Bijbelse geologie en geologische tijden.

Geschreven door T.B.Walker, 1996

Vertaling Ir. A.Hekstra

image 266Nlom goed begrepen te worden, moet geologie (evenals alle andere wetenschappen of leerstof) geïnterpreteerd worden vanuit een Bijbels perspectief.

De sleutel is om ons studie terrein te binden aan de werkelijke geschiedenis van de wereld zoals deze wordt beschreven in de Bijbel. Wij moeten ons afvragen, wat wij verwachten te vinden. Geologen verwachten dat gesteenten zeer snel werden gevormd gedurende twee korte perioden. Ten eerste gedurende de Scheppingsweek toen de gehele aarde werd gevormd. Later, de tweede periode, werd de aarde opnieuw gevormd in een één jaar durende Vloed. Geologische gesproken gebeurde er niet veel in de 1656 jaar durende periode tussen Schepping en Vloed, of in de 4348 jaar durende periode na de Vloed (tot heden). Moderne filosofie is gebaseerd op de ontkenning van de drie gebeurtenissen uit Genesis, de Schepping, Zondeval en de Vloed. (Zie de spotters voorspeld in 2 Petrus 3:3–8).

Het Bijbelse geïllustreerde model begint met de Bijbelse verticale tijdschaal aan de linkerkant. De vroegste tijd is onderaan. En de tijd is verdeeld in vier belangrijke fasen: de Schepping, de periode vóór de Vloed, de Vloed en de tijd na de Vloed. De gebeurtenis is een korte tijd, maar de perioden duren veel langer. Dit versterkt de gedachte dat de geologische processen variërden in intensiteit. Maar zij verschilden vooral in hun aard.

Een tweede schaal, een ‘rock’ (minerale) schaal, wordt aan de rechterkant getoond, met de meest recente mineralen boven en de oudsten onderaan – op dezelfde manier als zij op aarde verschijnen. De lengte op de mineralen schaal komt overeen met het volume van de mineralen vandaag, en contrasteert met de lengten op de tijdschaal. Met pijlen zijn de relaties weergegeven. Bijvoorbeeld, pijlen wijzen van de Vloed periode (korte tijd) naar de Vloed mineralen (groot volume) op de mineralen schaal.

Om wetenschappelijk bruikbaar te zijn, moet dit brede schema uitgebreid worden met specifieke details van de gebeurtenissen en de processen, en hun relaties met de tijd. Dit is niet moeilijk. De Vloed gebeurtenis kan worden verdeeld over twee stadia: een overstroming met het water van de Vloed en een Recessief stadium, waarbij het water van het land af stroomt en zware erosie veroorzaakt.

Het model kan verder worden verdeeld door de twee stadia onder te verdelen in fasen. De bedoeling is om ieder deel (dat is gebeurtenis, periode, stage en fase) te koppelen aan een geologisch belangrijk proces met identificeerbaar begin en eind criterium zoals beschreven in de Bijbel. We kunnen dan de stenen in het veld evalueren en ze koppelen aan de Bijbelse geschiedenis. 1.

 Aantekening

Een praktisch voorbeeld van dit geologische model is te vinden bij Walker, T.B., The Great Artesian Basin, Australia, CEN Tech. J. 10(3):379–390, 1996. Zie een laymanized version op mijn Biblical Geology page.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu