Image 298

Bijbelstudies online.

A. Zoeken in de Bijbel

Image 290Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft een website geopend, waarop je de Bijbel in verschillende talen en vertalingen kunt vinden.

Deze website heet http://www.bijbelgenootschap.nl/

Er zijn verschillende mogelijkheden, maar één van de meest gebruikte is de volgende verbinding die je meteen bij de bijbelvertalingen zelf brengt:

http://www.bijbelgenootschap.nl/sf.mcgi?1283

Je vindt er in de banner, het logo van het nederlands Bijbelgenootschap en van Biblija, het Sloveens bijbelgenootschap dat de software heeft gemaakt, die op deze site wordt gebruikt.

Onder de regel met de interne links die verdere verwijzing mogelijk maken,

Home Bijbel Online NBV Bijbelleesrooster BijbelBar Contact Geef om de Bijbel

Vindt je de zoekfuncties:

Tekstplaatsen opzoeken     Woorden opzoeken
Tekstplaats:   

Compacte weergave
Bijbelversies:  SV  SV77  NBG51  WV95  GNB96  NBV Ga naar uitgebreide set bijbelversies   Info m.b.t. bijbelversies Help
Interface-taal: Slovenski vmesnik English interface Interface française Nederlandse gebruikersinterface Interface en Español Interface en Català


Een beetje uitleg om wegwijs te worden.

 1. In de linkerkolom, vindt je de 66 Bijbelboeken en – tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament – de 11 Deutero canoniek boeken genoemd.
 2. Voordat je een tekstplaats zoekt, moet je eerst een keuze maken in Bijbelvertaling, die je wilt raadplegen. Gebruik het vakje >>, om te zien welke vertalingen er allemaal zijn. Je krijgt dan voor het Nederlandse taalgebied:

SV: Statenvertaling (Jongbloed-editie)

SV77: Statenvertaling, editie 1977

NBG51: NBG-vertaling 1951

WV95: Willibrordvertaling, herziene editie, 1995

GNB96: Groot Nieuws Bijbel, herziene editie, 1996

NBV: De Nieuwe Bijbelvertaling

3. Als je je keuze in de vertaling hebt gemaakt, dan kies je òf Tekstplaatsen opzoeken òf Woorden opzoeken
4. Voorbeeld: Woorden opzoeken. Ga alsvolgt te werk.
a. Als alle vakjes voor de Bijbelboeken zijn aangevinkt, dan klik je op het vakje voor ‘Alle boeken’
De vinkjes (default) verdwijnen dan. Zo kun je ook kiezen voor alleen de Deuterocanonieke boeken of alleen het Nieuwe Testament of alleen één boek.
b. Type dan het woord in het vakje onder Woorden. Als het woord dat je zoekt langer is dan het vakje type je gewoon door, tot je klaar bent.
Als voorbeeld type ik in Schepping. Ik krijg dan 35 vindplaatsen in de hele Bijbel, waarvan hier onder enkele:

Zoeken in: NBV - De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

35 vindplaatsen in 35 verzen Image291
1.	Ps 145,4

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen.

2. Ps 145,9
Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
3.	Hoogl 7,2
enz…………………

Geef ik een zoekopdracht voor het woord Liefde, dan krijg ik 264 vindplaatsen in 245 verzen. Dat zal je niet verbazen voor een boek, dat speciaal over Gods liefde voor de mensen gaat. Er is geen ander godsdienstig boek waarin de liefde zo centraal staat.


