Bewijs voor Schepping.

Niveau: S

Geschreven door Joe Spears, Ms op maandag 1 december 2003

Vertaald door Ir A. Hekstra

Het wil mij voorkomen, dat de tegenstellingen tussen schepping (creatie) en evolutie (ontstaan door toeval, het traditionele denken uit de 19de eeuw) bestaan op meerdere niveaus.

Op één niveau worden beweringen en tegenwerpingen gemaakt: "De feiten bewijzen evolutie. Miljoenen fossielen kunnen niet fout zijn" tegenover "Schepping is waar". Op een ander niveau regeren de "feiten". En op een derde, het onderzoeksniveau, worden feiten door onderzoek vastgesteld.

Enkelen hebben besloten naar de resultaten van het onderzoek te kijken, in plaats van naar beweringen en tegenbeweringen. Kijkend naar het bewijs, zijn vele mensen geschrokken van de gebrekkige bewijsvoering – enkelen zouden het een absoluut gebrek noemen – die het traditionele denken ondersteunen.

Bij een aantal geleerden gingen, bij het nader bestuderen van het bewijsmateriaal, de ogen open.

Dr Gary Parker, schrijver van evolutionistische Biologie tekstboeken, geloofde steeds minder van de traditionalistische denkwijze en eindigde als creationist.

Een andere wetenschapper die begon in te zien dat toevallige mutaties niet de basis konden zijn voor evolutie was Dr Lee Spettner. Dr Spettner publiceerde artikelen over de evolutie, en gaf onderwijs aan de Universiteit. Hij gaf aan dat evolutie door toevallige mutaties, niet mogelijk is. Hij zegt niet dat evolutie niet mogelijk is, maar dat de oorzaak - toevallige mutaties - onmogelijk is. Hij zegt dat evolutie plaatsvond op een andere basis. Hij heeft een boek geschreven waarvan de titel is: Niet door kans! De theorie van evolutie vernietigen! (The Judaica Press, Inc. Brooklyn, 1998)

Wat betreft het kijken naar het bewijs, schrijft William Fix, door te citeren uit het boek van Robert Broom (De botten verkopers – de verkoop van de evolutie, Macmillan, New York, 1984. p. 240):

Ik vind het moeilijk om niet tot de conclusie te komen dat achter de verschillende methoden van kruisbestuiving van bloemen, en de verschillende methoden van verspreiding van zaden, er geen intelligentie zit. Toevallige mutaties of variatie lijkt te ver gezocht.

Broom was de ontdekker van Australopithecus robustus en werkte samen met Raymond Dart, die de ontdekker was van Australopithecus africanus. Dit is een opmerking van een evolutionist die aandacht waard is. De centrale vraag is natuurlijk: Waarom blijven wetenschappers aanhanger van een theorie die in strijd is met de feiten? Laten we proberen antwoorden te vinden:

  1. Wetenschap is een ontdekkingsreis in nieuw terrein en dus kunnen vergissingen worden gemaakt. Op de eerste ontdekkingen gebaseerde theorieën kunnen natuurlijk fouten gemaakt worden, die echter later weer moeten gecorrigeerd. Voor die eerste fouten zijn natuurlijke een aantal oorzaken mogelijk.
  2. Een andere factor is dat mensen – ook wetenschappers – eenvoudigweg aannemen wat zij hebben geleerd. Zij zullen zeker niet alle ‘bewijs’ hebben gecontroleerd.
  3. Een derde factor kan zijn, wat wel wordt genoemd, de druk van de omgeving. Als iedereen hetzelfde beweerd, leraren, mede-leerlingen, dezelfde theorie aanhangen, is er een terechte aarzeling iets anders aan te hangen. Van wetenschappers mag je wat anders verwachten, maar zij zijn ook maar mensen.
  4. Dan is er de factor dat men zichzelf wil bevrijden van wat wel de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt genoemd, zoals impliciet door een bovennatuurlijke Schepper zou worden opgelegd.

Zonder schepping, zonder God, zijn er geen regels van God om te gehoorzamen. Dan kan men doen wat men wil. Om welke redenen dan ook blijkt dat deze theorie niet eenvoudigweg kan worden verworpen. Eenmaal overtuigd van de waarheid van iets, worden sommige mensen zo gefixeerd van iets, dat zijn van het tegendeel niets meer willen weten.

Deze redenen lijken plausibel te zijn, maar je kunt je afvragen Zijn wetenschappers niet objectiever ? Laten we eens kijken naar wat sommige onderzoekers zelf zeggen, enkele niet creationisten.

Wat betreft de objectiviteit van wetenschappers schrijft hij:

Het ontbrak de wetenschap niet aan bewijs maar aan inzicht. Zij kan zo vastgeroest raken aan een bepaalde theorie, dat zij het nemen van afstand (objectiviteit) verliezen. Bijvoorbeeld ooit werd beweerd dat de aarde geen bol kon zijn, onmogelijk dat hij om een as draaide, onmogelijk dat materie kon vervallen, onmogelijk dat de mens kon vliegen, onmogelijk dat de mens vrij kon komen van de aardse aantrekkingskracht.

Ik begon mijn onderzoek uit een middenweg positie, maar hoe verder ik kwam met de studie van het fossielen register, hoe zwakker ik het vond, en veel daarvan is meer geloven wat men graag wil, in plaats van feiten, en extrapolatie. Ook ontdekte ik dat alle voorgestelde voorouders van de mens leden aan diskwalificaties die niet worden gepubliceerd. Ik begon te ontdekken dat de presentatie van fossielen van de menselijke evolutie gedurende lange tijd meer weg had van een markt-fenomeen dan van een onbevooroordeelde wetenschapsbeoefening… Iedere keer weer zijn de candidaat-voorouders verworpen door nader onderzoek.

De overleden Stephen J.Gould was er zeker van: evolutie is een feit. Mensen stammen af van apen…

Van een andere gerespecteerde wetenschapper zegt Fix: Kurten was een doorgewinterde evolutionist, maar in tegenstelling tot Gould’s boute uitspraak, zegt hij, dat het juister zo zijn om te zeggen dat apen afstamden van de mens! Het is één ding om een opinie te vertellen, maar om dan te verklaren dat daarmee alle twijfel is verdwenen is een andere zaak…

Misschien hebt U een opinie over de realiteit van de evolutie. Misschien vraagt U zich af of deze opinie gebaseerd is op feiten? Of op beweringen? Moet ik het maar aanvaarden op de autoriteit van iemand anders? Fix zegt dat de stelling dat evolutie feit is en dat het bestaan van menselijke voorouders een feit is, wordt aanvaard door de meerderheid van de onderzoekers: antropologen slachtoffer van hun eigen fantasie, verdedigers zullen wel beweren dat niemand onfeilbaar is, maar we hebben hier te maken met een meerderheid!

Zo’n extreme bewering van evolutie werd volgens Fix geuit door verschillende mensen en organisaties. Dit kwam bij Fix over als dogmatisch. Hij maakte er een diepere studie van en schreef er een boek over. Hier volgen enkele ooit als feiten geponeerde zaken, die later moesten worden herzien.

Zo zijn er meer gevallen bekend, waaruit blijkt dat evolutie niet duidelijk bewezen is.

Een laatste conclusie wil ik (Vertaler) benadrukken: Om schoolgaande jeugd en wie dan ook, te vertellen, dat de enige wetenschappelijke methode om te verklaren dat de mens door langzame evolutie ontstaan is uit de dierenwereld, is volstrekt onverantwoord en tegenstrijdig met de feiten en is een ernstig misbruik van het publieke vertrouwen. Het is ook geen dienst aan de wetenschap. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat in Nederland op middelbare scholen de evolutie theorie wordt onderwezen als enige oorsprongstheorie. Tenminste zou men verwachten dat ook het Creationisme of Intelligent Ontwerp als alternatieven zouden worden behandeld. 

Wil je meer weten over dit onderwerp, kijk dan naar de andere artikelen die Bewijs voor Schepping behandelen op deze website, zoals Bewijs, Bewijs voor recente schepping en Bewijs voor Schepping uit de Astronomie.

[Home]

[Tasc-artikelen]