-m). Hij is gedoopt op 14-03-1760 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Derk is overleden op 31-05-1836 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 76 jaar oud.
Derk trouwde (1), ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1783 met Lamberdina Pieters Bos. Lamberdina is overleden vóór 1788.
Derk trouwde (2), 28 jaar oud, op 06-04-1788 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Geertje Sikkes Knol, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 12-04-1763 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Sicke Derks Knol en Dietien Jacobs. Zij is gedoopt op 17-04-1763 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Geertje is overleden op 07-01-1829 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 65 jaar oud.
Kind van Derk en Lamberdina:
1 Grietje Derks Knol, geboren op 05-05-1783 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-e.
Kinderen van Derk en Geertje:
2 Dietje Derks Knol, geboren op 05-11-1788 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-f.
3 Julle Derks Knol, geboren op 20-08-1790 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 23-08-1790 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Julle is overleden op 31-12-1793 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 3 jaar oud.
4 Sikke Derks Knol, geboren op 24-10-1792 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 29-10-1792 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden in 10-1794 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 1 of 2 jaar oud.
5 Sikke Derks Knol, geboren op 15-12-1794 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 21-12-1794 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden op 19-04-1795 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 4 maanden oud.
6 Sikke Derks Knol, geboren op 05-02-1796 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 10-02-1796 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden op 30-07-1796 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 5 maanden oud.
7 Hilje Derks Knol, geboren op 27-06-1797 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Zij is gedoopt op 02-07-1797 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hilje is overleden op 11-07-1797 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 14 dagen oud.
8 Julle Derks Knol, geboren op 05-10-1798 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-g.
9 Sikke Derks Knol, geboren op 16-10-1801 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 25-10-1801 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden op 21-09-1877 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 75 jaar oud.
10 Hilje Derks Knol, geboren op 15-03-1804 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Zij is gedoopt op 21-03-1804 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hilje is overleden op 16-04-1805 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 1 jaar oud.
11 Hendrik Derks Knol, geboren op 03-07-1809 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 06-08-1809 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hendrik is overleden op 26-06-1886 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 76 jaar oud.
VIII-i Derk Tammes Knol, zoon van Tamme Derks Knol (zie VII-n) en Anje Freriks Cleveringa. Hij is gedoopt op 31-01-1773 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Derk is overleden op 20-02-1844 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 71 jaar oud.
Derk trouwde, 33 jaar oud, op 12-10-1806 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Hilje Sikkes Knol, 27 jaar oud. Hilje is een dochter van Sicke Derks Knol en Trijntie Drewes. Zij is gedoopt op 08-08-1779 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hilje is overleden op 20-12-1828 in Kantens (Gr), 49 jaar oud.
Kinderen van Derk en Hilje:
1 Tamme Derks Knol, geboren op 30-01-1807 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hij is gedoopt op 01-03-1807 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Tamme is overleden op 22-01-1886 in Kantens (Gr), 78 jaar oud.
2 Sikke Knol. Hij is gedoopt op 25-09-1808 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden op 04-06-1811 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 2 jaar oud.
3 Trientje Knol. Zij is gedoopt op 21-04-1811 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Trientje is overleden op 19-05-1811 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 28 dagen oud.
4 Katrina Derks Knol, geboren op 30-12-1812 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-h.
5 Anje Knol, geboren op 17-06-1815 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-i.
6 Hilje Derks Knol, geboren op 24-12-1817 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-j.
7 Sikke Derks Knol, geboren omstreeks 07-07-1823 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Sikke is overleden op 11-08-1823 in Rottum, gem. Kantens (Gr), ongeveer 1 maand oud.
VIII-j Frerick Tammes (Freerk) Knol is geboren op 24-02-1777 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Tamme Derks Knol (zie VII-n) en Anje Freriks Cleveringa. Hij is gedoopt op 02-03-1777 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Freerk is overleden op 30-11-1823 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 46 jaar oud.
Freerk trouwde, 33 jaar oud, op 08-07-1810 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Trienje Luiës (Trientje) Lanting, 24 jaar oud. Trientje is geboren op 12-09-1785 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Trientje is overleden op 04-07-1867 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 81 jaar oud. Trientje trouwde later op 07-01-1826 in Kantens (Gr) met Frerik Derks Knol (1793-1876).
VIII-k Elisabeth Harms Knol, dochter van Harm Derks Knol (zie VII-o) en Trientje Freriks (Trijntje) Cleveringa. Zij is gedoopt op 26-08-1774 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Elisabeth is overleden op 31-12-1853 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 79 jaar oud.
Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 26-07-1795 in Stitswerd, gem. Eemsmond met Harke Knol, 34 jaar oud. Hij is gedoopt op 30-04-1761 in Stitswerd, gem. Eemsmond. Harke is overleden op 06-11-1844 in Kantens (Gr), 83 jaar oud.
Kind van Elisabeth en Harke:
1 Cornelis Knol, geboren op 06-09-1780 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr). Volgt IX-k.
VIII-l Derk Harms Knol is geboren op 01-11-1775 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Harm Derks Knol (zie VII-o) en Trientje Freriks (Trijntje) Cleveringa. Derk is overleden op 23-11-1822 in Loppersum, 47 jaar oud.
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 03-04-1803 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Grietje Derks Knol, 19 jaar oud. Zie IX-e voor persoonsgegevens van Grietje.
Kinderen van Derk en Grietje:
1 Harm Derks Knol, geboren op 20-11-1807 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Volgt X-r.
2 Lammerdina Derks Knol, geboren omstreeks 1810 in Loppersum. Lammerdina is overleden op 26-12-1879 in Loppersum, ongeveer 69 jaar oud.
3 Trijntje Derks Knol, geboren omstreeks 1812 in Loppersum. Volgt X-s.
4 Derk Knol, geboren op 25-04-1814 in Loppersum. Derk is overleden vóór 1823, ten hoogste 9 jaar oud.
5 Sijmen Derks (Siemen) Knol, geboren op 08-03-1816 in Loppersum. Siemen is overleden op 01-12-1860 in Loppersum, 44 jaar oud.
6 Geertje Derks Knol, geboren op 14-06-1818 in Loppersum. Volgt X-t.
7 Freerk Derks Knol, geboren op 28-04-1820 in Loppersum. Freerk is overleden op 01-09-1839 in Groningen, 19 jaar oud.
8 Derk Harms Knol, geboren op 02-01-1823 in Loppersum. Volgt X-u.
VIII-m Hilje Harms Knol is geboren op 24-10-1776 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Harm Derks Knol (zie VII-o) en Trientje Freriks (Trijntje) Cleveringa. Zij is gedoopt op 27-10-1776 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Hilje is overleden op 09-10-1872 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr), 95 jaar oud.
Hilje trouwde met Cornelis Knol. Zie IX-k voor persoonsgegevens van Cornelis.

 


Knipsel detail: Derk Jakobs Knol [1812] 16 Derk Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]

(click picture to enlarge)
IX-a Derk Jakobs Knol (afb. 16) is geboren op 15-11-1788 in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jakob Derks Knol (zie VIII-a) en Trienje Onnes (Trientje) Vennema. Derk is overleden op 15-02-1871 in Eenrum, 82 jaar oud.
Derk trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1810 in Eenrum met Janna Mennes Glas, 21 of 22 jaar oud. Janna is geboren op 30-08-1788 in Eenrum. Zij is gedoopt op 07-09-1788 in Eenrum. Janna is overleden op 04-08-1875 in Eenrum, 86 jaar oud.
Notitie bij Derk: beroep: landbouwer op de boerderij Hornsterweg 1 te Eenrum
Kinderen van Derk en Janna:
1 Trienje Derks Knol, geboren omstreeks 1811 in Eenrum. Trienje is overleden op 26-09-1836 in Eenrum, ongeveer 25 jaar oud.
2 Menno Derks Knol, geboren op 09-03-1813 in Eenrum. Volgt X-a.
3 Jakob Derks Knol, geboren op 04-11-1815 in Eenrum. Jakob is overleden op 10-06-1872 in Eenrum, 56 jaar oud.
4 Elizabeth Berents Knol, geboren op 03-06-1820 in Eenrum. Volgt X-b.
5 Enje Derks Knol, geboren op 06-03-1824 in Eenrum. Enje is overleden op 28-09-1910 in Mensingeweer, gem. Leens, 86 jaar oud.
Knipsel detail: Frouke Jacobs Knol [1812] 17 Frouke Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]

(click picture to enlarge)
IX-b Frouke Jakobs Knol (afb. 17) is geboren op 02-01-1790 in Ernstheem, gem. Winsum, dochter van Jakob Derks Knol (zie VIII-a) en Trienje Onnes (Trientje) Vennema. Frouke is overleden op 01-12-1882 in Eenrum, 92 jaar oud.
Frouke trouwde, 38 jaar oud, op 28-12-1828 in Eenrum met Douwe Bartelds (Doewe) Reenders, 34 jaar oud. Doewe is geboren op 27-10-1794 in Eenrum. Hij is gedoopt op 02-11-1794 in Eenrum. Doewe is overleden op 07-01-1876 in Eenrum, 81 jaar oud.
Notitie bij Frouke: Het huwelijk van Frouke en Douwe is kinderloos gebleven.
Notitie bij Doewe: beroep: timmerman, houtkoper
Op 4-2-1825 sloeg de bliksem in de toren van Eenrum. De Provinciale Groninger Courant van 8-2-1825 bericht:
"Eenrum, den 4 Februarij. Heden nacht, tusschen 1 en 2 uren, sloeg de bliksem in het bovenste gedeelte van den toren alhier. Kort daar na stond hetzelve in vollen vlam; doch was reeds, binnen 2 uren, door de spoedig aangebragte hulp der zamengevloeide menigte, welke alle lof verdienen, en waar van R.T. Zeef, K.J. Borman, L.H. Leuven, J.Ch. Fokkelman en D.B. Reenders bijzonder hebben uitgemunt, volkomen gebluscht; zoo dat de schade, welke onberekenbaar had kunnen worden, niet zeer groot is."

13-1-1883: Na de dood van Frouke werd haar nalatenschap per notariële akte van 13-1-1883 verdeeld over (de erfgenamen van) haar broers: Derk, Onne, Edze en Enje. Haar andere broers en zusters waren toen al kinderloos gestorven.
Kinderen van Frouke en Doewe:
1 Jakob Douwes Reenders, geboren op 24-05-1829 in Eenrum. Jakob is overleden op 11-11-1849 in Eenrum, 20 jaar oud.
2 Catharina Maria Reenders, geboren op 24-10-1831 in Eenrum. Catharina is overleden op 26-04-1833 in Eenrum, 1 jaar oud.
3 Catharina Maria Reenders, geboren op 18-02-1834 in Eenrum. Catharina is overleden op 13-09-1835 in Eenrum, 1 jaar oud.
Knipsel detail: Onne Jakobs Knol [1812] Frouwke Hazekamp [1798-1867]
18 Onne Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]
(click picture to enlarge)
19 Frouke Hazekamp
IX-c Onne Jakobs Knol (afb. 18) is geboren op 26-09-1791 in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jakob Derks Knol (zie VIII-a) en Trienje Onnes (Trientje) Vennema. Onne is overleden op 22-11-1854 in Eenrum, 63 jaar oud.
Onne trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1817 in Eenrum met Frouwke Onnes Hazekamp (afb. 19), 19 jaar oud. Frouwke is geboren op 25-05-1798 in Eenrum, dochter van Onne Jans Hazekamp en Geertje Alberts Balsters. Frouwke is overleden op 08-08-1867 in Eenrum, 69 jaar oud.
Notitie bij Onne: beroep: Landbouwer te Eenrum
Kinderen van Onne en Frouwke:
1 Onne Hazekamp Knol, geboren op 01-01-1818 in Eenrum. Volgt X-c.
2 Trienje Onnes (Trientje) Knol, geboren op 20-01-1820 in Eenrum. Volgt X-d.
3 Jakob Onnes Knol, geboren op 10-01-1822 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr). Volgt X-e.
4 Jan Onnes Knol, geboren op 30-10-1824 in Eenrum. Volgt X-f.
5 Edze Onnes Knol, geboren op 07-08-1827 in Eenrum. Volgt X-g.
6 Eilko Onnes Knol, geboren op 15-04-1830 in Eenrum. Volgt X-h.
7 Geertje Onnes Knol, geboren op 12-11-1832 in Eenrum. Volgt X-i.
8 Albert Onnes Knol, geboren op 20-01-1835 in Eenrum. Volgt X-j.
9 Enje Onnes Knol, geboren op 21-06-1838 in Eenrum. Volgt X-k.
10 Anje Onnes Knol, geboren op 14-01-1841 in Eenrum. Volgt X-l.
Knipsel detail: Edze Jakobs Knol [1812] 20 Edze Jakobs Knol
detail familie knipsel [±1812]

(click picture to enlarge)
IX-d Edze Jakobs Knol (afb. 20) is geboren op 29-03-1797 in Ernstheem, gem. Winsum, zoon van Jakob Derks Knol (zie VIII-a) en Trienje Onnes (Trientje) Vennema. Edze is overleden op 18-10-1830 in Eenrum, 33 jaar oud.
Edze trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1821 in Eenrum met Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 28-04-1801 in Eenrum, dochter van Onne Jans Hazekamp en Geertje Alberts Balsters. Zij is gedoopt op 24-05-1801 in Eenrum. Grietje is overleden op 02-01-1858 in Eenrum, 56 jaar oud.
Notitie bij Edze: beroep: landbouwer te Eenrum
Kinderen van Edze en Grietje:
1 Onne Edzes Knol, geboren op 14-01-1822 in Eenrum. Volgt X-m.
2 Trienje Edzes Knol, geboren op 12-01-1823 in Eenrum. Trienje is overleden op 31-03-1823 in Eenrum, 2 maanden oud.
3 Trienje Edzes Knol, geboren op 22-05-1824 in Eenrum. Trienje is overleden op 02-03-1829 in Eenrum, 4 jaar oud.
4 Eike Edzes Knol, geboren op 23-10-1825 in Eenrum. Volgt X-n.
5 Jakob Edzes Knol, geboren op 13-12-1826 in Eenrum. Volgt X-o.
6 Frouwke Edzes Knol, geboren op 19-05-1828 in Eenrum. Volgt X-p.
7 Trienje Edzes Knol, geboren op 20-03-1830 in Eenrum. Volgt X-q.
IX-e Grietje Derks Knol is geboren op 05-05-1783 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Derk Julles Knol (zie VIII-h) en Lamberdina Pieters Bos. Grietje is overleden op 01-05-1846 in Loppersum, 62 jaar oud.
Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 03-04-1803 in Rottum, gem. Kantens (Gr) met Derk Harms Knol, 27 jaar oud. Zie VIII-l voor persoonsgegevens van Derk.
Kinderen van Grietje en Derk: zie VIII-l.
IX-f Dietje Derks Knol is geboren op 05-11-1788 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Derk Julles Knol (zie VIII-h) en Geertje Sikkes Knol. Hij is gedoopt op 09-11-1788 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Dietje is overleden op 08-06-1828 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 39 jaar oud.
Dietje trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1813 in Kantens (Gr) met Hemmo Meinardi, 25 jaar oud. Hemmo is geboren op 16-03-1787 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr). Hemmo is overleden op 31-07-1828 in Kantens (Gr), 41 jaar oud.
IX-g Julle Derks Knol is geboren op 05-10-1798 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Derk Julles Knol (zie VIII-h) en Geertje Sikkes Knol. Hij is gedoopt op 14-10-1798 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Julle is overleden op 26-08-1868 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 69 jaar oud.
Julle trouwde (1), 29 jaar oud, op 04-10-1828 in Kantens (Gr) met Grietje Pieters Smedema, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 02-12-1800 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Grietje is overleden op 18-12-1828 in Kantens (Gr), 28 jaar oud.
Julle trouwde (2), 53 jaar oud, op 28-01-1852 in Kantens (Gr) met Geertruida Derks Wibbens, 36 jaar oud. Geertruida is geboren op 17-09-1815 in Middelstum. Geertruida is overleden op 28-12-1864 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 49 jaar oud. Geertruida is weduwe van Beerend Pieters Smedema (1807-1845), met wie zij trouwde op 03-12-1836 in Kantens (Gr).
IX-h Katrina Derks Knol is geboren op 30-12-1812 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Derk Tammes Knol (zie VIII-i) en Hilje Sikkes Knol. Katrina is overleden op 09-02-1844 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 31 jaar oud.
Katrina trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1841 in Kantens (Gr) met Klaas Julles Venhuizen, ongeveer 22 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1819 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Klaas is overleden. Klaas trouwde later op 04-11-1845 in Kantens (Gr) met Hilje Derks Knol (1817-1892), zie IX-j.
IX-i Anje Knol is geboren op 17-06-1815 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Derk Tammes Knol (zie VIII-i) en Hilje Sikkes Knol. Anje is overleden op 28-01-1891 in Kantens (Gr), 75 jaar oud.
Anje trouwde, 38 jaar oud, op 07-06-1854 in Kantens (Gr) met Nicolaas Bernardus Gelling, ongeveer 28 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1826. Nicolaas is overleden.
IX-j Hilje Derks Knol is geboren op 24-12-1817 in Rottum, gem. Kantens (Gr), dochter van Derk Tammes Knol (zie VIII-i) en Hilje Sikkes Knol. Hilje is overleden op 17-04-1892 in Rottum, gem. Kantens (Gr), 74 jaar oud.
Hilje trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1845 in Kantens (Gr) met Klaas Julles Venhuizen, ongeveer 26 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1819 in Rottum, gem. Kantens (Gr). Klaas is overleden. Klaas is weduwnaar van Katrina Derks Knol (1812-1844), met wie hij trouwde op 03-04-1841 in Kantens (Gr), zie IX-h.
IX-k Cornelis Knol is geboren op 06-09-1780 in Zandeweer, gem. Kantens (Gr), zoon van Harke Knol en Elisabeth Harms Knol (zie VIII-k). Cornelis is overleden op 11-09-1826 in Kantens (Gr), 46 jaar oud.
Cornelis trouwde met Hilje Harms Knol. Zie VIII-m voor persoonsgegevens van Hilje.

 


X-a Menno Derks Knol is geboren op 09-03-1813 in Eenrum, zoon van Derk Jakobs Knol (zie IX-a) en Janna Mennes Glas. Menno is overleden op 12-09-1866 in Eenrum, 53 jaar oud.
Menno trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1838 in Eenrum met Elizabeth Folkerts de Vries, 27 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-09-1810 in Den Andel, gem. Winsum. Elizabeth is overleden op 10-09-1839 in Eenrum, 28 jaar oud.
Kind van Menno en Elizabeth:
1 Trienje Mennes Knol, geboren op 10-06-1839 in Eenrum. Trienje is overleden op 05-02-1928 in Groningen, 88 jaar oud.
X-b Elizabeth Berents Knol is geboren op 03-06-1820 in Eenrum, dochter van Derk Jakobs Knol (zie IX-a) en Janna Mennes Glas. Elizabeth is overleden op 09-10-1854 in Venhuizen (NH), 34 jaar oud.
Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op 14-10-1849 in Venhuizen (NH) met Pieter Jans Ruiter, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1817 in Venhuizen (NH). Pieter is overleden op 13-10-1888 in Eenrum, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: komt ook voor als: Elisabeth Berends Derks Knol
Kind van Elizabeth en Pieter:
1 Janna Ruiter, geboren omstreeks 1853 in Venhuizen (NH). Volgt XI-a.
grafsteen Onne Hazekamp Knol [1900] grafsteen Grietje Luitjes Faber [1884] De grafstenen van Onne en Grietje
op de begraafplaats te Eenrum (Gr)

Coördinaat: N53 21.778 E6 27.729
21 grafsteen Onne
(click picture to enlarge)
22 grafsteen Grietje
(click picture to enlarge)
 
X-c Onne Hazekamp Knol (afb. 21) is geboren op 01-01-1818 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Onne is overleden op 05-08-1900 in Kloosterburen (Gr), 82 jaar oud.
Onne trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1847 in Eenrum met Grietje Luitjes Faber (afb. 22), 24 jaar oud. Grietje is geboren op 30-06-1822 in Wehe, gem. Leens. Grietje is overleden op 07-03-1884 in Eenrum, 61 jaar oud.
Kinderen van Onne en Grietje:
1 Onne Onnes Knol, geboren op 13-01-1848 in Eenrum. Volgt XI-b.
2 Luitje Onnes Knol, geboren op 13-03-1850 in Eenrum. Volgt XI-c.
3 Frouwke Onnes Knol (afb. 23), geboren op 18-08-1856 in Eenrum. Frouwke is overleden op 10-03-1944 in Groningen, 87 jaar oud.
4 Jantje Onnes Knol (afb. 24), geboren op 23-06-1859 in Eenrum. Jantje is overleden op 27-06-1939 in Eenrum, 80 jaar oud.
5 Jacob Onnes Knol (afb. 25), geboren op 05-02-1862 in Eenrum. Jacob is overleden op 11-01-1940 in Groningen, 77 jaar oud.
6 NN Knol, levenloos geboren kind, geboren op 07-11-1864 in Eenrum.
grafsteen Frouwke Onnes Knol [1944] grafsteen Jantje Onnes Knol [1939] grafsteen Jacob Onnes Knol [1940] De grafstenen van Frouwke, Jantje en Jacob
op de begraafplaats te Eenrum (Gr)

Coördinaat: N53 21.778 E6 27.729
23 graf Frouwke
(click picture to enlarge)
24 graf Jantje
(click picture to enlarge)
25 graf Jacob
(click picture to enlarge)
 
X-d Trienje Onnes (Trientje) Knol is geboren op 20-01-1820 in Eenrum, dochter van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Trientje is overleden op 28-01-1893 in Schouwerzijl, gem. Leens, 73 jaar oud.
Trientje trouwde, 32 jaar oud, op 19-11-1852 in Eenrum met Jan Klaassens Huizenga, 29 jaar oud. Jan is geboren op 22-03-1823 in Maarslag, gem. De Marne. Jan is overleden op 07-05-1908 in Schouwerzijl, gem. Leens, 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: beroep: commissionair te Schouwerzijl
X-e Jakob Onnes Knol is geboren op 10-01-1822 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Jakob is overleden op 21-01-1905 in Den Hoorn, gem. Leens, 83 jaar oud.
Jakob trouwde, 43 jaar oud, op 31-03-1865 in Eenrum met Anje Wierenga, ongeveer 48 jaar oud. Anje is geboren omstreeks 1817 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr). Anje is overleden op 10-05-1891 in Eenrum, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Jakob: beroep: landbouwer te Eenrum
X-f Jan Onnes Knol is geboren op 30-10-1824 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Jan is overleden op 06-05-1907 in Groningen, 82 jaar oud.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 17-09-1846 in Oldehove, gem. Zuidhorn met Geertruid Klaassens Kooij, 21 jaar oud. Geertruid is geboren op 10-02-1825 in Saaksum, gem. Oldehove. Geertruid is overleden op 14-06-1895 in Groningen, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: beroep: landbouwer te Saaxum [1856] herbergier [1849], kastelein [1850]
Kinderen van Jan en Geertruid:
1 Onne Jans Knol, geboren op 20-01-1847 in Eenrum. Onne is overleden op 19-06-1847 in Oldehove, gem. Zuidhorn, 4 maanden oud.
2 Frouwke Jans Knol, geboren op 21-04-1848 in Oldehove, gem. Zuidhorn. Frouwke is overleden op 20-09-1849 in Zoutkamp, 1 jaar oud.
3 Baby Jans Knol, levenloos geboren zoon, geboren op 04-05-1850 in Zoutkamp.
4 Onno Jans Knol, geboren op 24-05-1851 in Ulrum. Onno is overleden.
5 Kunje Jans Knol, geboren op 17-11-1853 in Saaksum, gem. Oldehove. Kunje is overleden op 28-10-1929 in Leermens, gem. ’t Zandt, 75 jaar oud.
6 Niklaas Jans Knol, geboren op 28-03-1856 in Saaksum, gem. Oldehove. Niklaas is overleden op 28-05-1857 in Saaksum, gem. Oldehove, 1 jaar oud.
7 Niklaas Jans Knol, geboren op 20-03-1858 in Saaksum, gem. Oldehove. Niklaas is overleden.
8 Frouke Jans Knol, geboren op 24-11-1860 in Saaksum, gem. Oldehove. Frouke is overleden op 10-11-1916 in Groningen, 55 jaar oud.
9 Abel Knol, geboren op 13-08-1863 in Saaksum, gem. Oldehove. Abel is overleden.
10 Jacob Jans Knol, geboren op 08-04-1867 in Saaksum, gem. Oldehove. Jacob is overleden.
11 Folkert Jans Knol, geboren op 25-06-1870 in Saaksum, gem. Oldehove. Folkert is overleden.
grafsteen Edze Onnes Knol [1901] en Stijntje Jans Venhuizen [1910] 26 grafstenen Edze en Stijntje

(click picture to enlarge)
X-g Edze Onnes Knol (afb. 26) is geboren op 07-08-1827 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Edze is overleden op 11-04-1901 in Eenrum, 73 jaar oud.
Edze trouwde, 34 jaar oud, op 24-04-1862 in Baflo met Stijntje Jans Venhuizen, 23 jaar oud. Stijntje is geboren op 03-07-1838 in Warfhuizen, gem. Leens, dochter van Jan Hendericus Venhuizen en Alberdina Berends Wieringa. Stijntje is overleden op 02-02-1910 in Eenrum, 71 jaar oud.
Notitie bij Edze: beroep: broodbakker te Aduarderzijl, landbouwer te Andel
Kinderen van Edze en Stijntje:
1 Frouke Edzes Knol, geboren op 14-08-1863 in Aduarderzijl, gem. Winsum. Volgt XI-d.
2 Aaltje Edzes Knol, geboren op 11-08-1865 in Aduarderzijl, gem. Winsum. Volgt XI-e.
X-h Eilko Onnes Knol is geboren op 15-04-1830 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Eilko is overleden op 09-09-1889 in Ezinge, gem. Winsum, 59 jaar oud.
Eilko trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1856 in Grijpskerk met Anna Pieters Steenhuizen, 32 jaar oud. Anna is geboren op 13-11-1823 in De Waard, gem. Grijpskerk. Anna is overleden op 20-12-1894 in Ezinge, gem. Winsum, 71 jaar oud.
Notitie bij Eilko: beroep: bakker te Aduarderzijl
Kinderen van Eilko en Anna:
1 Frouke Knol, geboren op 25-01-1856 in Aduarderzijl, gem. Winsum. Volgt XI-f.
2 Pieter Berend Knol, geboren op 24-09-1859 in Aduarderzijl, gem. Winsum. Pieter is overleden op 06-05-1895 in Ezinge, gem. Winsum, 35 jaar oud.
X-i Geertje Onnes Knol is geboren op 12-11-1832 in Eenrum, dochter van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Geertje is overleden op 21-10-1904 in Warfhuizen, gem. Leens, 71 jaar oud.
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1857 in Eenrum met Douwe Mechiels Bos, 35 jaar oud. Douwe is geboren op 19-12-1821 in Warfhuizen, gem. Leens. Douwe is overleden op 05-11-1894 in Warfhuizen, gem. Leens, 72 jaar oud.
X-j Albert Onnes Knol is geboren op 20-01-1835 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Albert is overleden op 27-06-1923 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 88 jaar oud.
Albert trouwde (1), 40 jaar oud, op 30-01-1875 in Eenrum met Trientje Luidens, 24 jaar oud. Trientje is geboren op 25-02-1850 in Eenrum. Trientje is overleden op 21-12-1878 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 28 jaar oud.
Albert trouwde (2), 52 jaar oud, op 07-12-1887 in Kloosterburen (Gr) met Stefina Titia Wieringa, 33 jaar oud. Stefina is geboren op 13-09-1854 in Middelstum. Stefina is overleden op 28-12-1944 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 90 jaar oud.
Notitie bij Albert: beroep: houthandelaar
Kinderen van Albert en Trientje:
1 Frouke Knol, geboren op 21-03-1875 in Kloosterburen (Gr). Volgt XI-g.
2 Jan Knol, geboren op 18-04-1876 in Kloosterburen (Gr). Jan is overleden op 15-08-1876 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 3 maanden oud.
3 Anje Knol, geboren op 19-09-1878 in Kloosterburen (Gr). Anje is overleden op 22-09-1878 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 3 dagen oud.
X-k Enje Onnes Knol is geboren op 21-06-1838 in Eenrum, zoon van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Enje is overleden op 25-04-1923 in Den Hoorn, gem. Leens, 84 jaar oud.
Enje trouwde (1), 36 jaar oud, op 01-05-1875 in Eenrum met Martje Boerema, 29 jaar oud. Martje is geboren op 03-02-1846 in Bellingeweer, gem Winsum, dochter van Geert Klaassens Boerema en Trientje Klaassens Tillema. Martje is overleden op 02-08-1875 in Hoogkerk, 29 jaar oud.
Enje trouwde (2), 38 jaar oud, op 10-08-1876 in Ezinge, gem. Winsum met Jantje Sikkens, 46 jaar oud. Jantje is geboren op 09-03-1830 in Feerwerd, gem. Winsum. Jantje is overleden op 10-03-1893 in Hoogkerk, 63 jaar oud.
Notitie bij Enje: beroep: broodbakker
X-l Anje Onnes Knol is geboren op 14-01-1841 in Eenrum, dochter van Onne Jakobs Knol (zie IX-c) en Frouwke Onnes Hazekamp. Anje is overleden op 27-09-1917 in Den Hoorn, gem. Leens, 76 jaar oud.
Anje trouwde, 37 jaar oud, op 24-06-1878 in Hoogkerk met Gerrit Boerema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-06-1852 in Ranum, gem. Winsum, zoon van Geert Klaassens Boerema en Trientje Klaassens Tillema. Gerrit is overleden op 27-09-1938 in Den Hoorn, gem. Leens, 86 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: beroep: broodbakker
grafsteenOnne Edzes Knol [1886] 27 grafsteen Onne Edzes Knol
begraafplaats Mensingeweer (Gr)
X-m Onne Edzes Knol (afb. 27) is geboren op 14-01-1822 in Eenrum, zoon van Edze Jakobs Knol (zie IX-d) en Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp. Onne is overleden op 11-04-1886 in Mensingeweer, gem. Leens, 64 jaar oud.
Onne trouwde, 39 jaar oud, op 01-05-1861 in Eenrum met Johanna Reinders, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 27-10-1835 in Eenrum. Johanna is overleden op 10-01-1922 in Groningen, 86 jaar oud.
Kinderen van Onne en Johanna:
1 Edze Knol, geboren op 17-10-1862 in Mensingeweer, gem. Leens. Edze is overleden op 24-05-1937 in De Punt, gem. Tynaarlo, 74 jaar oud.
grafsteen Frouwke Knol [1929] 28 grafsteen Frouke Knol
begraafplaats Mensingeweer (Gr)
2 Frouwke Knol (afb. 28), geboren op 18-05-1864 in Mensingeweer, gem. Leens. Frouwke is overleden op 11-03-1929 in Groningen, 64 jaar oud.
3 Jacob Knol, geboren op 22-01-1868 in Mensingeweer, gem. Leens. Jacob is overleden op 26-10-1921 in Meppel, 53 jaar oud.
X-n Eike Edzes Knol is geboren op 23-10-1825 in Eenrum, dochter van Edze Jakobs Knol (zie IX-d) en Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp. Eike is overleden op 16-10-1895 in Eenrum, 69 jaar oud.
Eike trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1849 in Eenrum met Jacob Wijbes Hijlkema, 30 jaar oud. Jacob is geboren op 23-03-1819 in Baflo, zoon van Wijbe Pieters (Wiebe) Hijlkema en Aaltje Arends Jonker. Jacob is overleden op 28-08-1903 in Eenrum, 84 jaar oud.
X-o Jakob Edzes Knol is geboren op 13-12-1826 in Eenrum, zoon van Edze Jakobs Knol (zie IX-d) en Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp. Jakob is overleden op 28-09-1897 in Onderdendam, gem. Bedum, 70 jaar oud.
Jakob trouwde (1), 30 jaar oud, op 15-01-1857 in Winsum met Janna Margaretha Wessels, 28 jaar oud. Janna is geboren op 10-02-1828 in Uithuizen. Janna is overleden op 31-10-1859 in Obergum, gem. Winsum, 31 jaar oud.
Jakob trouwde (2), 35 jaar oud, op 21-05-1862 in Winsum met Egberdina Frijsina Roelfsema, 26 jaar oud. Egberdina is geboren op 03-05-1836 in Winsum. Egberdina is overleden op 18-04-1878 in Onderdendam, gem. Bedum, 41 jaar oud.
Kind van Jakob en Egberdina:
1 Edze Knol, geboren op 13-10-1863 in Winsum. Volgt XI-h.
X-p Frouwke Edzes Knol is geboren op 19-05-1828 in Eenrum, dochter van Edze Jakobs Knol (zie IX-d) en Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp. Frouwke is overleden op 25-09-1869 in Eenrum, 41 jaar oud.
Frouwke trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1851 in Eenrum met Pieter Fokkes Kruizinga, 35 jaar oud. Pieter is geboren op 13-05-1815 in Eenrum. Pieter is overleden op 17-09-1869 in Eenrum, 54 jaar oud.
Kinderen van Frouwke en Pieter:
1 Fokke Kruizinga, geboren op 30-08-1852 in Eenrum. Volgt XI-i.
2 Edze Kruizinga, geboren op 14-12-1853 in Eenrum. Volgt XI-j.
3 Geertje Kruizinga, geboren op 05-09-1856 in Eenrum. Volgt XI-k.
4 NN Kruizinga, levenloos geboren zoon, geboren op 23-07-1860 in Eenrum.
X-q Trienje Edzes Knol is geboren op 20-03-1830 in Eenrum, dochter van Edze Jakobs Knol (zie IX-d) en Geertje Onnes (Grietje) Hazekamp. Trienje is overleden op 19-04-1887 in Eenrum, 57 jaar oud.
Trienje trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1857 in Eenrum met Roelf Benes Ekkens, 33 jaar oud. Roelf is geboren op 29-08-1823 in Eenrum. Roelf is overleden op 22-11-1880 in Eenrum, 57 jaar oud.
X-r Harm Derks Knol is geboren op 20-11-1807 in Rottum, gem. Kantens (Gr), zoon van Derk Harms Knol (zie VIII-l) en Grietje Derks Knol (zie IX-e). Harm is overleden op 15-11-1858 in Hellum, gem. Slochteren, 50 jaar oud.
Harm trouwde, 43 jaar oud, op 12-03-1851 in Loppersum met Maria Adolfs Hagemeijer, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1828 in Loppersum. Maria is overleden op 13-02-1898 in Wirdum, gem. Loppersum, ongeveer 70 jaar oud.
X-s Trijntje Derks Knol is geboren omstreeks 1812 in Loppersum, dochter van Derk Harms Knol (zie VIII-l) en Grietje Derks Knol (zie IX-e). Trijntje is overleden op 31-10-1888 in Loppersum, ongeveer 76 jaar oud.
Trijntje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-05-1840 in Loppersum met Jacob Hindriks Groenderboom, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 24-11-1814 in Loppersum. Jacob is overleden op 02-02-1889 in Loppersum, 74 jaar oud.
X-t Geertje Derks Knol is geboren op 14-06-1818 in Loppersum, dochter van Derk Harms Knol (zie VIII-l) en Grietje Derks Knol (zie IX-e). Geertje is overleden op 05-11-1853 in Ten Post, gem. Ten Boer, 35 jaar oud.
Geertje trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1848 in Loppersum met Hindrik Siebrands Visscher, 27 jaar oud. Hindrik is geboren op 29-11-1820 in Wittewierum, gem. Ten Boer. Hindrik is overleden op 18-12-1859 in Appingedam, 39 jaar oud.
X-u Derk Harms Knol is geboren op 02-01-1823 in Loppersum, zoon van Derk Harms Knol (zie VIII-l) en Grietje Derks Knol (zie IX-e). Derk is overleden op 25-01-1900 in Hellum, gem. Slochteren, 77 jaar oud.
Derk trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1849 in Loppersum met Grietje Hindriks Schilthuis, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 30-12-1828 in Hellum, gem. Slochteren. Grietje is overleden op 07-03-1890 in Hellum, gem. Slochteren, 61 jaar oud.
Kinderen van Derk en Grietje:
1 Hindrik Knol, geboren op 11-03-1850 in Woltersum, gem. Ten Boer. Hindrik is overleden op 12-05-1858 in Slochteren, 8 jaar oud.
2 Trientje Knol, geboren op 20-03-1853. Volgt XI-l.
3 Simon Knol, geboren omstreeks 1858 in Harkstede, gem. Slochteren. Simon is overleden op 28-02-1871 in Hellum, gem. Slochteren, ongeveer 13 jaar oud.
4 Grietje Knol, geboren op 11-03-1863 in Hellum, gem. Slochteren. Volgt XI-m.
5 Pieter Derks Knol, geboren op 06-03-1865 in Hellum, gem. Slochteren. Pieter is overleden op 14-01-1886 in Hellum, gem. Slochteren, 20 jaar oud.

 


XI-a Janna Ruiter is geboren omstreeks 1853 in Venhuizen (NH), dochter van Pieter Jans Ruiter en Elizabeth Berents Knol (zie X-b). Janna is overleden.
Janna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 26-03-1871 in Venhuizen (NH) met Wouter Vis, ongeveer 24 jaar oud. Wouter is geboren omstreeks 1847 in Hem, gem. Drechterland (Frl). Wouter is overleden.
Kind van Janna en Wouter:
1 Elizabet Vis, geboren omstreeks 1876. Volgt XII-a.
XI-b Onne Onnes Knol is geboren op 13-01-1848 in Eenrum, zoon van Onne Hazekamp Knol (zie X-c) en Grietje Luitjes Faber. Onne is overleden op 18-07-1919 in Kloosterburen (Gr), 71 jaar oud.
Onne trouwde, 29 jaar oud, op 30-05-1877 in Eenrum met Mina Barsema, 25 jaar oud. Mina is geboren op 12-05-1852 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr). Mina is overleden op 12-12-1927 in Kloosterburen (Gr), 75 jaar oud.
Notitie bij Onne: beroep: horologemaker
XI-c Luitje Onnes Knol is geboren op 13-03-1850 in Eenrum, zoon van Onne Hazekamp Knol (zie X-c) en Grietje Luitjes Faber. Luitje is overleden op 09-10-1928 in Eenrum, 78 jaar oud.
Luitje trouwde, 32 jaar oud, op 05-06-1882 in Eenrum met Frouke Vos, 28 jaar oud. Frouke is geboren op 25-12-1853 in Eenrum. Frouke is overleden op 29-01-1929 in Eenrum, 75 jaar oud.
Nieuwjaarswens van Frouke Edzes Knol [1874] 29 Nieuwjaarswens van Frouke Knol [1874], 10 jaar oud

(click picture to enlarge)
XI-d Frouke Edzes Knol (afb. 29) is geboren op 14-08-1863 in Aduarderzijl, gem. Winsum, dochter van Edze Onnes Knol (zie X-g) en Stijntje Jans Venhuizen. Frouke is overleden op 24-06-1896 in Zutphen, 32 jaar oud.
Frouke trouwde, 21 jaar oud, op 13-06-1885 in Eenrum met Albert Wierenga, ongeveer 31 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1854 in Obergum, gem. Winsum. Albert is overleden op 22-10-1921 in Leens, ongeveer 67 jaar oud. Albert trouwde later op 02-09-1897 in Leens met Aaltje Aldersma (1862-1933).
Notitie bij Frouke: beroep: naaister
Notitie bij Albert: beroep: kleermaker
voorouder overzicht Hendrik Boddé en Aaltje Edzes Knol
Aaltje Edzes Knol [1865-1944] familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] Hendrik Boddé [1859-1931]
30 Aaltje Knol 32 Hendrik, Aaltje en kinderen [±1890]
(click picture to enlarge)
33 Hendrik Boddé
(click for larger picture)
Aaltje Edze Knol en achterkleindochters [1944] grafsteen Hendik Boddé [1931]
31 Aaltje Knol [1944] met haar achterkleindochters: Annemiek Rijn (staande) en Carla van Lenning (op schoot)
(click picture to enlarge)
34 gedenksteen Hendrik Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
(click picture to enlarge)
Molen "De Zwaluw", pentekening door J.Heuvelman [1941]
(click picture for a photo from 1941)
35 Molen "De Zwaluw" (pentekening door J.Heuvelman dd. 24-1-1941)
Voor de molen het geboorte huis van Grietje, Edze, Albert & Sijbrand

Na de aanleg in 1827 van de Polderdijk ontstond in de polder ten noorden van Uithuizen de buurtschap Uithuizerpolder (924 H.A.), in de volksmond "Valom". De eerste huizen die er gebouwd zijn, zijn volgens de overlevering door de storm omgewaaid, waardoor ´t gehuchtje de naam "Valom" ontving.
Hier vestigde zich Hendrik Boddé, die in 1882 een verzoek indiende "om eene bakkerij en stoom pel- en koornmolen te mogen oprichten". Het verzoek werd niet ingewilligd, maar vier jaar later probeerde hij het opnieuw. Dit verzoek werd wel toegestaan, doch alleen voor "een windkoornmolen". De molen werd in 1886 "opgericht" en kreeg de naam "De Zwaluw". In 1900 verkocht Hendrik de molen en woonhuis aan Derk van der Laan en vertrok naar Groningen. De molen is in 1950 afgebroken. Het woonhuis staat er nog steeds aan de Emmaweg 14 te Eemsmond/Uithuizen.
Bron: http://www.bdpoppen.nl
In de Zelfzwichter van december 2009 - een uitgave van het Groninger Molenhuis - heeft de heer B.D.Poppen een uitgebreid artikel gewijd aan de Molenaars van de molen De Zwaluw.

Klik op het rechter logo voor een PDF uitgave van dat artikel.
"de Zelfzwichter" van december 2009
Steenhouwerskade 3, Groningen Westerhaven met bietenschepen, Groningen
36 Steenhouwerskade 3 te Groningen
In 1900 vestigde Hendrik zich als bakker te Groningen, alwaar hij het pand aan de Steenhouwerskade 3 kocht, met winkel en woonhuis. Achter het pand liet hij een bakkerij bouwen.
37 Westerhaven met bietenschepen, die wachten op hun beurt bij de suikerfabriek in Groningen
Rechts boven de Steenhouwerskade.
In 1962 is de Westerhaven gedempt.
luchtfoto Westerhaven [1926] 38 Luchtfoto Westerhaven uit 1926
In het rode vierkant de bakkerij van Hendrik, achter het woonhuis met winkel aan de Steenhouwerskade 3.

(click picture to enlarge)
XI-e Aaltje Edzes Knol (afb. 30 t/m 32) is geboren op 11-08-1865 in Aduarderzijl, gem. Winsum, dochter van Edze Onnes Knol (zie X-g) en Stijntje Jans Venhuizen. Aaltje is overleden op 02-10-1944 in Groningen, 79 jaar oud.
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 19-01-1884 in Uithuizen met Hendrik Boddé (afb. 32 t/m 38), 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-02-1859 in Uithuizen, zoon van Albert Sijbrands Boddé en Grietje Jans de Witt. Hendrik is overleden op 16-11-1931 in Groningen, 72 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1931 in Eenrum.
Notitie bij Aaltje: beroep: huishoudster
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Grietje Boddé, geboren op 26-05-1884 in Uithuizen. Volgt XII-b.
2 Edze Boddé, geboren op 02-12-1885 in Uithuizen. Volgt XII-c.
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] grafsteen Albert Boddé [1954]
39 Albert Boddé & ouders,
zus Grietje en broer Edze [±1890]
(click picture to enlarge)
40 grafsteen Albert Boddé
begraafplaats Eenrum (Gr)
3 Albert Boddé (afb. 39 en 40), geboren op 03-08-1889 in Uithuizen. Albert is overleden op 09-11-1954 in Groningen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-11-1954 in Eenrum.
Notitie bij Albert: Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, d.d.d 19 November 1926, is Albert Boddé, zonder beroep, wonende te Groningen, Steenhouwerskade 3a, onder curateele gesteld, zulks terzake van het zich bevinden in een gedurigen staat van onnoozelheid, zulks met alle gevolgen van dien. Groningen, 25 November 1926. Mr. D.N. Breukelaar, Procureur, Ossenmarkt no. 1.
4 Sijbrand Boddé, geboren op 23-05-1893 in Uithuizen. Volgt XII-d.
XI-f Frouke Knol is geboren op 25-01-1856 om 16:00 in Aduarderzijl, gem. Winsum, dochter van Eilko Onnes Knol (zie X-h) en Anna Pieters Steenhuizen. Frouke is overleden op 11-03-1902 in Ezinge, gem. Winsum, 46 jaar oud.
Frouke trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1885 in Ezinge, gem. Winsum met Pieter Mulder, ongeveer 28 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1857 in Ezinge, gem. Winsum. Pieter is overleden.
XI-g Frouke Knol is geboren op 21-03-1875 in Kloosterburen (Gr), dochter van Albert Onnes Knol (zie X-j) en Trientje Luidens. Frouke is overleden.
Frouke trouwde, 37 jaar oud, op 30-10-1912 in Kloosterburen (Gr) met Hendericus de Vries, 48 jaar oud. Hendericus is geboren op 05-03-1864 in Kloosterburen (Gr). Hendericus is overleden op 02-12-1929 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen (Gr), 65 jaar oud.
XI-h Edze Knol is geboren op 13-10-1863 in Winsum, zoon van Jakob Edzes Knol (zie X-o) en Egberdina Frijsina Roelfsema. Edze is overleden op 19-05-1934 in Appingedam, 70 jaar oud.
Edze trouwde, 32 jaar oud, op 29-08-1896 in Noorddijk met Hilje Bakker, 29 jaar oud. Hilje is geboren op 11-09-1866 in Noorddijk. Hilje is overleden op 05-01-1928 in Delfzijl, 61 jaar oud.
XI-i Fokke Kruizinga is geboren op 30-08-1852 in Eenrum, zoon van Pieter Fokkes Kruizinga en Frouwke Edzes Knol (zie X-p). Fokke is overleden op 18-03-1942 in Eenrum, 89 jaar oud.
Fokke trouwde, 33 jaar oud, op 19-12-1885 in Bedum met Egberdina Homan, 27 jaar oud. Egberdina is geboren op 22-12-1857 in Onderdendam, gem. Bedum. Egberdina is overleden op 10-09-1895 in Eenrum, 37 jaar oud.
XI-j Edze Kruizinga is geboren op 14-12-1853 in Eenrum, zoon van Pieter Fokkes Kruizinga en Frouwke Edzes Knol (zie X-p). Edze is overleden op 17-08-1935 in Haren (Gr), 81 jaar oud.
Edze trouwde (1), 30 jaar oud, op 07-02-1884 in Baflo met Hilje Derkelina Venhuizen, 22 jaar oud. Hilje is geboren op 23-05-1861 in Baflo. Hilje is overleden op 08-06-1889 in Eenrum, 28 jaar oud.
Edze trouwde (2), 37 jaar oud, op 16-05-1891 in Eenrum met Kunje Grommers, 30 jaar oud. Kunje is geboren op 24-09-1860 in Winsum. Kunje is overleden op 01-02-1948 in Haren (Gr), 87 jaar oud.
Notitie bij Edze: beroep: broodbakker
XI-k Geertje Kruizinga is geboren op 05-09-1856 in Eenrum, dochter van Pieter Fokkes Kruizinga en Frouwke Edzes Knol (zie X-p). Geertje is overleden op 14-01-1918 in Groningen, 61 jaar oud.
Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1879 in Eenrum met Justinus Jan Venhuizen, 20 jaar oud. Justinus is geboren op 16-06-1858 in Baflo. Justinus is overleden op 30-04-1913 in Baflo, 54 jaar oud.
XI-l Trientje Knol is geboren op 20-03-1853, dochter van Derk Harms Knol (zie X-u) en Grietje Hindriks Schilthuis. Trientje is overleden op 09-04-1930 in Groningen, 77 jaar oud.
Trientje trouwde, 20 jaar oud, op 30-10-1873 in Leens met Derk Johannes Runeman, 23 jaar oud. Derk is geboren op 17-12-1849 in Assen. Derk is overleden op 18-03-1921 in Groningen, 71 jaar oud.
Notitie bij Derk: beroep: pianostemmer
XI-m Grietje Knol is geboren op 11-03-1863 in Hellum, gem. Slochteren, dochter van Derk Harms Knol (zie X-u) en Grietje Hindriks Schilthuis. Grietje is overleden op 17-08-1946 in Appingedam, 83 jaar oud.
Grietje trouwde, 36 jaar oud, op 29-09-1899 in Slochteren met Jannes Doornbos, ongeveer 37 jaar oud. Jannes is geboren omstreeks 1862 in Wirdum, gem. Loppersum. Jannes is overleden.

 


XII-a Elizabet Vis is geboren omstreeks 1876, dochter van Wouter Vis en Janna Ruiter (zie XI-a). Elizabet is overleden op 03-02-1930 in Soest, ongeveer 54 jaar oud.
Elizabet trouwde met Jacobus Johannes Wullink. Jacobus is overleden.
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] trouwfoto Kees van Lenning & Grietje Boddé [1906] Grietje Boddé [1884-1979]
41 Grietje Boddé & ouders,
broers Edze en Albert [±1890]
(click picture to enlarge)
42 trouwfoto Kees van Lenning & Grietje Boddé [1906]
(click picture to enlarge)
43 Grietje Boddé
XII-b Grietje Boddé (afb. 41 t/m 43) is geboren op 26-05-1884 in Uithuizen, dochter van Hendrik Boddé en Aaltje Edzes Knol (zie XI-e). Grietje is overleden op 02-06-1979 in Groningen, 95 jaar oud.
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1906 in Groningen met Kornelis (Kees) van Lenning (afb. 42), 29 jaar oud. Kees is geboren op 18-12-1876 in Vlagtwedde, zoon van Pieter van Lenning en Geertje Strobos. Kees is overleden op 23-05-1964 in Groningen, 87 jaar oud.
Notitie bij Kees: beroep: opzichter. Zie ook: Genealogie Van Lenning
Kinderen van Grietje en Kees:
1 Aaltje (Alie) van Lenning, geboren op 20-10-1908 in Winschoten. Volgt XIII-a.
2 Pieter Hendrik (Piet) van Lenning, geboren op 15-03-1912 in Winschoten. Volgt XIII-b.
familie foto Hendrik Boddé, Aaltje Edzes Knol en kinderen [1890] Edze Boddé [1885-1959] Edze Boddé [1885-1959]
44 Edze Boddé & ouders, zus Grietje en broer Albert [±1890]
(click picture to enlarge)
45 Edze Boddé
(click picture to enlarge)
46 Edze Boddé
(click for whole picture)
Edze Boddé [1885-1959] en Boukje Bergs [1882-1948] Bouwien Bergs [1882-1948]
48 trouwfoto Edze Boddé & Bouwien Bergs [1910]
(click picture to enlarge)
49 Bouwien Bergs
(click for an other picture
of Bouwien)
XII-c Edze Boddé (afb. 44 t/m 48) is geboren op 02-12-1885 in Uithuizen, zoon van Hendrik Boddé en Aaltje Edzes Knol (zie XI-e). Edze is overleden op 28-10-1959 in Groningen, 73 jaar oud.
Edze trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1910 in Groningen met Boukje (Bouwien) Bergs (afb. 48 en 49), 27 jaar oud. Bouwien is geboren op 19-09-1882 in Groningen, dochter van Jacob Bergs en Annegien Oosterhuis. Bouwien is overleden op 18-07-1948 in Assen, 65 jaar oud.
Notitie bij Edze: Bakker, wonende aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen.
Bakkerij "De Tijdgeest" met Edze Boddé en Fine Bartelds
logo "De Tijdgeest" Klik op het linker logo voor een artikel over Bakkerij "De Tijdgeest" uit groninganus,
door Harry Perton


47 Edze trad als bakker in de voetsporen van zijn vader en richtte de brood, koek, beschuit en roggebrood fabriek "De Tijdgeest" op.
Dit is het pand aan de A-weg te Groningen, met Eze Boddé en Roelie (Fine) Bartelds op de foto.

(click picture to enlarge)
Kinderen van Edze en Bouwien:
1 Hendrik Jacob (Henk) Boddé, geboren op 09-03-1911 in Groningen. Volgt XIII-c.
2 Annechien (Anneke) Boddé, geboren op 27-01-1914 in Groningen. Volgt XIII-d.
Sijbrand Boddé [1953] trouwfoto Sijbrand Boddé & Katrien van der Meulen [1923] Katrien van der Meulen [1947]
50 Sijbrand Boddé
[1953]
51 trouwfoto Sijbrand & Katrien
[1923]
(click picture to enlarge)
52 Katrien van der Meulen
[1947]
XII-d Sijbrand Boddé (afb. 50 en 51) is geboren op 23-05-1893 in Uithuizen, zoon van Hendrik Boddé en Aaltje Edzes Knol (zie XI-e). Sijbrand is overleden op 30-10-1993 in Groningen, 100 jaar oud.
Sijbrand trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1923 in Groningen met Trientje (Katrien) van der Meulen (afb. 51 en 52), 25 jaar oud. Katrien is geboren op 29-03-1898 in Groningen. Katrien is overleden op 05-03-1987 in Groningen, 88 jaar oud.
Notitie bij Sijbrand: Sijbrand was oorspronkelijk horlogemaker, later banketbakker.
  logo "Indië" Sijbrand richtte Tearoom Indië op aan de Herestraat te Groningen
(klik logo voor meer informatie over Indië)
Kind van Sijbrand en Katrien:
1 Johan (Hans) Boddé, geboren op 13-07-1927 in Groningen. Volgt XIII-e.

 


Alie van Lenning [1932/1933] uiterst links op de foto Alie's nicht en vriendin Anneke Boddé

2e van links, naast Anneke de neef van Alie: Gerhardt Jan Hendrik van Lenning, zoon van Jan van Lenning (broer van de vader van Alie) en Nantje van der Laan
Huwelijksfoto Alie van Lenning en Daat Huizing [1937]
53 Alie van Lenning in de ellips
[Winschoten 1932/1933]
(click picture to enlarge)
  54 trouwfoto Alie & Daat [1937]
(click picture to enlarge)
XIII-a Aaltje (Alie) van Lenning (afb. 53 t/m 55) is geboren op 20-10-1908 in Winschoten, dochter van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie XII-b). Alie is overleden op 18-01-2000 in Enschede, 91 jaar oud.
Alie trouwde, 29 jaar oud, op 23-12-1937 in Groningen met David (Daat) Huizing (afb. 54 en 55), 29 jaar oud. Daat is geboren op 01-07-1908 in Groningen. Daat is overleden op 04-02-1998 in Enschede, 89 jaar oud.
Notitie bij Daat: beroep: apotheker
Gezin Huizing [±1975] 55 Gezin Huizing [±1975]
vlnr: Daat, Ewoud, Elly, Alie, Tonny

(click picture to enlarge)
Kinderen van Alie en Daat:
1 Else (Elly) Huizing, geboren op 30-04-1940 in Meppel. Volgt XIV-a.
2 Ewoud Huizing, geboren op 30-06-1943 in Enschede. Volgt XIV-b.
3 Antony Francois (Tonny) Huizing, geboren op 07-04-1945. Tonny is overleden op 20-07-2010, 65 jaar oud.
XIII-b Pieter Hendrik (Piet) van Lenning is geboren op 15-03-1912 in Winschoten, zoon van Kornelis (Kees) van Lenning en Grietje Boddé (zie XII-b). Piet is overleden op 19-01-1982 in Groningen, 69 jaar oud.
Piet trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1940 in Groningen met Orseltje Annette Boelens, 27 jaar oud. Orseltje is geboren op 20-12-1912 in Deventer. Orseltje is overleden op 17-07-2004 in Groningen, 91 jaar oud.
Notitie bij Piet: beroep: arts
Kinderen van Piet en Orseltje:
1 Carla van Lenning. Volgt XIV-c.
2 Marijke van Lenning. Volgt XIV-d.
3 Yvonne van Lenning. Volgt XIV-e.
Henk Jacob Boddé [1968] Henk Boddé[1911-1985]  als cellist Hillegonda Francina Bezemer [1968]
Nieuwsblad van het Noorden dd. 01-10-1955


Henk en Koenie Boddé traden samen vaak op
en ook op de radio gaven zij concerten.
Hij speelde cello, zij piano.

Klik onderstaand Delpher logo voor de hele krantenpagina.
56 Henk Boddé
[1968]
(click for family picture
from ±1917)
57 Henk Boddé
Cellist in het Noordelijk Filharmonisch Orkest te Groningen
(click picture to enlarge)
58 Hilda Bezemer
[1968]
XIII-c Hendrik Jacob (Henk) Boddé (afb. 56 en 57) is geboren op 09-03-1911 in Groningen, zoon van Edze Boddé (zie XII-c) en Boukje (Bouwien) Bergs. Henk is overleden op 01-12-1985 in Geldrop, 74 jaar oud.
Henk trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1939 in ’s-Gravenhage met Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer (afb. 58), 24 jaar oud. Hilda is geboren op 11-11-1914 in Nijmegen, dochter van Felix Bezemer en Gijsje (Pietje) den Hertog. Hilda is overleden op 03-05-1991 in Geldrop, 76 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henk en Hilda: Henk noemde zijn vrouw altijd ’Koeni’
Het pand aan de Steenhouwerskade 3 te Groningen is 3 generaties lang in familie bezit gebleven.
Henk Boddé is met zijn gezin de laatste bewoner geweest. In 1970 werd het pand opgekocht door de gemeente en gesloopt, om plaats te maken voor flats.
Kinderen van Henk en Hilda:
1 Marie Claire Boddé, geboren op 11-04-1945 in Groningen. Marie is overleden op 23-04-1945 in Groningen, 12 dagen oud.
2 Pia Therésia Boddé, geboren op 03-06-1946 in Groningen. Volgt XIV-f.
3 Gerard Edze Boddé, geboren op 30-04-1947 in Groningen. Volgt XIV-g.
4 Jeanne Felice Boddé, geboren op 07-11-1950 in Groningen. Volgt XIV-h.
Anneke Boddé [1935] Huwelijk Forres Rijn en Anneke Boddé in Monbassa, Kenia [1935] uitnodiging huwelijk Anneke Boddé en Forres Rijn [1935]

Forres Rijn [1935]
59 Anneke Boddé
[1935]
(click for family picture
from ±1917)
60 trouwerij Forres & Anneke [1935]
Monbassa (Kenia)
(click pictures to enlarge)
61 Forres Rijn
[1935]
XIII-d Annechien (Anneke) Boddé (afb. 59 en 60) is geboren op 27-01-1914 in Groningen, dochter van Edze Boddé (zie XII-c) en Boukje (Bouwien) Bergs. Anneke is overleden op 12-06-1973 in Best, 59 jaar oud.
Anneke trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1935 in Monbassa (Kenia) met Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn (afb. 60 en 61), 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1948. Forres is geboren op 31-03-1905 in Rotterdam. Forres is overleden op 16-10-1978 in Muiderberg, 73 jaar oud. Forres trouwde later na 1950 met Elma Oag.
On Monday, October 14th, the marriage took place at Mombasa of Mr. C. Forres Rijn, Joint Manager of N.V. Twentsche Overzee Handel Maatschappij, Nairobi, and Miss Anneke Boddé.
The ceremony was performed by Mr. Boulderson, Provincial Commissioner, while Mr. N.R.A.M. Oostdam and Mr. A.M.L. Winkelman acted as witnesses.
The bride made a delightful picture in her medieval gown of tucked georgette, the full shirt of which ended in a long graceful train, and her ruched headdress edged with orange blossom over which a net veil fell in soft folds to the train of her gown. She carried a sheaf of blush pink carnations.
After the reception, which was held at the residence of Mrs. Oostdam, the bride changed into a smart travelling suit of powder blue flecked tweed, with hat, shoes and bag to match.
Bron: Mombasa Newspaper
Kinderen van Anneke en Forres:
1 Anneke Maria (Annemiek) Rijn, geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia). Volgt XIV-i.
2 Josephine Charlotte (Jos) Rijn, geboren op 28-09-1942 in Best.
3 Victoria Elisabeth (Vic) Rijn, geboren op 05-05-1945 in Best. Volgt XIV-j.
Hans Boddé [1973] 62 Hans Boddé [1973]
XIII-e Johan (Hans) Boddé (afb. 62) is geboren op 13-07-1927 in Groningen, zoon van Sijbrand Boddé (zie XII-d) en Trientje (Katrien) van der Meulen. Hans is overleden op 08-02-1976 in Groningen, 48 jaar oud.
Hans trouwde met Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen. Miesje is geboren op 25-01-1930.
Kinderen van Hans en Miesje:
1 Marjolijn Boddé, geboren op 23-10-1954. Volgt XIV-k.
2 Rob Boddé, geboren op 23-02-1956. Volgt XIV-l.
3 Alain Boddé, geboren op 02-09-1968 in Groningen. Volgt XIV-m.

 


XIV-a Else (Elly) Huizing is geboren op 30-04-1940 in Meppel, dochter van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie XIII-a). Elly is overleden op 04-12-2015 in Vlissingen, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen.
Elly trouwde met Jan Roelf Nieboer. Jan is geboren op 26-06-1936.
Kind van Elly en Jan:
1 Wouter Nieboer, geboren op 21-04-1968. Wouter is overleden op 01-12-2015 in Fällanden (Zwitserland), 47 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-12-2015 in Vlissingen.
XIV-b Ewoud Huizing is geboren op 30-06-1943 in Enschede, zoon van David (Daat) Huizing en Aaltje (Alie) van Lenning (zie XIII-a).
Ewoud trouwde, 32 jaar oud, op 05-01-1976 in Hilversum met Nynke Artje de Vries, 32 jaar oud. Nynke is geboren op 28-09-1943 in Harlingen.
XIV-c Carla van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie XIII-b) en Orseltje Annette Boelens.
Carla trouwde met Kees Lindhout.
XIV-d Marijke van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie XIII-b) en Orseltje Annette Boelens.
Marijke trouwde met Klaas Koster.
XIV-e Yvonne van Lenning, dochter van Pieter Hendrik (Piet) van Lenning (zie XIII-b) en Orseltje Annette Boelens.
Yvonne trouwde met Robert Rayow.
Pia Boddé [2011] Wim Spaak [2011]
63 Pia Boddé [2011] 64 Wim Spaak [2011]
XIV-f Pia Therésia Boddé (afb. 63) is geboren op 03-06-1946 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie XIII-c) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer.
Pia trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1968 in Groningen met Willem Eelke (Wim) Spaak (afb. 64), 22 jaar oud. Wim is geboren op 14-05-1946 in Groningen, zoon van Eelke Pieter Dirk (Elie) Spaak en Martje (Marta) Vonk.
Gerard Boddé [1974] 67 Gerard Boddé [1974]
XIV-g Gerard Edze Boddé (afb. 67) is geboren op 30-04-1947 in Groningen, zoon van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie XIII-c) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Gerard is overleden op 03-06-1991 in Sneek, 44 jaar oud.
Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 09-08-1974 in Assen met Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs, 20 jaar oud. Jeanet is geboren op 06-05-1954 in Sneek. Jeanet trouwde later op 17-03-2006 in Ysbrechtum met Bert Stienen (1952-2016).
Kinderen van Gerard en Jeanet:
1 Judith Regina Boddé, geboren op 07-08-1975 in Maassluis. Volgt XV-a.
2 Arjen Michiel Boddé, geboren op 10-10-1977 in Maassluis.
3 Irma Francina Boddé, geboren op 23-02-1982 in Schiedam. Volgt XV-b.
Jeanne Boddé [1974] trouwfoto Jeanne Boddé en Henk Mulder [1973] Henk Mulder [2010]
68 Jeanne Boddé [1974]
(click picture to enlarge)
69 trouwfoto Jeanne Boddé en Henk Mulder [1973]
(click picture to enlarge)
70 Henk Mulder [2010]
(click picture to enlarge)
XIV-h Jeanne Felice Boddé (afb. 68 en 69) is geboren op 07-11-1950 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob (Henk) Boddé (zie XIII-c) en Hillegonda Francina (Hilda) Bezemer. Jeanne is overleden op 31-07-2004 in Goes, 53 jaar oud.
Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1973 in Groningen met Hinderikus Theodorus (Henk) Mulder (afb. 69 en 70), 28 jaar oud. Henk is geboren op 04-02-1945 in Groningen. Henk is overleden op 19-02-2011 in Zierikzee, 66 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeanne en Henk: Verloofd 23 oktober 1971
XIV-i Anneke Maria (Annemiek) Rijn is geboren op 01-08-1936 in Nairobi (Kenia), dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie XIII-d).
Annemiek trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1962 in Best met Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den Hurk, 25 jaar oud. Loek is geboren op 23-07-1936 in Best.
XIV-j Victoria Elisabeth (Vic) Rijn is geboren op 05-05-1945 in Best, dochter van Catharinus Forrendinus (Forres) Rijn en Annechien (Anneke) Boddé (zie XIII-d).
Vic trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1970 in Schiedam met Richard Herman Elecker (Dick) Bergink, 27 jaar oud. Dick is geboren op 15-03-1943 in Hamersveld, Leusden. Dick is overleden op 01-07-2017 in Roosendaal, 74 jaar oud.
XIV-k Marjolijn Boddé is geboren op 23-10-1954, dochter van Johan (Hans) Boddé (zie XIII-e) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Marjolijn trouwde met Jan de Vries.
XIV-l Rob Boddé is geboren op 23-02-1956, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie XIII-e) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Rob trouwde met Afina Tine (Fina) Rinsema. Fina is geboren op 13-06-1956.
Kinderen van Rob en Fina:
1 Majanka Boddé, geboren op 23-05-1980 in Groningen.
2 Amy Boddé, geboren op 08-03-1982 in Groningen.
3 Johan (Hans) Boddé, geboren op 14-06-1983 in Groningen.
4 Kim Boddé, geboren op 27-10-1984 in Groningen.
XIV-m Alain Boddé is geboren op 02-09-1968 in Groningen, zoon van Johan (Hans) Boddé (zie XIII-e) en Hermina Cornelia (Miesje) Bakhuizen.
Alain trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1992 met Sandra Reimann, 21 jaar oud. Sandra is geboren op 27-05-1970 in Korbach (Duitsland).
Kinderen van Alain en Sandra:
1 Lisa Marie Boddé, geboren op 06-05-1992 in Groningen.
2 Kaya Boddé, geboren op 08-08-2002 in Bad Arolsen (Duitsland).

 


XV-a Judith Regina Boddé is geboren op 07-08-1975 in Maassluis, dochter van Gerard Edze Boddé (zie XIV-g) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs.
Judith trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-2002 in Sneek met Argo Porte, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 2008. Argo is geboren op 30-08-1974.
XV-b Irma Francina Boddé is geboren op 23-02-1982 in Schiedam, dochter van Gerard Edze Boddé (zie XIV-g) en Janke Hiltje (Jeanet) van Rijs.
Irma ging samenwonen, 20 jaar oud, op 12-07-2002 in Sneek met Ferry Twijnstra, 23 jaar oud. Ferry is geboren op 10-01-1979.
Kinderen van Irma en Ferry:
1 Mila Robin Twijnstra, geboren op 16-07-2009 om 14:24 in Sneek. Bij de geboorte woog Mila 3110 gr. en was zij 50 cm. lang.
2 Norah Lize Twijnstra, geboren op 18-05-2011 om 01:11 in Sneek. Bij de geboorte woog Norah 3355 gr. en was zij 51 cm. lang.

Index (458 personen)

Catrina [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d
Gretien [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b
Hijke [Moeder van I]  I
Luytyen (*±1570, †±1619) [Partner van II-c]  II-c; III-c; III-d
"offte" Knol, Claes Harmens "offte" (*±1531, †±1612) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d
Abbringe, Jantjen (†17-05-1709) [Partner van IV-f]  IV-f; V-g
Alberts, Anje (~08-11-1716, †19-10-1767) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-i; VII-j
Alberts, Jacob (*±1708, †±1738)  VI-f
Aldersma, Aaltje (*15-03-1862, †03-11-1933)  XI-d
Bakhuizen, Hermina Cornelia (Miesje) (*25-01-1930) [Partner van XIII-e]  XIII-e; XIV-k; XIV-l; XIV-m
Bakker, Hilje (*11-09-1866, †05-01-1928) [Partner van XI-h]  XI-h
Balsters, Geertje Alberts (*26-02-1772, †28-04-1801) [Schoonmoeder van IX-c] [Schoonmoeder van IX-d]  IX-c; IX-d
Barsema, Mina (*12-05-1852, †12-12-1927) [Partner van XI-b]  XI-b
Bergink, Richard Herman Elecker (Dick) (*15-03-1943, †01-07-2017) [Partner van XIV-j]  XIV-j
Bergs, Boukje (Bouwien) (*19-09-1882, †18-07-1948) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-c; XIII-d
Bergs, Jacob (*12-11-1861, †11-06-1927) [Schoonvader van XII-c]  XII-c
Bezemer, Felix (*30-09-1866, †08-10-1951) [Schoonvader van XIII-c]  XIII-c
Bezemer, Hillegonda Francina (Hilda) (*11-11-1914, †03-05-1991) [Partner van XIII-c]  XIII-c; XIV-f; XIV-g; XIV-h
Boddé, Alain (*02-09-1968) [Nummer XIV-m]  XIV-m
Boddé, Albert (*03-08-1889, †09-11-1954) [Zoon van XI-e]  XI-e,3
Boddé, Albert Sijbrands (*28-03-1815, †21-08-1903) [Schoonvader van XI-e]  XI-e
Boddé, Amy (*08-03-1982) [Dochter van XIV-l]  XIV-l,2
Boddé, Annechien (Anneke) (*27-01-1914, †12-06-1973) [Nummer XIII-d]  XIII-d; XIV-i; XIV-j
Boddé, Arjen Michiel (*10-10-1977) [Zoon van XIV-g]  XIV-g,2
Boddé, Edze (*02-12-1885, †28-10-1959) [Nummer XII-c]  XII-c; XIII-c; XIII-d
Boddé, Gerard Edze (*30-04-1947, †03-06-1991) [Nummer XIV-g]  XIV-g; XV-a; XV-b
Boddé, Grietje (*26-05-1884, †02-06-1979) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-a; XIII-b
Boddé, Hendrik (*07-02-1859, †16-11-1931) [Partner van XI-e]  XI-e; XII-b; XII-c; XII-d
Boddé, Hendrik Jacob (Henk) (*09-03-1911, †01-12-1985) [Nummer XIII-c]  XIII-c; XIV-f; XIV-g; XIV-h
Boddé, Irma Francina (*23-02-1982) [Nummer XV-b]  XV-b
Boddé, Jeanne Felice (*07-11-1950, †31-07-2004) [Nummer XIV-h]  XIV-h
Boddé, Johan (Hans) (*13-07-1927, †08-02-1976) [Nummer XIII-e]  XIII-e; XIV-k; XIV-l; XIV-m
Boddé, Johan (Hans) (*14-06-1983) [Zoon van XIV-l]  XIV-l,3
Boddé, Judith Regina (*07-08-1975) [Nummer XV-a]  XV-a
Boddé, Kaya (*08-08-2002) [Dochter van XIV-m]  XIV-m,2
Boddé, Kim (*27-10-1984) [Dochter van XIV-l]  XIV-l,4
Boddé, Lisa Marie (*06-05-1992) [Dochter van XIV-m]  XIV-m,1
Boddé, Majanka (*23-05-1980) [Dochter van XIV-l]  XIV-l,1
Boddé, Marie Claire (*11-04-1945, †23-04-1945) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,1
Boddé, Marjolijn (*23-10-1954) [Nummer XIV-k]  XIV-k
Boddé, Pia Therésia (*03-06-1946) [Nummer XIV-f]  XIV-f
Boddé, Rob (*23-02-1956) [Nummer XIV-l]  XIV-l
Boddé, Sijbrand (*23-05-1893, †30-10-1993) [Nummer XII-d]  XII-d; XIII-e
Boelens, Orseltje Annette (*20-12-1912, †17-07-2004) [Partner van XIII-b]  XIII-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e
Boerema, Geert Klaassens (*21-04-1818, †23-01-1872) [Schoonvader van X-k] [Schoonvader van X-l]  X-k; X-l
Boerema, Gerrit (*07-06-1852, †27-09-1938) [Partner van X-l]  X-l
Boerema, Martje (*03-02-1846, †02-08-1875) [Partner van X-k]  X-k
Bos, Anje (~26-01-1769, †30-09-1837) [Partner van VII-b]  VII-b
Bos, Douwe Mechiels (*19-12-1821, †05-11-1894) [Partner van X-i]  X-i
Bos, Lamberdina Pieters (†<1788) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-e
Claassens, Grietje [Partner van V-i]  V-i; VI-e; VI-f; VI-g
Claessen, Trijntje [Partner van V-a]  V-a; VI-a
Cleveringa, Anje Freriks (*±1740, †10-05-1814) [Partner van VII-n]  VII-n; VIII-i; VIII-j
Cleveringa, Berend Freriks (*±1670, †>1762) [Partner van V-d]  V-d
Cleveringa, Grietie Freriks (†05-08-1780) [Partner van VII-k]  VII-k; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f
Cleveringa, Trientje Freriks (Trijntje) (*01-12-1754, †18-09-1826) [Partner van VII-o]  VII-o; VIII-k; VIII-l; VIII-m
Cornellis, Jurrien (†<1738)  VI-e
Derks, Jelte (*±1646, †06-09-1718) [Partner van IV-j]  IV-j
Doornbos, Jannes (*±1862) [Partner van XI-m]  XI-m
Drewes, Jacob (*<1628) [Schoonvader van V-f]  V-f
Drewes, Trijntie [Schoonmoeder van VIII-i]  VIII-i
Eeuwes, Swaantjen (Swaantje) (*<1628) [Schoonmoeder van V-f]  V-f
Eijlckes, Writzer (~15-08-1686) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Ekkens, Roelf Benes (*29-08-1823, †22-11-1880) [Partner van X-q]  X-q
Everts, Jan (†26-11-1680) [Partner van IV-c]  IV-c
Faber, Grietje Luitjes (*30-06-1822, †07-03-1884) [Partner van X-c]  X-c; XI-b; XI-c
Formier, Ajolt Enjes [Partner van VII-h]  VII-h
Formier, Eike Enjes (*26-04-1725, †28-05-1785) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-a; VIII-b
Freerks, Jan (~20-06-1756, †07-08-1800) [Partner van VII-i]  VII-i
Geerts, Jan [Partner van IV-c]  IV-c
Gelling, Nicolaas Bernardus (*±1826) [Partner van IX-i]  IX-i
Gerrits, Jan (*±1633) [Partner van IV-g]  IV-g
Gerryts, Jan (†<1674) [Partner van IV-c]  IV-c
Glas, Janna Mennes (*30-08-1788, †04-08-1875) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Groenderboom, Jacob Hindriks (*24-11-1814, †02-02-1889) [Partner van X-s]  X-s
Grommers, Kunje (*24-09-1860, †01-02-1948) [Partner van XI-j]  XI-j
Hagemeijer, Maria Adolfs (*±1828, †13-02-1898) [Partner van X-r]  X-r
Halsema, Grietjen Luies (Grietje) (*±1643) [Partner van IV-h]  IV-h; V-h; V-i; V-j
Halsema, Lue [Schoonvader van IV-h]  IV-h
Harmens, Bouke (*±1629) [Partner van IV-e]  IV-e; V-b; V-c
Harmens, Cornelis [Partner van VIII-e]  VIII-e
Harmens, Duyrke (Duirke) (*±1605, †14-10-1672) [Partner van III-d]  III-d; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h; IV-i; IV-j
Harmens, Trijntien [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Hazekamp, Frouwke Onnes (*25-05-1798, †08-08-1867) [Partner van IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i; X-j; X-k; X-l
Hazekamp, Geertje Onnes (Grietje) (*28-04-1801, †02-01-1858) [Partner van IX-d]  IX-d; X-m; X-n; X-o; X-p; X-q
Hazekamp, Onne Jans (*23-08-1764, †25-05-1813) [Schoonvader van IX-c] [Schoonvader van IX-d]  IX-c; IX-d
Hertog, Gijsje (Pietje) den (*21-03-1891, †26-12-1960) [Schoonmoeder van XIII-c]  XIII-c
Hijlkema, Jacob Wijbes (*23-03-1819, †28-08-1903) [Partner van X-n]  X-n
Hijlkema, Wijbe Pieters (Wiebe) (*12-11-1776, †13-01-1840) [Schoonvader van X-n]  X-n
Hillebrants, Seyke (*±1695) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-g; VII-h
Hindriks, Cornelis (*±1640, †06-04-1679) [Partner van IV-j]  IV-j
Homan, Egberdina (*22-12-1857, †10-09-1895) [Partner van XI-i]  XI-i
Huizenga, Jan Klaassens (*22-03-1823, †07-05-1908) [Partner van X-d]  X-d
Huizing, Antony Francois (Tonny) (*07-04-1945, †20-07-2010) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,3
Huizing, David (Daat) (*01-07-1908, †04-02-1998) [Partner van XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b
Huizing, Else (Elly) (*30-04-1940, †04-12-2015) [Nummer XIV-a]  XIV-a
Huizing, Ewoud (*30-06-1943) [Nummer XIV-b]  XIV-b
Hurk, Leo Johannes Henricus Alphonsus Maria (Loek) van den (*23-07-1936) [Partner van XIV-i]  XIV-i
Isebrants, Albert [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Jacobs, Aaltjen (*±1636, †<1683) [Partner van IV-f]  IV-f; V-d; V-e; V-f
Jacobs, Aeltjen (Aaltje) (*1705, †<1786) [Nummer VII-c]  VII-c
Jacobs, Aldert [Partner van IV-a]  IV-a
Jacobs, Derck (~27-07-1721, †>1787) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-a; VIII-b
Jacobs, Dietien (*?-12-1738, †±1772) [Schoonmoeder van VIII-h] [Schoonmoeder van VIII-f]  VIII-f; VIII-h
Jacobs, Edze (~01-08-1723, †01-03-1785) [Nummer VII-f]  VII-f
Jacobs, Eeuwe (*26-08-1661, †?-05-1715) [Partner van V-f]  V-f; VI-b; VI-c; VI-d
Jacobs, Eeuwe (~19-01-1716, †>1787) [Zoon van VI-b]  VI-b,6
Jacobs, Evert [Partner van IV-b]  IV-b
Jacobs, Evert (*±1625) [Partner van IV-i]  IV-i
Jacobs, Eylke (†<1786) [Zoon van VI-b]  VI-b,1
Jacobs, Geertjen (~28-10-1708, †<1711) [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Jacobs, Geertjen (~25-12-1711, †<1719) [Dochter van VI-b]  VI-b,4
Jacobs, Geertjen (~08-09-1719) [Dochter van VI-b]  VI-b,8
Jacobs, Hiekie [Schoonmoeder van IV-h]  IV-h
Jacobs, Jan (~07-07-1726) [Zoon van VI-b]  VI-b,11
Jacobs, Jantjen  VI-c
Jacobs, Klaas (~17-10-1717) [Partner van VII-l]  VII-l; VIII-g
Jacobs, Maria [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b
Jacobs, Writzer (~25-06-1713, †<1717) [Zoon van VI-b]  VI-b,5
Jacobs, Writzer (~20-06-1717, †<1779) [Nummer VII-d]  VII-d
Jans, Frouke [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Jans, Garmt [Partner van VII-g]  VII-g
Jans, Tietje (Teetje) (*±1686, †26-01-1762) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Jeltes, Frouke (*±1704, †30-12-1788) [Partner van VII-f]  VII-f
Jonker, Aaltje Arends (~16-06-1796, †22-12-1833) [Schoonmoeder van X-n]  X-n
Juist, Hilje Klaassens (*02-06-1754, †<1806) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Klaassen, Vrouwke [Partner van VII-a]  VII-a
Knol, Aafke Jans (*±1640, †06-11-1707) [Nummer IV-j]  IV-j
Knol, Aaltje Edzes (*11-08-1865, †02-10-1944) [Nummer XI-e]  XI-e; XII-b; XII-c; XII-d
Knol, Aaltje Eeuwes (~17-11-1689, †<23-05-1697) [Dochter van V-f]  V-f,4
Knol, Aaltje Jans (*21-09-1721) [Nummer VII-h]  VII-h
Knol, Aaltjen Dercks (~±1693, †±1697) [Dochter van IV-f]  IV-f,11
Knol, Abel (*13-08-1863) [Zoon van X-f]  X-f,9
Knol, Aeltjen Eeuwes (~23-05-1697, †<22-05-1698) [Dochter van V-f]  V-f,7
Knol, Aeltjen Eeuwes (~22-05-1698) [Dochter van V-f]  V-f,8
Knol, Albert Onnes (*20-01-1835, †27-06-1923) [Nummer X-j]  X-j; XI-g
Knol, Anje (*17-06-1815, †28-01-1891) [Nummer IX-i]  IX-i
Knol, Anje (*19-09-1878, †22-09-1878) [Dochter van X-j]  X-j,3
Knol, Anje Derks (~15-08-1728) [Dochter van VI-h]  VI-h,1
Knol, Anje Harms (~24-05-1744, †12-11-1824) [Nummer VII-i]  VII-i
Knol, Anje Harms (~18-04-1773, †02-09-1850) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Knol, Anje Jans (~?-06-1703) [Dochter van V-i]  V-i,3
Knol, Anje Onnes (*14-01-1841, †27-09-1917) [Nummer X-l]  X-l
Knol, Antje Jacobs (~04-08-1709) [Dochter van V-a]  V-a,1
Knol, Baby Jans (levenloos *04-05-1850) [Zoon van X-f]  X-f,3
Knol, Beertien Claas [Nummer IV-a]  IV-a
Knol, Bouke Jans (*±1633) [Nummer IV-i]  IV-i
Knol, Bouwke Claas [Nummer IV-b]  IV-b
Knol, Catrina Claessen [Dochter van I]  I,1
Knol, Claas (*27-03-1700, †29-03-1700) [Zoon van V-c]  V-c,1
Knol, Claas Harmen [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Knol, Claas Jacobs (~12-04-1711) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b
Knol, Claas Jans (~?-11-1705, †<1709) [Zoon van V-i]  V-i,4
Knol, Claas Jans (~?-03-1709) [Nummer VI-f]  VI-f
Knol, Claas Lippe (†20-12-1676) [Zoon van II-d]  II-d,1
