Gods schepping

De Ark van Noach

Niveau: JSA

Door Ron Wyatt

http://www.wyattarchaeology.com/noah.htm

Vertaling: Ir A. Hekstra

image72
image73
image74
image75
image76
image 77

In 1959 nam een Turkse piloot van een vlieg maatschappij stereofoto’s van een object dat de vorm had van een boot op de bergen van Ararat, voor het Geodetisch Instituut van Turkije. Dr Brandenburger van Ohio State University concludeerde, na het bestuderen van de foto’s: "Ik twijfel er niet aan dat dit object een schip is. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik nog nooit een voorwerp als dit op stereo foto gezien." Dr Brandenberg is fotogrammetrie specialist die de raket bases op Cuba had ontdekt in de tijd van Kennedy.
Een Amerikaans team maakte een expeditie van anderhalve dag naar de plek, nauwelijks genoeg tijd om wetenschappelijk onderzoek te doen. Zij bliezen een gat in de zijkant van de boot met dynamiet, en alhoewel enkele houtvormige stenen werden blootgelegd, concludeerden zij:

"Niets van archeologisch belang." (Noot van de vertaler: Als deze onderzoekers evolutionisten waren – zeer waarschijnlijk – verbaasd die conclusie niet.)
Ron at work,image 78
image79
Als dit de Ark van Noach was, dan zou dit object ongeveer 4.400 jaar oud zijn en zou het hout zijn versteend. Maar is dat werkelijk waar? 
De omstandigheden vóór de Vloed, waren heel anders dan nu. De Bijbel zegt: "…. want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er mist en water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide." Groei ringen in hout worden veroorzaakt door seizoensvariaties, dus in een omgeving vóór de Vloed, zonder seizoenen, hadden de bomen geen ringen. En dit is precies wat het Amerikaanse team vond! In feite, als het materiaal wel groeiringen had, dan kon het niet de Ark van Noach zijn. Nadat Ron Wyatt, amateur archeoloog, een artikel las in het tijdschrift LIFE over de expeditie, bezocht hij de plek in 1977. Zijn belangstelling werd getrokken en hij besloot dat het object verder onderzoek verdiende naar de vraag of dit de Ark van Noach kon zijn.
Het object lag op 2080 m boven zeeniveau, veel te hoog om het restant te zijn van een lokale vloed. Het lag op 320 km van de dichtstbijzijnde zee (Zwarte Zee). De dimensies kwamen overeen met de Bijbelse beschrijving van de Ark van Noach in Genesis 6 : 15: "Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog" Totale lengte (binnenmaat) = 156,97 m, grootste breedte = 42,06 m, hoogte 15 m. De breedte van de gevonden boot was groter dan in de bijbel, omdat de zijkanten zijdelings waren gevallen.

Met grond-indringende-radar bleek de boot drie dekken te hebben. De bovenste twee dekken waren ingezakt, maar het onderste dek met 144 kamers was intact (Zie hiernaast in reconstructie, en de schrijver). Wanden, de ruimen, een deur aan de voorkant, laadklep en twee grote reservoirs bij de boeg werden ook gevonden. De radar scan toonde vier uitsteeksels aan het achterschip die waarschijnlijk dienden als stabilisatoren.
Ron onderzocht het materiaal in de Galbraith Laboratoria in Knoxville, Tennessee en ontdekte dat het bestond uit gelaagd versteend hout. Onderzoek naar koolstof toonde aan dat de monsters van de plek een veel hoger koolstof gehalte had dan de omgeving. Het monster van de plek had 4,95 % koolstof, terwijl in de omgeving het koolstof gehalte slechts 1,88 % was. Dus het monster van de plek zelf had eens bestaan uit levende materie. Zulke materialen als ijzer, titanium en aluminium waren ook aanwezig. Met slechts oppervlakkige inspectie zijn de rib-balken en de dek-dragers duidelijk te zien langs de hele lengte van het schip.
Met vier verschillende metaal detectoren werden duizenden metalen spijkers en krammen gevonden op de plek. IJzer werd gevonden met regelmatige tussen afstanden, dat een patroon van horizontale en verticale lijnen maakte "kris-kras" over de boot, waarmee aangetoond werd dat er ijzer was ter plekke van de waterdichte schotten.

De Resultaten van de ondergrondse radar scanning.
De belangrijkste waterdichte schotten op het eerste-dek-niveau van de Ark zoals aangetoond met ondergrondse radar scanning.
image 80
De maten in de figuur zijn gegeven in Engelse ‘foot’ aangeduid met ". Een foot is 30,5 cm.
De lengte van de schotten: 1 = 10,66 m; 2 = 19,2 m; 4= 26,22 m; 8 = 17,06 m elke kant tot het centrum gebied van 6,1 m breedte voor een totaal van 42,06 m; 10 = 15,54 m.
Totale lengte (binnenmaat) = 156,97 m, grootste breedte = 42,06 mimage81
image82
image83
Uniformitarische wetenschap verteld ons dat de ijzer-tijd ver voor de tijd van de Vloed was, maar de Bijbel verteld ons in Genesis 4:22 "Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken".  Op 5.400 plaatsen werden ijzeren ballen gevonden die een lijn vormen in overeenstemming met de vorm van de romp van het schip. 
Een monster genomen van de Ark. Let op de drie lagen gelijmd hout bedekt met hars.


In 1991 vond Greg Brewer een versteend gewei in de zijkant van de Ark. Als resultaat van het boren van een gat vond Ron haar van een knaagdier, versteende keutels en rood mensen haar.
Alle expedities zijn tot nu toe naar de berg Ararat geweest, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over de plek waar de Ark strandde? Genesis 8 : 4 Zegt: Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Ararat gebergte. Dus niet op de berg Ararat maar op het gebergte Ararat. De lokatie van de gevonden boot vorm is 24 km ten zuiden van de Berg Ararat. De namen van de plaatsen in de omgeving zijn, zeer interessant, geassocieerd met het bijbelse verhaal van de Vloed. Het dal heet Dal van de acht. Men kan hier enkele reuze ankerstenen vinden, duizenden meters boven zeeniveau en ver van de dichtst bij zijnde zee verwijderd. Op de stenen zijn christelijke kruizen ingekerfd uit de kruisvaarders tijd, bewijs dat de kruisvaarders ook het Christelijke belang erkenden van de ankerstenen. Er zijn 13 ankerstenen in de lijn van de boot gevonden. Blijkbaar hakte Noach ze af toen het water zakte en vlak voordat de boot strandde.

Vlakbij dit dorp is een ander dorp met de naam ‘De kraai wil niet blijven.’ Blijkbaar verwijzend naar het vrijlaten door Noach van de raaf. Een ander dorp heet ‘Waar de riemen werden omgekeerd’ weer refererend aan de boot, die eens over dit gebied voer, en langzaam ging varen naar zijn uiteindelijke rustplaats. De Turkse regering heeft ook zijn eigen team van archeologen gestuurd, die vier metalen staven vonden, ieder ongeveer 1,2 m lang. Die zijn nu in bezit van het Ministerie van Mijnen en Mineralen in Turkije. Zij hebben de plek officieel aangeduid als Nationaal Park en verklaarden het de restanten van Noach’s Ark.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu