Wim Spoelder Laatste aanpassing 11 maart 2011 Homepage
         
  WIE IS DIT? E-MAIL HOME FOTOPAGINA
  Bekijk hier mijn gastenboek.     Schrijf een bericht in het gastenboek.

 

 

Heeft u nog een oude familie foto?

             de gevolgen van 

         Jan Cornelisz

 

met aanvullingen van 

John Bosman

 

van't Kruis            van't Kruijs           van't Cruijs          van het Cruijs

 

 

 

   

 

O.              Jan Cornelisz. geboren ......., gehuwd op ......, te....., met

                 Burchjen Pietersdr. geboren ........., te ........

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Cornelis Jansz.(I.)                   geboren ......., te Nieuwkoop. 

                 2. Pieter Jansz                          geboren ......., te Nieuwkoop.

Het Reghthuys  

te Nieuwkoop uit 1628

 

 

 

I.               Cornelis Jansz (O) uit Nieuwkoop, gehuwd op 07-02-1621 te Nieuwkoop met (akte)

                 Annetje Heijndricksdr, geboren .., te Nieuwkoop .

                 Kinderen:

                 1. Willem Cornelisz vant Kruijs             gedoopt 19-12-1621 te Nieuwkoop 

                                                                                get: Cornelis Jansz-Cornelis Heijndricks-en Aeltjen Roochus.

                 2. Grietjen Cornelisdr vant Kruijs          gedoopt 30-04-1623 te Nieuwkoop 

                                                                                get: Pieter Janz-Willempje Dirckdr-Maritje Heijndricks

                 3. Maerten Cornelisz vant Kruijs (II.3.a)   gedoopt 22-03-1626 te Nieuwkoop 

                                                                                get: Lambert Heijndricks-Jannetje Jansd- Pieter Jansz

                 4. Claes Cornelisz vant Kruijs                gedoopt 19-09-1627 te Nieuwkoop 

                                                                                get: Cornelis Heijndricks- Jan Cornelisz. en Burchjen Pieters.

                 5. Geertjen Cornelisdr vant Kruijs         gedoopt 18-08-1630 te Nieuwkoop 

                                                                                get: Cornelis Heijndricks- Aeltje Jansdr-Maritjen Heijndricks.

 

 

.

 

 

 

 

II.3.a     Maarten Cornelisz vant Kruijs (Cruijs) (I.) geboren 22-03-1626 te Nieuwkoop, gehuwd op 22-11-1643 te Nieuwkoop met
                 Marritje Gerritsdr geboren ., te Nieuwkoop.

                 Kinderen:

                1. Kornelis Maartensz vant Kruijs (III.1)  ged.18-12-1644 te Nieuwkoop get: Klaas Gerritsz en Kornelis Kornelisz.

                2. Gerret Maartensz vant kruijs (III.2.a)   ged. 07-10-1646 te Nieuwkoop get: Huijg Gerritsz en Gijsje Klaasdr.

                3. Kors Maartens vant Kruijs                ged.16-01-1650 te Nieuwkoop get: Gerrit Kornelisz en Neeltjen Kors.

                4. Dammis Maartens vant Kruijs          ged.19-11-1651 te Nieuwkoop get: Kornelis Kornelisz - Jannetjen Jansdr.

                5. Pieter Maartensz vant Kruijs            ged.16-05-1655 te Nieuwkoop get: Pieter Kornelisz en Grietje . .

                6. Pieter Maartens vant Kruijs              ged. 18-02-1657 te Nieuwkoop get: Dammis Klaasz - Jannigjen Jansdr

                7. Luintjen Maartens vant Kruijs          ged.13-10-1658 te Nieuwkoop get: Kornelis Kornelisz- Hilletjen Klaasdr.

                8. Leuntje Maartens vant Kruijs           ged. 30-12-1659 te Nieuwkoop get: Dammis Claasz - Hilletje Claasdr - Pietertje Claasdr.

 

  Den 22 November 1643, sijn in den houwelicken staat

  bevesticht, Maarten Kornelisz. J.M. met Marritge Gerrets,

  dr. van Kornelis Gerritsen, beijde van Nieuwkoop

 

 

 

 

 

III.1           Kornelis Maartensz vant Kruijs (II.1) geboren 18-12-1644 te Nieuwkoop, Diaken , ouderling.

                 Gehuwd op ., te ., met

                 Annitje Huygen van Leeuwen ged.rem. 08-05-1662 Nieuwkerk,  (remonstrants),

                 dochter van Huijg Claesz van Leeuwen en Weijntje N.

                 Kinderen :

                 1. Maarten Cornelisz van't Kruijs (IV.1.a)     gedoopt 09-11-1674 te Nieuwkoop, get: Pieter Heijndricksz en Maritje Gerrits.

                 2. Huig Cornelisz vant Kruijs (IV.2.a.)          gedoopt 14-12-1676 te Nieuwkoop, get: Willem Symondsz en Hilletje Huijgdr.

                 3. Marritjen Cornelisdr. Vant Kruijs (IV.3.c) gedoopt 19-06-1678 te Nieuwkoop, get: Gerrit Maartensz vant Kruijs -Neeltje Ariens Vermij

                                                                                                                                             en Sara Abrahams

                 4. Wijntje Cornelisdr. Vant Kruijs (IV.4.a)    gedoopt 28-04-1680 te Nieuwkoop, get: Cornelis Huijgen en Jannitje Willems

                 5. Kors Cornelisz vant Kruijs                    gedoopt 15-02-1682 te Nieuwkoop, get:Maartensz vant Kruijs en Sara Abrahams Ram.

                 6. Leuntje Cornelisdr vant Kruijs              gedoopt 06-02-1686 te Nieuwkoop, get: Gerrit Maartensz vant Kruijs en Aaltje Huygen v. Leeuwen.

                 7. Jan Cornelisz vant Kruijs (IV.7)               gedoopt 25-03-1691 te Nieuwkoop, get: Gerrit Maartensz vant Kruijs en Neeltje Ariensdr. Vermeij.

 

 De remonstranten, die er nog slechts

 weinig in getal zijn, behoren tot de

 gemeente van Nieuwkoop en

 Zevenhoven; vroeger maakte

 Zevenhoven een afzonderlijke

 Remonstrantse gemeente uit. Vr

 de drie laatste maanden van het jaar

 1621 werd de bediening van deze

 gemeente, in combinatie met

 Nieuwveen, Rijnsaterwoude en

 Leimuiden, opgedragen aan Nicolaas

 Loedingius. In april 1630 hebben die

 van Zevenhoven en Nieuwkoop

 tesamen jaarlijks 250 gulden

 toegezegd voor de sociteit, met

 beding dat zij alle zondagen zouden

 mogen bediend worden.

 

 

 

III.2.a        Gerret Maartensz vant kruijs (II.1.3) Schipper, gedoopt 07-10-1646 te Nieuwkoop, overleden ca. 1714.

                 Gehuwd (1) op , met

                 Neeltje Ariensdr. Vermeij gedoopt 13-11-1650, te Nieuwkoop, dochter van Arie Vermeij en Geertje Haendrick.

                 Getuigen bij de doop van Neeltje: Kornelis Kornelisse en Annetgen Willems.

                 Ondertrouw (2) op 19-11-1705 te Nieuwkoop, gehuwd op 13-12-1705 te Nieuwkoop  met

                 Ariaantje Kors Couwenhoven geboren 10-11-1676 te Nieuwkoop, gedoopt 15-11-1676 te Nieuwkoop, get: Marritje Heijndricks en Gooltje Kors.

                 Dochter van Kors Jansz Kouwenhoven en Grietje Pieters Pijl.

                 Ondertrouw (3) 08-10-1706 te Nieuwkoop, gehuwd (3) op 29-10-1706 te Nieuwkoop met

                 Lijsbeth Leenders van der Nats. Gedoopt 31-08-1675 te Nieuwkoop, get: Willen Maartens en de vader.

                 Dochter van Roelof Leenders van der Nats enMarritje Willems.

                 Kinderen uit het eerste huwelijk:

                 1. Marritje Gerritsdr. Vant Kruijs               gedoopt 09-11-1674 te Nieuwkoop, get: Cornelis Maartensz vant Kruijs

                 2. Ary Gerritsz vant Kruijs                         gedoopt 29-12-1676 te Nieuwkoop, get: Cornelis . Vermij en Leuntje Willems.

                 3. Geertjen Gerritsdr. Vant Kruijs (IV.3.b)    gedoopt 11-11-1679 te Nieuwkoop, get: Jan Ariens en Annitjen Huijgen.

                 4. Cornelis Gerritz vant Kruijs (IV.4.b)         gedoopt ca      1682 te Nieuwkoop,

                 5. Maerten Gerritsz vant Kruijs                 gedoopt 05-08-1685 te Nieuwkoop.

                                                                                   get: Kornelis Maertensz vant Kruijs en Annetje Huijgen van Leeuwen

                 Kinderen uit het tweede huwelijk:

                 6. Maarten Gerritsz vant Kruijs                 gedoopt 18-07-1706 te Nieuwkoop

                                                                                   get: Maarten Cornelisz vant Kruijs en Apollonia Corn. v. Staveren.

                 Kinderen uit het derde huwelijk:

                 7. Maarten Gerritsz vant Kruijs                 gedoopt 03-06-1708 te Nieuwkoop get:Marritje Cornelisse vant Kruijs.

                 8. Cornelis Gerritsz vant Kruijs                 gedoopt 29-09-1709 te Nieuwkoop get: Maarten vant Kruijs en Wijntje Cornelisse vant Kruijs.

                 9. Krelis Gerritsz vant Kruijs                     gedoopt 06-11-1712 te Nieuwkoop get: Jan Cornelisse en Weijntje Krelis.

                10.Marijtje Gerritsdr vant Kruijs                 gedoopt 29-10-1713 te Nieuwkoop get: Appelonia van Staveren

 

 Gerrit Maartensz. van 't Kruijs,

  Weduwenaar van Neeltje Ariens

 Vermeij en Adriana Korse Kouwenhoven

 J.D. beijde van Nieuwkoop,

 Wettig ondertrouwt den 19 November,

 hebben hare drie Sondagsche

 proclamatien gehad sonder wettige

 ongehindert en zijn daar op den 13

 December in den Houwelijksche Staat

 bevestigt.  

 Hebben + regt voldaan 3 gulden.

 

 Gerrit Maartensz. van 't Kruijs, laatst

 Weduwenaar van Ariaantje Kors

 Kouwenhoven en Lijsbet Leenderts

 van der Nat, Weduwe van Jan Dauwisz.

 West, ondertouwt Wettig den 8 October

 hebben als zijnde beijde van

 Nieuwkoop hare 3 Sondagsche

 proclametien ongehindert gehad en zijn

 daar op den 29 October in Onze kerk

 getrouwt.   

 Hebben + regt voldaan.

 

 

 

 

 

IV.1.a        Maarten Cornelisz van't Kruijs (III.1) gedoopt 09-11-1674 te Nieuwkoop, ondertrouw op 27-11-1700 te Nieuwkoop,
                 gehuwd 12-12-1700 te Nieuwkoop met

                 Apolonia Cornelisdr.van Staveren geboren 14-07-1670 te Nieuwkoop gedoopt 28-07-1670 te Nieuwkoop.

                 get: Jan Cornelisse Tijsterman-Marritje Versloot- Annitjen Andriese van Staveren.Overleden 06-12-1758 te Nieuwkoop,

                 Overleden op 06-12-1758 te Nieuwkoop, begraven op 15-12-1758 te Nieuwkoop.
                 Dochter van Cornelis Andriese van Staveren en Marritje Cornelis Tijsterman.

                
Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Anna Maartensdr vant Kruijs
(V.1.b)      gedoopt 08-01-1702 te Nieuwkoop get: Huijg Cornelisz vant Kruijs en Marritje Cornelisdr vant Kruijs
                 2. Gerrit Maartensz vant Kruijs                gedoopt 15-03-1704 te Nieuwkoop get: Gerrit Maartensz vant Kruijs en Neeltje Ariensdr Huijg.
                 3. Gerrit Maartensz vant Kruijs
 (V.3.a)       gedoopt 04-07-1706 te Nieuwkoop get: Gerrit Maartensz vant Kruijs en Ariaantje Kors Couwenhoven.
                 4. Jan Maartensz vant Kruijs
(V.4.a)           gedoopt 08-07-1708 te Nieuwkoop get: Cornelis Cornelisz van Staveren en Heijltje Jacobs Hoogeboom.

                 5. Gerrit Maartensz vant Kruijs                gedoopt 11-10-1711 te Nieuwveen.

 

 

Maarten Cornelisz. van 't Kruijs J.M. en Apollonia Cornelis van Staveren, weduwe van Joost Pietersz. Groenenwoud beijde van Nieuwkoop

ondertrouwt den 27 November hebben haar drie Sondagsche proclamatien alhier ongehinderd gehad en zijn daar den 12 december in Onze Kerk getrouwt.

 

 

 

 
IV.2.     Huig Cornellisz van't Kruijs (III.1) gedoopt 14-12-1676 te Nieuwkoop, ondertrouw op 23-09-1702 te Nieuwkoop, gehuwd 19-101702 met
         Lijsbeth Gerritse van Amersvoort geboren ......., te .......
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Cornelis Huigsz van't Kruijs		gedoopt op 12-11-1702 te Alphen.
         2. Apolonia Huigsdr van't Kruijs	gedoopt op 16-03-1704 te Alphen.
         3. Cornelis Huigsz van't Kruijs		gedoopt op 19-07-1705 te Alphen.

  

 

 

 

Huigh Cornelis van 't Kruijs, J.M. van Nieuwkoop en Elisabet Gerritd. van Amersfoort J.D. van Benthuisen en woonagtig te Aarlanderveen. Wettig ondertrouw aldaar hebben haar drie sondagsche proclamatien ongehindert in Onze Kerk gedaan en in haar betoog gegeven naar Aarlanderveen

den 14 October tot eijnde. 

Hebben + regt voldaan.

 

 

 

IV.3.b        Geertjen Gerritsdr. Vant Kruijs (III.2.a) gedoopt 11-11-1679 te Nieuwkoop, ondertrouw op 30-12-1700 te Nieuwkoop.

                 Gehuwd op 16-01-1701 te Nieuwkoop met

                 Jan Cornelisz Couwenhoven gedoopt op 04-02-1675 te Nieuwkoop getuigen: Jan Dirks de Kruijf en Gerritje jans Kouwenhoven.

                 Zoon van Kors Jansz Kouwenhoven en Gerritje Pieters Zijl.

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Kors Jansz Couwenhoven                     gedoopt 08-01-1702 te Nieuwkoop, get: Jan van der Helm en Stijntje Kors Couwenhoven.

                 2. Marritje Jansdr. Couwenhoven             gedoopt 03-02-1703 te Nieuwkoop, get: Cornelis Maartensz vant Kruijs en Stijntje Kors Couwenhoven.

 

 

Jan Korsz. Kouwenhoven J.M. en Marritge Gerrits van 't Kruijs J.D. beijde van Nieuwkoop, ondertrouwt den 30 December 1700 hebben haar drie Sondagsche proclamatien  alhier ongehindert gehad en sijn daar op den 16 Januarij des jaars 1701 in Onze Kerk en in de Gemeentelijke Staat bevestigt hebben.

 

 

 

IV.3.c        Marrigje (Marritjen) Cornelisse van't Kruijs (III.1) gedoopt 19-06-1678 te Nieuwkoop, ondertrouw op 08-01-1704 te Nieuwkoop,               

                 gehuwd op 27-01-1704 met

                 Jan Eelen (Eliasse) van Wieringen (n.h.) geboren ......., te .......

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Apollonia Jansdr van Wieringen      gedoopt op 12-07-1705 te Nieuwkoop get: Willen Cornelis van Vliet en Wijntje Cornelisdr vant Kruijs

                 2. Annigje Jans van Wieringen           gedoopt op 06-05-1708 te Nieuwkoop, get: Maarten Cornelisz vant Kruijs en

                                                                             Apollonia Cornelisse van Staveren.

                 3. Elias Jansz van Wieringen              gedoopt op 28-10-1712 te Nieuwkoop, get: Weijntje Cornelis vant Cruijs.

                 4. Kornelis van Wieringen                    gedoopt op 09-09-1714 te Nieuwkoop, get: Weijntje Cornelisse van't Kruijs.

                 5. Neeltje van Wieringen                     gedoopt op 06-12-1716 te Nieuwkoop, get: Weijntje van't Kruijs.

                 6. Cornelis van Wieringen                   gedoopt op 20-11-1718 te Nieuwkoop, get: Maria Lopeker en Jan van't Kruijs.

                 7. Cornelis van Wieringen                   gedoopt op 10-11-1720 te Nieuwkoop, get: Maria Lopeker.

  

 

Jan Eliasz. van Wieringen J.M. en Marrigje Cornelis van 't Kruijs J.D. beijde van Nieuwkoop, ondertouwt den 8 Januarij hebben in de Kerk

ongehindert haar 3 Sonlijksche proclamatien gehad en zijn daar op

27 Januarij in Onze Kerk getrouwt.

In de aanteekening geschied Pro-Deo.

 

 

 

 

IV.4.a         Weijntje Cornelisdr van't Kruijs (III.1) gedoopt 28-04-1680 te Nieuwkoop, overleden 07-02-1746 te Nieuwkoop.

                  Gehuwd (1) op 28-12-1703 te Nieuwkoop met

                  Willem Cornelisse van Vliet geboren ....., te .....

                        Ondertrouw (2) op 19-01-1725 te Nieuwkoop, gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 04-02-1725 te Nieuwkoop, met

                  Koenraadt Hendriksz. Gerreveld geboren ., te ..

                        Uit het eertste huwelijk:

                  1. Marijtje Willemsdr. van Vliet                gedoopt 02-08-1705 te Nieuwkoop get: Jan Elias van Wieringen en Marritje Cornelisdr vant Kruijs.

                  2. Cornelis Willemsz van Vliet                 gedoopt 06-05-1708 te Nieuwkoop get: Aart Pietersz Lock en Weijntje Cornelisse van Leeuwen.

                  3. Merrigie Willemsdr. van Vliet               gedoopt 08-05-1718 te Nieuwkoop get: Adriaantie van Leijden en Jan Cornelis van Vliet.

 
 

Willem Cornelisz. van Vliet J.M. en Weijntje Cornelis van 't Kruijs, J.D. beijde van Nieuwkoop, hebben na Wettig ondertouwt en haar drie Sonlijksche proclametien in agt genomen en ongehindert gehad en

daar op den 28 December in Onze kerk getrouwt.

 

Koenraadt Hendriksz. Gerreveld, Weduwenaar van Geertje Pieters Teisterman.beide van Nieuwkoop, bij ons in ondertrouw opgenomen den 19 Januarij 1725 hebben hunne 3 voorstellingen ongehindert gehad waarop zij alhier getrouwt  zijn den

4 Febraurij 1725.

 

 

IV.4.b        Cornelis Gerritz vant Kruijs (III2.a) gedoopt ca. 1682 te Nieuwkoop, gehuwd op , te .., met

                 Aaltje Cornelis van de Swaan geboren 25-12-1681 te Nieuwveen. Dochter van Cornelis van der Swaan en Trijntje Vermeij

                 Kinderen:

                 1. Cornelis Cornelisz vant Kruijs                   gedoopt 12-01-1711 te Nieuwveen.

                 2. Maartje Cornelis vant Kruijs                      gedoopt 21-08-1712 te Nieuwveen, getuigen Neeltje Gerritse vant Kruijs en Teunis Geritse vant Kruijs.

                 3. Cornelis Cornelisz vant Kruijs                   gedoopt 16-09-1714 te Nieuwveen, getuigen Marrijtje van der Zwaan.

                 4. Willen Cornelisz vant Kruijs                      gedoopt 05-07-1716 te Nieuwveen, getuigen Pleuntje Willemse van der Meij

                 5. Willemijntje Cornelis vant Kruijs               gedoopt 25-12-1718 te Nieuwveen, getuigen Marritje Jans van der Ende.

                 6. Willemijntje Cornelis vant Kruijs               gedoopt 02-06-1720 te Nieuwveen, getuigen Marritje Jans van der Meij.

 

 

 

 

 

IV.7      Jan Cornelisz vant Kruijs (III.1) gedoopt 25-03-1691 te Nieuwkoop.
         Ondertrouw 08-02-1715 te Nieuwkoop, gehuwd op 29-02-1715 te Nieuwkoop met
         Maria (Marijtje) Cornelisdr. Lopeker gedoopt op 05-05-1680 te Nieuwkoop, get: Marritjen Huijgen en de vader.
         Overleden 08-02-1754 te Zevenhoven. Marijtje Lopeker, is bij haar overlijden aangegeven door Jan van't Kruijs, echtgenoot van overledene, is pro-deo begraven.
            Dochter van Cornelis Lopeker en Gooltje van Staveren.
         Kinderen:
         1. Cornelis Jansz vant Kruijs (V.1.c)   gedoopt 09-08-1721 te Zevenhoven, getuigen Apollonia van Staveren en Meerten vant Kruijs.
         2. Gerrit Jansz van't Kruijs (V.2)      gedoopt 31-08-1721 te Nieuwkoop, getuigen: Apolonia Kornelisse Lopeker en Gerrit Kornelisse Lopeker.
 
 

Jan Cornelisz. van't Kruijs J.M. en Maria Cornelis Lopeker J.D. beijde van Nieuwkoop, ondertrouwt den 8 Febr. hebben hare drie Huwelijkse voorstellingen ongehindert gehad zijn den 24 Febr. 1715 in den Egt ingezegent,

acte pro Deo.

 

 

 

 
, 
V.1.b     Anna (Annitje) Maartensdr vant Kruijs (IV.1.a) gedoopt ca. 1695 te Nieuwkoop, gehuwd op 20-01-1721 te Botshol, met
         Cornelis Abrahamsz van Breemen gedoopt op 27-12-1693 in Waverveen.
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Elsje van Breemen 		gedoopt op 16-03-1727 te Waverveen, getuigen: Marretje Abrams.
         2. Abraham van Breemen		gedoopt op 15-10-1730 te Waverveen, getuigen: Marretje Abrams
         3. Maarten van Breemen		gedoopt op 09-11-1732 te Waverveen, getuigen: Apolonia Jans van Houten.
         4. Apolonia van Breemen 		gedoopt op 12-06-1735 te Waverveen, getuigen: Annetje van Aken.
         5. Cornelia van Breemen 		gedoopt op 08-02-1739 te Waverveen, getuigen: Apolonia van Staveren.
         6. Anna van Breemen		gedoopt op 15-04-1742 te Waverveen, getuigen: Lijsje Abramse van Bremen.
 
Wapen van Zevenhoven

 

 

V.1.c     Cornelis Jansz van t Kruijs (IV.7) gedoopt 09-08-1716 te Zevenhoven, overleden 11-07-1791.

                      Ondertrouw 18-08-1752 en gehuwd op 03-09-1752 te Zevenhoven, met 

         Marritje Jansse Verlaan J.d. gedoopt op 09-12-1725 te Zevenhoven, overleden25-10-1797 te Zevenhoven,
         begraven 25-10-1797 te Zevenhoven. (aangever:Cornelis van der Schelling)
         Dochter van Jan Jansens Verlaan en Aaltje Evertsen Bongenaar.
         Kinderen:
         1. Marritje vant Kruijs (VI.1)	       geb/ged. 21-04-1754 te Zevenhoven.
         2. Jan (Joan) vant Kruijs (VI.2)         geb/ged. 13-04-1755 te Zevenhoven.
         3. Aaltje van't Kruijs (VI.3.b)	       gedoopt 05-11-1757 te Zevenhoven.
         4. Cornelis vant Kruijs (VI.4)	       geb/ged. 18-10-1761 te Zevenhoven, get: Grietje Matthijssen Rietveld.
         5. Pieter van't Kruijs	       gedoopt 04-02-1759 te Zevenhoven, get: Gijsje Paulusse Waltring. Overl. 27-10-1763 te Zevenhoven. 
         6. Pieter van't Kruijs	       gedoopt  20-11-1763 te Zevenhoven,overleden 15-06-1774 te Zevenhoven. 
         7. Evert van't Kruijs               gedoopt  07-09-1766 te Zevenhoven, get: Marritje Pieters van der Vennep.
				       overleden 08-10-1766 te Zevenhoven.

 

 

Cornelis van't Kruijs is bij zijn

overlijden aangegeven door Cornelis van't Kruijs, zoon van overledene, is pro-deo begraven.

Voor de tweede maal tot de gerf.gemeente overgegaan in den jaar 1791.
Cornelis van't Kruijs J.M. zigwillende 
begeven te Huwelijk met 
Marritje Jans Verlaan. Geeft Zig aan 
onder onder de 
Classis van Pro-deo. 

 

 

 


 

V.2.a     Gerrit Jansz van't Kruijs (IV.7) gedoopt (n.h.) op 31‑08‑1721 te Nieuwkoop, gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op 18‑05‑1745 te Mijdrecht.
         Gehuwd voor de kerk op 01‑06‑1745 te Mijdrecht, met
         Neeltje Cornelis Vermeij geboren op 20-08-1721 te Zevenhoven, overl. ca 1752. Dochter van Cornelis Theunisz. Vermeij en Saartje Simonse
         Gehuwd (2) op ........, te Zevenhoven, met
         Leuntje Maartense Splinter, geboren ......., ......
         Kinderen uit het eerste huwelijk:
         1. Jantje van't Cruijs		gedoopt 17‑04‑1748 te Thamen (Uithoorn) getuige: Jannetje ...?.
         2. Sara van't Kruijs		         gedoopt 04‑07‑1749 te Zevenhoven, getuige: Marritje van Staveren.

                 3. Jan vant Kruijs                                    gedoopt 29-11-1750 te Thamen. Ten doop geprecenteerd door de vrouw van Jan Grauwe
                 4. Saartje van't Kruijs                              gedoopt 12‑05‑1752 te Zevenhoven, getuige: Marritje van Staveren.
                 Kinderen uit het tweede huwelijk:
                 5. Maarten van't Cruijs                            gedoopt 05‑08‑1753 te Thamen (Uithoorn), getuige: Marretje Verlaan.
                 6. Maarten van't Cruijs                            gedoopt 22‑12‑1754 te Thamen (Uithoorn), getuige: Marretje Verlaan.

 

 

 

 

V.3.a         Gerrit Maartensz vant Kruijs (IV.1.a) gedoopt 04-07-1706 te ......., overleden op 08-12-1781 te Nieuwkoop.

                 Gehuwd op 12-02-1730 te Nieuwkoop met

                 Maria Pieters Haaseboom gedoopt op 20-12-1705 te Nieuwkoop, get: Gerrit Gideonsz Haseboom en Heijltje Cornelis Blommedal.

                     Dochter van Pieter Gideonsz Haseboom en Geertje Jans van Staveren.

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Maarten Gerritsz vant Kruijs                     gedoopt 26-12-1731 te Nieuwkoop, get: Apolonia van Staveren.

                 2. Maarten Gerritsz vant Kruijs (VI.2.b)           gedoopt 06-03-1735 te Nieuwkoop, get: Apolonia van Staveren.

 

 

Gerrit van 't Kruijs, J.M. en Maria Pieters Haazeboom, J.D. beide van Nieuwkoop, zijn bij ons in ondertrouw opgenomen den 27 januari 1730 en de drie huwelijksche voorstellingen gehad zijn in den kerk getrouwd den

12 februari 1730

 

 

 

 

V.4.a     Jan Maartenz. van't Kruijs (IV.7) ged. 08-07-1708 te Nieuwkoop. 
         Ondertr. (1) op 31-7-1733 te Nieuwkoop, geh.(1) op 16‑08‑1733 te Nieuwkoop, met
         Anna van Aken, ged. op 05‑02‑1705 te Alphen. 
         Dochter van Johannes van Aken en Aafje Jacobse Ruts.
         Ondertrouw (2) 30-10-1739 te Nieuwkoop, gehuwd (2) op 15-11-1739 te Nieuwkoop met 

                 Jannetje Klaasse Borzet gedoopt op 11-07-1706 te Nieuwkerk.

                 Getuigen: Jan Kors Kauwenhoven - Helena Samuelse Borset - Jannitje Samuelse Borset.

                 Dochter van Klaas Samuekse Borset en Marritje Willems Splinter.
                 Kinderen uit het eerste huwelijk:
                 1. Marritje Jansd van't Kruijs          gedoopt 09‑05‑1734 Nieuwkoop
get: Apolonia van Staveren.

         2. Marijtje Jansd van't Kruijs 	    gedoopt 11‑03‑1736 Nieuwkoop get: Apolonia van Staveren.
         3. Aafje Jansd van't Kruijs 	    gedoopt 22‑09‑1737 Nieuwkoop 
                                    get: Aafje van Aken en Boudewijn Duivenveld.
         4. Aafje Jansd van't Kruijs 	    gedoopt 01‑03‑1739 Nieuwkoop 
				    get: Aafje van Aken en Boudewijn Duivenveld.
         Kinderen uit het tweede huwelijk:
         5. Klaas Jansz van't Kruijs 	    gedoopt 02‑10‑1740 Nieuwkoop get: Mietje Borzet.
         6. Klaas Jansz van't Kruijs 	    gedoopt 14‑01‑1742 Nieuwkoop get: Mietje Borzet.
         7. Maarten Jansz. van't Kruijs (VI.7) gedoopt 28‑04‑1743 Nieuwkoop get: Anna van't Kruijs.
         8. Klaas Jansz van't Kruijs 	    gedoopt 13‑12‑1744 Nieuwkoop get: Lucia van Abcoude.

 

 

Jan van 't Kruijs, J.M. van Nieuwkoop

en Anna van Aaken, J.D. van Alphen, zijn bij ons in ondertouw opgenomen den

31 July 1733 en na drie huwelijkshe voorstellingen in onze kerk getrouwt

den 16 Augustus 1733

 

10-04-1738

Sijmon Duijvevelt, getrouwd met Maria van Aken, wonende te Leiden, Jan van Aken, getrouwd met Jacoba van Aken, wonende te Gouda, Cornelis Rietvelt, getrouwd met Cornelia van Aken, en Johanna van Aken, beiden wonende te Alphen, Claas de Koen, weduwnaar van Trijntje van Aken, wonende te Woerden, aangestelde voogd over zijn minderjarige kinderen, Jan van 't Kruijs, getrouwd met Antje van Aken, wonende te Nieuwkoop, Boudewijn Duijvelt, getrouwd met Aafje van Aken, wonende te Leiden, allen kinderen en erfgenamen van Joannes van Aken, verkopen aan Egbert Belt en Willem Pietersz Hoogeveen, beiden wonende te Alphen, de helft van een huis en erf met 9 morgen 50 roeden land in de Steekt, waarvan de wederhelft behoort aan de kinderen van Cornelis Jacobsz van Heijningen, strekkend in het geheel uit de Rijn over de Hoge Rijndijk tot aan de Toegang, belend ten oosten Belt voornoemd, ten westen Cornelis Rijshouwer. Hiervan is 2 morgen leenland van het huis Wassenaar. Nog de helft van 8 morgen 350 roeden land in het Rijneveld, strekkend van de Toegangskade tot het land van Leendert Palesteijn, belend ten oosten de heer Stegman, ten westen de schout van Alphen c.s. Koopsom 1.300 gulden

 

Jan van 't Kruijs, Weduwnaar van

Anna van Aaken en Jannetje Borset, J.D. beide van Nieuwkoop, zijn bij ons in

ondertrouw aangenomen den 20 October 1739 en na drie huwelijksche voorstellingen in onze Kerk getrouwt den 15 November 1739.

 

   
Nieuwkoop 1742

 

 

VI.1      Marritje (Marrijtje) vant Kruijs (V.1.c) geb/ged. 21-04-1754 te Zevenhoven, gehuwd op 23-05-1774 te Zevenhoven met
         Jan Janz van Leeuwarden JM geboren te Mijdrecht. (Jan geh 2 met Anna Mensink op 26-02-1792.)

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Wessel Jansz van Leeuwarden              gedoopt op 09-06-1776 te Mijdrecht, peet Marrigje Jansse Verlaan.

                 2. Cornelis Jansz van Leeuwarden            gedoopt op 02-11-1777 te Mijdrecht, get: Aaltje Cornelis vant Kruijs.

                 3. Pieter Jansz van Leeuwarden                gedoopt op 14-02-1779 te Mijdrecht, get: Marretje Jansen Verlaan.

 

  Mijdrecht  rond 1750  

 

 

VI.2.a    Jan vant Kruijs (V.1.c) geb/ged. op 13-04-1755 te Zevenhoven en overleden op 06-10-1803 te Uithoorn. 
         Ondertrouw op 05-11-1789 te Zevenhoven met 
         Bastiana (Bastiaantje) Baas Gedoopt (geref.) op 22-10-1769 te Mijdrecht (getuige(n): Elsje Nap.) 
         Overleden op 28-01-1858 te Amsterdam, dochter van Kornelius Baas en Jannigje Nap.
         Kinderen : 
         1. Klaas vant Kruijs (VII.1)        geboren op 01-01-1790, ged. 22-01-1794 te Mijdrecht. Getuigen Eva de Jong.

                 2. Maarten van t Kruijs (VII.2.a),      geboren 03-09-1800 te Mijdrecht.

                 3. Marrijtje van't Kruijs (VII.3.b)        geboren 29-05-1790 te Mijdrecht, gedoopt 06-06-1790 te  Zevenhoven. Peet: Marrijtje Jansen Verlaan.

                                                                       Met Toelating te Thamen aan den Uithoorn.

                 4. Cornelis vant Kruijs                   gedoopt 04-12-1791 te Mijdrecht, get: Jannetje Nap.

 

 
Bastiaantje Baas is in het 
huis aan de Bloedstraat nr. 2 
kanton 1 buurt K te Amsterdam 
overleden. Zij is aangegeven 
door Hendrik Joor, oud 40 jaar, 
van beroep boekhouder, wonende 
te Amsterdam. Getuige bij 
overlijdensaangifte is Johan George 
Gerger, oud 40 jaar, van beroep 
expediteur, wonende te Amsterdam.

 

 

 

 

VI.2.b        Maarten Gerritsz vant Kruijs (V.5.a) gedoopt 06-03-1735 te Nieuwkoop, gehuwd op .., te Rotterdam met

                 Neeltje van den Broek geboren ., te Overleden op 18-05-1820 te Rotterdam.

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Anna vant Kruijs (VII.1.b)         gedoopt op 19-09-1769 te Rotterdam, get: Elsie van den Broek.

                 2. Adriana vant Kruijs (VII.2.b)     gedoopt op 20-01-1771 te Rotterdam, get: Maria Johanna Groos.

                 3. Hendrik vant Kruijs (VII.3.c)     gedoopt op 23-08-1772 te Rotterdam, get: Elisabeth Ketels.

                 4. Jannetje vant Kruijs (VII.4.d)   gedoopt op 22-10-1775 te Rotterdam, get: Jannetje Borstel.

                 5. NN. vant Kruijs                      geboren op 06-11-1778 te Rotterdam, overleden 06-11-1778 te Rotterdam.

                 6. Maartje vant Kruijs (VII.6.a)      gedoopt op 17-10-1779 te Rotterdam, get: Jannetje van den Broek.

                 7. Jan vant Kruijs (VII.7.c)            gedoopt op 28-03-1784 te Rotterdam, get: Betje Ketels.

                 8. Cornelis vant Kruijs              gedoopt op 15-10-1786 te Rotterdam, get: Apolonia van Breemen,

                                                                   begr.12-12-1787 (1 jaar oud) Rotterdam.

 

Delftsepoord aan de Coolsingel 1759 tekening J. Koster. 

 

 

 
VI.3.b    Aaltje van't Kruijs (V.1.c) gedoopt 05-11-1757 te Zevenhoven, getuige: Trijntje Vermeij. Overleden op 08-09-1784 te Thamen.
         Gehuwd op 18-01-1778 te Zevenhoven, met
         Jacob Marcelisz de Jong gedoopt ca. 1745 te ..... Overleden op 11-06-1794 te Thamen. Zoon van Marcelis Hendricksz de Jong en Erckje Jacpbs Jongeneel.
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Marcelis Jacobsz de Jong		gedoopt op 06-05-1778 te Zevenhoven, overleden op 17-11-1781 te Thamen.
         2. Cornelis Jacobsz de Jong		gedoopt ......., te ....., overleden op 05-01-1781 te Thamen.

 

 

 

 

 
VI.4.a	 Cornelis vant Kruijs (V.1.c) Visscher/arbeider/visschverkoper/broodbakker,
 	 gedoopt 18-10-1761 te Zevenhoven, overl. 02-05-1836 om 13.00 uur te Nieuwkoop.
           Gehuwd (1) op 06-08-1786 te Zevenhoven met
Adriana Verbrugge gedoopt op 01-08-1762 te Zevenhoven,
         overleden op 29-07-1802 Zevenhoven. 
         Pietertje Verheugd gedoopt (geref.) op 23-03-1783 te Nieuwveen,

                 overleden op 27-10-1821 Nieuwkoop.
                 Gehuwd (3) op 18-12-1825 te Nieuwkoop met
                 Dirkje van Veen
geboren op 07-06-1786 te Aarlanderveen,

                 gedoopt (geref) op 11-06-1786 te Aarlanderveen,

                 overleden op 25-03-1872 om 21.00 uur te Alphen.

	 dochter van Jan van Veen en Lijsje Capiteijn.
         Kinderen uit het eerste huwelijk:
	 1. Marrijtje vant Kruijs      geb. 06-11-1791 Zevenhoven, 
                                get: marretje Verlaan.

                 2. Cornelis vant Kruijs            geb. 05-02-1793 Zevenhoven, ged. 10-02-1793                                                                 Zevenhoven. Get: Marrijtje Verlaan.

                 3. Claasje vant Kruijs             geb. 01-10-1794 Zevenhoven, ged. 05-10-1794                                                                 Zevenhoven, Get: Nelletje Konijnenburg.

                 4. Claasje vant Kruijs (VII.4.c)   geb. 07-02-1796 Zevenhoven, ged.14-02-1796                                                                 Zevenhoven. Get: Grietje Schaap.

                 5. Marrijtje vant Kruijs           geb. 27-08-1797 Zevenhoven, ged. 03-09-1797                                                                 Zevenhoven, Get: Grietje Schaap.

                                                                Peet:Marrijtje Verlaan het kind is gestorven.                                                                 Cornelis Compsie heeft de vraagstukken                                                                 beantwoord, de vader ziek zijnde.

                 6. Wilhelmina vant Kruijs      geb. 22-06-1800 Zevenhoven, ged. 29-06-1800                                                                 Zevenhoven, Peet en get.: Grietje Schaap

                 7. Marritje (Margie-Marijtje) vant Kruijs (VII.7.b) geb. 05-11-1801 Zevenhoven,                                                                 gedoopt 08-11-1801 Zevenhoven, Peet en                                                                 get:Grietje Wilmans.

                 Kinderen uit het tweede huwelijk:

                 8. Adriana vant Kruijs            geb. 26-02-1804 Zevenhoven, ged. 04-03-1804                                                                 Zevenhoven. Peet en get: Jannetje Kreukniet

                 9. Jan vant Kruijs (VII.9.a)        geb.29-04-1806 te Nieuwkoop, ged. 11-03-1806                                                                Nieuwkoop. Get: Weintje Verheugd.

                10.Gerrit vant Kruijs (VII.10.a)   geb. ca. 1818

 
Cornelis van 't Kruis is bij zijn overlijden 
aangegeven door Zegert van der Wilk, oud 
36 jaar, van beroep turfschipper, gebuur 
van overledene, wonende te Nieuwkoop. 
Getuige bij 
overlijdensaangifte is Hendrik Praagman, 
oud 60 jaar, van beroep veenman, gebuur 
van overledene, wonende te Nieuwkoop.
Aangeteekend 21‑07‑1786 te Zevenhoven.	
Compareerde Als Voore Cornelis van't Kruijs 
Junior, J.M. Zullende Zig begeven te 
Huwelijken met Adriana Verbruggen, J.D. 
beijde alhier geboren en Woonagtig 
verklaarde Bruidegom ons te zijn aan

Lands Regt te Betalen ons zogt derhalve

Acte Pro‑deo. En de Bruid verklaarde te

behooren onder de Classis van Drie Gulden

dus van des Bruids zijde betaald.

Dit merk + is gesteld door Cornelis van't Kruijs

Junior en Adriana Verbruggen.

 

 

 

 

 02-03-1796 Dominee Bartholomeus 
 van Ling, Remonstrants predikant te 
 Zevenhoven, met procuratie van 
 Willemijntje Carlier, verkoopt aan 
 Aart Verlaan (geb.ca.1750) en 
 Cornelis van 't Kruijs, beiden te 
 Zevenhoven, ieder voor de helft, 3 
 morgen wei- of hooiland op de Geer 
 in de Westerpolder, verongeld voor 
 1 morgen 135 roeden,belend ten 
 oosten Tjakke de Vries, ten zuiden 
 de Geerdijk, ten westen Dirk Kluijs 
 en ten noorden het volgende 
 perceel; nog een perceel land in de 
 Westerpolder onder Kalslagen, groot 
 1 1/2 morgen, strekkend van de 
 verkoopster tot het land ten oosten 
 Tjakke de Vries en ten westen 
 Jan Peron. Cornelia Verbrugge 
 behoudt het recht tot inhuren van het 
 land. Laatste opdrachtbrieven van 
 23-05-1743 en 01-04-1777. 
 Koopsom 1200 gulden.

 

Compareerde als Voore Cornelis van't Kruijs, 
weduwenaar van Adriana Verbrugge, 
Woonende alhier Zullende zig begeven ten 
Huwelijken Staate met Pietje Verheugd, 
minderarig J.D. gebooren en Woonende te 
Nieuwveen en Verklaarde Zig aan de Zijde 
des Bruidegoms aan te geven onder de 
Classis van drie Gulden 
Den 16 Nov. 1802.
 
 
 
 16-11-1802 Voor Cornelis Clant junior, 
 notaris te Nieuwveen, compareerde 
 Cornelis van 't Kruijs, weduwnaar van 
 Adriana Verbrugge, broodbakker te 
 Zevenhoven. Op 31-07-1787 maakte 
 hij met zijn vrouw een testament op de 
 langstlevende voor notaris mr. Nicolaas 
 Abraham Romswinckel, notaris te 
 Nieuwveen, met de verplichting voor de 
 langstlevende om kinderen geboren uit 
 dit huwelijk, te onderhouden en op te 
 voeden tot hun meerderjarigheid. Deze 
 kinderen zijn nu Cornelis, oud 9 jaar, 
 Klaasje, oud 6 jaar, Willemijntje, 2 jaar 
 en Marijtje, oud 1 jaar. De weduwnaar 
 is voornemens te hertrouwen en belooft 
 met instemming van Aart Verlaan te 
 Zevenhoven en Willem Frets te 
 Nieuwkoop, zijn kinderen bij 
 meerderjarigheid elk te schenken 50 
 gulden als hun moederlijk erfdeel. 
 Als garantie stelt hij de helft in 3 morgen 
 wei- of hooiland op de Geer in de 
 Westerpolder van Nieuwveen, belend 
 ten oosten Tjakke de Vries, ten zuiden 
 de Geerdijk, ten westen Martha 
 Theodora Mossel en ten noorden 
 Aart Verlaan.
 
 

                

 

Pietje Verheugd, is bij haar overlijden

aangegeven door Cornelis van 't Kruijs,

oud 62 jaar, van beroep arbeider, echtenoot

van overledene, wonende te Nieuwkoop.

Getuige bij overlijdensaangifte is Jacob

van der Weyden, oud 43 jaar,van beroep

veenman, gebuur van overledene,wonende

te Nieuwkoop.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Joost Hendrik Bergen,

oud 69 jaar, gepensioneerd luitenant, wonende te Nieuwkoop, Jacob van Zijl, oud 33 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Nieuwkoop, Jan van der Heijden, oud 60 jaar, van beroep veldwachter,

wonende te Nieuwkoop en Huig van Zijl, oud 62 jaar, van beroep klokkenluider, wonende te Nieuwkoop.

 

 

 

Betoog afgegeven aan Cornelis van't Kruijs,

weduwenaar van Adriana Verbruggen alhier

Gebooren en Woonachtig als Bruidegom, met Pietje Verheugd, J.D. geboren en Woonachtig te Nieuwveen dogtans alhier als Bruijd om in de Huwelijken Staat te Mogen worden bevestigd.

 

 

 

 

foto pagina van 't kruijs

  

VI.7	 Maarten Jansz. van't Kruijs (V.2.b) gedoopt (n.h.) op 28‑04‑1743 te Nieuwkoop, overleden te Nieuwkoop.
         Gehuwd (1) op 19‑jarige leeftijd op 20‑03‑1763 te Alphen, met 
	 Willemijna Jansse de Bruin (gezindte: geref.) geboren ....., te ....., overleden op 26‑02‑1768 te Rotterdam.
	 Is begraven tweede Lommerstraat bij de Kalverstraat St. Janshof te Rotterdam.
	 Gehuwd (2) op 08‑04‑1769 te Nieuwkoop, met
	 Jannetje van der Mark geboren ....., te Demmerik overleden te Nieuwkoop
	 Kinderen uit het eerste huwelijk:
	 1. Jan Maartensz van't Kruijs 		          gedoopt (n.h.) op 20‑04‑1764 te Alphen.
	 2. Levenloos kind van't Kruijs 	          overleden    op 06‑06‑1766 te Rotterdam.
	 Kinderen uit het tweede huwelijk:
	 3. Maria Martensd van't Kruijs (VII.3)	          gedoopt (n.h.) op 24‑06‑1770 te Nieuwkoop, getuigen: Johanna Borzet.
	 4. Hester Maartensd van't Kruijs (VII.4.b)	          gedoopt (n.h.) op 19‑07‑1772 te Nieuwkoop, getuigen: Johanna Borzet.
	 5. Gerrit Maartensz van't Kruijs (VII.5.b)	          gedoopt (n.h.) op 27‑11‑1774 te Nieuwkoop, getuigen: Cornelia Groen in't Woud.
    6. Arie Maartensz van't Kruijs 		     gedoopt (n.h.) op 27‑10‑1776 te Nieuwkoop, getuigen: Mensje Oosterling.,
                                             overleden 23-03-1781
    7. Jannigje Maartensd van't Kruijs (VII.7.a)	     geboren op 26‑09‑1778 te Nieuwkoop. Gedoopt op 04-10-1778 te Nieuwkoop.
					     Getuigen: Mensje Oosterling.
    8. Arie Maartensz van't Kruijs 	              gedoopt (n.h.) op 04‑03‑1781 te Nieuwkoop, getuigen: Susanna Oosterling.
    9. Ariaantje (Jaantje) Maartensd van't Kruijs (VII.9.b)   gedoopt (n.h.) op 14‑04‑1782 te Nieuwkoop, getuigen: Susanna Oosterling.
 
 Aangeteekend 08‑04‑1769 te 
 Nieuwkoop.Maarten van't Kruijs 
 Jongeman gebooren en woonende 
 te Nieuwkoop, Zullende Trouwen met 
 Jannetje van der Mark Jongedogter 
 gebooren tot Demmerink en
 woonende te Amsterdam enzulks
 van de Bruidegom 
 Classis van Drie Gulden.

 

 
Doop inschrijving Ariaantje vant Kruijs 1782

 

 

 

 

VII.1          Klaas (Claas) vant Kruijs ( VI.2) bouwknegt  gedoopt 22-01-1794 te Mijdrecht

                 en overleden 20-05-1834 te Mijdrecht, gehuwd op 09-09-1820 te Uithoorn met
             
   Niesje (Neeltje) van Veen gedoopt op 04-09-1798 te Mijdrecht, getuigen Marijtje van Vliet.

                 Overleden 12-12-1833 te Mijdrecht. Dochter van Lammert van Veen en Neeltje van der Horst.

                 Klaas had eerder een verhouding met

                 Pietertje Haak gedoopt ca. 1792 te Aarlanderveen, overleden op 21-01-1865 in het huis,

                 wijk A nr. 63 te Vinkenveen, dochter van Jan Haak en Ingetje Breedveld.

                  aangegeven door Pieter Haak, oud 68 jaar, van beroep visscher, broer van overledene.

                      Uit deze verhouding:

                 1. Klaas van't Kruijs  (VIII.1.c)              geboren op 22-09-1814 te Vinkenveen
                

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 2. Bastiaantje van't Kruis                   geb/ged.   21-02-1821 Mijdrecht,

                                                                          overl.        24-02-1821 Mijdrecht.

                 3. Jan van't Kruis                                geb/ged.   21-07-1822 Mijdrecht

                                                                          overl.        14-04-1850 Mijdrecht              

                 4. Neeltje van't Kruis (VIII.4.b)             geb/ged.    01-03-1824 Mijdrecht
                 5. Klaas vant Kruis
(VIII.5.b)                geb/ged.   02-03-1825 Mijdrecht

                 6. Lambertus van't Kruis                      geb/ged.   27-04-1827 Mijdrecht,

                                                                          overl.        22-08-1829 Mijdrecht
                 7. Leendert vant Kruis
(VIII.7.c)           geb/ged.   22-03-1828 Mijdrecht
                 8. Marritje vant Kruis 
(VIII.8.a)             ged/geb.   22-11-1831 Mijdrecht

                 9. Lammert van't Kruis                      geb/ged.   10-12-1832 Mijdrecht

                                                                          overl.        09-10-1834 Mijdrecht.

