Gods schepping

Berg Sinai

http://www.wyattmuseum.com 

Niveau JS

Auteur Ron Wyatt

Vertaling Ir A. Hekstra

Nadat Ron delen van strijdwagens vond in de Golf van Akaba vroeg hij zich af of de berg Sinai in Saoedi Arabië kon liggen. In de brief aan de Galaten 4: 25 staat dat de berg in Arabië ligt: Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabië, dat slaven baart. In de Bijbel staat ook, dat dit deel van S. Arabië Midian werd genoemd. Het is daarna ook altijd Midian blijven heten. Toen Ron geen visum kreeg ging hij het land in zonder visum te voet. Hij ging naar de 'Jebel el Lawz', de Berg van de Wet, lokaal bekend als de "Jebel Musa" (Berg van Mozes), die volgens zijn onderzoek goed overeen kwam met de beschrijving van de Berg Sinaï.

image66 image67 image68

Een andere opmerkelijke vondst in het gebied was een enorme gespleten rotsblok, 18 m hoog en 12 ma breed en 3,5 m diep, bovenop een heuveltop. Bij nader onderzoek blijken sporen van water erosie aanwezig te zijn. (Lichtgekleurde steen in de foto hiernaast). Dit is verrassend in een droge woestijn! In Exodus 17:6 staat: Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël.

Mozes had het volk geleid door de woestijn naar de berg Sinaï. Zij klaagden dat zij geen water hadden. Dit was de reden waarom God Mozes opdracht gaf op de rots te slaan, zodat God zijn macht kon tonen door wonderen te laten zien, door water uit de rots te laten stromen.

Ook vond Ron de twaalf bronnen bij Elim, die worden genoemd in Exodus 15: 27: Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.

Ook vond hij het stenen altaar, genoemd in Exodus 17:15: Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’

Hij vond een deel van een gebroken molensteen. De bijbel noemt dat de Israëlieten manna vonden en het maalden in molens, Numeri 11:8: Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van.

Ook werden de 12 pilaren van steen en het altaar genoemd in Exodus 24:4 gevonden: De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één.

Hij vond delen van aardewerk (Leviticus 6:28, 11:33, 15:12)

image69image70Exodus 32:5 vertelt het verhaal van Aaron hoe hij het altaar voor het gouden kalf bouwt, en Ron vond een altaar met 12 kalf tekeningen naar Egyptische stijl: Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn.

Een archeoloog van de Universiteit van Riadh raakte opgewonden toen hij de kalveren zag, hij vertelde dat de tekeningen van Egyptische stijl waren, men trof ze nergens anders in Saoedi Arabië aan.

(Vertaler: Foto links is een detail uit foto rechts).

De Bijbel vertelt van Mozes woede over de afgoderij van de Israëlieten, en hoe hij het kalf smolt dat zij aanbaden. Ron vond goud stof in het altaar.

 

image71

In Hebreeën 12:18-21,26 staat:

U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stem gedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ en ‘Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’

Maar God heeft beloofd, dat Hij niet alleen de aarde maar ook de hemelen zal doen schudden, als Jezus Christus weer terugkomt.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu