Nederlands

Start
Introduktie
Vragenlijst

 

Deze site bevat informatie over de stamboom van de familie Strabbing.

Beheerder: Willem Strabbing

              

De foto hierboven toont mijn grootouders en hun kinderen.

Grootvader is Willem, 3e van links en mijn vader Jurrinus Frederik 2e van rechts

Met deze site hoop ik andere familieleden te interesseren voor onze stamboom en meer informatie te vergaren over familieleden. Alle leden van de Strabbing familie maar ook anderen die interessante informatie hebben of die informatie zouden willen ontvangen, wil ik vragen met mij contact op te nemen.

Ik ben met het genealogisch onderzoek gevorderd tot in de 17e eeuw, toen onze voorouders als boeren leefden in Sleen (Drente). Er bestaat een uitgebreide tak in de VS waarvan de herkomst is terug te vinden in de 2e tak van de stamboom. In de scheepslijsten op deze Web site (van de Isabella Bath en Antoinette Marie) zijn de emigranten terug te vinden. Twee van mijn ooms (Harry en Wim op de foto boven) zijn later naar Canada geŽmigreerd.

Meer informatie is terug te vinden via de links onderaan deze pagina. Iedereen die mij zou willen ondersteunen in het onderzoek, of vragen heeft kan mij via onderstaand adres bereiken.

W. Strabbing

Rietmaat 3

6983 DE Doesburg

The Netherlands

W.Strabbing@upcmail.nl

Om de gegevens in de stamboom te kunnen bijwerken wil ik familieleden vragen om de vragenlijst in te vullen met extra gegevens indien deze in de stamboom ontbreken of onjuist zijn.

Meer informatie:

Stamboom introductie

Zeeland Pioneers

Passagiers van de  ANTOINETTE MARIE

Passagiers van de  ISABELLA BATH

Tijdelijke familie tak 0

Grafisch overzicht van het begin van familie tak 1

Familie tak 1

Grafisch overzicht van het begin van familie tak 2

Familie tak 2

Vragenlijst

Map van de omgeving van Sleen

Het relaas van Hermannus Strabbing over zijn emigratie

Informatie over de "Van Raalte trek"

Foto's van enkele voorouders

Last update: 20-8-2012