Zbigniew Kosc

IMAGINARY PLACES

photography

De beelden in deze tentoonstelling maken deel uit van een serie die ik 'Imaginary Places' noem. Het zijn panorama foto's, de meeste in kleur, enkele zwart-wit, afgedrukt in een kleine oplage en soms zijn het unica.
Ze tonen steeds stads- of natuurlandschappen, zelden interieurs, en vrijwel altijd zonder mensen. Inmiddels werk ik al tien jaar aan deze serie. Toch zijn er nog niet veel ontstaan. In feite gaat het om slechts enkele foto's -soms slechts één - van plaatsen die ik heb bezocht tijdens mijn vele reizen: Florence, Barcelona, Praag, Athos, Kaïro, St.Petersburg...
Ze worden allemaal gekarakteriseerd door een zekere geheimzinnigheid.
Ze bevatten een geheim dat verband houdt met die bewuste plek en het moment dat ik vastlegde. Ze hebben een zekere suspense en als het ware iets oneindigs.
Ik zou graag zien dat de toeschouwer mijn intuïtie volgt , opdat in zijn eigen fantasie die andere beelden opduiken die te maken hebben met wat zich daar, op een andere plaats heeft afgespeeld.
Beelden van een déja-vu , de verbeelding van andermans verhaal...

Florence

St.Petersburg

el-Nasar

Castello Montegufoni

Miro Garden

Copyright © Zbigniew Kosc

All Rights Reserved

All prints are archival quality and are for sale

mail to z.kosc@chello.nl

other projects

home