                10. Bastiantje Elisabeth vant Kruijs   geboren    23-03-1826 Mijdrecht.

 

 

 

Pietertje Haak had nog 2 kinderen:

Adrien Haak geb.ca. 1813,

ovl. 08-06-1813 te Vinkenveen

Pieter van der Vorst geb. ca. 1818

ovl. 14-05-1821

 

Akte 34

In het jaar Eenduizend Achttienhonderd en Viertien, den vier en twintigsten der maand September, des morgens te Elf ure, is voor ons Cornelis Kroes Burgermeester waarnemende van den Burgelijke Stand in de Gemeene Vinkeveen, Kanton Baambrugge

Provincie Utrecht gecompareerd.

Ingetje Breedveld weduwe van Jan Haak, oud vier en vijftig jaren, van beroep arbeidster, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twee en twintigsten deze maand morgens ten zeve ure, in het huis genummerd nr. 57 is bevallen hare dochter Pieterje Haak, van een kind van t mannelijk geslacht het welke zij ons

voorstelde en aan zelve de voor en

toenamen van Klaas vant Kruijs gevende de gemelde verklaren en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Groen int Woud, oud zeven en dertig jaren van beroep arbeider en Maarten van

Vliet, oud een en vijftig jaren, van beroep veehouder, wonende beide binnen deze Gemeente. En hebben de getuigen alle deze Acte nagedane voorlezing nevens ons onderteekend mede Comparante verklaard haar naam niet te kunnen schrijven.

Jan Groen int  Woud.

Maarten van Vliet

C. Kroes.

 

 

Klaas van't Kruijs
Zoon van Klaas van't Kruijs, 
bouwknegt/boerendaggelder, 
en Pietertje Haak, arbeidster. 
Geboren op 22‑09‑1814 om 
07.00 uur te Vinkeveen.
Klaas van't Kruijs, is in het huis 
nr. 57 te Vinkeveen geboren. 
Hij is aangegeven door Ingetje 
Breeveld, oud 54 jaar, van 
beroep arbeidster weduwe van 
Jan Haak, wonende te Vinkeveen. 
Getuigen bij geboorteaangifte zijn 
Jan Groen in't Woud, oud 37 jaar, 
van beroep arbeider, wonende te 
Vinkeveen en Maarten van Vliet, 
oud 51 jaar, van beroep veehouder, 
wonende te Vinkeveen.
 

 

 

 

VII.1.b       Anna vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 19-09-1769 te Rotterdam, overleden 27-05-1800 te Rotterdam. Begraven 28-05-1800 te Hillegersberg.

                      Overledene: oud 29 jaar, overleden op de Coolsingel, vervoerd naar Hillegondsberg, zonder kinderen.

                      Ondertrouw 09-04-1797 te Rotterdam, gehuwd op 23-04-1797 te Rotterdam met

                 Johannes Henricus Smeets geboren .., te .

 

 

 

 

 

VII.2.a    Maarten van t Kruijs (VI.2), Godsdienstonderwijzer, geboren 03-09-1800 te Mijdrecht, 
         overleden 19-11-1876 te Lochem, begraven 23-11-1876 te Lochem. 
	 Gehuwd op 28-11-1821 te Amsterdam, met
         Jantjen Verbeek geboren 06-05-1801 te Amsterdam, overleden 02-01-1881 te Lochem.
         Dochter van Jacob Verbeek en Sara van Montfoort.
         Kinderen:
         1. Bastiana Johanna van t Kruijs ( VIII.1.a) geboren 04-12-1822 te Lochem.
         2. Sara Jacoba van t Kruijs           geboren 09-01-1825 te Lochem, overl. 04-07-1896 Lochem
         3. Jan van t Kruijs (VIII.3.a)             geboren 10-01-1827 te Lochem.
	 4. Anna van 't Kruijs		  geboren 17-05-1829 te Lochem. overl.19-07-1831 Lochem
         5. Anna Carolina van t Kruijs          geboren 23-08-1831 te Lochem, overl. 15-04-1902 Borculo
         6. Jacob van t Kruijs (VIII.6.c)           geboren 29-12-1833 te Lochem
         7. Marinus Johannes van t Kruijs (VIII.7.a) geboren 24-12-1836 te Lochem.
         8. Cornelus van t Kruijs (VIII.8.b)         geboren 07-06-1839 te Lochem.

 

lochem

 

 

 

VII.2.b       Adriana vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 20-01-1771 te Rotterdam, overleden 24-07-1820 te Oudbeyerland. Ondertrouw op 25-04-1795 te Rotterdam, gehuwd 03-05-1795 te Rotterdam met

                 Barend Hendrik Kunst geboren op ., te .

                 Uit dit Huwelijk:

                 1. Anna Maria Lowiza Barend Kunst         geboren 10-07-1796 te Rotterdam, gedoopt op 17-07-1796 te Rotterdam, get: Anna vant Kruijs.

                 2. Neeltje Barend Kunst                             gedoopt op 21-10-1798 te Rotterdam, get: Neeltje vant Kruijs

                 3. Coenraad Hendrik Barend Kunst           geboren 14-09-1803 te Rotterdam, gedoopt 18-09-1803 te Rotterdam, get: Neeltje vd Broek.

 

 

 

 

VII.3          Maria Maartensd van't Kruijs  (VI.7) gedoopt (n.h.) op 24‑06‑1770 te Nieuwkoop (getuige(n): Johanna Borzet.)

                 overleden op 02‑02‑1814 om 11.00 uur te Nieuwkoop. Gehuwd circa 1800 te Nieuwkoop, met
               
 Cornelis van Wieringen  gedoopt (n.h.) circa 1774 te Nieuwkoop. Zoon van Klaas van Wieringen en Wijntje Teisterman.

                

                      Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Klaas van Wieringen           gedoopt (n.h.) 20-12-1799 te Nieuwkoop
                 2. Jannetje van Wieringen      gedoopt (n.h.) circa 1802 te Nieuwkoop, geh. 11-03-1827 met Theunis Maaskant geb.ca 1801 Rijnsaterswoude.
                 3. Klaas van Wieringen           gedoopt (n.h.) circa 1805 te Nieuwkoop, geh (1) 19-05-1833 met Grietje de Vogel.

                                                                                                                           Geh (2) 24-04-1856 te Nieuwkoop met Petronella Hulshof geb. 1826.
                 4. Jan van Wieringen              geboren op 12‑03‑1812 om 16.00 uur te Nieuwkoop, geh. 01-05-1836 met Teuntje Bloos geb. 1812 Nieuwkoop.
                                                                                    

 

  Maria van't Kruijs is bij haar

  overlijden aangegeven door

  Cornelis van Wieringen, oud

  40 jaar, van beroep schepenmaker,

  echtgenoot van overledene, wonende

  te Nieuwkoop. Getuige bij

  overlijdensaangifte is Hendrik Veen,

  oud 44 jaar, van beroep veenman,

  wonende te Nieuwkoop.

 

   

Jan van Wieringen is bij zijn overlijden

aangegeven door Cornelis van Wieringen, oud 43 jaar,  van beroep scheepsmaker,

wonende te Nieuwkoop.

 

Getuigen bij geboorteaangifte van

Jan van Wieringen zijn: Cornelis Verruit,

oud 55 jaar,van beroep bakker, wonende te Nieuwkoop en Steven van Dam, oud 42 jaar, van beroep logementhouder,

wonende te Nieuwkoop.(gezindte: n.h.)

 

 

 

 

VII.3.b	 Marijtje van't Kruijs (VI.2) geboren 29-05-1790 te Mijdrecht, gedoopt op 22-01-1794. 
         Overleden op 05-12-1816 om 06.00 uur te Mijdrecht.
	 Gehuwd op 17-10-1810 te Mijdrecht, met
	 Jan Hendriksz, Bouwman (schipper) geboren ....., te ......

 

 
Marijtje van,t Kruijs is bij haar 
overlijden aangegeven door Jan 
Bouwman, oud 25 jaar, van beroep
schipper, echtgenoot van oveledene, 
wonende teMijdrecht, Getuige bij 
overlijdensaangifte is Jan Veldkamp, 
oud 38 jaar, van beroep postbode, 
wonende in Mijdrecht.

 

Mijdrecht rond 1800

 

 

 

VII.3.c       Hendrik vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 23-08-1772 te Rotterdam, gehuwd op ., te ., met

                 Willemina Bekke geboren op .., te .

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Maarten vant Kruijs             geboren 04-06-1793 te Rotterdam, gedoopt op 09-06-1793 te Rotterdam, overleden 22 weken oud, begraven 04-11-1793 te Rotterdam.

 

 

 
VII.4.b    Hester Maartensd van't Kruijs (VI.7) gedoopt (n.h.) op 19‑07‑1772 te Nieuwkoop, getuigen: Johanna Borzet. 
         Overleden op 15‑09‑1846 om 16.00 uur te Delft op 74‑jarige leeftijd. 
         Gehuwd (1) op 27‑jarige leeftijd op 03‑11‑1799 te Nieuwkoop, met
         Gerrit Pietersz Vollebregt, gedoopt (n.h.) op 07‑02‑1773 te Nieuwkoop, getuigen: Marritje Dirks van Leeuwen.
         Overleden op 02‑06‑1803 te Nieuwkoop op 30‑jarige leeftijd.
         Zoon van Pieter Vollebregt en Pietertje van Leeuwen.
         Gehuwd (2) op 33‑jarige leeftijd op 22‑09‑1805 te Alphen, met
         Adrianus (Adriaan) Bouwmeester geboren ......., te .....
         Kinderen uit het eerste huwelijk:
         1. Pieter Gerritsz Vollebregt         	geb. op 04-01-1801 te Nieuwkoop, ged.11-01-1801 getuigen: Maria Vollebregt.
         2. Pietertje Gerritsd Vollebregt 	ged. op 02‑01‑1803 te Nieuwkoop, getuigen: Maria Vollebregt.	
         Kinderen uit het tweede huwelijk:
         3. Hendrika Pieternella Bouwmeester 	ged. op 31‑08‑1806 te Alphen.
         4. Martinus (Maarten) Bouwmeester 	ged. op 18‑07‑1807 te Alphen.
         5. Adrianus (Adriaan) Bouwmeester 	ged. op 11‑01‑1809 te Alphen, overleden 01-09-1814
 
In den Huwelijken Staat bevestigd. 
Adrianus den Bouwmeester, 
weduwenaar van Maria Middelkoop, 
woonende alhier, en Hester van't Kruijs,
weduwe van Gerrit Vollebregt, 
woonende te Nieuwkoop. Ten overstaan 
van Pieter Dory, Schout Jan de Bie en 
Pieter Doeff, Schepenen van Alphens 
en Rietveld.
 

09-03-1830

Het verzoek van Hester van 't Kruis,

weduwe van Adrianus den Bouwmeester,

betreffende klachten over het niet betalen

 van de jaarlijkse uitkering door de

onderwijzer, wordt door de raad

beschouwd als niet tot hun competentie

horende.

 

 

Hester van't Kruijs is in het huis wijk 6 
nr. 248 te Delft overleden. Zij is 
aangegeven door Alexander Hioolen, 
oud 46 jaar, van beroep fabrikant, 
aangehuwd zoon van overledene, 
wonende te Kralingen. Getuige bij 
overlijdensaangifte is Bastiaan Veth, 
oud 43 jaar, van beroep 
meestertimmerman, neef van 
overledene, wonende te Delft.

 

 

 

 

VII.4.c         Claasje vant Kruijs (VI.4) geboren 07-02-1796 te Zevenhoven, gehuwd (1)op 08-02-1822 te Zevenhoven met
           
       Aalbert van Groningen (arbeider), geboren te Hoogmade 12-05-1793, gedoopt 19-05-1793 te Hoogmade, wonende te Zevenhoven)

                   Vader bruidegom Jacob Hendriksz van Groningen en  Aaltje  Kloek, beide uit Uithoorn.
                   Getuigen: Aart Verlaan 72 jr. koopman, Jan Slingerland 72 jr grofsmid, Hendrik Schaap 46 jr winkelier, en Hendrik vd. Berg 28 jr wagenmaker.
                   Gehuwd (2) op 03-12-1832 te Woubrugge met
                  
Christiaan Rib
(Rip-Reep) geboren ca. 1787 te Zoetermeer, zoon van Jan Rip en Bordina Schaaf.

 

 

 

VII.4.d        Jannetje vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 22-10-1775 te Rotterdam, overleden op 05-02-1841 om 17.00 uur te Amsterdam.

                  Ondertrouw 01-10-1802 en gehuwd 17-10-1802 te Rotterdam met

                  Gerrit Koolsbergen geboren op ., te .

                  Uit dit huwelijk:

                  1. Catriena Koolsbergen                           geboren op 10-08-1803 gedoopt op 14-08-1803 te Rotterdam, get: Neeltje Koolsbergen.

                  2. Catharina Koolsbergen                         geboren op 21-12-1808 gedoopt op 10-01-1809 te Rotterdam, overl. 07-05-1810                 

                  3. Neeltje Koolsbergen                             geboren op 24-10-1810 gedoopt op 31-10-1810 te Rotterdam, get: Neeltje van den Broek.

                  4. Catrina Koolsbergen                             geboren op 02-04-1811 gedoopt op 18-04-1811 te Rotterdam.

 

foto pagina van 't kruijs

 

 VII.5.b    Gerrit Maartensz van't Kruijs (VI.7) turfschipper, gedoopt (n.h.) op 27‑11‑1774 te Nieuwkoop (getuige(n): Cornelia Groen in't Woud.).
         Overleden op 20‑02‑1843 om 07.30 uur te Amsterdam op 68‑jarige leeftijd.
         Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 01‑06‑1800 te Thamen (Uithoorn), met
         Maria Suzanna van Commene gedoopt (n.h.) op 28‑12‑1778 te Thamen (Uithoorn) (getuige(n): Dilophardus van Commene en Maria de Vos.).
         Overleden op 21‑03‑1845 om 19.30 uur te Amsterdam op 66‑jarige leeftijd. Dochter van Danil van Commene en Anna van Heusden.
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Anna Sara van't Kruijs 	 geboren op 22‑12‑1801 te Thamen (Uithoorn) gedoopt (n.h.) op 27‑12‑1801 te Thamen (Uithoorn).
				 Overleden op 30‑09‑1811 om 18.00 uur te Thamen (Uithoorn) .Begr. op 30‑09‑1811 te Thamen (Uithoorn).
         2. Maarten van't Kruijs 	 geboren op 27‑03‑1804 te Thamen (Uithoorn), gedoopt (n.h.) op 08‑04‑1804 te Thamen (Uithoorn) 
				 getuigen: Maarten van 't Kruijs en Jannetje van der Mark. Overl. op 16‑09‑1811 om 04.30 uur te Thamen 
				 Begraven op 20‑09‑1811 te Thamen (Uithoorn).
         3. Jeannette Maria van't Kruijs (VIII.3.d) geboren op 03‑11‑1805 te Thamen (Uithoorn), ged. (n.h.) 10‑11‑1805 te Thamen (Uithoorn) getuigen: 
				 Cornelis van Wieringen en Maria van't Kruijs.). Overl. op 07‑02‑1881 om 04.30 uur te Utrecht op 75‑jarige leeftijd.
         4. Danil van't Kruijs 	 geboren op 27‑06‑1808 te Thamen (Uithoorn), ged. (n.h.) op 03‑07‑1808 te Thamen getuigen: 
				 Danil van Commene en Anna van Heusden. Overleden op 18‑07‑1808 te Thamen (Uithoorn). 
				 Begraven op 23‑07‑1808 te Thamen (Uithoorn).
         5. Louisa van't Kruijs 	 geboren op 14‑01‑1810 te Thamen (Uithoorn). Gedoopt (n.h.) op 28‑01‑1810 te Thamen (Uithoorn) getuigen: 
				 Louisa van Commene. Overleden op 24‑09‑1811 om 23.30 uur te Uithoorn op 1‑jarige leeftijd.
				 Begraven op 28‑09‑1811 te Thamen (Uithoorn).
         6. Maarten van't Kruijs (VIII.6.b) geboren op 18‑02‑1813 om 03.00 uur te Uithoorn.(gezindte: n.h.).
				 Overl. op 30‑03‑1885 om 05.00 uur te Amsterdam op 72‑jarige leeftijd.
         7. Anna Sara van't Kruijs	 geboren op 29‑05‑1815 om 23.00 uur te Uithoorn.(gezindte: n.h.). 
				 Overl. op 27‑10‑1834 om 22.00 uur te Amsterdam op 19‑jarige leeftijd.
				
         8. Danil van't Kruijs 	 geboren op 23‑01‑1817 om 02.00 uur te Uithoorn. Overleden op 21‑06‑1817 om 06.00 uur te Uithoorn, 
				

 

 

Gerrit van't Kruijs is in het huis aan

de Achtergracht kanton 2 nr. 12 te

Amsterdam overleden. Is aangegeven

door Maarten van't Kruijs,
oud 30 jaar, zoon van overledene,

wonende te Amsterdam. Getuige bij

overlijdensaangifte is Cornelis

Middelhoek, oud 38 jaar, van beroep

barbier, wonende te Amsterdam.

 

Maria Susanna van Commene is in 
het huis op de Achtergracht kanton 2 
nr. 82 te Amsterdam overleden. Zij is 
aangegeven door Maarten van't Kruijs, 
oud 32 jaar, van beroep koopman, 
zoon van overledene, wonende te 
Amsterdam. Getuige bij overlijdens-
aangifte is David Caminka, oud 46 jaar, 
van beroep behanger, wonende op het 
Amstelveld nr. 65 te Amsterdam.

 

Anna Sara van't Kruijs is in het huis in 
de Looijerdwarsstraat kanton 1 nr. 52 te 
Amsterdam overleden. Zij is 
aangegeven door Gerrit van't Kruijs, oud 
59 jaar, van koopman, vader vader van 
overledene, wonende te Amsterdam. 
Getuige bij overlijdensaangifte is Anne 
van Sijpveld, oud 32 jaar, van beroep 
melkslijter, bekende van overledene, 
wonende te 
Amsterdam.

 

Danil van't Kruijs is bij zijn geboorte 
aangegeven door Gerrit van't Kruijs, 
oud 42 jaar, van beroep koopman, 
wonende te Uithoorn. Getuigen bij 
geboorteaangifte zijn Willem Engeling, 
oud 25 jaar, van beroep metselaar, 
wonende te Uithoorn en Jan Traa, oud 
48 jaar, van beroep bode, wonende te 
Uithoorn.

 

 

 

 

VII.6.a       Maartje vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 17-10-1779 te Rotterdam, overleden op 08-04-1807 te Rotterdam, begraven 13-04-1807

                 Ondertrouw op 28-06-1800 te Rotterdam met

                 Pieter Droog geboren op ., te .

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Joanna Droog                      gedoopt RK op 10-02-1804 te Rotterdam, get: Henricus Droog en Joanna Droog.

                 2. Adriana Droog                     gedoopt RK op 21-10-1805 te Rotterdam, get: Casper Droog en Adriana Droog.

 

 

 

 

 
VII.7.a	 Jannigje (Anna) van't Kruijs (VI.7) geboren op 26‑09‑1778 te Nieuwkoop, gedoopt (n.h.) 
	 op 04‑10‑1778 te Nieuwkoop, getuige: Mensje Oosterkerk.
	 Overleden op 16‑10‑1839 om 11.00 uur te Stompwijk op 61‑jarige leeftijd.
	 Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 14‑07‑1805 te Nieuwkoop, met
	 Jan Borsie, (onderwijzer) 32 jaar oud gedoopt (n.h.) op 23‑09‑1772 te Lekkerkerk, get:Johanna Verlaan
	 Overleden op 25‑11‑1854 om 15.00 uur te Oudewater op 82‑jarige leeftijd.
	 Zoon van Paulus Borsie en Anna Maria Verlaan.
		
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1. Paulus (Paul) Borsie 	Gedoopt (n.h.) op 25‑12‑1808 te Gouderak (getuige(n): Maria Verlaan).
	 2 .Maria Jeanette Borsie 	Geboren ca. 1814 te Gouderak.(gezindte: n.h.).
				Overleden op 21‑12‑1852 om 06.00 uur te Oudewater.
				

 

 
Op heyden den 14 Julij 1805, 
zijn voor den Onder‑schreven 
Schout en de Schepenen der 
Vrye Heerlyckheyd van 
Nieuwkoop en Noorden &c. 
ineygener Persoon gekomen en 
de gecompareert. Jan Borsie 
Jonge Man geboren te 
Lekkerkerk woonende te Waarder,
als Bruydegom ter eenre en de 
Joanna van't Kruijs Jonge dogter,
geboren en woonende te Nieuwkoop.

 

Johanna van 't Kruis is in het 
huis nr. 147 te Stompwijk overleden. 
Zij is aangegeven door Jan 
Oostenrijk, oud 62 jaar, van beroep 
gemeenteontvanger, bekende van 
overledene, wonende te Stompwijk. 
Getuige bij overlijdensaangifte is 
Arie Oosterwijk, oud 24 jaar, van 
beroep partriculier, goede bekende 
van overledene, wonende te Stompwijk.
 

 

Maria Jeanetta Borsje is in het huis 
nr. 63 te Oudewater overleden. 
Zij is aangegeven door Leendert 
van der Wal, oud 29 jaar, van beroep
winkelier, echtgenoot van overledene,
wonende te Oudewater. Getuige bij 
overlijdensaangifte zijn Antonie 
Montijn, oud 46 jaar, van beroep
baander, wonende te Oudewater.

 

Jan Borsje is in het huis nr. 133 
te Oudewater overleden. Hij is 
aangegevn door Leendert van der Wal, 
oud 31 jaar, van beroepwinkelier, 
behuwdzoon van overledene, 
wonende te Oudewater. Getuige bij 
overlijdensaangifte is Antonie Montijn,
oud 47 jaar, van beroep koopman, 
wonende te
Oudewater.

 

 

 

 

 

VII.7.b       Marritje (Margie) vant Kruijs (VI.4) geboren 05-11-1801 te Zevenhoven, geh. op 17-11-1824 te Nieuwkoop en Noorden met
               
 Teuwis Zoutman geboren ca. 1773 te Nieuwkoop, zoon van Roelof Zoutman en Annetje Pijper.Weduwnaar van Lena Verhaar
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Roelof Zoutman geboren ca. 1830 te  Nieuwkoop, geh. Op12-03-1853 met Aaltje de Bie 27 jr uit Aarlanderveen.

 

 

 

VII.7.c        Jan vant Kruijs (VI.2.b) gedoopt op 28-03-1784 te Rotterdam, gehuwd op , te met

                  Johanna Post gedoopt op 28-05-1786 te Rotterdam, getuigen: Jannetje Hopman. Dochter van Cornelis Post en Adriana Hopman.

                  Uit dit huwelijk:

                  1. Cornelis vant Kruijs               geboren op 05-06-1818 te Rotterdam, overleden op 30-09-1818 te Rotterdam.

                  2. Cornelis vant Kruijs               geboren op 29-07-1822 te Rotterdam, overleden op 31-03-1823 te Rotterdam.

                  3. Adriana vant Kruijs                geboren op 30-08-1825 te Rotterdam, overleden op 11-10-1825 te Rotterdam.

 

 

 

 

 

VII.9.a        Jan vant Kruijs (VI.4.a) geboren ca. 1806 te Nieuwkoop, gehuwd op 13-05-1834 te Nieuwkoop met
                  Geertje Kranenburg geboren ca. 1807 te Zwammerdam, dochter van Klaas kranenburg en Maria van Es
                  Kinderen:
                  1.
Klaas vant Kruis (VIII.1.b)           geboren 19-12-1834 te Nieuwkoop
                  2. Pietje vant Kruis 
(VIII.2.a)          geboren 03-11-1836 te Nieuwkoop
                  3. Cornelis vant Kruis
(VIII.3.c)          geboren 21-12-1849 te Nieuwkoop

                  4. Jan vant Kruis                          geboren 12-05-1853 te Nieuwkoop

 

 

foto pagina van 't kruijs

 

 

VII.9.b       Ariaantje (Jaantje) Maartensd van't Kruijs (VI.7) gedoopt (n.h.) op 12-04-1782 te Nieuwkoop , gehuwd 12-04-1804 te Nieuwkoop met

                 Arie Blok geboren ca. 1776 te Kralingen, zoon van Arie Blok en Maria van Treuren,

                 Kinderen:

                 1. Maria Blok                         geboren 16-03-1805 te Bergschehoek

                 2, Maria Blok                         geboren ca. 1806 te Bergschehoek.

                 3. Jannetje Blok                    geboren 27-05-1807 te Bergschehoek.

                 4. Arie Blok                           geboren 27-09-1810 te Bergschehoek.

                 5. Maartje Blok                      geboren ca. 1812 te Bergschehoek.

                 6 Ariaantje Blok                    geboren 23-04-1817 te Bergschehoek.

 

 

 

 

 
 

 

VII.10.a     Gerrit vant Kruis (VI.4) metselaar geb 25-06-1818 te Nieuwkoop.

                 Gehuwd (1) 04-09-1840 te Uithoorn met

                 Willempje van Dijl geboren ca.1815 te ..,

                 dochter van Dirk van Dijl en Margaretha Goudriaan.  Gehuwd (2) 29-11-1843 met

                 Christina Claasen geb 23-02-1824 te Weespercarspel,

                 dochter van Mathijs Cornelis Claasen en Mettie van Tweel.

                 !851 woonde het echtpaar Oudewaal 2 Amaterdam                

                 Kinderen uit het tweede huwelijk:

                 1. Pietertje vant Kruis                                 geboren 01-12-1844 te Amsterdam

                 2. Mettina Pieternella vant Kruis                geboren 11-12-1845 Asd, ovl: 15-09-1846 Asd

                 3. Cornelia Christina vant Kruis (VIII.3.e)       geboren ca.    1849 te Amsterdam

                 4. Cornelis vant Kruis (VIII.4.c)                       geboren 01-11-1851 te Amsterdam,

                 5. Pieternella vant Kruis (VIII.5.c)                   geboren ca.    1856 te Amsterdam

                 6. Jan vant Kruis (VIII.6.d)                               geboren ca.    1862 te Amsterdam

 

In der jaare achttien honderd achttien den vijf en twintigsten dag der maand Junij des morgens ten negen uuren zijn voor ons Schout,

Officier van den Burgelijken Stand der Gemeente van Nieuwkoop, Kanton Mijdrecht, Provintie Zuidholland gecompareerd:

Cornelis vant Kruis, Viskoper van zes en vijftig jaren woonend onder Nieuwkoop voornoemd denwelke aan mij vertoond heeft een kind, tot welke ik bevonden heb een zoon te zijn. Verklarende, dat zijne huisvrouw Pietje Verheugd op heden morgen ten Zeven Uuren

 ten huize van hem Comparant van dit aan mij vertoonde kind verlost is, aan welk hij verklaard den Voornaam van Gerrit te hebben gegeven.

De gemelde verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Joost Hendrik Bergen buiten beroep oud vijf en zestig jaren en Klaas Buurman rietdekker, oud Zeven en Twintig Jaren alle woonende binnen deze gemeente van Nieuwkoop en hebben de Comparant met de gezegde getuigen deze akte.

na dat hun die behoorlijk was voorgelezen, nevens mij ondertekend.

 

Oude Waal nr 2   foto ongeveer 1900

 

Oude Waal  2  

is voor de metrobouw in Amsterdam afgebroken.

onder het middelste venster zit de gevelsteen

"Het wapen van Molkwerum" 

Wapen Molkwerum

 

 

 

 
VIII.1.a	 Bastiana Johanna van t Kruijs (VII.2.a) geboren 04-12-1822 te Lochem, gehuwd op 04-05-1853 te Vollenhove met
      	 Arent Jongman geboren ca. 1819 te Vollenhove, zoon van Peter Jongman en Johanna Doevendans.
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1. Maarten Jongman		geboren ca. 1854 te Vollenhove
	 2. Marregien Jongman 		geboren ca. 1858 te Vollenhove.

 

 

 
 

 

VIII.1.b      Klaas van t Kruis (VII.9.a) geboren 19-12-1834 te Nieuwkoop, overleden op 04-05-1895 te Mijdrecht
                 gehuwd op 30-04-1863 te Nieuwkoop met
                 Trijntje Versnaaij (Versnay-Versnij) geboren ca. 1836 te Nieuwkoop,
                 overleden op 11-11-1882 te Mijdrecht. Moeder Gerrigje Versnay
                 Kinderen:
                 1. Jacobus vant Kruis
(IX.1.a)                         geboren 04-01-1866 te Nieuwveen
                 2. Jannetje vant Kruis
(IX.2.f)                       geboren 10-12-1868 te Nieuwveen.
                 3. Jan vant Kruis                                         geboren 31-03-1872 te Nieuwveen.
                 4. Gerardus van t Kruis                               geboren 12-04-1874 te Nieuwveen, overl. op 03-01-1877 te Mijdrecht 2 jaar.
                 5.
Geertruida vant Kruiis (IX.5.e)                   geboren 08-03-1876 te Mijdrecht.

 

 

 

VIII.1.c      Klaas van't Kruijs  (VII.1) geboren op 22-09-1814 te Vinkenveen,

                 overleden 18-08-1851om 0600 uur te Ouder-Amstel,

                 Ondertrouw (1) op 17-04-1845 te Ouder-Amstel,

                 gehuwd (1)  09-05-1845 te Ouder-Amstel met

                 Catharina Hannes Seure geboren 29-10-1807 te Maarssen,

                 overleden 29-01-1847 om 1500 uur te Ouder-Amstel.

                 Dochter van Hannes Seure en Aaltje van Schaik.

                 Ondertrouw (2) op 10-10-1847 te Ouder-Amstel,

                 gehuwd (2) op 22-10-1847 te Ouder-Amstel met

                 Alberta de Graaf geboren 30-01-1827 te Bunschoten.

                 Dochter van Jacob de Graaf en Wijmpje van der Groep.

                 Kinderen uit het eerste huwelijk:

                 1. Aaltje van't Kruijs             geboren op 17-09-1845 te Vinkenveen,

                                                              overleden op 12-02-1847 te Ouder-Amstel

                 2. Johannes van't Kruijs       geboren op 17-09-1845 te Vinkenveen,

                                                             overleden op 20-09-1845 te Vinkenveen.

                 Kinderen uit het tweede huwelijk:

                 3. Jacob van't Kruijs (IX.3.f)     geboren op 24-11-1848 te Ouder-Amstel

                 4. Klaas van't Kruijs (IX.4.d)     geboren op 22-06-1850 te Ouder-Amstel

                 5. Wijmpje van't Kruijs (IX.5.f) geboren op 05-01-1852 te Ouder-Amstel

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Hendrik Spruijt, oud 40 jaar, van beroep veehouder, wonende te Ouder Amstel, Gerrit Verweij, oud 50 jaar, van beroep veehouder,wonende te Ouder Amstel, Jacob de Wilde, oud 61 jaar, van beroep gemeentebeambte,

wonende te Ouder Amstel en

Evert van Voorthuizen, oud 43 jaar, van beroep veldwachter,wonende te

Ouder Amstel.

 

Klaas van't Kruijs is in het huis wijk

C nr. 174 te Ouder Amstel overleden.

Hij is aangegeven door Tijmen Verhoef,

oud 38 jaar, van beroep veehouder,

goede bekende van overledene,

wonende te Ouder Amstel. Getuige bij

overlijdensaangifte is Johannes Marinus

van Beek, oud 28 jaar, van beroep

gemeentebode, goede bekende van

overledene, wonende te Ouder Amstel.

Alberta de Graaf is bij haar geboorte aangegeven door Jacob de Graaf, oud 33 jaar, van beroep visser, wonende te Bunschoten. Getuigen bijgeboorte-aangifte zijn Steven Koelewijn, oud 42 jaar, van beroep visser, wonende te Bunschoten en  Cornelis Stekens, oud 37 jaar, van beroep visser, wonende te Bunschoten.

 

Catharina Seure is in het huis wijk C

nr. 174 te Ouder Amstel overleden. Zij

is aangegeven door Jacobus Seure, oud 46 jaar, van beroep veehouder, broer van overledene, wonende te Oudkop. Getuige bij overlijdensaangifte is Hendrikus Spruijt, oud 41 jaar, van beroep veehouder, goede bekende van overledene, wonende te Ouder Amstel.

 

Johannes van 't Kruijs is in het huis

nr. 76 te Vinkeveen overleden. Hij is

aangegeven door Klaas van 't Kruijs, oud 30 jaar, van beroep arbeider, vader van overledene, wonende te Vinkeveen. Getuige bij overlijdensaangifte is Evert van Rossum, oud 50jaar, van beroep arbeider, wonende te Vinkeveen.

 

 

 

(Aaltje) Alida van 't Kruijs is in het

huis nr. 76 te Vinkeveen geboren. Zij is

aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 30 jaar, van beroep arbeider, wonende te Vinkeveen. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Evert van Rossum, oud 50 jaar, vanberoep arbeider, wonende te Vinkeveen

en Jacob Johan Mulkhuijse, oud 24 jaar,van beroep schilder, wonende te Vinkeveen.

 

Johannes van 't Kruijs is in het huis

nr. 76 te Vinkeveen geboren. Hij is

aangegeven door Klaas van 't Kruijs, oud 30 jaar, van beroep arbeider, wonende te Vinkeveen. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Evert van Rossum, oud 50 jaar, van beroep arbeider, wonende te Vinkeveen en

Jacob Johan Mulkhuijse, oud 24 jaar, van beroep schilder, wonende te Vinkeveen

 

 

Aaltje van't Kruijs is in het huis wijk C

nr. 174 te Ouder Amstel overleden. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 32 jaar, van beroep werkman, vader van overledene, wonende te Ouder Amstel. Getuige bij overlijdensaangifte zijn Johannes Christiaan Strewisch, oud 36 jaar,

van beroep warmoezier, wonende te Ouder Amstel.

 

 

 

 

 

 

VIII.2.a	 Pietje vant Kruis (VII.6) geboren 03-11-1836 te Nieuwkoop, gehuwd op 29-08-1862 te Nieuwkoop, met
	 Hubertus Verheul Schippersknecht,geboren 08-01-1839 te Zoeterwoude en overleden op 05-11-1904. 
	 Wonende Wijk 4 nr. 54
	 Zoon van Jan Verheul en Cornelia Bouwman. 
	 Kinderen:
         1. Petronella Johanna vant Krijs    geboren 20-09-1860 te Nieuwkoop (vader NN)
	 2. Cornelis Verheul               geboren ca. 1866 te Alphen,ovl.21-12-1930 Delft. Geh.17-05-1894 Alphen a/d Rijn met Anthonia W van Veen 1870 Oudshoorn
	 3. Johanna Verheul               geboren ca. 1871 te Oudshoorn.

 

 

 

 
VIII.3.a   Jan van t Kruijs (VII.2.a) geboren 10-01-1827 te Lochem, 
         gehuwd op 30-09-1858 te Culemborg met
         Elisabeth van Beusekom 
         geboren ca. 1824 te Culemborg. 
         Adres in 1874 Lange Gortstraat I322 Middelburg
         Dochter van Hendrik Cornelisz van Beusekom en Elisabeth Malta.
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Marinus Hendrik van 't Kruijs (IX.1.f)  geboren 08-03-1861 te Oudewater

 

 
         Jan van't Kruijs was Stadsbeiaardier van Oudewater van 1856 tot 1868.

 In de toren van de St.-Michalskerk

 te Oudewater, hangt al sinds 1601 een

 carillon. Het grootste gedeelte van dit

 eerste instrument is nog altijd in de

 kerk te bewonderen, doch vanuit de

 toren klinken sinds 1950 nieuwe

 klokken.

 

 

Gezicht op Oudewater

van Willem Koekkoek ( 1839 - 1895 ).

Op de achtergrond de St.Michalskerk

 

     

 

 

 

VIII.3.c      Cornelis vant Kruis (VII.6) geboren 21-12-1849 te Nieuwkoop, gehuwd op 13-05-1880 te Nieuwkoop met
                 Marregie van der Laan geboren 25-11-1853 te Nieuwkoop,
                 dochter van Cornelis van der Laan en Antje van Haringen.
                 Kinderen:
                 1. Antje vant  Kruis
(IX.1.e)                            geboren ca. 1884 te Nieuwkoop
                 2.
Geertruida Elisabeth vant Kruis (IX.2.e)    geboren ca. 1887 te Nieuwkoop

 

 

 

 

VIII.3.d	 Jeannette Maria van't Kruijs (VII.5.b) geboren op 03‑11‑1805 te Thamen (Uithoorn), gedoopt (n.h.) op 10‑11‑1805 te Thamen (Uithoorn) getuigen: 
	 Cornelis van Wieringen en Maria van't Kruijs. Overleden op 07‑02‑1881 om 04.30 uur te Utrecht op 75‑jarige leeftijd.
	 Gehuwd op ........, te ......, met
	 Hendrik Huibers                     geboren op ....., te ........

 

 

 

VIII.3.e     Cornelia Christina vant Kruis (VII.10.a) geboren ca. 1849 te ., gehuwd 29-09-1875 te Amsterdam met

                Jan Hendrik Snakenbroek geb .

                Kinderen:

                1. Christina Snakenbroek                                 geboren ca. 1877 te Amsterdam.

                2. Anna Christina Snakenbroek                        geboren ca. 1879 te Amsterdam

 

 

 

 

 

VIII.4.b      Neeltje van't Kruis (VII.1) geboren 02-03-1823 te Mijdrecht, overleden op 29-08-1895.

                 Gehuwd 27-12-1844 te Nieuwer-Amstel met

                 Pieter van Vegten geboren 13-06-1808 en gedoopt op 27-11-1808 te Linschoten,

                 overleden op 10-04-1876. Zoon van Willem van Vegten en Dirkje van de Lingen.

                 Kinderen:

                 1. Willem van Vegten         geboren 09-09-1846 te Nw-Amstel, gehuwd 29-06-1873 te Aalsmeer met Marijtje Koningen geb.1852 Aalsmeer.

                 2. Klaas van Vegten             geboren 15-12-1848 te Nw-Amstel, overleden 10-01-1949 te Nw-Amstel.

                 3. Nicolaas van Vegten   geboren 20-12-1849 te Nw-Amstel, overleden 19-06-1916 te Nw-Amstel, gehuwd 30-10-1878 te Nw.Amstel met

                                                        Anna M Spaargaren

                 4. Dirkje van Vegten        geboren 13-12-1851 te Nw-Amstel, gehuwd 07-07-1875 te Nw-Amstel met Klaas Spaargaren

                                                        geboren 28-01-1853te Aalsmeer.

                 5. Niestje van Vegten     geboren 13-02-1853 te Nw-Amstel, overleden 08-07-1865 te Nw-Amstel. 

                 6. Cornelis van Vegten   geboren 07-09-1855 te Nw-Amstel, overleden 05-03-1856 te Nw-Amstel.

                 7. Cornelis van Vegten   geboren 30-04-1857 te Nw-Amstel, overleden 11-09-1872 te Nw-Amstel
                 8. Maria van Vegten      
 geboren 08-01-1859 te Nw-Amstel, gehuwd 25-06-1884 te Nw-Amstel  met Bernardus van Leeuwen geboren

                                                       1855 Nieuwveen

Nieuwer Amstel  1887

 

 

 

 

VIII.4.c      Cornelis vant Kruis (VII.10.a) geboren 01-11-1851 te Amsterdam, met

                 Jannigje Vermeer geboren ca. 1854 te ..

                 Kinderen:

                 1. Gerrit vant Kruis (IX.1.h)                                     geboren ca. 1871 te Amsterdam

                 2. Maria Christina vant Kruis (IX.2.g)             geboren ca. 1880 te Amsterdam

                 3. Christina vant Kruis (IX.3.g)                      geboren ca. 1883 te Amsterdam

                 4. Jan vant Kruis (IX.4.e)                              geboren ca. 1885 te Amsterdam

 

 

 

  

 

 

VIII.5.b      Klaas vant Kruis (VII.1) geb/ged. 02-03-1825 te Mijdrecht en overleden op 26-08-1880 te Nieuwer Amstel

                 gehuwd op 03-11-1865 te Mijdrecht.  met
             
   Adriana (Ariaantje) van der Sluis geboren op

                 04-03-1830 te Mijdrecht en overleden op 01-08-1905,te Nieuwer-Amstel. 

                 Dochter van Arie van der Sluis en Aagje Kalsburg. Adriana was eerder gehuwd

                 op 29-05-1853 met Jacobus Bockenkruger (Boekenkruger)

                 geboren ca. 1826, zoon van Christiaan Boekenkruger en Neeltje Dekker         

                 Kinderen:
                 1. Arie Boekenkruger 
 (IX.1.b)                            geboren 28-12-1856 te Uithoorn
                 2. Christiaan Hendrik Boekenkruger
(IX.2.a)      geboren 05-06-1854 te Uithoorn

                 3. Aagje vant Kruis (IX.3.a)                                geboren 11-06-1874 te Nieuwer-Amstel

                 4. Niesje vant Kruis (IX.4.a)                                 geboren 29-04-1868 te Nieuwer-Amstel 

                 5. Klaas van't Kruis (IX.5.a)                                  geboren 31-08-1871 te Nieuwer Amstel.

 

Hartelijke Geliefde Dochter

Gij weende toen ge op aard verscheen

En Alle juigtte om U heen

En waren van U komst getuigen

Maar Aagje tracht nu zoo te leven

Dat als gij de aarde gaat begeven

Zij wenen en gij luit kunt juichen

God zal U zelf bevestigen en schragen

En op de rol daar hij de volke schrijft

Hen tellen als in Israel ingelijft

En doen den naam van Zions

Kinderen dragen

                                    psalm.87.vers.4.

                                               A.v.d.S

 

(Adriana van der Sluis)

 

  Huwelijk in tegenwoordigheid van Jan Druif oud zevenendertig jaren van

 beroep herbergier wonende te Mijdrecht en Cornelis de Ruiter oud

 vijfentwintig jaren van beroep voermansknecht wonende te Mijdrecht en

 Cornelis van Steenderen, oud tweeenveertig jaren van beroep nachtwacht

 woonende te Mijdrechten Gert Schipper oud vijfentwintig jaren van beroep

 brievenloper woonende te Mijdrecht.

 Geen bloedverwanten van de Comparanten,

 

 

 

 
VIII.6.b	 Maarten van't Kruijs (VII.5.b) geboren op 18‑02‑1813 om 03.00 uur te Uithoorn.(gezindte: n.h.).
	 Overleden op 30‑03‑1885 om 05.00 uur te Amsterdam op 72‑jarige leeftijd, 
	 gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 17‑05‑1848 te Amsterdam, met
	 Ingrie Wijnberg, 30 jaar oud. Geboren op 06‑02‑1818 om 21.30 uur te Velsen, 
	 overleden op 14‑02‑1901 om 14.30 uur te Amsterdam op 83‑jarige leeftijd.
	 Dochter van Andries Wijnberg, tuinman, en Bregje Rijkerman.

 

 
Ingerie Wijnberg is bij haar 
geboorte aangegeven door Andries 
Wijnberg, oud 38 jaar, van beroep 
tuinman, wonende te Velsen. 
Getuigen bij geboorteaangifte zijn 
Jacob Koorne,oud 59 jaar, van 
beroep arbeider, wonende te Velsen 
en Pieter Schoorl, oud 56 jaar, van 
beroep bouwman, wonende te 
Velsen.

 

Maarten van't Kruijs is in het 
huis in de Kerkstraat kanton 2
nr. 449 te Amsterdam overleden. 
Hij is aangegeven door Albertus 
Gerardus Helming, oud 55 jaar, 
van beroep aanspreker, bekende 
van overledene, wonende aan de 
Looiersgracht nr. 11 te Amsterdam. 
Getuige bij overlijdensaangifte is 
Pieter martinus Meijer, oud 44 jaar,
van beroep aanspreker, bekende 
van overledene, wonende 
in de Tuinstraat nr. 189 te Amsterdam.

 

   
Maarten van't Kruijs was een 
bekend Nederlandse schaker. Hij 
wordt algemeen gezien als een zeer 
gevorderd schaker. Nederlands 
kampioen 1878. In Nederland, in het 
buitenland en in de schaakwereld is 
 zijn schaakopening -1.e3 
beter bekend als van't Kruijs.

 

Ingerie Wijnberg, is in het huis 
op de Lijnbaansgracht nr. 269 te 
Amsterdam overleden. Zij is 
aangegeven door Albert Gerardus 
Helming, oud 70 jaar, van beroep 
aanspreker, wonende te Amsterdam. 
Getuige bij overlijdensaangifte is 
Jacobus van der Bunt, oud 42 jaar,
van beroep aanspreker, wonende 
te Amsterdam.

 

 

 
VIII.6.c	Jacob van t Kruijs (VII.2.a), Muziekmeester, geb. 29-12-1833 te Lochem, overl. 30-09-1911 te Amsterdam.
	Gehuwd 07-12-1862 de Rijp met
	Maria Catharina van Rijkdom geboren 07-07-1837 te Amsterdam, overleden 02-10-1914 te Amsterdam. Dochter van Simon Rijkdom en Margaretha van Liefland.
        Jacob van 't Kruijs was stadsbeiaardier van Oudewater van 1868 tot 1878.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jeanetta Margaretha van t Kruijs	      geboren 14-10-1864 de Rijp, overl. 26-04-1955 te Amsterdam, begraven29-04-1955 te Amsterdam 
	2. Margaretha Johanna van t Kruijs (IX.2.c)      geboren 23-12-1866 te de Rijp
	3. Marinus Johannes van t Kruijs (IX.3.d)	      geboren 04-06-1869 te Oudewater.
	4. Geertruida Hendrika van t Kruijs	      geboren 24-01-1871 te, overleden 21-08-1949 te Amsterdam, begraven 25-08-1949 te Amsterdam.
	5. Simon van t Kruijs (IX.5.c)		      geboren 01-07-1872 te Oudewater.
 

 

 

 
 

 

VIII.7.a	 Marinus Johannes van t Kruijs (VII.2.a) horlogemaker, geboren 24-12-1836 te Lochem, overl. 14-08-1893 te Borculo, 
         begraven 17-08-1893 te Borculo. Gehuwd op 03-11-1865 te Ruurlo met
	 Johanna Magdalena van Heumen geboren 08-04-1840 te Vorden. overleden 18-12-1924.
	 Dochter van Peel Karel van Heumen en Wicharda Ydalina van Heuven.
	 Kinderen:
	 1. Jansje van t Kruijs (IX.1.c)		    geboren 24-09-1866 te Borculo.
	 2. Wiegarda Ydalina van t Kruijs (IX.2.b)	    geboren 30-08-1868 te Borculo.
	 3. Maria Johanna van t Kruijs (IX.3.c)	    geboren 08-03-1872 te Borculo.
	 4. Marinus Johannes van t Kruijs (IX.4.b)	    geboren 23-04-1874 te Borculo.
	 5. Petrus Karel van t Kruijs		    geboren 04-01-1877 te Borculo, overl. 27-05-1877 te Borculo 
	 6. Peel Karel van t Kruijs  (IX.6.a)	    geboren19-04-1878 te Borculo.
	 7. Grada Cornelia van t Kruijs (IX.7.b)	    geboren 13-12-1880 te Borculo.

