Home Page Genealogie


Stamreeks van der Bos

I.

Freerk Pieters VAN DER BOS, geb. ca. 1789, overl. Westdongeradeel 25-8-1870, tr. Pietje Sipkes VISSER, geb. ca. 1788, overl. Westdongeradeel 21-3-1866.

II.

Atze Freerks VAN DER BOS, geb. Westdongeradeel (Wierum) 1-10-1820, overl. Westdongeradeel (Wierum) 11-7-1908, tr. Westdongeradeel 18-5-1850 Trijntje Kornelis BRUNIA, geb. Oostdongeradeel (Metslawier) 11-2-1821, overl. Westdongeradeel (Wierum) 6-2-1908, dr. van Kornelis Gerrits Brunia en Ynske Willems van der Linde.

III.

Freerk VAN DER BOS, geb. Westdongeradeel (Woerum) 3-4-1853, overl. Hennaarderadeel (Wommels) 6-2-1920, tr. (1) Westdongeraddel 1-8-1878 Grietje Klaases RADERSMA, geb. Westdongeradel (Wierum) 20-12-1852, overl. Hennaarderadeel (Wierum) 9-12-1881. tr. (2) Wybrig WYNIA, eb. 1840, overl. Wommels na 6-2-1920.

IV.

Atze Freerk VAN DER BOS, geb. Hennaarderadeel 29-11-1879, overl. Wommels 10-12-1966, tr. (1) Hennaarderadeel 17-5-1905 Trijntje Yebs TIEMENSMA, geb. Wonseradeel 5-8-1882, dr. van Yeb Tiemensma en Antje Dijkstra. tr(2) Hiltje BOTTEMA, geb. Wommels, 8-8-1883, overl. Sneek 3-2-1972.

V.

Freerk Atze VAN DER BOS, geb. Wommels (Fr.) 24-3-1906, overl. Joure 18-11-1994, tr. 18-4-1932 Grietje VAN DER MEER, geb. Wommels 25-5-1908, overl. Wommels 17-1-1982, dr. vam Feike van der Meer en Riemke Dek.

VI.

Albert VAN DER BOS, geb. Wommels (Fr.) 30-12-1945, tr. Ermelo 20-6-1973 Jannetje KUIPER, geb. 8-11-1946, dr. van Jan Kuiper en Berendina van Wilgenburg.

VII.

Berendina Janet VAN DER BOS, geb. Ermelo 31-12-1976, tr. Ermelo 2-7-2001 Theo Wouter Johannes BENSCHOP, geb. Dordrecht 16-3-1977, zn. van Adriaan Benschop, econoom, en Margaretha Smit, diŽtiste.

Terug naar boven


Uw reactie is van harte welkom:

E-mail: a.benschop@chello.nl

U kunt ook reageren via mijn: Gastenboek

Terug naar: Home Page Genealogie


Laatst bijgewerkt op: 27 december 2015

Copyright © 1998. Adri Benschop, Putten, The Netherlands
© All rights reserved.