Knol, Claes Claas [Zoon van III-a]  III-a,3
knol, Claes Clasen [Nummer III-c]  III-c
Knol, Claes Jans (*±1629, †03-09-1672) [Nummer IV-e]  IV-e; V-b; V-c
Knol, Cornelis (*06-09-1780, †11-09-1826) [Nummer IX-k]  VIII-m; IX-k
Knol, Deeuwerke Harmens (*±1666) [Dochter van IV-d]  IV-d,2
Knol, Derc Harmens (~11-10-1668) [Zoon van IV-d]  IV-d,3
Knol, Derck Eeuwes (~28-12-1690) [Zoon van V-f]  V-f,5
Knol, Derck Harms (*±1676, †26-02-1756) [Partner van VI-h]  VI-h; VII-k; VII-l; VII-m; VII-n; VII-o
Knol, Derck Jans (*±1630, †28-04-1716) [Nummer IV-f]  IV-f; V-d; V-e; V-f; V-g
Knol, Derk (*25-04-1814, †<1823) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,4
Knol, Derk Eeuwes (~16-07-1686, †<28-12-1690) [Zoon van V-f]  V-f,2
Knol, Derk Harms (~16-10-1768) [Zoon van VII-k]  VII-k,1
Knol, Derk Harms (*01-11-1775, †23-11-1822) [Nummer VIII-l]  VIII-l; IX-e; X-r; X-s; X-t; X-u
Knol, Derk Harms (*02-01-1823, †25-01-1900) [Nummer X-u]  X-u; XI-l; XI-m
Knol, Derk Jakobs (*15-11-1788, †15-02-1871) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Knol, Derk Julles (*09-03-1760, †31-05-1836) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-e; IX-f; IX-g
Knol, Derk Tammes (~31-01-1773, †20-02-1844) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-h; IX-i; IX-j
Knol, Dietje Derks (*05-11-1788, †08-06-1828) [Nummer IX-f]  IX-f
Knol, Dieuwerke Derks (~13-12-1720, †?-09-1801) [Nummer VII-l]  VII-l; VIII-g
Knol, Duircke Dercks (*29-04-1666, †<20-09-1668) [Dochter van IV-f]  IV-f,5
Knol, Duircke Harms (~18-04-1669, †<1709) [Dochter van IV-h]  IV-h,4
Knol, Duircke Harms (~08-09-1672) [Nummer V-j]  V-j; VI-h
Knol, Duircke Jans [Dochter van V-i]  V-i,1
Knol, Duirke Claes (~22-10-1665) [Dochter van IV-e]  IV-e,4
Knol, Duirke Dercks (~20-09-1668, †>1730) [Nummer V-d]  V-d
Knol, Ebele Lippe (†05-05-1625) [Dochter van II-d]  II-d,2
Knol, Edze (*17-10-1862, †24-05-1937) [Zoon van X-m]  X-m,1
Knol, Edze (*13-10-1863, †19-05-1934) [Nummer XI-h]  XI-h
Knol, Edze Jakobs (*29-03-1797, †18-10-1830) [Nummer IX-d]  IX-d; X-m; X-n; X-o; X-p; X-q
Knol, Edze Onnes (*07-08-1827, †11-04-1901) [Nummer X-g]  X-g; XI-d; XI-e
Knol, Eebel Jans (*±1650, †<01-09-1679) [Zoon van III-d]  III-d,8
Knol, Eike Edzes (*23-10-1825, †16-10-1895) [Nummer X-n]  X-n
Knol, Eike Jakobs (*26-09-1787, †05-03-1876) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
Knol, Eilke Jakobs (*06-07-1801, †14-01-1825) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,9
Knol, Eilko Onnes (*15-04-1830, †09-09-1889) [Nummer X-h]  X-h; XI-f
Knol, Elisabet Jakobs (*11-03-1793, †12-06-1797) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,5
Knol, Elisabeth Derks (~15-08-1728) [Dochter van VI-h]  VI-h,3
Knol, Elisabeth Harms (~26-08-1774, †31-12-1853) [Nummer VIII-k]  VIII-k; IX-k
Knol, Elizabeth Berents (*03-06-1820, †09-10-1854) [Nummer X-b]  X-b; XI-a
Knol, Elizabeth Jakobs (*23-03-1799, †19-05-1830) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,8
Knol, Enje Derks (~21-01-1759, †17-07-1822) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Knol, Enje Derks (*06-03-1824, †28-09-1910) [Zoon van IX-a]  IX-a,5
Knol, Enje Jakobs (*24-03-1806, †11-11-1901) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,11
Knol, Enje Onnes (*21-06-1838, †25-04-1923) [Nummer X-k]  X-k
Knol, Eppe Claas (~17-10-1756, †10-05-1758) [Zoon van VI-a]  VI-a,4
Knol, Eppe Claas (~19-08-1759, †19-05-1832) [Nummer VII-b]  VII-b
Knol, Euwe Claes (~22-09-1667, †01-06-1709) [Nummer V-c]  V-c
Knol, Ewe Dercks (*31-07-1664) [Nummer V-e]  V-e
Knol, Folkert Jans (*25-06-1870) [Zoon van X-f]  X-f,11
Knol, Freerk Cleveringa Harms (*20-03-1781, †19-01-1864) [Zoon van VII-o]  VII-o,7
Knol, Freerk Derks (*28-04-1820, †01-09-1839) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,7
Knol, Freerk Harms (*17-03-1780, †24-08-1780) [Zoon van VII-o]  VII-o,6
Knol, Frerick Tammes (Freerk) (*24-02-1777, †30-11-1823) [Nummer VIII-j]  VIII-j
Knol, Frerik Derks (*27-02-1793, †31-10-1876)  VIII-j
Knol, Frouke (*25-01-1856, †11-03-1902) [Nummer XI-f]  XI-f
Knol, Frouke (*21-03-1875) [Nummer XI-g]  XI-g
Knol, Frouke Edzes (*14-08-1863, †24-06-1896) [Nummer XI-d]  XI-d
Knol, Frouke Jakobs (*02-01-1790, †01-12-1882) [Nummer IX-b]  IX-b
Knol, Frouke Jans (*24-11-1860, †10-11-1916) [Dochter van X-f]  X-f,8
Knol, Frouwke (*18-05-1864, †11-03-1929) [Dochter van X-m]  X-m,2
Knol, Frouwke Edzes (*19-05-1828, †25-09-1869) [Nummer X-p]  X-p; XI-i; XI-j; XI-k
Knol, Frouwke Jans (*21-04-1848, †20-09-1849) [Dochter van X-f]  X-f,2
Knol, Frouwke Onnes (*18-08-1856, †10-03-1944) [Dochter van X-c]  X-c,3
Knol, Geertje Derks (*14-06-1818, †05-11-1853) [Nummer X-t]  X-t
Knol, Geertje Onnes (*12-11-1832, †21-10-1904) [Nummer X-i]  X-i
Knol, Geertje Sikkes (*12-04-1763, †07-01-1829) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-f; IX-g
Knol, Geertjen (~25-12-1788) [Dochter van VII-b]  VII-b,3
Knol, Gretien Dercks (~22-05-1687) [Dochter van IV-f]  IV-f,9
Knol, Grietie Harms (~02-02-1772) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Knol, Grietien Jans (Grietje) (~?-02-1714) [Nummer VI-g]  VI-g
Knol, Grietje (*11-03-1863, †17-08-1946) [Nummer XI-m]  XI-m
Knol, Grietje Claas (†28-09-1676) [Dochter van III-a]  III-a,4
Knol, Grietje Dercks (*26-08-1661, †?-05-1755) [Nummer V-f]  V-f; VI-b; VI-c; VI-d
Knol, Grietje Dercks (~20-05-1689, †±1725) [Nummer V-g]  V-g
Knol, Grietje Derks (~14-10-1725) [Nummer VII-m]  VII-m; VIII-h
Knol, Grietje Derks (*05-05-1783, †01-05-1846) [Nummer IX-e]  VIII-l; IX-e; X-r; X-s; X-t; X-u
Knol, Grietje Harms (~27-07-1738, †<1751) [Dochter van VI-e]  VI-e,1
Knol, Grietje Harms (~14-03-1751, †<1754) [Dochter van VI-e]  VI-e,5
Knol, Grietje Harms (~15-09-1754, †03-10-1825) [Dochter van VI-e]  VI-e,6
Knol, Grietje Harms (*13-10-1777, †03-04-1778) [Dochter van VII-o]  VII-o,4
Knol, Grietje Harms (*31-12-1778, †13-01-1779) [Dochter van VII-o]  VII-o,5
Knol, Harke (~30-04-1761, †06-11-1844) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-k
Knol, Harm Derks (~10-11-1718, †06-12-1801) [Nummer VII-k]  VII-k; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f
Knol, Harm Derks (~09-08-1735, †27-11-1781) [Nummer VII-o]  VII-o; VIII-k; VIII-l; VIII-m
Knol, Harm Derks (*20-11-1807, †15-11-1858) [Nummer X-r]  X-r
Knol, Harm Jans (~?-09-1699, †09-01-1776) [Nummer VI-e]  VI-e; VII-i; VII-j
Knol, Harm Tammes (*24-01-1779, †11-08-1784) [Zoon van VII-n]  VII-n,3
Knol, Harmen (*±1499) [Vader van I]  I
Knol, Harmen Claessen (†17-11-1682) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b
Knol, Harmen Jans (*±1628) [Nummer IV-d]  IV-d; V-a
Knol, Hendrik Derks (*03-07-1809, †26-06-1886) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,11
Knol, Herman Claes (~03-04-1659, †±1684) [Nummer V-b]  V-b
Knol, Herman Jans (Harm) (*±1632, †28-04-1676) [Nummer IV-h]  IV-h; V-h; V-i; V-j
Knol, Hijke Claessen [Nummer II-b]  II-b
Knol, Hilje Derks (*27-06-1797, †11-07-1797) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,7
Knol, Hilje Derks (*15-03-1804, †16-04-1805) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,10
Knol, Hilje Derks (*24-12-1817, †17-04-1892) [Nummer IX-j]  IX-h; IX-j
Knol, Hilje Harms (*21-01-1771, †28-06-1851) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Knol, Hilje Harms (*24-10-1776, †09-10-1872) [Nummer VIII-m]  VIII-m; IX-k
Knol, Hilje Sikkes (~08-08-1779, †20-12-1828) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-h; IX-i; IX-j
Knol, Hindrik (*11-03-1850, †12-05-1858) [Zoon van X-u]  X-u,1
Knol, Hindrik Julles (~17-05-1761) [Zoon van VII-m]  VII-m,2
Knol, Jacob (*22-01-1868, †26-10-1921) [Zoon van X-m]  X-m,3
Knol, Jacob Claas (~27-10-1754, †06-02-1825) [Nummer VII-a]  VII-a
Knol, Jacob Dercks [Zoon van IV-f]  IV-f,1
Knol, Jacob Eeuwes (~06-04-1684, †±1747) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Knol, Jacob Harmens (~01-02-1663) [Nummer V-a]  V-a; VI-a
Knol, Jacob Jans (*08-04-1867) [Zoon van X-f]  X-f,10
Knol, Jacob Onnes (*05-02-1862, †11-01-1940) [Zoon van X-c]  X-c,5
Knol, Jacob Sikkes (~25-01-1766, †03-10-1826) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Knol, Jakob Derks (*15-01-1753, †06-08-1825) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Knol, Jakob Derks (*04-11-1815, †10-06-1872) [Zoon van IX-a]  IX-a,3
Knol, Jakob Edzes (*13-12-1826, †28-09-1897) [Nummer X-o]  X-o; XI-h
Knol, Jakob Onnes (*10-01-1822, †21-01-1905) [Nummer X-e]  X-e
Knol, Jan (*18-04-1876, †15-08-1876) [Zoon van X-j]  X-j,2
knol, Jan Claes (†±1582) [Zoon van III-c]  III-c,1
Knol, Jan Claes (~12-05-1661) [Zoon van IV-e]  IV-e,2
Knol, Jan Clasen (*±1595, †03-04-1662) [Nummer III-d]  III-d; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h; IV-i; IV-j
Knol, Jan Dercks (~28-09-1656, †<1685) [Zoon van IV-f]  IV-f,2
Knol, Jan Dercks (~13-09-1685, †1697) [Zoon van IV-f]  IV-f,8
Knol, Jan Derks (~06-06-1762) [Zoon van VII-e]  VII-e,4
Knol, Jan Eeuwes (~16-05-1691, †1745) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-g; VII-h
Knol, Jan Everts [Zoon van IV-i]  IV-i,1
Knol, Jan Harms (~27-02-1668) [Nummer V-i]  V-i; VI-e; VI-f; VI-g
Knol, Jan Harms (~28-02-1740, †19-10-1767) [Zoon van VI-e]  VI-e,2
Knol, Jan Onnes (*30-10-1824, †06-05-1907) [Nummer X-f]  X-f
Knol, Jan Tammes (~06-07-1785, †<1806) [Zoon van VII-n]  VII-n,4
Knol, Janna Jakobs (*21-11-1803, †25-01-1836) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,10
Knol, Jantje Onnes (*23-06-1859, †27-06-1939) [Dochter van X-c]  X-c,4
Knol, Johan Claessen (Johannes) (*±1563, †±1595) [Nummer II-c]  II-c; III-c; III-d
Knol, Julle Derks (*20-08-1790, †31-12-1793) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,3
Knol, Julle Derks (*05-10-1798, †26-08-1868) [Nummer IX-g]  IX-g
Knol, Katrina Derks (*30-12-1812, †09-02-1844) [Nummer IX-h]  IX-h; IX-j
Knol, Klaas (~20-11-1793) [Zoon van VII-a]  VII-a,2
Knol, Kunje Jans (*17-11-1853, †28-10-1929) [Dochter van X-f]  X-f,5
Knol, Lammerdina Derks (*±1810, †26-12-1879) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,2
Knol, Lippe Claessen (*±1570, †14-03-1640) [Nummer II-d]  II-d
Knol, Lui Harms (~01-01-1671) [Zoon van IV-h]  IV-h,5
Knol, Luitje Onnes (*13-03-1850, †09-10-1928) [Nummer XI-c]  XI-c
Knol, Lysbet Harms (~06-08-1665, †<1666) [Dochter van IV-h]  IV-h,1
Knol, Lysbet Harms (~20-11-1666) [Nummer V-h]  V-h
Knol, Lysbeth Harms (~22-10-1769, †23-07-1815) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Knol, Marijke Eppes (~25-04-1791, †20-04-1870) [Dochter van VII-b]  VII-b,4
Knol, Menno Derks (*09-03-1813, †12-09-1866) [Nummer X-a]  X-a
Knol, Niklaas Jans (*28-03-1856, †28-05-1857) [Zoon van X-f]  X-f,6
Knol, Niklaas Jans (*20-03-1858) [Zoon van X-f]  X-f,7
Knol, NN (~10-12-1752) [Kind van VI-a]  VI-a,2
Knol, NN (levenloos *07-11-1864) [Kind van X-c]  X-c,6
Knol, Onne Edzes (*14-01-1822, †11-04-1886) [Nummer X-m]  X-m
Knol, Onne Hazekamp (*01-01-1818, †05-08-1900) [Nummer X-c]  X-c; XI-b; XI-c
Knol, Onne Jakobs (*26-09-1791, †22-11-1854) [Nummer IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i; X-j; X-k; X-l