 

Borculo

foto pagina van 't kruijs

 

 

 

 

VIII.7.c      Leendert vant Kruis (VII.1) winkelier, geboren  22-03-1828 te Mijdrecht, gedoopt 05-04-1829, overleden 08-11-1886 te Nieuwveen. Gehuwd 1 op 24-03-1852 met
 
                Anna Brunt. Geboren ca. 1814 te , overleden 13-04-1856 te Mijdrecht, dochter van Jan Brunt en Neeltje van de Sluis. Gehuwd 2 op 10-09-1856 met
                 Aaltje Koos. Geboren 26-08-1831, overleden op 06-07-1866 te Mijdrecht, dochter van Maarten Koos en Marijtje Stout.
                 Gehuwd 3 op 26-09-1867 (afkondiging 15-09-1867 en 22-09-1867 te Nieuwveen en Mijdrecht) met
                
Elisabeth Zuidam  
geboren 29-12-1833 te Nieuwveen. Dochter van Dirk Zuidam en Rempje Kroes
                 Getuigen: Willem Adrianus Kampen 54 jr. arbeider, Nieuwveen. Jurrien Verdonk 72 jr., veldwachter Nieuwveen, Cornelis Janmaat 33 jr. broodbakker Nieuwveen.
                 Kinderen uit het eerste huwelijk:
                 1. Klaas vant Kruis                         
    geboren 15-07-1853, overleden 18-07-1853 te Mijdrecht. (0 jaar)
                     NN. Vant Kruis                                overleden 23-03-1856 (levenloos)
                 Kinderen uit het tweede huwelijk:
                 2. Nicolaas vant Kruis                         geboren 04-05-1857 te Mijdrecht, overleden.07-05-1858 te Mijdrecht.
                 3. Nicolaas vant Kruis
(IX.3.b)                geboren 18-01-1859 te Mijdrecht
                 4. Klaas van't Kruis                              geboren ongeveer 1860 te Mijdrecht, (getuigen bij huwelijk zuster)
                 5. Marijtje van't Kruis
(IX.6.b)                  geboren 19-09-1861 te Mijdrecht
                 6. Niesje vant Kruis                          
  geboren 17-01-1863, overleden op 28-02-1863 te Mijdrecht. (6 weken oud)
                 7. Niesje van't Kruis
(IX.7.a)                   geboren 25-12-1864 te Mijdrecht.
                     NN. Vant Kruis                            
   overleden 02-02-1860 (levenloos)

 

 

 

 

 

VIII.8.a      Marritje van't Kruis (VII.1) ged/geb. ongeveer 1832 te Mijdrecht gehuwd op 16-05-1858 te Aalsmeer met
                
Hermanus Koningen geboren ca. 1830 te Aalsmeer
                 Kinderen:
                 1. Jacobus Koningen     geboren 09-12-1860 te Nw-Amstel, geh. 14-07-1887 met Hendrika Streefkerk geb 1863 Nieuwer-Amstel
                 2. Klazina Koningen      geboren ca.     1863 te Nw-Amstel, geh. 04-05-1887 met Geerlof Stam geb. 1862 Nieuwer-Amstel

 

 

 
 
 

VIII.8.b      Cornelus van t Kruijs (VII.2.a) geboren 07-06-1839 te Lochem, gehuwd op 14-01-1870 te Delden met
                 Hermina Aleida Boom geboren ca.1839 te Delden stad, dochter van Mannus Boom en Gezina ten Peze.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1.
Marinus van t Kruijs (IX.1.d)                            geboren ca. 1871 te Hengelo.
                 2.
Hermannus Johannes van t Kruijs (IX.2.d)      geboren ca. 1873 te Losser
                 3.
Jansje van t Kruijs (IX.3.e)                              geboren ca. 1875 te Lonneker.
                 4. Gerrit van t Kruijs
(IX.4.c)                               geboren ca. 1877 te Lonneker.
                 5.
Gezina Hermina van t Kruijs (IX.5.d)              geboren ca. 1883 te Lonneker.

 

naar boven

 

 

 

 

IX.1.a        Jacobus vant Kruis (VIII.1.b) veehouder, geboren 04-01-1866 te Nieuwveen, gehuwd op 05-02-1885 te Zevenhoven, met
                 Antje Immerzeel geboren 22-09-1864 te Zevenhoven, dochter van Gerrit Immerzeel en Geertruida van Veen
                 Kinderen:
                 1. Trijntje van t Kruis                                  geboren 17-04-1885 te Mijdrecht,  overleden 03-03-1897 te Mijdrecht
                 2. Geertruida  van t Kruis
(X.2.a)                    geboren 25-08-1886 te Mijdrecht
                 3. Nicolaas van t Kruis
(X.3.a)                       geboren 12-08-1889 te Mijdrecht
                 5. Jan van t Kruis
(X.5.a)                               geboren 10-12-1890 te Mijdrecht
                 6. Dirk van t Kruis                                       geboren 24-06-1892 te Mijdrecht, overleden 13-06-1896 te Mijdrecht
                 7. Jacobus van t Kruis
(X.7.a)                         geboren 17-06-1895 te Mijdrecht
                 8. Leendert van t Kruis
(X.8.a)                       geboren 25-02-1898 te Mijdrecht.
                 9. Trijntje vant Kruis                               
    geboren 22-03-1902 te Mijdrecht, overleden 14-02-1905 te Mijdrecht

 

 

 

 

 

 

IX.1.b        Arie Boekenkruger (VIII.5.b) veenwerker, geb 28-12-1856 te Uithoorn gehuwd op 06-11-1876 te Nieuwer-Amstel met

                 Hendrika van den Boom geboren ca. 1857  te Nieuwe-Amstel, dochter van Gerrit van de Boom en Johanna van der Genugten.

                 Kinderen:

                 1. Johanna Boekenkruger       geboren ca. 1886 te Nieuwer-Amstel, geh. op 11-05-1910 met Gijsbertus Verhoef geb. ca. 1882 Vinkenveen.

 

 

 

 
IX.1.c    Jansje van t Kruijs (VIII.6.a) geboren 24-09-1866 te Borculo,overleden 27-06-1941 te Gorssel.gehuwd 15-03-1895 te Borculo met
         Johan Daniel Holmer geboren 26-04-1870 te Ruurlo. Overleden te Amersfoort.
         Zoon van Albert Jan Holmer en Tonia Garriddina Horsman.
    Kinderen uit dit huwelijk:
    1. Tonia Berendina Johanna Holmer 	geboren ca,1896 te Borculo, gehuwd 11-05-1920 Amersfoort met Jan Nicolaas Anthonie Kochheim geb.01-01-1893 te Amsterdam.
				        (echtscheiding 25-08-1960)
    

       2. Albert Jan Martinus Holmer                          geboren ca. 1900 te Almelo. Gehuwd 15-03-1927 te Amersfoort met Adriana Clara Malcorps ca 1889 te Den Haag.

 

 

 

 

IX.1.d        Marinus van t Kruijs (VIII.7.b) geboren ca. 1871 te Hengelo, gehuwd op 24-08-1895 te Enschede met
                 Geertruida Heupers geboren ca. 1869 te Hengelo, dochter van Engbert Heupers en Alida Hobbelink.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Cornelia Aleida van t Kruijs
(X.1.d) geboren ca. 1898 te Enschede.

                 2. Aleida Hermina vant Kruijs           geboren ca. 1900 te Enschede, overleden 20-09-1950 te Enschede

 

 

 
IX.1.e	 Antje vant Kruis (VIII.3.c) geboren ca. 1884 te Nieuwkoop, gehuwd op 17-12-1909 te Nieuwkoop met
	 Teunis Bloos smid,geboren ca. 1882 te Nieuwkoop, zoon van Arie Bloos en Kaatje Kruisman.
	 Kinderen:

                 1. Kaatje Bloos                     geboren ca.    1910 te Nieuwkoop, overleden 26-11-1938 te Nunspeet.

                 2. Jan Bloos                         geboren 07-09-1914 te Nieuwkoop, overleden 14-01-1993 te Nieuwkoop.

                 3. Henk Bloos                       geboren 14-11-1922 te Nieuwkoop                

                 4. Geertje Bloos                    geboren 06-07-1924 te Nieuwkoop

                 5. Cornelis Bloos                  geboren 24-11-1926 te Nieuwkoop

                 6. Cornelia Bloos                 geboren ..,        te Nieuwkoop

                 7. Arie Bloos                        geboren ..,        te Nieuwkoop

                 8. Margje Bloos                   geboren .........,        te Nieuwkoop.

 

   

 

 

IX.1.f         Marinus Hendrik van 't Kruijs (VIII.3.a)  organist, leeraar in muziek,  geboren 08-03-1861 te Oudewater, overleden 14-02-1919 te Lausanne. Gehuwd op 18-02-1887 te Middelburg met

                 Emma Dorothea van der Valk geboren 29-09-1863 te Soeracarta (Ned.Indi),

                 dochter van Theodorus August Ferdinand van der Valk en Catharina Maria Louisa Wolff.

 

 

 

IX.1.h        Gerrit vant Kruis (VIII.4.c) geboren ca. 1871 te Amsterdam, gehuwd 02-04-1902 te Amsterdam met

                 Alida Cornelia van Rooij geboren ca. 1878 te Amsterdam

                 Dochter van Pieter Philippus van Rooij en Susanna Vermie.

                 Kinderen:

                 1. Alida Cornelia vant Kruis (X.1.h)                        geboren ca 1902 te Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.2.a        Christiaan Hendrik Boekenkruger (VIII.5.b) geboren ca. 1854 te. Uithoorn en gehuwd op 16-11-1877 te Vinkenveen-Waverveen met

                 Johanna Floor geboren ca. 1860 te Tienhoven, dochter van Gijsbertus Floor en Gerritje van Welie

                 kinderen: 

                 1. Adriana Jacoba Boekenkruger      geboren 1878 en overleden op 09-03-1879 (11 weken oud)         

                 2. Adriana Boekenkruger                   geboren ca. 1892 , gehuwd op 13-02-1915 met Gijsbertus Oudemast

                 3. Gerritje Boekenkruger                   geboren ca. 1882 te Nw-Amstel,

                                                                           geh. 16-09-1903 te Nw-Amstel met Korstiaan Schipper ca 1883 Nw-Amstel

 

Uithoorn 1875

foto Jacob Olie

 

 

IX.2.b        Wiegarda Ydalina van t Kruijs  (VIII.6.a)  geboren 30-08-1868 te Borculo, gehuwd 25-06-1897 te Borculo met
               
 Hendrikus van der Meij geboren ca. 1868 te Gorssel.
                 Zoon van ..,van der Meij en Antonetta van der Meij

 

 

 
IX.2.c	 Margaretha Johanna van t Kruijs (VIII.6.c) geboren 23-12-1866 te de Rijp. Overleden 16-11-1940 te Amsterdam, begraven 20-11-1940 te Amsterdam
	 Gehuwd op ., te ., met
	 Arie Phillipus Cornelis ten Seldam geboren 16-02-1859 te , overleden 28-02-1929 te ..
	 Kinderen:
	 1. Catharina Maria ten Seldam 	geboren 03-02-1894 te Amsterdam, overleden 30-01-1985 te Amsterdam, 
					gehuwd op 04-09-1924 te Amsterdam met Henri Mollenkamp geb.06-05-1898 te Amsterdam.
	 2. Jacob Simon? Cornelis ten Seldam	geboren 06-01-1896 te ........., overleden 1 jaar oud.
	 3. Maria Catharina ten Seldam 	geboren 19-10-1898 te Amsterdam, overleden 30-10-1979 te Amsterdam. 
					Gehuwd met Coenraad Hendrik Mollenkamp geb. 20-10-1904 te Amsterdam.

  

 

 

IX.2.d        Hermannus Johannes van t Kruijs (VIII.7.b) geboren ca. 1873 te Losser, gehuwd op 03-05-1900 te Enschede, met
                 Johhanna Maria Timmers geboren ca. 1872 te Enschede, dochter van Jan Timmers en Hendrika Godschalk.

 

naar boven

 

 

IX.2.e	 Geertruida Elisabeth vant Kruis (VIII.3.c) geboren 12-05-1887 te Nieuwkoop, overleden op 19-07-1917 te Nieuwkoop,
	 gehuwd op 06-06-1913 te Nieuwkoop met
	 Jan Vijfhuizen geboren 26-05-1890 te Woerden, overleden 11-04-1955 te Nieuwkoop, zoon van Cornelis Vijfhuizen en Jannetje Spruit
	 Kinderen:
	 1. Cornelis Vijfhuizen 		geboren 19-08-1914 te Nieuwkoop.

 

 

 

 

IX.2.f         Jannetje van t Kruis (VIII.1.b) geboren op 10-12-1868 te Nieuwveen, gehuwd op 21-02-1896 te Mijdrecht met
                 Pieter de Geus geboren op 25-09-1864 te Nieuwveen, zoon van Teunis de Geus en Johanna Rietdijk.
                 Kinderen:
                 1. Trijntje Teuntje de Geus   geboren 11-02-1896 te Mijdrecht, geh 10-10-1918 Nieuwveen met Jan Roodenburg 8194 Nieuwveen.
                 2. Johanna de Geus              geboren 14-02-1899 te Mijdrecht, gehuwd 24-03-1921 te Nieuwveen met Louis van der Toolen. 1892 Voorburg.

 

 

 

IX.2.g         Maria Christina vant Kruis (VIII.4.c) geboren ca 188o te Amsterdam, overleden 07-07-1968 te Amsterdam. Gehuwd (1) 02-10-1902 te Amsterdam met

                  Johannes Dirk Nicolaas Gunters geboren ca. 1874 te Amsterdam. Zoon van Dirk Johannes Nicolaas Gunters en Georgette Eggers.

                  Gehuwd (2) 04-01-1917 te Amsterdam met

                  Jacob de Boer geboren ca 1883 te Amsterdam. Zoon van Derk de Boer en Fresins Klein.

                  Kinderen uit het eerste huwelijk:

                  1. Johanna Maria Christina Gunters                     geboren ca 1903 te Berlijn.

 

 

 

 

 

IX.3.a        Aagje vant Kruis (VIII.5.b) geboren op 06-06-1874 te Nieuwer Amstel en overleden op .-- te Amsterdam

                 Gehuwd op 23-03-1898 te Nieuwer Amstel met

                 Willem Worp geb. op 21-09-1873 te Beemster en overl. op 14-01- 1945 te Amsterdam
                 Kinderen:
                 1. Simon Worp                              geboren op 19-01-1899 te Koog aan deZaan             
                 2. Klaas Worp                  
             geboren op 19-12-1900 te Koog aan de Zaan                
                 3. Cornelia Adriana Worp
                  geboren op 16-02-1907 te Koog aan de Zaan 

                 (zie: Stamboom Worp)

 

 

foto pagina van 't kruijs

 

 
IX.3.b    Nicolaas vant Kruis (VIII.6.b) schipper, geboren 18-01-1859, gedoopt op 27-02-1859 te Mijdrecht, overleden 10-11-1939 te Nieuwveen. 
         Gehuwd op 10-05-1889 met 
         Anna Piet geboren 05-03-1857, gedoopt op 05-04-1857 te Uithoorn, overleden 16-11-1929 des namiddags negen ure te Nieuwveen. Dochter van Willem Piet en Geertrui Boere.
         (Anna eerder gehuwd 04-08-1882 te Mijdrecht met Maarten van der Voort geb. ca 1853 te Uithoorn) 
         Kinderen:
         1. Leendert van't Kruis (X.1.a)    	geboren 30-06-1891 te Mijdrecht 
         2. Geertruida van't Kruis (X.2.b)  	geboren 19-09-1893 te Mijdrecht. (Thamen a.d. Amstel)
         3. Willen vant Kruis (X.3.b)		geboren 24-05-1896 te Mijdrecht.
         4. Leendert vant Kruis		geboren 24-02-1890 te Mijdrecht. (akte)
 

 

 

 

 

 

IX.3.c     Maria Johanna van t Kruijs (VIII.6.a) geboren 08-03-1872 te Borculo, overleden 28-11-1914 te Borculo, begr.02-12-1914 te Borculo.
         Gehuwd op 29-07-1898 te Borculo met
         Jan Gerhard Tuender (Tuinder) geboren 27-05-1868 te Borculo, overleden 01-12-1933 te Borculo, begraven 05-12-1933 Borculo.
         Zoon van Manus Herman Tuender en Gerharda Johanna Dijkerman.
         Kinderen:
         1. Gerharda JohannaTuender			geboren ca.  1900 te Borculo, gehuwd 20-03-1926 te Ruurlo met Rombertus Willem van Doorn 
         2. Marius Johannes Tuender			geboren 08-02-1901 te Borculo, ovl. 05-07-1987 te Amsterdam. Gehuwd met Catharina Neeltje Nobel.
         3. Hermanna Tuender			geboren ca.  1902 te Borculo. gehuwd 30-05-1925 te Ruurlo met Jacob Willem Harwig,
         4. Hendrika Gerharda Tuender 		geboren ...-10-1903 te Borculo, overleden 01-04-1904 (6 maanden oud)
         5. Johanna Tuender			geboren ........
         6. Marie Tuender				geboren .......
         7. Herman Tuender			geboren .......
         8. Wiegarda IJdalina Hendrika Tuender	geboren ca.   1911 te Borculo, gehuwd 10-11-1932 te Ruurlo met Antonie Langelaar.

 

 

 

IX.3.d	Marinus Johannes van t Kruijs (VIII.6.c) scheikundige, afdelingschef aan het rijkslandbouwproefstation Maastricht, 
	geboren 04-06-1869 te Oudewater, overleden 31-03-1926 te Maastricht.
	Gehuwd op 15-06-1905 te Rotterdam, met
	Teuntje Lubertha Jeannetta Buijs geboren 30-09-1879 te den Briel, overleden 02-03-1943 te Nijmegen.
	Kinderen:
	1. Marius Jacobus van t Kruijs (X.1.b)	geboren 22-11-1918 te Maastricht.

 

naar boven

 

 

 

IX.3.e	Jansje van t Kruijs (VIII.7.b) geboren ca. 1875 te Lonneker, gehuwd op 27-10-1894 te Enschede, met
	Gerrit Schouwink geboren ca. 1870 te Enschede, zoon van Jan Schouwink en Maria Johanna Duinkerk.
        Kinderen uit dit huwelijk:
        1. Maria Hermina Schouwink  geboren ca. 1895 te Enschede, gehuwd 07-05-1921 Enschede met Peter IJspeert geb.ca.1895 Vollenhove.

 

 

 

IX.3.f        Jacob van't Kruijs, (VIII.1.c) geboren op 24‑11‑1848 te Ouder Amstel,

                overleden op 08-01-1907 om 22.00 uur te Amsterdam

                Ondertrouw (1) op 16-12-1877 te Amsterdam, gehuwd (1) op 27-12-1877 te Amsterdam met

                Wilhelmina Louisa Reinking geboren op 30-11-1852 om 08.00 uur te Amsterdam,

                dochter van Friederich Wilhelm Reinking en Anna Thijlen.

                   

                Ondertrouw (2) op 08-04-1900 te Amsterdam, gehuwd (2) op 18-04-1900 te Amsterdam  met

                Hillegonda Bruidegom geboren op 29-06-1860 on 17.00 uur te Sloten,

                dochter van Jan Bruidegom en Margaretha Hogenhoudt.

                   

                Kinderen uit het eerste huwelijk:

                1. Elle Bertha van't Kruis (X.1.f)                         geb. 13-10-1878 om 09.00 uur te Amsterdam

                2. Anna Wilhelmina Maria van't Kruis ( X.2.c)    geb. 03-12-1879 om 03.00 uur te Amsterdam

 

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn

Cornelis van Eik, oud 51 jaar,

behuwd vader van de bruidegom,

wonende te Amsterdam,Anton

Hendrik Bosse, oud 25 jaar, van

beroep warmoezier, wonende te

Ouder Amstel, Klaas van't Kruis,

oud 27 jaar,van beroep landbouwer,

wonende te Watergraafsmeer en

Pieter Hendrik van Asselt,

oud 31 jaar, van beroep machinist,

neef van de bruid, wonende te

Amsterdam.

 

Jacob van 't Kruijs, is in het huis

wijk C te Ouder Amstel geboren.

Hij is aangegeven door Klaas

van 't Kruijs, oud 34 jaar, van beroep

werkman, wonende te Ouder Amstel.

Getuigen geboorteaangifte zijn Evert

van Voorthuizen, oud 46 jaar, van

beroep veldwachter, wonende te

Ouder Amstel en Cornelis Oudshoorn,

oud 23 jaar, van beroep grutter,

wonende te Ouder Amstel.

 

 

 Jacob van't Kruis, is bij zijn

 overlijden aangegeven door Albertus

 Ophof, oud 30 jaar, van beroep bode,

 wonende te Amsterdam. Getuige bij

 overlijdensaangifte is Johannes Faber,

 oud 22 jaar, van beroep bode, wonende

 te Amsterdam.

   

Wilhelmina Louisa Reinking, is in

het huis op de Zeeburgerdijk te

Amsterdam geboren. Zij is aan-gegeven door Friedrich Wilhelm Reinking, oud 29 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Amsterdam. Getuigen bij

geboorteaangifte zijn Laurens Quast, oud 37 jaar, zonder beroep, wonende in de Anjelierstraat buurt OO nr. 307 te Amsterdam en Leonardus Beukers, oud 55 jaar, zonder beroep , wonende op de Rozengracht buurt EE nr. 103 te Amsterdam.

 

 

Hillegonda Bruidegom, is in het

huis aan de Sloterweg 19a te Sloten geboren. Zij is aangegeven door Jan Bruidegom, oud 49 jaar, van beroep veehouder, wonende te Sloten. Getuigen bij geboorte-aangifte zijn Johannes Glas, oud 51 jaar, van beroep kleermaker, wonende te Sloterdijk en Egbert Smit, oud 53 jaar, van beroep arbeider, wonende te Sloterdijk.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Cornelis Klaas Lanting, oud 33 jaar, van beroep ambtenaar,wonende te Amsterdam, Jan Schubert, oud 44 jaar, van beroep

bode, wonende te Amsterdam,

Ludowicus Johannes Libert, oud 44 jar, van beroep bode en Hendrik Frederik Andriessen, oud 55 jaar, van beroep agent van politie, wonende te Amsterdam.

 

 

  Amsterdam de Dam rond 1900      

 

 

XI.3.g       Christina vant Kruis (VIII.4.c) geboren ca. 1883 te Amsterdam gehuwd 17-10-1907 te Amsterdam met

                Marinus Zuidervaart geboren ca. 1882 te Ouder Amstel,

                Zoon van Cornelis Zuidervaart en Pietertje Verkaik.

 

 

 

 

 

IX.4.a        Niesje van't Kruis (VIII.5.b) geboren op 29-04-1868 te Nieuwer-Amstel

                 en overleden op 25-08-1943 te Amsterdam .

                 Gehuwd op 02-01-1889 te Nieuwer-Amstel met

                 Willem Verburg geboren ca. 1865 te Mijdrecht,

                 zoon van Nicolaas Willem Verburg (schipper) en Helena van Veen

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Adriaan Pieter Verburg   geboren ca. 1903 te Weesp. geh. 29-04-1925 te Asd met

                     Magdalena Catharina Margaretha Helder gebore ca. 1899 te Amsterdam                

                 2. Klazina Wilhelmina Verburg  geboren ca. 1889 te ..........,

                     geh. 05-05-1909 te Asd, met Wijtze Veltman geb. ca. 1882 te Kollumerland.

                 3. Johan Christiaan Hendrik Verburg geboren 31-07-1897 te Weesp,

                     geh. 29-09-1920 te Asd. met Dirkje Helder geb. 1896 te Amsterdam.

                 5. .......  Verburg                                 geboren  ........

                 6. Klaas Adrianus Verburg  geboren ca. 1890 te Nw Amstel, gehuwd 17-10-1917 te Asd met

                     Hendrik van Ree begoren ca. 1898 te Ede.

 

 

 

 Nicolaas Willem Verburg geh (1)

 op 20-11-1858 te Mijdrecht met

 Johanna Verburg geb. ca 1835.
 Gehuwd (2) op 30-11-1872 met

 Helena van Veen geb. ca. 1843

 te Oudshoorn.

 

 
  Hangjongeren 1892 Nieuwer-Amstel  foto Jacob Olie
 

 

 

 

 

 

IX.4.b        Marinus Johannes van t Kruijs  (VIII.6.a) koopman, geboren 23-04-1874 te Borculo, gehuwd op 11-05-1905 te Borculo met
              
  Gerharda Johanna Marsman geboren ca. 1876 te Borculo,
                 dochter van Derk Jan Marsman en Gerridina van den Berg.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Marinus Johannes (Rinus) vant Kruijs
(X.1.e) geboren 23-01-1910 te Apeldoorn.

 

 

 

 

IX.4.c        Gerrit van t Kruijs (VIII.7.b) geboren ca. 1877 te Lonneker, gehuwd op 13-07-1901 te Lonneker met
                 Anna Reimerink geboren ca. 1878 te Lonneker, dochter van Gerhardus Reimerink en Gerridina Bijvank.

 

 

 

IX.4.d        Klaas van't Kruijs (VIII.1.c)  warmoezier (groententeler) werkman geboren op 22-06-1850 te Ouder-Amstel,

                 overleden op 23‑07‑1921 om 21.00 uur te Amsterdam.

                 Ondertrouwd op 06‑05‑1877 te Diemen, gehuwd op16-05-1877 te Diemen, met

                 Johanna Charlotte Lunstroo geboren 14-02-1857 om 08.00 uur te Amsterdam, ovl.03-06-1935 te Asd.

                 dochter van Matthijs Franck Lunstroo en Margaretha Elisabeth Schroeder.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1.   Margaretha Elisabeth van't Kruijs (X.1.g)   geboren op 30-10-1877 te Watergraafsmeer

                 2.   Klaas van't Kruijs   (X.2.d)                          geboren op 30-06-1879 te Amsterdam

                 3.   Matthijs Frederik van't Kruijs (X.3.c)          geboren op 09-08-1880 te Amsterdam

                 4.   Bartha van't Kruijs   (X.4.a)                        geboren op 31-10-1881 te Diemen

                 5.   Hendrik Johan van't Kruijs  (X.5.b)             geboren op 12-12-1882 te Diemen

                 6.   Cornelia van't Kruijs  (X.6.a)                      geboren op 02-05-1884 om 21.00 uur te Diemen

                 7.   Frederik Matthijs van't Kruijs ( X.7.b)         geboren op 22-07-1885 te Diemen

                 8.   Johanna Charlotte van't Kruijs                geboren op 05-10-1886 om 17.00 uur te Diemen,

                                                                                      overleden op 26-12-1887 om 06.30 uur te Sloten.

