Connection Magazine logo

quotes

over Beesten, Mensen, Goden

VROEDMEESTERPADDENRESERVAAT

Reservaten zijn al vergeleken met bloempotten, waarin boswachters braaf de laatste exemplaren van bedreigde soorten water geven. Daaromheen bevindt zich een uitgestrekt gazon, waarin geen bloempje wordt geduld.
Er wordt dan ook naar gestreefd kleine reservaten tot een eenheid te verenigen. Dat kan door ze samen te voegen, maar ook door het aanleggen van verbindingen zoals houtwallen of wegtunnels.
Natuurlijk is dit een verbetering, maar ideaal is het ook niet: een ooievaarsdorp, een vroedmeesterpaddenreservaat, hertenkamp, dassencrèche en forellenvijver, onderling verbonden door dassentunnels, paddenoversteekplaatsen, zalmtrappen en een zebrapad...
Maar waartoe? Als ze gedoemd zijn de rest van hun leven in reservaten te slijten, loopt het met hen net zo af als met de Indianen. Er moet een vervolg voor hen zijn en dat speelt zich noodgedwongen af buiten de reservaten. Daar zal ook gewerkt moeten worden. Al maak je de binnenwereld nog zo braaf, daar wordt de buitenwereld niet minder boosaardig van.

Midas Dekkers
In: Leve de Dieren

UITSTERVEN

Alle diersoorten moeten uitsterven. Ook de mens. Waarschijnlijk is ook de mens op aarde slechts een modeartikel, zo niet een rage. Als hij straks is opgehoepeld, zal de natuur haar loop hernemen en rest ons nog slechts één probleem: wie moet er voor de reservaten zorgen?

Midas Dekkers
In: Leve de Dieren

KAMERADEN

Ik geloof dat als je echt van dieren wilt genieten je ze flink wat van jezelf zult moeten geven. Sterker nog: je zult ze moeten behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Als je plezier wilt hebben van je hond heeft het weinig zin hem het grootste gedeelte van zijn leven in een hok te zetten, en dan een intelligent dier te verwachten als je hem uitlaat. Naar mijn overtuiging zullen dieren alleen echte kameraden worden als ze voortdurend met je samenleven, en deelgenoot worden van je woorden en je gedachten.

B. Woodhouse
in: Talking to Animals

INTELLIGENT

Dieren begrijpen wat je zegt of denkt, tenminste als ze je horen en naar je willen luisteren (net als iedereen)... Het interessante is dat hoe meer je hun intelligentie respecteert, gesprekken met ze voert, ze deel van je leven maakt en ze als vriend beschouwt, hoe intelligenter en warmer hun reacties gewoonlijk worden.

P. Smith
in: Animal Talk: Interspecies Telepathic Communication

WESTERSE TERUGBLIK

En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.

Genesis

MEDESCHEPSELS

Dieren moeten in hun waarde gelaten worden omdat het onze medeschepsels zijn. Zoogdieren zoals wij, levende wezens waarbij de gave zich uit te drukken in woorden of geschrift ontbreken. Daarom moeten wij, die die gaven wèl beheersen, opkomen voor hen... Ik verbaas me er altijd over hoe doorgaans vrome en gelovige boeren die geen kerkdienst missen, de preek èn de bijbelteksten in zich meedragen, thuis op eigen erf ware concentratiekampen beheren: zeugen aan de ketting, kalveren in kisten, varkens in donkere kooien, opeen gepropte kippen... Die zullen zich zeker aan de poort des hemels moeten verantwoorden. Daar komen ze niet ver met hun ‘economische belangen’...

En wat denkt men in het algemeen wat er zich in de slachthuizen afspeelt terwijl de gegoede burgerij nog op één oor ligt? Men hoeft niet massaal de straat op te gaan om te demonstreren tegen kruisraketten of kerncentrales; het levensgevaar ligt voor je op je bord. Dat voedsel, afkomstig uit de bio-industrie is een véél groter gevaar voor de totale uitroeiing van de mens.
Daarom moeten er ten spoedigste internationale wetten komen voor gelijke rechten van mens én dier, en moeten massaproductie van vlees en chemische landbouwmethoden worden uitgebannen.

Jan Cremer
in: Dierenactieboek
Nog meer quotes...

Nederlands

EnglishNaar de Inhoudsopgave
To the Tabel of contents