Home Page Genealogie


Stamreeks Smit

I.

Jacob SCHMIT, geb. Althen Eim (Du.) ca. 1750, schoenmaker, overl. Kruiningen 13-5-1802, tr. (1) Kruiningen 2-10-1778 Francina GOOSSEN, geb. Oudelande 18-7-1758, overl. Kruiningen 10-8-1783, dr. van Jan Goossen, hoefsmid, en Cina Wisse, uit Oudelande.

Jacob SCHMIT, tr. (2) Kruiningen 19-3-1784 Elena PIKKER, geb. Hoedekenskerke 13-3-1760, overl. Kruiningen 31-3-1824, dr. van Leendert Picker (Jansz) en Jacoba Steketee (Rehaltzaar?).

II.

Leendert SMIT, geb. Kruiningen 23-11-1784, schoenmaker, overl. 's Heerenhoek 8-7-1839, tr. Kruiningen 12-12-1805 Jannetje WELLEMAN, geb./ged. Kruiningen 26/28-3-1790, schoenmaakster, overl. 's Heerenhoek 18-7-1856, dr. van Cornelis Welleman (Jansz) en Jacomina Westveer.

III.

Cornelis SMIT, geb. Borsele 16-1-1812, schoenmaker, overl. Borssele 7-5-1887, tr. 's Heer Arendskerke 1-5-1834 Maria WESTSTRATE, geb. 's Heerenstate 4-4-1811, overl. Borssele 30-8-1876, dr. van Marinus Weststrate en Neeltje Jansd. Tolhoek.

Leendert Smit, geb. Borssele 7-12-1834Leendert Smit, geb. Borssele 7-12-1834

IV.

Leendert SMIT, geb. Borssele 7-12-1834, schoenmakersknecht, overl. Rotterdam 13-3-1906, tr. (1) Borssele 7-7-1859 Hermina HUIJSEN, geb. Borssele 12-11-1833, arbeidster, overl. Ovezande 27-7-1872, dr. van Cornelis van Huijsen en Maria op 't Hof.

Leendert SMIT, tr. (2) Ovezande 31-1-1873 Maatje KARELSE, geb. 5-12-1851, dienstmeid, dr. van Adriaan Karelse en Jacomina Flipse.

V.

Cornelis SMIT, geb. Ovezande 16-9-1862, schoenmaker, overl. Rotterdam 7-11-1926, tr. Rotterdam 17-8-1887 Teuna Aagje VAN HULST, geb. Spijkenisse 12-11-1866, diensbode, overl. Rotterdam 31-12-1942, dr. van Jan van Hulst, arbeider te Spijkenisse, en Maria Settelaar.

VI.

Jan SMIT, geb. Rotterdam 28-9-1890, timmerman, overl. Rotterdam 16-6-1964, tr. Rotterdam 12-5-1915 Hendrikje KOOT, geb. Rotterdam 7-7-1892, overl. Rotterdam 24-7-1961, dr. van Adrianus Jacobus Koot, schoenmaker/ketelbikker, en Hendrikje de Recht.

Jan Smit, geb. Rotterdam 28-9-1890      Hendrikje Koot, geb. Rotterdam 7-7-1892

Jan Smit en Hendrikje Koot

VII.

Johannes SMIT, geb. Rotterdam 6-3-1920, econoom, overl. Ermelo 11-4-2014, tr. Rotterdam 22-11-1950 Grietje VAN HERK, geb. Rotterdam 8-8-1925, secretaresse, overl. Amersfoort 11-5-2001, dr. van Aalbert van Herk, verkoper Weijers woninginrichting, en Grietje Jagtenberg.

VIII.

Margaretha SMIT, geb. Rotterdam 24-9-1952, diŽtiste, ondertr. Rotterdam, tr. Vlaardingen 12-12-1974 Adriaan BENSCHOP, geb. Lekkerkerk 29-11-1951, econoom, zn. van Wouter Benschop, magazijnbeheerder Shell, en Beatrix Willempje Brand.

IX.

Terug naar boven


Uw reactie is van harte welkom:

E-mail: a.benschop@chello.nl

U kunt ook reageren via mijn: Gastenboek

Terug naar: Home Page Genealogie


Laatst bijgewerkt op: 27 december 2015

Copyright © 1998. Adri Benschop, Putten, The Netherlands
© All rights reserved.