                 9.   Jacobus van't Kruijs   (X.9.a)                      geboren op 29-11-1887 te Sloten

                 10. Sander van't Kruijs   (X.10.a)                      geboren op 12-03-1889 te Sloten

                 11. Frederika Charlotte van't Kruijs (X.11.a)     geboren op 01-01-1892 te Watergraafsmeer

                 12. Marritje van't Kruijs    (X.12.a)                    geboren op 01-11-1893 om 11.00 uur te Watergraafsmeer

                 13. Johanna Charlotte van't Kruijs                geboren op 31-01-1897 om 22.00 uur te Watergraafsmeer,

                                                                                      overl. 14-02-1897 te Watergraafsmeer

                 14. Johanna Charlotte van't Kruijs (X.14.a)      geboren op 22-01-1901 te Watergraafsmeer.

 

 

Klaas van 't Kruijs, is in het huis

wijk C te Ouder Amstel geboren.

Hij is aangegeven door Klaas

van't Kruijs, oud 36 jaar, van beroep

werkman, wonende te Ouder Amstel.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Jacob de Wilde, oud 66 jaar, van

beroep gemeentebeambte, wonende

te Ouder Amstel en Evert van

Voorthuizen, oud 38 jaar, van beroep veldwachter,wonende te Ouder Amstel.

 

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Frederik Lunstroo,oud 65 jaar, zonder beroep, oom van de bruid, wonende te Aalsmeer, Jan Lunstroo, oud 62 jaar,

van beroep warmoezier, oom van de bruid, wonende te Aalsmeer, Jan

Fredrik Lunstroo, oud 30 jaar, van beroep warmoezier, neef van de bruid, wonende te Diemen en Jan Frederik

Bosse, oud 40 jaar, van beroep warmoezier, neef van de bruid,

wonende te Nieuwer Amstel.

 

 

Johanna Charlotte Lunstroo, is in het huis op de Zeeburgerdijk buurt ZZ nr. 163 te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door Matthijs Frederik Lunstroo, oud 23 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Dirk Kleis Vogt, oud 38 jaar, van

beroep warmoezier, wonende op de Zeeburgerdijk buurt ZZ nr. 193 te Amsterdam en Frederik Wilhelm Schroeder, oud 30 jaar, van beroep melkman, wonende op de

Zeeburgerdijk buurt ZZ te Amsterdam.

 

Johanna Charlotte van't Kruijs 1886, is in het huis wijk B nr. 17b te Sloten overleden. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 37 jaar,van beroep warmoezier, vader van overledene,

wonende te Sloten. Getuigen bij

overlijdensaangifte is Jacob van Vlaanderen, oud 47 jaar, van beroep schilder, wonende te Sloten.

 

 

Johanna Charlotte van't Kruijs 1897, is in het huis in de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 54 te Watergraafsmeer geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 46 jaar, van beroep

werkman,wonende teWatergraafsmeer.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Jan Veer, oud 38 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer en Johannes Haars, oud 44 jaar, van beroep werkman, wonende te

Watergraafsmeer.

 

Klaas van't Kruijs, is in het huis in de Linneausdwarststraat nr. 23 te Amsterdam overleden. Hij is aan-gegeven door Hendrik Budelman, oud 68 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte is Johannes Dintha, oud 41 jaar, van beroep aanspreker,

wonende te Amsterdam.

 

Johanna Charlotte van't Kruijs 1886, is in het huis wijk A nr. 12 te Diemen geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 36 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Frederik Lunstroo, oud 53 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen en Willem Rijs, oud 50 jaar, van beroep lantaarnaansteker, wonede te Diemen.

 

Johanna Charlotte van't Kruijs 1897, is in het huis aan de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 54 te Watergraafsmeer overleden. Zij is aangegeven door Hendrik Jacobus van Driessel, oud 41 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam en Willem Antonius Charmant, oud 26 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

      Linnaeusdwarsstraat 23

 

 

IX.4.e        Jan vant Kruis (VIII.4.c) geboren ca. 1885 te Amsterdam, gehuwd 19-08-1915 te Amsterdam met

                 Elisabeth Adriana Blommers geboren ca 1889 te Nieuwer Amstel.

                 Dochter van Hermanus Blommers en Catharina Reinders

 

 

 

 

 

IX.5.a        Klaas van 't Kruis  (VIII.5.b) geboren 31-08-1871 te Nieuwer-Amstel, gehuwd (1) op 28-04-1897 te Nieuwer-Amstel met

                 Hendrika Maria Kruijt geboren ca. 1874 te Amsterdam, dochter van: Pieter Kruijt en Hendrina Johanna Halewijn.

                 gehuwd (2) op 17-10-1900 te Nieuwer-Amstel met

                 Trientje Mulder geboren 06-03-1878 te Ooststellingwerf, dochter van: Hendrik Jans Mulder en Jantje Foppes van den Berg.

 

 

 

 

IX.5.b        Marijtje van't Kruis (VIII.6.b) geboren 19-09-1861 te Mijdrecht, overleden 05-01-1933. Gehuwd op 20-01-1887 te Nieuwveen met

                 Willem Kruijswijk geboren ongeveer 1857 te Abcoude Baambrugge. Wonende te Ouder-Amstel

                 zoon van Willem Kruiswijk en louisa Kn.

                 Kinderen:

                 1. Leendert Kruijswijk   geb. ca. 1889 te Nw-Amstel, geh. 11-10-1912 te Waverveen met Wilhelmina Cornelia Groenewegen 1895 Waverveen.

                 2. Louisa Kruijswijk       geb. ca. 1890 te Nw-Amstel, geh. 13-08-1913 met Dirk Zuidam geb.ca. 1886.

                 3. Willem Kruijswijk      geb. ca. 1891 te Nw-Amstel, geh. 24-10-1917 Ouder-Amstel, met Jannetje Kuijl 20 jaar uit Ouder-Amstel

                 4. Aaltje Kruijswijk        geb. ca. 1899 te Nw-Amstel, geh. 15-06-1921 Nw.-Amstel met Johannes Oudshoorn 1896 Weesperkarspel.

 

 

 
IX.5.c    Simon van t Kruijs (VIII.6.c) geboren 01-07-1872 te Oudewater, overleden 25-08-1932 te Naarden.
	 Gehuwd op 01-08-1901 te Amsterdam met
         Magdalena Nijsina Hermina van Roosebeek geboren 11-11-1874 te Amsterdam, overleden 05-02-1950 te Amersfoort.
	 begraven 09-02-1950 te Bussum. Dochter van Hermanus van Roosebeek en Nijsina Zoutman.
         Kinderen:
         1. Magdalena Nijsina Hermina van t Kruijs (X.1.c)    geboren 26-01-1904 te Amsterdam.

 

 

 
IX.5.d	 Gezina Hermina van t Kruijs ( VIII.7.b) geboren ca. 1883 te Lonneker, overleden 27-02-1943 te Enschede.gehuwd op 06-06-1907 te Enschede, met
	 Gerrit Willem Niessink geboren ca. 1883 te Lonneker, zoon van Gerrit Willem Niessink en Renella ter Beek. 
         Kinderen:
         1. Gerrit Willem Cornelus Niessink	geboren 04-06-1908 te Lonneker.

 

 

 

 

IX.5.e	 Geertruida vant Kruis (VIII.1.b) geboren 08-03-1876 te Mijdrecht, gehuwd op 19-05-1904 te Aarlanderveen met
	 Pieter van Veen (broodbakker) geboren 03-09-1869 te Oudshoorn, overleden 06-02-1941 te Alphen aan de Rijn, 
	 zoon van Simon van Veen en Johanna Kraan.
	 Adres: Wijk 2 nr 99.

 

 

 

IX.5.f         Wijmpje van't Kruijs (VIII.1.c) geboren op 05-01-1852 om 04.30 uur te Ouder-Amstel,

                 overleden op 06-04-1877 om 14.00 uur te Ouder-Amstel,

                 ondertrouw op 10-10-1873 te Ouder-Amstel, gehuwd op 25-10-1873 te Ouder-Amstel met

                 Gerrit Smit geboren op 01-08-1846 te Nijkerk, zoon van Aart Smit en Woutera Morren.

                 Kinderen:

                 1. Klaas Smit             geboren op 29-08-1876 om 03.00 uur te Ouder-Amstel

 

  Wijmpje van't Kruijs, is in het

  huis wijk C te Ouder Amstel

  geboren. Zij is aangegeven

  door Dina Apollonia Capel,

  oud 32 jaar, van beroep vroedvrouw,

  wonende te Ouder Amstel.

  Getuigen bij geboorteaangifte

  zijn Johannes Marinus van Beek,

  oud  28 jaar, van beroep

  gemeentebode,wonende te

  Ouder Amstel en Evert van

  Voorthuizen, oud 49 jaar, van

  beroep veldwachter, wonende te

  Ouder Amstel.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Jacob van der Velde, oud 25 jaar, van beroep smid, wonende te Ouder Amstel, Johannes Koene, oud 23 jaar, van beroep schoenmaker, Cornelis van der Groep, oud 32 jaar, van beroep kleermaker, wonende te Ouder Amstel

en Cornelis Kruijff, oud 65 jaar, van beroep veldwachter, wonende te

Ouder Amstel.

 

 

 Wijmpje van't Kruijs, is in het huis

 wijk C nr. 174 te Ouder Amstel

 overleden. Zij is aangegeven door

 Gerrit Smit, oud 30 jaar, van

 beroep werkman, echtgenoot van

 overledene, wonende te Ouder

 Amstel.

 Getuige bij overlijdensaangifte is

 Cornelis Kruijff, oud 69 jaar, van

 beroep veldwachter, wonende te

 Ouder Amstel.

 

 

 
 

 

IX.6.a        Peel Karel van t Kruijs   (VIII.6.a) geboren ca. 1879 te Borculo, overleden -7-05-1912 te Epe. Gehuwd op 08-04-1911 te Epe met
             
   Willemina Jacoba Lammers geboren ca. 1879 te Ede.
                 Dochter van Lambertus Lammers en Bartha Vosselman Bosch.

 

naar boven

 

 
 
 
 
IX.7.a        Niesje van 't Kruis (VIII.6.b) geboren 25-12-1864 te Mijdrecht, gehuwd 1 op 28-02-1889 te Nieuwveen met
                
Willem Piet geb. ca.1869 te Mijdrecht. Zoon van Willem Piet en Geertruida Boere.
                 Gehuwd 2 op 06-07-1899 met
              
  Martinus Vollebregt
geboren 12-11-1867 te Nieuwveen, zoon van Dirk Vollebregt en Johanna Stadsvoort.
                 Kinderen uit het eerste huwelijk:
                 1. Alida Elisabeth Piet                   geboren 30-07-1890 om 0600 uur te Nieuwveen.
                 2. Willem Piet                                geboren 07-07-1891 om 0730 uur te Nieuwveen.

 

 

 

 

IX.7.b    Grada Cornelia van t Kruijs (VIII.6.a) geboren ca. 1881 te Borculo, overleden 03-01-1955. 
         Gehuwd op 11-05-1905 te Borculo met
         Derk Gantfoort geboren 1873 te Neede, overleden 31-10-1952 te Heemstede.
         Zoon van Johannes Gerhardus Gantfoort en Cornera Margarita van der Heijden. 
         Kinderen:
         1. Cornelia Gantfoort		geboren ........
         2. Johan Gantfoort			geboren ........
         3. Johanna Gantfoort		geboren ........
         4. Gerda Gantfoort			geboren ........

 

foto pagina van 't kruijs

 

 

 
 

 

 

X.1.a          Leendert van't Kruis (IX.3.b) (schipper) geboren 30-06-1891 te Mijdrecht, overleden december 1947
                  gehuwd (1) op 05-09-1913  met
                 
IJda Maria Tijsterman geboren ca. 1893 te Mijdrecht, overleden 30-11-1918 te Haarlemmermeer. Dochter van Willem Tijsterman en Mijntje Overeem.
                  gehuwd (2) op 15-09-1920 te Nieuwer-Amstel met
                 
Louisa Kruijswijk
geboren 02-02-1890 te Nieuwer-Amstel, weduwe van Dirk Zuidam. Dochter van
                  Willem Kruijswijk en Marijtje van't Kruis.
                  Kinderen uit het eerste huwelijk:
                  1. Nicolaas vant Kruis                          geboren 21-09-1914, overleden 27-04-1915
                  2. Margje Christina van't Kruis 
(XI.3.b)   geboren 01-02-1916.
                  3. Nicolaas van't Kruis
(XI.3.a)                 geboren 03-06-1918 te Leimuiden
                  Kinderen uit het tweede huwelijk:
                  4. Willem van't Kruis  
(XI.4.a)                  geboren 21-05-1922, overleden in Canada
                  5. Leendert van't Kruis                         geboren 30-12-1932, overleden oktober 2002

 

 

 
X.1.b	 Marius Jacobus van t Kruijs ( IX.3.d) ( substituut-griffier) geboren 22-11-1918 te Maastricht, 
	 overleden 23-11-1998 te Arnhem. Gehuwd op 09-04-1960 te Utrecht met
	 Louise Alida Christina Heukels geboren 07-03-1921 te Schiedam, overleden 06-09-2001 te Velp.

 

 

naar boven

 

 

 
 
X.1.c	 Marie Nijsina Hermina van t Kruijs (IX.5.c) vioollerares, geboren 26-01-1904 te Amsterdam, overleden 03-06-1964 te Amersfoort. 
	 Gecremeerd 06-06-1964 te Velsen. Gehuwd op 01-11-1932 te Amersfoort, met
	 Theodorus Johannes Josephus Ram geboren 19-12-1884 te Haarlem, overleden 07-10-1961 te Amersfoort.
	 Zoon van Theodorus Ram en Alida Magdalena Johanna Jochems.
	 Kinderen:
	 1. Marijke Ram		geboren 22-11-1933 te Amersfoort, overleden 09-12-1999 te Ede, gecr.14-12-1999 Arnhem.
	 2. Beatrijs Ram		geboren 07-04-1935 te Amersfoort
	 3. Kunegonde Ram 	geboren 21-11-1936 te Amersfoort, 
				gehuwd op 19-06-1962 te Bloemendaal met Arnoldus Antonius Peeters geb.26-09-1933 te Nijmegen.
	 4. Theodoor Ram 		geboren 02-01-1943 te Amersfoort.
	 5. Erica Ram		geboren 29-04-1946 te Amersfoort.

 

 

 

X.1.d	 Cornelia Aleida van t Kruijs (IX.1.d) geboren ca. 1898 te Enschede, overleden 31-10-1985 te Enschede. Gehuwd (1) op 12-06-1919 te Enschede met
	 Herman Ribbels geboren ca. 1898 te Enschede, zoon van Gerrit Jan Ribbels en Johanna Stegehuis.
	 Echtscheiding 15-03-1937 te Enschede. Gehuwd (2) op ........., te ........, met
         Egbert Massink geboren ca. 1893 te ......, overleden 12-06-1980 te Enschede.

 

 

 
X.1.e	 Marinus Johannes (Rinus) vant Kruijs (IX.4.b) grossier in sanitair, geboren 23-01-1910 te Apeldoorn,overleden 03-07-1949 te Apeldoorn 
	 gehuwd op 30-07-1941 te .., met
	 Lena Jacomina Martina Karssen geboren 18-11-1916 te Apeldoorn.
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1. Johannes Marinus (Hans) van t Kruijs (XI.1.a)	geboren 21-02-1947 te Apeldoorn.

 

 

 

 

X.1.f          Elle Bertha van't Kruis (IX.3.f)  geboren op 13-10-1878 om

                 09.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 02-05-1926 om 18.30 te Amsterdam,

                 ondertrouw op 05-06-1904 te Amsterdam,

                 gehuwd op 16-06-1904 te Amsterdam met

                 Thijs Wals geboren op 03-08-1878 om 03.00 uur te

                 Amsterdam, zoon van Simon Wals en Jansje Moorman.

                 Kinderen:

                1. Wilhelmina Louisa Wals geboren ca. 1907 te Amsterdam

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Frederik Moorman, oud 42 jaar, van beroep

metselaar.oom van de bruid, wonende

te Amsterdam, Hendrik van den Bergh, oud 32 jaar, van beroep bankwerker, wonende te Amsterdam,Frederik Ronge, oud 49 jaar, van beroep kantoorbediende, wonende te

Ouder Amstel en Jan Koppeling, oud 28 jaar, van beroep bankwerker,

wonende te Amsterdam.

 

Elle Bertha van't Kruis is in het huis

in de Lange Leidschedwarsstraat

nr. 154 te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door Jacob van't Kruis

oud 29 jaar, van beroep melkslijter,

wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Klaas van de

Groep, oud 74 jaar, zonder beroep,

wonende te Amsterdam en Johannes

Jacobus Brand, oud 47 jaar, van beroep bediende, wonende te Amsterdam.

 

Lange Leidsedwarsstraat 1902

Elle Bartha van't Kruis is bij haar

overlijden aangegeven door Cornelis

Jordens, oud 57 jaar, van beroep

aanspreker, wonende te Amsterdam.

Getuige bij overlijdensaangifte is

Johannes Ohis, oud 39 jaar, van

beroep aanspreker, wonende te

Amsterdam.

 

Thijs Wals, is in het huis aan het Kattengat nr. 3 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Simon Wals, oud 34 jaar, van beroep schipper,

wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Willem Vriend,

oud 45 jaar, van beroep schipper, wonende in Den Helder en Martinus Pijaer,  oud 30 jaar, van beroep schipper, wonende in Den Helder.

 

 

 

 

X.1.g         Margaretha Elisabeth van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 30-10-1877 te Watergraafsmeer,

                 overleden op 19‑08‑1948 om 15.15 uur te Amsterdam

                      Ondertrouw op 07-09-1902 te Amsterdam, gehuwd op 18-09-1902 te Amsterdam met

                 Johannes Gerardus Trooster geboren op 30-06-1879 om 03.00 uur te Amsterdam,

                 zoon van Johannes Gerardus Trooster en Elisabeth Bensen.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Margaretha Elisabeth Trooster           geboren op 17-12-1906 te Amsterdam

                 2. Johanna Charlotte Trooster                geboren op 01-12-1908 te Amsterdam

                 3. Johannes Gerardus Trooster              geboren op 09-08-1912 te Amsterdam.

 

 

Margaretha Elisabeth van't Kruijs is

in het huis aan de Middenweg wijk D nr. 119 te Watergraafsmeer geboren.

Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 27 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Frederik Bosse, oud 40 jaar, van beroep warmoezier,

 wonende te Nieuwer Amstel en Elias Gijsbertus Delform, oud 27 jaar, van beroep gemeenteveldwachter,

wonende te Watergraafsmeer.

 

Margaretha Elisabeth van 't Kruijs

is bij haar overlijden aangegeven door

Pieter Johannes Wendels, oud 44 jaar

van beroep aanspreker, wonende te

Amsterdam. Getuigen in huwelijk zijn

Cornelis Kleis Lanting, oud 36 jaar,

van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam,Albert Johannes Imeker, oud 58 jaar, van beroep bode,

wonende te Amsterdam, Jan Schubart, oud 58 jaar, van beroep bode, wonende te Amsterdam en Wilhelmus Joannes Koelewij, oud 38 jaar, van beroep bode,
wonende te Amsterdam.

 

     

Johannes Gererdus Trooster is in het huis aan het Kattengat nr. 1 te Amsterdam geboren.

Hij is aangegeven door Cornelia van Dijkeldorp, oud 58 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende in de Spuistraat nr. 69 te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Hendrikus Christiaan van Assendelft, oud 60 jaar, van beroep kruier, wonende te Amsterdam en Antonius Hendricus Huissen, oud 60 jaar, van beroep

kruier, wonende te Amsterdam.

 

 

 
 
 

 

 

 

Amsterdam

Kattegat rond 1911

 

 

 

X.1.h        Alida Cornelia vant Kruis (IX.1.h) geb ca 1902 te Amsterdam gehuwd 25-11-1925 te Amsterdam met

                Christiaan Verkroos geb ca. 1902 te Amsterdam. Zoon van Christiaan Verkroos en Susanna Wellinghof.

 

 

 

 

 
X.2.a	 Geertruida vant Kruis (IX.1.a) geboren 25-08-1886 te Mijdrecht, overleden op 12-05-1957 te Utrecht, 	
	 gehuwd op 11-10-1907 te Mijdrecht met 
	 Evert Treur ( eierengrossier) geboren op 08-01-1886 te Mijdrecht en overleden op 26-11-1956 te Utrecht.
	 Zoon van Jacob Treur en Johanna van Zutphen.
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1.  Johanna Treur			geboren 04-04-1908 te Mijdrecht
	 2.  Antje Treur			geboren 18-06-1909 te Mijdrecht
	 3.  Geertruida Treur		geboren 26-08-1911 te Mijdrecht
	 4.  Jacoba Treur			geboren 02-12-1911 te Mijdrecht
	 5.  Aagje Treur			geboren 19-06-1915 te Uithoorn, overl. te Utrecht
	 6.  Trijntje Treur			geboren 25-06-1917 te Uithoorn, overl. te Utrecht
	 7.  Janna Hendrika Treur		geboren 13-01-1919 te Uithoorn
	 8.  Jacob Jacobus Treur		geboren 07-08-1921 te Mijdrecht
	 9.  Evert Treur			geboren 15-04-1923 te Mijdrecht, overl. Duitsland
	10. Niesje Treur 			geboren 06-06-1926 te Mijdrecht
 

 

foto pagina van 't kruijs

 

  X.2.b         Geertruida van't Kruis (IX.3.b) geboren 19-09-1893 te Mijdrecht (Thamen a.d. Amstel), overleden op 19-08-1958 te Amsterdam. Gehuwd op 27-09-1917 te Nieuwveen met
                
Nicolaas Tijsterman (schipper) geboren 14-04-1890 te Nieuwkoop, overleden op 06-07-1944 te Amsterdam,
                 zoon van Willem Tijsterman en Willemijntje Overeem.
                 Kinderen:
                 1. Margje Christina Tijsterman      
  geb. ...., gehuwd met Alfons Klebba (2 kinderen)
                 2. Nicolaas Tijsterman                     geb. ca. 1921 te Den Haag, overleden 13-02-1923 te Haarlemmermeer.
                 3. Willemijntje IJda M. Tijsterman   geb.11-01-1922, overl. 15-12-1994, geh. met Marinus Blom (3 kinderen)
                 4. Anna Tijsterman                         
  geb.09-06-1924, overl. 16-02-2001, geh. (1) met Joh. Burger (3 kinderen) geh. (2) met P.Laersen (1 kind)
                 5. IJda Maria Tijsterman                  geb.28-02-1927 te ......,                 geh. met P.de Waay geb.18-05-1926 (2 kinderen)
                 6. Nicolina Tijsterman                     
geb.27-01-1929 te Haarlem            geh. met P.van Breevoort  geb. 30-03-1928 (3 kinderen)
                 7. Cornelia Tijsterman                    
  geb.11-09-1930, overl. 22-10-1998  geh. met ............. (1 kind)
                 8. Willem Tijsterman                      
 geb.23-10-1933, overl. 15-12-1993, geh. met Gerrie de Groot (2 kinderen)

 

 

 

 

 

X.2.c         Anna Wilhelmina Maria van't Kruis  (IX.3.f)  geboren 03-12-1879 om 03.00 uur te Amsterdam
                 Overleden op 20‑01‑1964 te Amsterdam op 84‑jarige leeftijd.

                 Kinderen:

                 1. Anna Maria Wilhelmina van't Kruijs  (XI.1.b)  geboren op 04--09-1901 te Amsterdam.

 

 

Anna Wilhelmina Maria van't Kruis, is in het huis in de Lange Leidschedwarsstraat nr. 154 te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door Jacob van't Kruis, oud 31 jaar, van beroep melkslijter, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorte-aangifte zijn Jacobus Ritilen, oud 51 jaar, van beroep bediende, wonende in de Lange Leidschedwarsstraat te Amsterdam en Mozes Klijnkramer, oud 28 jaar, van beroep werkman, wonende in de Valkenburgerstraat nr. 75 te Amsterdam.

 

 

X.2.d         Klaas van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 30-06-1879  om 03.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 10-01-1951 om 07.00 uur te Amsterdam.

