Connection Magazine logo

quotes

over Innerlijke Macht

IK NODIG JULLIE UIT

Ik nodig jullie uit
Helende krachten van het Oosten
Plek waar de Zon verschijnt
Welkom in deze fijne cirkel

We verbinden ons met
De slimme krachten van het kind
De frisse krachten van de lente
D’alziende krachten van de Adelaar
De Geestkracht van de wind

Welkom in ons hart
Inzicht helderheid en wijsheid

Ik nodig jullie uit
Helende krachten van het Zuiden
Plek waar de Zon hoog staat
Welkom in deze fijne cirkel

We verbinden ons met
De wilskracht van de krijger
De bloeipracht van de Zomer
De speelse krachten van de Coyote
De passiekracht van het vuur

Welkom in ons hart
Liefde moed en creativiteit

Ik nodig jullie uit
Helende krachten van het Westen
Plek waar de Zon verdwijnt
Welkom in deze fijne cirkel

We verbinden ons met
De wijze krachten van de ouderdom
De rijke oogsten van de herfst
De sterke krachten van de Grizzly Beer
De geneeskracht van het water

Welkom in ons hart
Klaarheid inkeer en voldoening

Ik nodig jullie uit
Helende krachten van het Noorden
Plek van de kille nacht
Welkom in deze fijne cirkel

We verbinden ons met
De strenge krachten van de winter
De stille genade van de dood
De stabiele kracht van de Buffel
De kiemkrachten van de Aarde

Welkom in ons hart
Reinheid vrede en transformatie

Ik nodig jou nu uit
Schepper van alle mysteries
In alles aanwezig
Welkom in deze fijne kring

We verbinden ons met
De stuwkracht van Moeder Gaia
De diepste wortels van ons bestaan
De stralingskracht van Vader Zon
De hoogste sprieten van onze Geest
Welkom in ons hart
Waarheid eenheid en vrijheid

Mouna & Shanasa
Amsterdam, 1997


EEN SOORT OPTISCH BEDROG

Een menselijk wezen vormt een deel van het geheel, dat door ons het Universum wordt genoemd, een deel dat beperkt is in tijd en ruimte.. De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat van de rest is afgescheiden, een soort optisch bedrog van zijn bewustzijn. Deze waan vormt een gevangenis voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke verlangens en tot affectie voor een paar mensen die ons het meest nabij zijn. Het is onze taak onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door de kring van ons mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid te omhelzen.

Einstein
Uit: The Awakening Earth
van Peter Russel

Nog meer quotes...

Nederlands

EnglishNaar de Inhoudsopgave
To the Tabel of contents