Knol, Onne Jans (*20-01-1847, †19-06-1847) [Zoon van X-f]  X-f,1
Knol, Onne Onnes (*13-01-1848, †18-07-1919) [Nummer XI-b]  XI-b
Knol, Onno Jans (*24-05-1851) [Zoon van X-f]  X-f,4
Knol, Pieter Berend (*24-09-1859, †06-05-1895) [Zoon van X-h]  X-h,2
Knol, Pieter Derks (*06-03-1865, †14-01-1886) [Zoon van X-u]  X-u,5
Knol, Reinou (~14-08-1790) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Knol, Sicke Derks (~12-12-1723, †27-11-1781) [Schoonvader van VIII-h] [Schoonvader van VIII-f] [Schoonvader van VIII-i]  VIII-f; VIII-h; VIII-i
Knol, Sijmen Derks (Siemen) (*08-03-1816, †01-12-1860) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,5
Knol, Sikke (~25-09-1808, †04-06-1811) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,2
Knol, Sikke Derks (*24-10-1792, †?-10-1794) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,4
Knol, Sikke Derks (*15-12-1794, †19-04-1795) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,5
Knol, Sikke Derks (*05-02-1796, †30-07-1796) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,6
Knol, Sikke Derks (*16-10-1801, †21-09-1877) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,9
Knol, Sikke Derks (*±07-07-1823, †11-08-1823) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,7
Knol, Simen (~16-09-1787) [Zoon van VII-b]  VII-b,2
Knol, Simon (*±1858, †28-02-1871) [Zoon van X-u]  X-u,3
Knol, Swaantjen Harmens (~10-04-1670) [Dochter van IV-d]  IV-d,4
Knol, Swaenje Eeuwes (Swaantje) (~07-08-1687, †<1723) [Nummer VI-c]  VI-c
Knol, Symen (~21-02-1796) [Zoon van VII-b]  VII-b,5
Knol, Sywert Claes (~16-08-1663) [Zoon van IV-e]  IV-e,3
Knol, Tamme Derks (~30-09-1731, †27-07-1806) [Nummer VII-n]  VII-n; VIII-i; VIII-j
Knol, Tamme Derks (*30-01-1807, †22-01-1886) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,1
Knol, Teetje Harms (~10-09-1747) [Nummer VII-j]  VII-j
Knol, Trienje Derks (*±1811, †26-09-1836) [Dochter van IX-a]  IX-a,1
Knol, Trienje Edzes (*12-01-1823, †31-03-1823) [Dochter van IX-d]  IX-d,2
Knol, Trienje Edzes (*22-05-1824, †02-03-1829) [Dochter van IX-d]  IX-d,3
Knol, Trienje Edzes (*20-03-1830, †19-04-1887) [Nummer X-q]  X-q
Knol, Trienje Mennes (*10-06-1839, †05-02-1928) [Dochter van X-a]  X-a,1
Knol, Trienje Onnes (Trientje) (*20-01-1820, †28-01-1893) [Nummer X-d]  X-d
Knol, Trientje (~21-04-1811, †19-05-1811) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,3
Knol, Trientje (*20-03-1853, †09-04-1930) [Nummer XI-l]  XI-l
Knol, Trientje Jakobs (*08-03-1795, †07-01-1869) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,6
Knol, Trijnje Claas (~30-06-1748) [Dochter van VI-a]  VI-a,1
Knol, Trijntje (~03-04-1785) [Dochter van VII-b]  VII-b,1
Knol, Trijntje Derks (~24-06-1760) [Dochter van VII-e]  VII-e,3
Knol, Trijntje Derks (*±1812, †31-10-1888) [Nummer X-s]  X-s
Knol, Trijntje Harmen [Nummer III-b]  III-b
Knol, Trijntje Jans (*±1631, †25-06-1700) [Nummer IV-g]  IV-g
Knol, Trijntjen Claas (†13-08-1703) [Nummer IV-c]  IV-c
Knol, Trijntjen Dercks (~08-06-1684) [Dochter van IV-f]  IV-f,7
Knol, Yktjen Jans [Nummer VII-g]  VII-g
Kooij, Geertruid Klaassens (*10-02-1825, †14-06-1895) [Partner van X-f]  X-f
Koster, Klaas [Partner van XIV-d]  XIV-d
Kruizinga, Edze (*14-12-1853, †17-08-1935) [Nummer XI-j]  XI-j
Kruizinga, Fokke (*30-08-1852, †18-03-1942) [Nummer XI-i]  XI-i
Kruizinga, Geertje (*05-09-1856, †14-01-1918) [Nummer XI-k]  XI-k
Kruizinga, NN (levenloos *23-07-1860) [Zoon van X-p]  X-p,4
Kruizinga, Pieter Fokkes (*13-05-1815, †17-09-1869) [Partner van X-p]  X-p; XI-i; XI-j; XI-k
Lanting, Trienje Luiës (Trientje) (*12-09-1785, †04-07-1867) [Partner van VIII-j]  VIII-j
Lenning, Aaltje (Alie) van (*20-10-1908, †18-01-2000) [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b
Lenning, Carla van [Nummer XIV-c]  XIV-c
Lenning, Kornelis (Kees) van (*18-12-1876, †23-05-1964) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-a; XIII-b
Lenning, Marijke van [Nummer XIV-d]  XIV-d
Lenning, Pieter van (*06-07-1844, †29-12-1905) [Schoonvader van XII-b]  XII-b
Lenning, Pieter Hendrik (Piet) van (*15-03-1912, †19-01-1982) [Nummer XIII-b]  XIII-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e
Lenning, Yvonne van [Nummer XIV-e]  XIV-e
Lindhout, Kees [Partner van XIV-c]  XIV-c
Luidens, Trientje (*25-02-1850, †21-12-1878) [Partner van X-j]  X-j; XI-g
Meekhoff, Jebijna (Jebbina) (*±1712) [Partner van VI-f]  VI-f
Meekhoff, Marten Andries [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Meertens, Albert (*17-12-1752, †11-11-1822) [Partner van VIII-g]  VIII-g
Meertens, Stijntien [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Meinardi, Hemmo (*16-03-1787, †31-07-1828) [Partner van IX-f]  IX-f
Melles, Jacob [Partner van VI-g]  VI-g
Mennes, Wildrick [Partner van III-b]  III-b
Meulen, Trientje (Katrien) van der (*29-03-1898, †05-03-1987) [Partner van XII-d]  XII-d; XIII-e
Mulder, Hinderikus Theodorus (Henk) (*04-02-1945, †19-02-2011) [Partner van XIV-h]  XIV-h
Mulder, Pieter (*±1857) [Partner van XI-f]  XI-f
Nieboer, Jan Roelf (*26-06-1936) [Partner van XIV-a]  XIV-a
Nieboer, Wouter (*21-04-1968, †01-12-2015) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,1
NN [Partner van III-c]  III-c
Oag, Elma  XIII-d
Oosterhuis, Annegien (*12-12-1858, †07-05-1892) [Schoonmoeder van XII-c]  XII-c
Pieters, Jelte (*±1675) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Porte, Argo (*30-08-1974) [Partner van XV-a]  XV-a
Rayow, Robert [Partner van XIV-e]  XIV-e
Reenders, Anna (*±1562, †08-02-1614) [Partner van II-d]  II-d
Reenders, Catharina Maria (*24-10-1831, †26-04-1833) [Dochter van IX-b]  IX-b,2
Reenders, Catharina Maria (*18-02-1834, †13-09-1835) [Dochter van IX-b]  IX-b,3
Reenders, Douwe Bartelds (Doewe) (*27-10-1794, †07-01-1876) [Partner van IX-b]  IX-b
Reenders, Ebele [Schoonvader van II-d]  II-d
Reenders, Jakob Douwes (*24-05-1829, †11-11-1849) [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Reimann, Sandra (*27-05-1970) [Partner van XIV-m]  XIV-m
Reinders, Evert (†±1751) [Partner van V-g]  V-g
Reinders, Johanna (*27-10-1835, †10-01-1922) [Partner van X-m]  X-m
Remges, Jan (*±1693, †±1748) [Partner van VI-c]  VI-c
Rijn, Anneke Maria (Annemiek) (*01-08-1936) [Nummer XIV-i]  XIV-i
Rijn, Catharinus Forrendinus (Forres) (*31-03-1905, †16-10-1978) [Partner van XIII-d]  XIII-d; XIV-i; XIV-j
Rijn, Josephine Charlotte (Jos) (*28-09-1942) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,2
Rijn, Victoria Elisabeth (Vic) (*05-05-1945) [Nummer XIV-j]  XIV-j
Rijs, Janke Hiltje (Jeanet) van (*06-05-1954) [Partner van XIV-g]  XIV-g; XV-a; XV-b
Rinsema, Afina Tine (Fina) (*13-06-1956) [Partner van XIV-l]  XIV-l
Roelfsema, Egberdina Frijsina (*03-05-1836, †18-04-1878) [Partner van X-o]  X-o; XI-h
Ruiter, Janna (*±1853) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a
Ruiter, Pieter Jans (*±1817, †13-10-1888) [Partner van X-b]  X-b; XI-a
Runeman, Derk Johannes (*17-12-1849, †18-03-1921) [Partner van XI-l]  XI-l
Schilthuis, Grietje Hindriks (*30-12-1828, †07-03-1890) [Partner van X-u]  X-u; XI-l; XI-m
Siabbes, Geertjen (~15-08-1686) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Sickes, Hilje (*10-01-1692, †±1766) [Nummer VI-h]  VI-h; VII-k; VII-l; VII-m; VII-n; VII-o
Sijbrands, Bruino (Bruin) (*14-03-1738, †08-06-1774) [Partner van VII-i]  VII-i
Sikkens, Jantje (*09-03-1830, †10-03-1893) [Partner van X-k]  X-k
Sikkes, Pieter (*27-01-1767, †15-06-1809) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Simens, Aefke (†05-04-1700) [Partner van V-c]  V-c
Simons, Claes [Partner van V-h]  V-h
Sipkes, Anje Onnes [Partner van IV-d]  IV-d; V-a
Sirps, Trijntje (*<1736) [Partner van VII-d]  VII-d
Smedema, Beerend Pieters (*07-01-1807, †07-12-1845)  IX-g
Smedema, Grietje Pieters (*02-12-1800, †18-12-1828) [Partner van IX-g]  IX-g
Spaak, Eelke Pieter Dirk (Elie) (*01-04-1910, †22-12-1973) [Schoonvader van XIV-f]  XIV-f
Spaak, Willem Eelke (Wim) (*14-05-1946) [Partner van XIV-f]  XIV-f
Steenhuizen, Anna Pieters (*13-11-1823, †20-12-1894) [Partner van X-h]  X-h; XI-f
Stienen, Bert (*28-12-1952, †11-04-2016)  XIV-g
Strobos, Geertje (*13-09-1845, †27-03-1928) [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
Swartwolt, Jan (*±1550) [Partner van II-b]  II-b
Tillema, Trientje Klaassens (*13-02-1814, †16-05-1878) [Schoonmoeder van X-k] [Schoonmoeder van X-l]  X-k; X-l
Tomas, Trijntie [Partner van V-e]  V-e
Toorn, Hayke Engberts (*±1705) [Partner van VII-c]  VII-c
Twijnstra, Ferry (*10-01-1979) [Partner van XV-b]  XV-b
Twijnstra, Mila Robin (*16-07-2009) [Dochter van XV-b]  XV-b,1
Twijnstra, Norah Lize (*18-05-2011) [Dochter van XV-b]  XV-b,2
Valcks, Sicke [Partner van V-j]  V-j; VI-h
Valcks, Sijpke (~14-05-1693) [Zoon van V-j]  V-j,2
Venhuizen, Hilje Derkelina (*23-05-1861, †08-06-1889) [Partner van XI-j]  XI-j
Venhuizen, Jan Hendericus (*02-01-1811, †03-11-1850) [Schoonvader van X-g]  X-g
Venhuizen, Julle Claassen [Partner van VII-m]  VII-m; VIII-h
Venhuizen, Justinus Jan (*16-06-1858, †30-04-1913) [Partner van XI-k]  XI-k
Venhuizen, Klaas Julles (*±1819) [Partner van IX-h] [Partner van IX-j]  IX-h; IX-j
Venhuizen, Stijntje Jans (*03-07-1838, †02-02-1910) [Partner van X-g]  X-g; XI-d; XI-e
Vennema, Trienje Onnes (Trientje) (*04-02-1762, †04-09-1838) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Vetter, Catharina (*±1660, †±1711) [Partner van V-b]  V-b
Vis, Elizabet (*±1876, †03-02-1930) [Nummer XII-a]  XII-a
Vis, Wouter (*±1847) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a
Visscher, Hindrik Siebrands (*29-11-1820, †18-12-1859) [Partner van X-t]  X-t
Vonk, Martje (Marta) (*13-07-1913, †22-03-1997) [Schoonmoeder van XIV-f]  XIV-f
Vos, Frouke (*25-12-1853, †29-01-1929) [Partner van XI-c]  XI-c
Vries, Elizabeth Folkerts de (*20-09-1810, †10-09-1839) [Partner van X-a]  X-a
Vries, Hendericus de (*05-03-1864, †02-12-1929) [Partner van XI-g]  XI-g
Vries, Jan de [Partner van XIV-k]  XIV-k
Vries, Nynke Artje de (*28-09-1943) [Partner van XIV-b]  XIV-b
Weert, Ansje (~18-04-1751, †18-11-1820) [Partner van VII-b]  VII-b
Welt, Sikke Loewerts (*11-02-1776, †09-12-1832) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Wessels, Janna Margaretha (*10-02-1828, †31-10-1859) [Partner van X-o]  X-o
Wibbens, Geertruida Derks (*17-09-1815, †28-12-1864) [Partner van IX-g]  IX-g
Wierenga, Albert (*±1854, †22-10-1921) [Partner van XI-d]  XI-d
Wierenga, Anje (*±1817, †10-05-1891) [Partner van X-e]  X-e
Wieringa, Alberdina Berends (*09-02-1800, †12-07-1856) [Schoonmoeder van X-g]  X-g
Wieringa, Stefina Titia (*13-09-1854, †28-12-1944) [Partner van X-j]  X-j
Wiersema, Trijntje Reinders (*±1765, †01-05-1823) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Wiersum, Hindrik Derks [Partner van VII-j]  VII-j
Witt, Grietje Jans de (*16-12-1818, †04-10-1889) [Schoonmoeder van XI-e]  XI-e
Writzers, Lizabeth (Elisabeth) (~27-02-1687, †±1726) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Wullink, Jacobus Johannes [Partner van XII-a]  XII-a
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 22-08-2017 16:01:48 door Wim Spaak