                 Ondertrouw op 11-03-1900 te Watergraafsmeer, gehuwd op 22-03-1900 te Watergraafsmeer, met

                 Hieke de Jong geboren op 27-01-1879 om 07.00 uur te Manaldumadeel (Fr),

                 dochter van Romke Wopkes de Jong en Elisabeth Holstes Meijer.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Johanna Charlotte van't Kruijs ( XI.1.c)        geboren op 24‑12‑1900 te Watergraafsmeer
                 2. Romke van't Kruijs   
(XI.2.a)                        geboren op 01‑03‑1902 te Watergraafsmeer
                 3. Albertus van't Kruijs                             
    geboren op 15‑09‑1903 te Watergraafsmeer,

                                                                                     overleden op 19-07-1969 te Amsterdam

                 4. Klaas van't Kruijs                                     geboren op 10-04-1905 te Watergraafsmeer,

                                                                                     overleden op 24-06-1905 te Watergraafsmeer.

                 5. Margaretha Elisabeth van't Kruijs            geboren op 05-10-1907 te Amsterdam,

                                                                                     overleden op 21-01-1908 te Amsterdam.

                 6. Klaas van't Kruijs   (XI.6.a)                          geboren op 10-04-1910 te Amsterdam

                 7. Elisabeth van't Kruijs                               geboren op 09-04-1913 te Amsterdam

                 8. Matthijs Frederik van't Kruijs                   geboren op 24-03-1917 te Amsterdam

 

 

Klaas van't Kruijs is in het huis op de Zeeburgerdijk nr. 17 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 28 jaar, van beroep werkman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Frederik Lunstroo, oud 45 jaar,

van beroep winkelier, wonende te Oud Diemen en Johan Frederik Erken, oud 30 jaar, van beroep warmoezier, wonende op de Zeeburgerdijk nr. 29 te Amsterdam.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Adrianus Woert oud 38 jaar, van beroep werkman, oom van de bruidegom, wonende te Watergraafmeer, Hendrik Johan Lunstroo, oud 38 jaar, van beroep werkman, oom van de bruidegom wonende te Amsterdam, Michiel Dijkstra, oud 35 jaar, van beroep werkman, wonende te Amsterdam en Johannes Gerardus Trooster, oud 23 jaar, van beroep bakker, wonende te Amsterdam.

 

Hieke de Jong is bij haar geboorte aangegeven door Romke Wopkes de Jong, oud 29 jaar, van beroep arbeider, wonende te Deinum (Fr). Getuigen bij geboorteaangifte zijn Fetze van Solhuma, oud 34 jaar, van beroep klerk, wonende te Menaldumadeel en Yds van de Hoog, oud 50 jaar, van beroep klerk, wonende te Menaldumadeel.

 

Klaas van 't Kruijs is bij zijn overlijden aangegeven door Pieter van Loo, oud 61 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

   

Klaas van't Kruijs 1905 is in het huis aan de Ringlaan nr. 12 te Watergraafsmeer geboren. Hij is aangegeven doorKlaas van't Kruijs,

oud 26 jaar, van beroep grondwerker,

wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Klaas van't Kruijs,

oud 55 jaar, van beroep grondwerker, wonende

te Watergraafsmeer en Jan Neus, oud 29 jaar, vanberoep stoker, wonende te

Watergraafsmeer.

 

 

Klaas van't Kruijs 1905 is in het huis aan de Ringlaan nr. 12 te Watergraafsmeer overleden. Hij is aangegeven door Hendrik Jacobus van Driessel, oud 50 jaar, van beroep

aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte is Eise Vos, oud 43 jaar, van beroep

gemeentebode, wonende te Amsterdam.

 

 

 

Margaretha Elisabeth van't Kruijs is bij haar overlijden aangegeven door Willem Rijkes, oud 42 jaar, van beroep

beambte, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte is Godfried Meerhoff, oud 21 jaar, van

beroep beambte, wonende te Amsterdam.

 

 

Albertus van't Kruijs is in het huis in de Annalaan nr. 14 te Watergraafsmeer geboren. Hij is aangegeven door Klaas

van't Kruijs, oud 24 jaar, van beroep grondwerker, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Cornelis Blom, oud 26 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer en Jacobus Geijlswijk, oud 30 jaar, van

beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer.

 

 

 

 

 

X.3.a         Nicolaas vant Kruis (IX.1.a) geboren 09-02-1888 te Mijdrecht gehuwd op 23-09-1910 te Mijdrecht met
              
  Johanna Jacoba van der Linden geboren ca. 1888 te Vinkeveen-Waverveen.
                 Dochter van Gerrit van der Linden en Cornelis Vos.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Jacobus vant Kruis               
  geboren ca. 1911, overleden 08-03-1917 te Mijdrecht (6 jaar )
                 2. Cornelia vant Kruis                 geboren ca. 1918, overleden 16-12-1918 te Mijdrecht (8 Maanden)
                 3. Johanna Jacoba vant Kruis    geboren ca. 1925, overleden 03-01-1927 te Mijdrecht (1 jaar)
                 4. Geertruida vant Kruis             geboren ca. 1926, overleden 27-03-1929 te Mijdrecht (2 jaar 5 maanden)
                 5. Cornelis vant Kruis                 geboren ca. 1928, overleden 21-03-1929 te Mijdrecht (5 maanden)

 

 

 

 

 

X.3.b          Willem van 't Kruis (IX.3.b), schipper, geboren 24-05-1896 te Mijdrecht, overleden 1985?, te Maastricht gehuwd op 21-09-1922 te Leimuiden met

                  Catharina Krap geboren ca. 1893 te Haarlem, dochter van Jan Krap en Maria Verhoog.

                  Kinderen uit dit huwelijk:

                  1. ......... (zoon)

                  2. ......... (dochter)

 

 

 

X.3.c         Matthijs Frederik van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 09-08-1880 te Amsterdam,

                 overleden op 28‑01‑1962 te Culemborg.

                     Ondertrouw te Watergraafsmeer, gehuwd op 17-05-1906 te Watergraafsmeer met

                 Frederica Cornelia Michiels geboren op 26-08-1879 om 21.00 uur te Hoorn,

                 overleden op 02-11-1961 te Amsterdam.

                 Dochter van Tjeerd Frederik Michiels en Geertje Frederiks Terschuur.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Johannes van't Kruijs  (XI.1.d)                geboren op 13‑07‑1908 te Amsterdam

 

 

Matthijs Frederik van't Kruijs is in het huis in de Zeeburgerpolder nr.17 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Klaas

van't Kruijs, oud 30 jaar van beroep warmoezier, wonende te Amsterdam.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Frederik Lunstroo, oud 41 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen en Johan Frederik Erken, oud 30 jaar, van beroep warmoezier, wonende in de Stads Rielanden in een Keet te Amsterdam.

 

Frederica Cornelis Michiels is in het huis op de Zeedijk te Hoorn geboren. Zij is aangegeven door Tjeerd Frederik Michiels, oud 43 jaar, van beroep timmerman, wonende te Hoorn. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Teunis Duiven, oud 47 jaar, van beroep timmerman, wonende te Hoorn en

Cornelis Bakker, oud 29 jaar, van beroep metselaar, wonende te Hoorn.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Aalst Andries van Schaveren, oud 28 jaar, van beroep bankwerker, zwager van de bruid, wonende te Zwolle, Dirk van der Wateren, oud 29 jaar, van beroep timmerman, zwager van de bruidegom, wonende te Amsterdam. Johannes Gerardus Trooster, oud 29 jaar, van beroep bakker, zwager van de bruidegom, wonende te Amsterdam en Klaas van't Kruijs, oud 26 jaar, van beroep loswerkman, broer van de bruidegom, wonende te Watergraafsmeer.  

 

 


        

X.4.a         Bartha van't Kruijs   (IX.4.d) geboren op 31-10-1881 te Diemen,

                 overleden op 22‑09‑1950 om 20.20 uur te Amsterdam

                     Ondertrouw op 08-05-1905 te Watergraafsmeer, gehuwd op 19-05-1905 te Watergraafsmeer met

                 Dirk van der Wateren geboren op 05-11-1879 om 02.30 te Velsen.

                     Zoon van Jan Floris van der Wateren en Bernarda Oudakker. 

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Benardina van der Wateren                 geboren op 20‑02‑1905 te Amsterdam
                 2. Johanna Charlotte van der Wateren    geboren op 11‑12‑1906 te Amsterdam          
                 3. Bartha van der Wateren                       geboren op 09‑12‑1909 te Amsterdam
                 4. Dirk van der Wateren                           geboren op 10‑01‑1912 te Amsterdam 

 

 

Bartha van't Kruijs is in het huis wijk A

nr. 12 te Diemen geboren. Zij is aangegeven

door Klaas van't Kruijs, oud 31 jaar, van

beroep warmoezier, wonende te Diemen.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Cornelis

van Eik, oud 55 jaar, van beroep werkman,

wonende te Ouder Amstel en Jan Flikke,

oud 33 jaar, van beroep warmoezier,

wonende te Nieuwer Amstel.

 

Getuigen bij dit huwelijk zijn Jan Floris van der Wateren, oud 28 jaar, van beroep stoker, broer van de bruidegom wonende te Watergraafsmeer,

Johannes Bernardus van der Wateren, oud 26 jaar, van beroep letterzetter, broer van de bruidegom, wonende te Watergraafsmeer, Matthijs Frederik van't Kruijs, oud 23 jaar, van beroep grondwerker, broer van de bruid, wonende te Watergraafsmeer en Hendrik Jan van't Kruijs, oud 21 jaar, van beroep grondwerker, broer van de bruid, wonende te Watergraafsmeer.

 

 

 

Dirk van der Wateren is bij zijn geboorte aangegeven door Jan Floris van der Wateren, oud 30 jaar, van beroep timmerman, wonende te Velsen. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Willem Stein, oud 40 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Velsen en Antonie Danil Charles Glazion, oud 34 jaar, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Velsen.

 

Bartha van 't kruijs is bij haar overlijden aangegeven door Roelof Smit, oud 55 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

 

 

 

X.5.a	 Jan vant Kruis (IX.1.a) geboren 10-12-1890 te Mijdrecht, gehuwd op 03-04-1919 te Nieuwveen, met
	 Niesje van den Berg geboren ca. 1893 te Koudekerk, overleden 30-12-1991 te Alphen a/d Rijn, 
	 dochter van Christiaan van de Berg en Neeltje Molema.
 

 

 

 

 

 

X.5.b          Hendrik Johan van't Kruijs  (IX.4.d) geboren op 12-12-1882 te Diemen,

                  overleden op 30‑08‑1904 om 14.00 uur te Amsterdam

                       Ondertrouwd op 09‑08‑1903 te Amsterdam,

                  gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 19‑08‑1903 te Amsterdam met

                  Neeltje Bakker geboren op 27-03-1878 om 17.00 uur te Amsterdam.

                       Dochter van Hendricus Bakker en Adriana Versluis.

                  Kinderen:

                  1. Klaas van't Kruijs                         geboren op 14-09-1903 te Amsterdam,

                                                                          overleden op 09-08-1921 te Amsterdam.

 

Hendrik Jan van't Kruis, is in het huis wijk A nr. 12 te Diemen geboren. Hij is aangegeven door Klaas van't Kruis,

oud 32 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Frederik Lunstroo, oud 49 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen en

Johan Heinrich Pape, oud 50 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Nieuwer Amstel.

Getuigen in dit huwelijk zijn Cornelis Kleis Lanting, oud 37 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam Wilhelmus Joannes Koelewij, oud 39 jaar, van beroep bode, wonende te Amsterdam, Jan Schubart, oud 58 jaar, van beroep bode, wonende te Amsterdam en Jan van der Hooft, oud 47 jaar, van beroep agent van politie, wonende te Amsterdam.

Neeltje Bakker, is in een ark in buurt FF te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door Hedricus Bakker, oud 28 jaar,van

beroep werkman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Dirk van Assem, oud 44 jaar, van beroep brood-bakker, wonende in de egelantiersstraat nr. 112 te Amsterdam en Jan Bos, oud 62 jaar, van beroep melkslijter, wonende in de Haarlemmerstraat 12 te Amsterdam.

Hendrik Johan van't Kruis is het huis in de Linnaeusstraat nr. 89 te Amsterdam overleden. Hij is aan-gegeven door Johan Gerrit Rlwoud, oud 26 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte zijn Johannes Antonius Donker, oud 39 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.
   

Klaas van't Kruis is in het huis in de Czaar Peterstraat nr. 37 te Amsterdam geboren. Hij is aan-gegeven door Hendrik Johannes van't Kruis, oud 20 jaar, van beroepgrondwerker, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Johannes Boonkamp, oud 33 jaar,van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam en Albert Zilvold, oud 23 jaar, van beroep ambtenaar,wonende te Amsterdam.

 

Diemen  1900

Muidertrekvaart met links de Prins Hendrikkade en rechts de Muiderstraatweg.

 

 

  Klaas van't Kruijs, is bij zijn overlijden aangegeven doorFranciscus Johannes Huijsman, oud 58 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij opverlijdensaangifte is Nicolaas Huijsman, oud 28 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

 

 

 

X.6.a         Cornelia van't Kruijs  (IX.4.d)  geboren op 02-05-1884 om 21.00 uur te Diemen,

                 overleden op 10-01-1951 om 00.15 te Amsterdam.

                       Ondertrouw (1) op 21-04-1917 te Amsterdam, gehuwd (1) op 03-05-1917 te Amsterdam met

                 Aron Maijkels geboren op 29-07-1861 om 11.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 03-01-1946 om 16.00 uur te Amsterdam.

                       Zoon van Joseph Maijkels en Hester van Diepenheim.

                 Gehuwd (2) op 23-12-1950 te Amsterdam met

                 Jan Kikke geboren op 11-08-1888 om 05.30 uur te Amsterdam, overleden te Amsterdam.

                       Zoon van Pieter Kikke en Neeltje van der Molen.

 

 

Cornelia van't Kruijs is in het huis wijk A nr. 12 te Diemen geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs,

oud 33 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen. Getuigen geboorteaangifte zijn Matthijs Frederik Lunstroo, oud 50 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Diemen en

Johan Heinrich Pape, oud 51 jaar, van beroep warmoezier, wonende te

Nieuwer Amstel.

Getuigen bij het eerste huwelijk zijn

Johannes gerardus Trooster, oud 40 jaar, van beroep broodbakker, zwager van de bruid, wonende te Amsterdam

en Teunis Goos, oud 33 jaar, van beroep vishandelaar, wonende te Amsterdam.

 

 

 

Aron Maijkels is in het huis in de Amstelstraat buurt J nr. 73 te

Amsterdam geboren. Hij is aan-gegeven door Joseph Maijkels, oud 24 jaar, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Victor Machiel Swaap, oud 38 jaar, van beroep melkslijter, wonende in de Amstelstaat nr. 98 te Amsterdam en Alexander Mozes Rudelsheim, oud 33 jaar, van beroep schoenmaker, wonende in de Amstelstraat nr. 98 te Amsterdam.

 

 

 

Cornelia van't  Kruijs is bij haar overlijden aangegeven door Roelof Smid, oud 53 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

   

Jan Kikke is in het huis in de Quellijnstraat nr. 116 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Pieter Kikke, oud 28 jaar, van beroep schilder, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Maarten Laan, oud 39 jaar, van beroep bediende, wonende te Amsterdam en Dirk Bonhoff, oud 24 jaar, van beroep schilder, wonende te Amsterdam.

 

Aron Maijkels is bij zijn overlijden aangegeven door

David Bonn, oud 28 jaar, van beroep administrateur,

wonende te Amsterdam.

 

naar boven

 

 

 

X.7.a	 Jacobus vant Kruis (IX.1.a) geboren 17-06-1895 te Mijdrecht, overleden op 22-10-1982 te .......
         Gehuwd op 01-05-1924 te Nieuwveen, met
	 Hillegonda van den Berg geboren ca. 1897 te Koudekerk, overleden 30-12-1991 te Alphen aan de Rijn.
         Dochter van Christiaan van de Berg en Neeltje Molema

 

foto pagina van 't kruijs

 

 

X.7.b         Frederik Matthijs van't Kruijs ( IX.4.d) geboren op 22-07-1885 te Diemen,

                 overleden op 01-03-1967 te Amsterdam.

                     Ondertrouw op 17-04-1910 te Amsterdam, gehuwd op 28-04-1910 te Amsterdam met

                 Maria Christina Bonzet geboren 07-10-1886 on 15.00 uur te Amsterdam.

                      Dochter van Johannes Jacobus Bonzet en Maria Christina Mulder.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Nicolaas van't Kruijs  (XI.1.f)                     geboren op 17-03-1911 te Amsterdam

                 2. Maria Christina van't Kruijs (XI.2.b)           geboren op 04-10-1913 te Amsterdam

                 3. Frederik Matthijs van't Kruijs                 geboren op 23-04-1917 te Amsterdam

 

 

Frederik Matthijs van't Kruijs, is in het

huis wijk A nr. 12 te Diemen geboren.

Hij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 35 jaar, van beroep warmoezier,

wonende te Diemen.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Matthijs Frederik Lunstroo, oud 51 jaar,

van beroep warmoezier, wonende te

Diemen en Willem Rijs, oud 49 jaar, van

beroep lantaarnaansteker, wonende te Diemen.

 

Getuigen bij dit huwelijk zijn Klaas

van't Kruijs, oud 30 jaar, van beroep opperman, broer van de bruidegom, wonende te Amsterdam,

Matthijs Frederik van't Kruijs, oud 29 jaar, van beroep schuitenvoerder, broer van de bruidegom, wonende te

Amsterdam, Jan Frederik Bonzet, oud 30 jaar, van beroep meubelmaker, broer van de bruid, wonende te Amsterdam en Casper Dirk Bozet, oud 25 jaar, van beroep meubelmaker, broer van de bruid, wonende te Amsterdam.

Maria Chistina Bonzet is in het huis in de Visseringstraat nr. 6 te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door Johannes Jacobus Bonzet, oud 32 jaar, van beroep timmerman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Louis Bonzet, oud 54 jaar, van beroep schoenmaker, wonende in de Buiten Bantommerstraat nr. 8 te Amsterdam en Jan Engelbert Criete, oud 28 jaar, van beroep timmerman, wonende in de Marnixstraat nr. 54 te Amsterdam.

 

 
X.8.a	 Leendert vant Kruis (IX.1.a) geboren 25-02-1898 te Mijdrecht, overleden 27-03-1995 te Uithoorn. Gehuwd op 22-06-1922 
	 (getuigen broer Gerrit vant Kruis) met 
	 Dirkje Immerzeel geboren op 18-09-1900 te Zevenhoven. Dirkje woonde in 1956 te Uithoorn. 
	 Dochter van Leendert Immerzeel en Wilhelmina van Geest.
	 Uit dit huwelijk:L
	 1. Wilhelmina Dirkje (Mien) vant Kruis (XI.1.g)	geboren 03-05-1924 te Uithoorn.

 

 

 

 

X.9.a         Jacobus van't Kruijs   (IX.4.d) geboren op 29-11-1887 te Sloten,

                 overleden op 29-11-1945 om 14.50 uur te Amsterdam.

                 Ondertrouw op 15-11-1913 te Amsterdam, gehuwd op 27-11-1913 te Amsterdam met

                 Wilhelmina Hendrika Troost geboren op 13-10-1893 om 23.00 uur te Amsterdam.

                       Dochter van Jan Troost en Roeberta Johanna van den Brink

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Klaas van't Kruijs         geboren op 24-04-1915 te Amsterdam,

                                                         overleden op 18-04-1917 te Amsterdam

                 2. Jan van't Kruijs (XI.2.c)   geboren op 23-02-1920 te Amsterdam

 

 

Jacobus van't Kruijs, is in het huis op

de Haarlemmerweg wijk B nr. 17b te

Sloten geboren. Hij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 37 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Sloten. Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Simon Louwerens, oud 54 jaar,

van beroep arbeider, wonende te Sloten en Leendert Brouwer, oud 31 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Sloten.

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Frederik Matthijs van't Kruijs, oud 28 jaar, van beroep pakhuisknecht, broer van de bruidegom, wonende te Amsterdam en Matthijs Frederik van't kruijs, oud 33 jaar, van beroep werkman, broer van de bruidegom, wonende te Amsterdam.

 

Jacob van 't Kruijs is bij zijn overlijden aangegeven door Hendrik van Dasselaar, oud 21 jaar, van beroep bode, wonende te Amsterdam.

Wilhelmina Hendrika Troost, is op een schip liggende in de Prinsengracht te Amsterdam geboren. Zij is aan-gegeven door Jan Troost, van beroep schipper, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Willem Faber, oud 61 jaar, van beroep agent, wonende op de Kalkmarkt nr. 13 te Amsterdam en Hillebrand van der Horst, oud 56 jaar, zonder beroep, wonende in de Govert Flenckstraat nr. 244 te Amsterdam.

 

 

Klaas van 't Kruijs is bij zijn overlijden aangegeven door Jan de Vos, oud 32 jaar, van beroep opzichter, wonende

te Amsterdam. Getuige bij overlijdens-aangifte is Albertus Holtes, oud 46 jaar, van beroep opzichter, wonende te Amsterdam.

 

 

 

 

  naar boven

 

  

X.10.a       Sander van't Kruijs   (IX.4.d)  geboren op 12-03-1889 te Sloten,

                 overleden op 02-01-1954 om 23.15 uur te Amsterdam.

                      Ondertrouw (1) op 11-05-1918 te Amsterdam, gehuwd (1) op 23-05-1918 te Amsterdam met

                 Catharina Petronella Vermeij geboren op 23-08-1897 om 11.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 23-05-1945 om 21.15 uur te Amsterdam.

                      Dochter van Willem Vermeij en Barbara Slinger.

                 Gehuwd (2) op 16-12-1950 te Amsterdam met

                 Grietje Kikke geboren op 11-03-1891 om 17.30 uur te Nieuwer Amstel

                       Dochter van Pieter Kikke en Neeltje van der Molen.

                 Kinderen uit het eerste huwelijk:

                 1.  Willem van't Kruijs  (XI.1.e)                     geboren op 06-09-1919 te Amsterdam

                 2. Johanna Charlotte van't Kruijs (XI.2.d)     geboren op 17-08-1924 te Amsterdam 

 

 

 

Sander van't Kruijs is in het huis aan de Haarlemmerweg wijk B nr. 17b te Sloten geboren. Hij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 38 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Sloten. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Jan Frikke, oud 42 jaar, van beroep warmoezier, wonende te Sloten en

Jacob Westdorp, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Sloten.

Getuigen in dit huwelijk zijn Frederik Matthijs van't Kruijs , oud 32 jaar, van beroep pakhuisknecht, broer van de bruid, wonende te Amsterdam en Jacobus van't Kruijs,

oud 30 jaar, van beroep grondwerker, broer van de bruid, wonende te Amsterdam.

 

 

Catharina Petronella Vermeij is in het huis in de Rembrandtstraat nr. 50 te Amsterdam geboren. 

Zij is aan-gegeven door Willem Vermeij, oud 26 jaar, van beroep koopman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorte-aangifte zijn Henri Herens,

oud 60 jaar, van beroep beambte, wonende te Amsterdam en Hillebrand van der Horst, oud 61 jaar, van beroep beambte, wonende te Amsterdam.

 

Grietje Kikke is in het huis in de Hoedemakersstraat wijk G nr. 209 te Nieuwer Amstel geboren.

Zij is aangegeven door Pieter Kikke, oud 30 jaar, van beroep schilder, wonende te Nieuwer Amstel.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Jan Evert Frederik Kraaijenhage, oud 26 jaar, van beroep schilder, wonende te Nieuwer Amstel en Jan Brugge, oud 51 jaar, van beroep schilder, wonende te Nieuwer Amstel. 

 

 

   

Catharina Petronella Vermeij is bij haar overlijden aangegeven door Johannes Antonie Tassmer, oud 51 jaar,

van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

 

Sander van 't Kruijs is bij zijn overlijden aangegeven door Samuel Leonard de Goede, oud 69 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.      

 

 

   

X.11.a        Frederika Charlotte van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 01-01-1892 te Watergraafsmeer,

                 overleden op 06‑11‑1969 te Culemborg

                      Ondertrouw te Watergraafsmeer , gehuwd op 05-08-1915 te Watergraafsmeer met

                 Pieter Versloot geboren op 24-06-1892 om 10.00 uur te Amsterdam.

                      Zoon van Pieter Versloot en Maria de Hooijer.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Pieter Versloot                          geboren op 29‑04‑1916 te Diemen
                 2. Johanna Charlotte Versloot.     geboren op 10‑10‑1926 te Amsterdam.

