Linux

 

De volgende instructies gaan ervan uit dat u al beide netwerkkaarten hebt ge´nstalleerd en dat u alles al zo hebt ingesteld dat het mogelijk is te internetten op die Linux PC (op zich al een hele klus bij sommige kaarten :).

Open in Linux met een tekstverwerker (EMACS bijvoorbeeld) het bestand

/etc/sysconfig/network

en zoek vervolgens naar de regel met FORWARD_IPV4="no"  en verander dit in
FORWARD_IPV4="yes"

Daarna moet u een terminal venster openen (in de GUI) of direct achter de prompt het volgende intikken:

ipchains -P forward DENY
ipchains -A forward -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQ

De andere PC's kunnen nu een verbinding met het internet maken. De DNS IP-adressen op die PC's moeten gelijk zijn aan de nummers die u van uw provider heeft gekregen.

Ik ben bepaald geen Linux expert zoals u ziet :(... op het internet staat trouwens ook alles wat u ooit weten wilt... elders wordt het trouwens veel beter uitgelegd... maar dit is alvast iets om te proberen (bij mij werkte het).

Per e-mail wees Roland G. van Leusden mij op het bestaan van een Linuxrouter, meer informatie op www.freesco.org