 

Federika Charlotte van't Kruijs is in het huis aan de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 70 te Watergraafsmeer

geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 41 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Elsman, oud 69 jaar, van beroep wagenmaker, wonende te Watergraafsmeer en Hendrikus Snoek, oud 25 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Watergraafsmeer.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Matthijs Frederik van't Kruijs, oud 34 jaar, van beroep loswerkman, broer van de bruid, wonende te Amsterdam en Jacobus van't Kruijs, oud 28 jaar, van beroep fabrieksarbeider, broer van de bruid, wonende te Amsterdam.

   

Pieter Versloot is in het huis in de Conradstraat nr. 10 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door

Pieter Versloot, oud 44 jaar, van beroep werkman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte

zijn Hendrik Koene, oud 30 jaar, van beroep zeilenmaker, wonende in de Conradstraat nr. 10 te Amsterdam

en Adam Jacobs, oud 53 jaar, van beroep aanspreker, wonende in de Tuinstraat 36 te Amsterdam.

 

   

 

 

 

X.12.a       Marritje van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 01-11-1893 om 11.00 uur te Watergraafsmeer,

                 overleden op 17-12-1956 te Amsterdam.

                      Ondertrouw te Waatergraafsmeer, gehuwd op 13-02-1919 te Watergraafsmeer met

                      Gerrit Wiegmink geboren op 11-11-1889 om 04.00 uur te Ouder-Amstel.

                     Zoon van Dirk Wiegmink en Egbertje Harder. 

 
 

Marritje van't Kruijs, is in het huis aan de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 70 te Watergraafsmeer geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 43 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer.

Getuigen bij geboorteaangifte zijn Matthijs Elsman, oud 61 jaar, van beroep wagenmaker, wonende te Watergraafsmeer en Cornelis Langendijk, oud 37 jaar, van beroep timmerman, wonende te Watergraafsmeer.

 

Gerrit Wiegmink, is in het huis wijk V nr. 21c te Ouder Amstel geboren. Hij is aangegeven door Dirk Wiegmink, oud 26 jaar, van beroep arbeider, wonende te Ouder Amstel. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Johannes Coene,

oud 59 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Ouder Amstel en Hendrikus Petrus Vermeij, oud 35 jaar, van beroep kastelein, wonende te Ouder Amstel.

 

 

 

 

               

X.14.a       Johanna Charlotte van't Kruijs (IX.4.d) geboren op 22-01-1901 te Watergraafsmeer,

                 overleden op 16-05-1990 te "s Gravenhage.

                      Gehuwd op 22-07-1926 te Amsterdam met

                 Leendert Antonius Lavooi geboren op 29-11-1898 om 01.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 25-11-1976 te 's Gravenhage

                     Zoon van Marinus Lavooi en Maria Oosterling

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Johanna Charlotte Lavooi                 geboren op 17‑04‑1931 te Amsterdam

 

 

Johanna Charlotte van't Kruijs, is in het huis in de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 23 te Watergraafsmeer

geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 50 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Johannes van den Hart, oud 51 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer en Jacobus Johannes Haars, oud 48 jaar, van beroep schrijver, wonende te Watergraafsmeer.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Aron Maijkels, oud 64 jaar, van beroep diamantbewerker, zwager van de bruid, wonende te Amsterdam en Gerrit Wiegmink, oud 37 jaar, van beroep gemeentewerkman, zwager van de bruid, wonende te Amsterdam

Leendert Antonius Lavooi, is in het huis in de Conradstraat nr. 133 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Marinus Lavooi, oud 37 jaar, van beroep werkman, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorte-aangifte zijn Willem Faber, oud 66 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam en Hillebrand van der Horst, oud 62 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam.

 

 

 

XI.1.a	 Johannes Marinus (Hans) van t Kruijs (XI.1.a) Dir. Arbeidsbureau Epe, geboren 21-02-1947 te Aepeldoorn, gehuwd op 20-03-1970 te Apeldoorn, met
	 Rosina Harderman geboren .., te 
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1. Martine Geraldine van t Kruijs (XII.1.a)		geboren 20-02-1971 te Apeldoorn.
	 2. Marinus Johannes (Mark) van t Kruijs (XII.2.b)		geboren 27-02-1973 te Apeldoorn.

 

 

 

 

XI.1.b        Anna Maria Wilhelmina van't Kruijs  (X.2.c)  geboren op 04--09-1901 te Amsterdam,

                 overleden op 30‑11‑1978 te Amstelveen.

                      Ondertrouw op 17-09-1921 te Amsterdam, gehuwd op 28-09-1921 te Amsterdam met

                      Hendrik de Vries geboren op 27-12-1899 om 23.00 uur te Amsterdam,

                 overleden op 12-09-1968 te Amsterdam.

                      Zoon van Sale de Vries en Catharina Cornelia Hali.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Dirk Cornelis de Vries                      geboren op 23‑12‑1921 te Amsterdam

                 2. Anna Hendrika de Vries                   geboren op 05‑04‑1927 te Amsterdam

 

 

Anna Maria Wilhelmina van't Kruis is in het Onze Lieve Gasthuis te Amsterdam geboren. Zij is aan-gegeven door Antonius Booij, oud 38 jaar, van beroep beambte, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorte-aangifte zijn Hendrik van Beek, oud 32 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam en Pieter van Dongen, oud 40 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Hendrik Hali, oud 73 jaar, zonder beroep, grootvader van de bruidegom, wonende te Amsterdam en Johan Diederik Maaks, oud 38 jaar, seinhuiswachter, wonende te Amsterdam

  Hendrik de Vries is in het huis in de Tweede Zuiderstraat nr. 79 te Amsterdam geboren. Hij is aangegeven door Sale de Vries, oud 43 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam. Getuigen bij geboorteaangifte zijn Hendrik van Beek, oud 30 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam en Pieter van Dongen, oud 38 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam.

 

   

 

 

 

 

 

XI.1.c        Johanna Charlotte van't Kruijs ( X.2.d)  geboren op 24‑12‑1900 te Watergraafsmeer,

                 overleden op 16-11-1977 te Amsterdam.

                      Ondertrouw op 01-12-1923 te Amsterdam, gehuwd op 12-12-1923 te Amsterdam met

                 Karel Siesem geboren op 28-11-1897 om 01.00 uur te Amsterdam, overleden op 02-01-1966 te Amsterdam

                       Zoon van Gerardus Johannes Siesem en Johanna Petronella Ninaber.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Karel Siesem                                 geboren op 04‑02‑1925 te Amsterdam
                 2. Johannes Siesem                          geboren op 17‑07‑1936 te Amsterdam

 

 

Johanna Charlotte van't Kruijs, is in het huis in de Linnaeusdwarsstraat wijk D nr. 14 te Watergraafsmeer geboren. Zij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 21 jaar, van beroep stoker, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte zijn

Klaas van,t Kruijs, oud 50 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer en Romke de Jong, oud 51 jaar, van beroepspoorarbeider wonende te Watergraafsmeer.

 

Karel Siesem, is in het huis in de Nieuwe Achtergracht nr. 156 te Amsterdam. Hij is aangegeven door

Gerardus Johannes Siesem, oud 35 jaar, van beroep timmerman. wonende te Amsterdam. getuigen bij

geboorteaangifte zijn Willem Faber, oud 65 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam en Willem van der Horst, oud 61 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam.

 

Getuigen in dit huwelijk zijn

Romke van't Kruijs, oud 21 jaar, van beroep opperman, broer van de bruid, wonende te Amsterdam en Hendrik Siesem, oud 36 jaar, van beroep pakhuisknecht, broer van de bruidegom, wonende te Amsterdam.

 

naar boven

 

 

     

       

XI.1.d        Johannes van't Kruijs  (X.3.c) geboren op 13‑07‑1908 te Amsterdam, overleden op 20-01-1979 te Amsterdam,

                 ondertrouw op 02-0201929 te Amsterdam, gehuwd op 13-02-1929 te Amsterdam met

                 Elisabeth Emma Strating geboren op 25-05-1910 te Amsterdam, overleden op 18-03-1964 te Amsterdam.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Frederica Cornelia van't Kruijs (XII.1.b)       geboren op 06‑05‑1929 te Amsterdam
                 2. Matthijs Frederik van't Kruijs
(XII.2.d)           geboren op 28‑04‑1936 te Amsterdam

                 3. Anna Catharina van't Kruijs                      geboren op 12-12-1940 te Amsterdam, overleden op 09-08-1943 om 23.00 uur te Amsterdam     

                 4. Johanna Elisabeth van't Kruijs (XII.4.c)        geboren op 10-10-1944 te Amsterdam

 

 

Getuigen in dit huwelijk zijn Jacobus van 't Kruijs , oud 41 jaar, van beroep tramwagenbestuurder, neef van de

bruidegom, wonende te Amsterdam

en Frans Hendrik Christiaan

Noelkamper, van beroep 61 jaar,zonder beroep, wonende te Amsterdam.

Anna Catharina van 't Kruijs is bij haar overlijden aangegeven door Abraham Pieter van de Leeuw, oud 51 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam.

 

 

 

 

 

XI.1.e        Willem van't Kruijs  (X.10.a) geboren op 06-09-1919 te Amsterdam, overleden op 20-04-1975 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 29-0-1942 te Amsterdam met

                 Wilhelmina Gezina Sligting geboren op 29-02-1920 te Amsterdam.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Marianne van't Kruijs (XII.1.c)              geboren op 12-06-1945 te Amsterdam

                 2. Annemieke van't Kruijs (XII.2.e)           geboren op 10-06-1947 te Amsterdam

 

 

 

 

 

 

XI.1.f         Nicolaas van't Kruijs  (X.7.b) geboren op 17-03-1911 te Amsterdam, overleden op 12-01-1995 te Heemskerk.

                 Gehuwd (1) op 16-11-1939 te Amsterdam met

                 Hendrika van der Linde geboren op 06-04-1913 te Haarlemmerliede.

                 Gehuwd (2) op 13-10-1956 te Amsterdam met

                 Maria louise van der Lugt geboren op 21-04-1916 te Amsterdam.

 

 

 

 

XI.1.g        Wilhelmina Dirkje (Mien) vant Kruis, (X.8.a) geboren 03-05-1924 te Uithoorn, gehuwd op 05-10-1949 te Uithoorn met

                 Jan Vulperhorst geboren 05-03-1922 te Vinkenveen, zoon van Jan Vulperhorst en Anna Cristina Louwen.

                 Uit dit huwelijk:

                 1. Jan Vulperhorst                                     geboren 29-09-1951 te Vinkenveen

                 2. Leendert Vulperhorst                             geboren 01-05-1955 te Uithoorn.

 

 

 

       

XI.2.a        Romke van't Kruijs   (X.2.d)  geboren op 01‑03‑1902 te Watergraafsmeer,

                 overleden op 07-06-1971 te Amsterdam.

                      Ondertrouw op 15-09-1923 te Amsterdam, gehuwd op 26-09-1923 te Amsterdam met

                 Maria Waldhober geboren op 08-11-1903 om 09.00 uur te Amsterdam.

                      Dochter van Maurits Bernardus Waldhober en Alberta Maria Pastoor.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. levenloos kind van't Kruijs                   geboren op 24-12-1923 te Amsterdam

                 2. Klaas van't Kruijs                                 geboren op 03-12-1924 te Amsterdam,

                                                                                 overleden op 01‑02‑1925 om 11.00 uur te Amsterdam,

                 3. Maurits Theodorus van't Kruijs             geboren op 15-09-1926 te Amsterdam, ovl 23-12-2004 Asd.

                 4. Hieke van't Kruijs                                 geboren op 16-05-1932 te Amsterdam

                 5. levenloos kind van't Kruijs                   geboren op 27-11-1937 te Amsterdam  

 

Romke van't Kruijs is in het huis in

de Linnaeusdwarststraat nr. 11 te Watergraafsmeer geboren. Hij is aangegeven door Klaas van't Kruijs, oud 22 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer. Getuigen bij geboorteaangifte

zijn Jacobus Johannes Haars,

oud 49 jaar, van beroep slager, wonende te Watergraafsmeer en Herman Halma, oud 38 jaar, van beroep werkman, wonende te Watergraafsmeer.

 

 

Maria Walhober is in het huis in de Wagenaarstraat 115 te Amsterdam geboren. Zij is aangegeven door

Maurits Bernardus Walhober, oud 25 jaar, van beroep diamantslijper, wonende te Amsterdam. Getuigen

bij geboorteaangifte zijn Johannes Boomkamp, oud 33 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam

en Albert Zilvold, oud 23 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam.

 

   

Getuigen in dit huwelijk zijn Maurits Theodorus Waldhober, oud 23 jaar, van beroep houtwerker, broer van de bruid, wonende te Amsterdam en Karel Siesem, oud 58 jaar, van beroep portier, wonende te Amsterdam.

 

 

Klaas van't Kruijs is bij zijn overlijden aangegeven door Jacobus Christiaan Henkes, oud 46 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte is Willebrordus Vierveijer, oud 72 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam.   1. levenloos kind is bij zijn overlijden aangegeven door Jacobus Bastiaan Henkes, oud 46 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Amsterdam. Getuige bij overlijdensaangifte is Frederik Antonie Roelofs, oud 51 jaar, van beroep bode, wonende te Amsterdam.

5. levenloos kind is bij zijn overlijden aangegeven door Abraham Gerholt, oud 30 jaar, van beroep verzekerings-

agent, wonende te Amsterdam.

 

 

naar boven

 

 

 

XI.2.b        Maria Christina van't Kruijs (X.7.b)  geboren op 04-10-1913 te Amsterdam, overleden op 02-10-1981 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 31-03-1938 te Amsterdam met

                 Pieter Kikke geboren op 13-07-1912 te Amsterdam, overleden op 18-06-1975 te Amsterdam.

                 Kinderen:

                 1. Maria Christina Kikke            geboren 24-02-1950 te Amsterdam, gehuwd 21-12-1970 te Amsterdam, met Klaas Martijn geboren 31-08-1948 Enschede.

 

 

 

 

 

 

XI.2.c         Jan van't Kruijs (X.9.a)  geboren op 23-02-1920 te Amsterdam, overleden op 18-10-1995 te Spijkenisse.

                 Gehuwd op 21-04-1944 te Tiel met

                 Dirkje van Dodewaard geboren op 13-11-1920 te Tie

 

 

 

 

  

 

XI.2.d        Johanna Charlotte van't Kruijs (X.10.a) geboren op 17-08-1924 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 14-05-1947 te Amsterdam met

                 Willem Polak geboren 14-09-1924 te Amsterdam overleden 01-10-1999 te Ilpendam,

                 zoon van Philip Polak en Clara Jacobs. (Willem was burgermeester van Amsterdam)

 

foto pagina van 't kruijs

 

 

 
 

 

XI.3.a	 Nicolaas van't Kruis (X.1.a) geboren 03-06-1918 te Leimuiden, overleden 19-05-1980 te Amsterdam. 
         Gehuwd op .., te ., met
	 Maria de Graaf geboren 15-11-1920 te Ouder-Amstel, overleden 21-12-1991 te .
	 Kinderen uit dit huwelijk:
	 1. Louise van t Kruis 	  	geboren 19-08-1941 te Amsterdam, overleden augustus 1943.
	 2. Louisa van t Kruis (XII.2.a)	  	geboren 24-04-1945 te Amsterdam.
	 3. Mijntje Cornelia van t Kruis (XII.3.a) 	geboren 20-02-1947 te Amsterdam.
	 4. Leendert van t Kruis (XII.4.a)	geboren 29-01-1949 te Amsterdam.
	 5. Maria van t Kruis (XII.5.a)	  	geboren 05-07-1950 te Amsterdam.
	 6. Nicolaas van t Kruis (XII.6.a)		geboren 10-08-1952 te Amsterdam.
	 7. Jan van t Kruis 	(XII.7.a)	  	geboren 10-04-1954 te Amsterdam.
	 8. Marijke van t Kruis 	  	geboren 26-03-1956 te Amsterdam, overleden 19-08-2004.

 

naar boven

 

 

XI.3.b        Margje Christina van't Kruis  (X.1.a)  geboren 01-02-1916, overleden 26-10-1995 te Nieuwkoop.

                 Gehuwd (1) op 07-02-1940 te Nieuwkoop met

                 Philippus van der Horst geboren op 26-05-1911 te Wageningen, overleden op 23-05-1911 te Wageningen.

                 Gehuwd (2) op 14-12-1966 te Nieuwkoop met

                 Gerrit Rietveld geboren29-01-1910 te Nieuwveen, overleden 31-08-1995 te Nieuwveen

                 Margje was weduwe van Philippus van der Horst.

                 Kinderen uit het eerste huwelijk:

                 1. Johanna Elisabeth van der Horst      geboren 07-01-1941 te Nieuwkoop

                 2. Leendert Philippus van der Horst     geboren 11-02-1943 te Nieuwkoop

 

 

 

XI.4.a        Willem (Bill) vant Kruis geboren 21-05-1922 te Nieuwveen, gehuwd 11-12-1947 te Bennenbroek met

                Cornelia van Leeuwen geboren 02-11-1922 te Dordrecht. dochter van Nicolaas van Leeuwen en Aaltje Stolk.

                Willem was binnenvaart schipper op het motorschip "op hoop van zegen".

                Geemigreerd naar Alberta Canada, vertrokken 04-05-1953 van Rotterdam aankomst Halifax 14-05-1953.

                Kinderen:

                1. Leendert Nicolaas vant Kruis                      geboren 08-04-1948 te IJmuiden, overleden 17-12-1995

                2. Aaltje Louise (Ada) vant Kruis                     geboren 14-05-1948 te Amsterdam.

                3. Willem Cornelis (Bill) vant Kruis                  geboren 19-12-1952 te Amsterdam

                4. Louise Marijke vant Kruis                            geboren 20-12-1954 te Ponoka, Alberta, Canada.

                5. Art Machiel vant Kruis                                 geboren 26-03-1956 te Ponoka, Alberta, Canada.

                6. Cornelia Sophie vant Kruis                         geboren 21-01-1961 te Ponoka, Alberta, Canada.

                7. Sophie Johanna vant Kruis                         geboren 12-01-1963 te Ponoka, Alberta, Canada.

 

 

 

 

 

 

XI.6.a        Klaas van't Kruijs (X.2.d)  geboren op 10-04-1910 te Amsterdam, overleden op 14-07-1995 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 09-11-1932 te Amsterdam met

                 Cornelia de Jong geboren op 02-08-1911 te Amsterdam, dochter van Jan de jong.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Klaas van't Kruijs                      geboren op 30‑03‑1933 te Amsterdam
                 2. Jan van't Kruijs 
(XII.2.c)              geboren op 29‑03‑1935 te Amsterdam
                 3. Pieternella van't Kruijs             geboren op 28‑05‑1938 te Amsterdam
                 4. Robert van't Kruijs 
(XII.4.b)         geboren op 08‑07‑1942 te Amsterdam

 

 

 

 
XII.1.a	 Martine Geraldine van t Kruijs (XI.1.a) Horeca onderneemster, geboren 20-02-1971 te Apeldoorn.
	 Kinderen:
	 1. Mare Linde Willemse		geboren 13-05-2006

 

 

 

 

 

XII.1.b       Frederica Cornelia van't Kruijs (XI.1.d) geboren op 06‑05‑1929 te Amsterdam, overleden op 03-04-1990 te Axel.

                 Gehuwd op 11-09-1946 te Amsterdam met

                 Marinus Gill geboren op 19-08-1921 te Amsterdam, overleden op 25-06-1976 te Amsterdam.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Matthijs Frederic Gill                    geboren 13-06-1955 te Amsterdam, geh. met Elisabeth Estje.

                 2. Joop Gill                                       geboren .........

 

 

 

 

  

XII.1.c       Marianne van't Kruijs (XI.1.e) geboren op 12-06-1945 te Amsterdam, gehuwd op 09-11-1967 te Amsterdam met

                 D..... C...... Weeda geboren ......., te .....

 

 

 

 

.

 

XII.2.a       Louisa van t Kruis  (XI.3.a)  geboren 24-04-1945 te Amsterdam, gehuwd op ., te .., met
             
   Dirk van den Berg geboren 22-10-1943 te Ouder-Amstel.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Karin van den Berg                 geboren 06-12-1969 te Amsterdam, gehuwd met Ronald van der Zaag.
                 2. Irene van den Berg                 geboren 04-05-1871 te Amsterdam, gehuwd (1) Marco Sonneveld,
                                                                    gehuwd (2) met Jaco Speekhoudt

 

naar boven

 

 

 

XII.2.b       Marinus Johannes (Mark) van t Kruijs  (XII.2.b)  programma manager UPC, geboren 27-02-1973 te Apeldoorn., gehuwd 20-09-2003 te Utrecht met
                 Marloes Velders geboren ., te ..
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Noeille Noeza Bli van t Kruijs             geboren 04-03-2005 te ..

 

 

 

XII.2.c       Jan van't Kruijs  (XI.6.a) geboren op 29‑03‑1935 te Amsterdam, overleden op 07-09-1989 te Landsmeer.

                 Gehuwd op 26-04-1956 te Muiden met

                 Elsa Alwine Carolina Wagenaar geboren op 02-08-1936 te Amsterdam.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Robert Jan van't Kruijs                        geboren op 18-10-1960 te Muiden, overleden op 01-01-1980 te Haarlem.

                 2. Fabienne van't Kruijs                          geboren op 21-10-1961 te Muiden.

 

 

 

 

XII.2.d       Matthijs Frederik van't Kruijs (XI.1.d)  geboren op 28‑04‑1936 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 06-07-1962 te Amsterdam met

                 K....... Oldenhof geboren ......., te ......

 

 

 

 

XII.2.e       Annemieke van't Kruijs (XI.1.e) geboren op 10-06-1947 te Amsterdam, gehuwd op 07-09-1967 te Amsterdam met

                 F...... V...... Deenik geboren op ........, te .......

 

 

 

. 

 

XII.3.a       Mijntje Cornelia van t Kruis (XI.3.a) geboren 20-02-1947 te Amsterdam, gehuwd op , te , met
             
   Gijs Kalse geboren 03-03-1946 te Amsterdam.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Richard Kalse                              geboren 29-05-1970 te Amsterdam
                 2. Patricia Kalse                              geboren 18-04-1972 te Amsterdam, gehuwd met Han Korf

 

 

        

 
 

 

XII.4.a       Leendert van t Kruis (XI.3.a)  geboren 29-01-1949 te Amsterdam, gehuwd op .., te ., met
             
   Johanna Geertruida Kruiswijk geboren 06-12-1952 te Amsterdam.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Dennis van t Kruis                      geboren 24-03-1973 te Amsterdam.
                 2. Heino van t Kruis                       geboren 26-01-1975 te Amsterdam.

 

 

 

 

   

XII.4.b       Robert van't Kruijs  (XI.6.a)  geboren op 08‑07‑1942 te Amsterdam. overleden op 18-04-2002 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 23-09-1970 te Muiden met

                 Hermina ter Beek geboren op 14-11-1946 te Muiden.

                 Kinderen uit dit huwelijk:

                 1. Lars van't Kruijs                                     geboren op 05‑08‑1973 te Naarden
                 2. Judith van't Kruijs                                  geboren op 25‑10‑1984 te Amsterdam

 

 

 

 

   

XII.4.c       Johanna Elisabeth van't Kruijs (XI.1.d)  geboren op 10-10-1944 te Amsterdam, overleden 09-03-2007 te Amsterdam.

                 Gehuwd op 09-11-1962 te Amsterdam met

                 Wim Keij geboren 27-04-1942, te ......

 

 

 

 
XII.5.a    Maria van t Kruis (XI.3.a) geboren 05-07-1950 te Amsterdam, gehuwd op , te .., met 
         Raymond Polman geboren 28-11-1974 te Amsterdam

 

 

 

 
XII.6.a    Nicolaas van t Kruis (XI.3.a) geboren 10-08-1952 te Amsterdam, overleden sept. 2002, gehuwd op .., te ., met 
         Ria Verdruten geboren , te .
         Kinderen uit dit huwelijk:
         1. Vanessa van t Kruis		geboren 04-01-1978 te Amsterdam.
         2. Pascal van t Kruis		geboren -- .., te Amsterdam.

  

 

 
 

 

XII.7.a       Jan van t Kruis  (XI.3.a) geboren 10-04-1954 te Amsterdam, gehuwd op .., te .., met
                
Jacoba Maria de Rooy geboren 26-03-1954 te Badhoevedorp.
                 Kinderen uit dit huwelijk:
                 1. Michel van t Kruis
 (XIII.1.a)                  geboren 06-01-1975 te Amsterdam
                 2. Natascha van t Kruis                         geboren 20-08-1978 te Amsterdam.

 

naar boven

 

 
XIII.1.a   Michel van t Kruis (XII.7.a) geboren 06-01-1975 te Amsterdam, Samenwonend met
         Marlous Staaks geboren , te 

 

 

foto pagina van 't kruijs