De jongeren Bijbel:
Image 292

De Jongerenbijbel heeft een eigen Url samen met de EO: http://www.eo.nl/home/html/eoshop_product.jsp?prd=6862654
Echt een bezoekje waard.Een andere mogelijkheid die veel gebruikt wordt is teksten opzoeken.
Wat zijn de stappen die je moet doen?
  Kies de vertaling. Zoek in de lijst (links) het Bijbel boek op Klik op Tekstplaatsen zoeken. Dan vul je de tekstplaats in onder het woord Tekstplaats, bijvoorbeeld Johannes 1 : 1 Let wel: eerst het bijbelboek kiezen, en niet zondermeer de Tekstplaats invullen. Na enter, volgt in een oogwenk de tekst. Je kunt ook twee of drie vertalingen met elkaar vergelijken. Wat je dan moet doen is: De vertalingen die je wilt vergelijken, kiezen. (vinkje plaatsen) Dan volg je de aanwijzingen voor Woord zoeken of Tekstplaats zoeken. Twee vertalingen naast elkaar:
  NBG51 (Nederlands Bijbel Genootschap, 1951)
  Het evangelie naar Johannes
  Het vleesgeworden Woord
  1
  1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
  © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap
  NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling)
  Het evangelie volgens Johannes
  Het Woord is mens geworden
  1
  1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

  © 2004 Nederlands Bijbelgenootschap
  Image293Geef om de Bijbel
  Hier dient de Bijbel om de deur open te houden. Niet het meest geëigende gebruik.  Ik moest hier en daar wel even wennen aan de teksten van de NBV. Vooral bij de volgende tekst:
  De zaligsprekingen
  Mattëus 5
  1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
  2 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:
  3 Zalig de armen van geest,
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  4 Zalig die treuren,
  want zij zullen vertroost worden.

  5 Zalig de zachtmoedigen,
  want zij zullen de aarde beërven.

  6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

  7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

  8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  9 Zalig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

  10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

  11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
  12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
  © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap
  Bergrede
  5
  1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
  2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

  3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  4 Gelukkig de treurenden,
  want zij zullen getroost worden.
  5 Gelukkig de zachtmoedigen,
  want zij zullen het land bezitten.
  6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

  7 Gelukkig de barmhartigen,
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

  8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
  want zij zullen God zien.

  9 Gelukkig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
  12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

  © 2004 Nederlands Bijbelgenootschap
  	
  Als je goed leest merk je de verschillen direct. Wat mij het meest opviel, was dat het woord Zalig, vervangen was door Gelukkig. Voor ouderen als ik even wennen.

  B.
  Wat kan er nog meer?
  Je hebt natuurlijk de volgende teksten ook gezien op de home page van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik zal tussen die teksten wat uitleg geven.

  [ Vertaalaantekeningen bij passages uit De Nieuwe Bijbelvertaling ]

  Hier vindt men commentaren bij de vertalingen, die men gekozen heeft. Er zijn ook discussies te vinden tussen Bijbelgetrouwe vertalers en ‘geleerden’.


Image295
De cd van het passieoratorium Een gat in het dak is nu voor maar € 7,50 te bestellen.
Wees er snel bij, want op is op!

venv@bijbelgenootschap.nl.


  [ De Nieuwe Bijbelvertaling voor PDA/WAP ]

  Deze Nieuwe Bijbel Vertaling is bedoeld voor mobiele telefoontjes.

  [ Info m.b.t. bijbelversies ]

  Hier is informatie te vinden over alle Bijbelversies die op deeze website staan: 6 Nederlandse, 5 Engelse, 1 Franse, 1 Duitse, 4 Spaanse, 1 Catalaanse, 1 Russische, 1 Latijnse (Vulgata), 6 Sloveense.

  [ Richtlijnen voor tekstgebruik ]

  De tekst van bovengenoemde bijbelvertalingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 50 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een bijbelboek en/of dan 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd.

  Verder vindt men hier richtlijnen voor copyright vermeldingen.

  [ Problemen ]

  Deze pagina bevat informatie over enkele bekende (schijnbare) problemen bij het gebruik van deze site.

  A. Eén of meerdere verzen lijken te ontbreken

  B. Parallel weergegeven verzen lijken verschillend materiaal te bevatten

  C. Een zin wordt niet volledig weergegeven

  D. Er wordt melding gemaakt van een beperking m.b.t. het aantal tekens

  E. Een nootverwijzing werkt niet

  [ Help ]

   

  De Help functie is ingedeeld in de volgende groepen:

  [ 1. Tekstplaatsen opzoeken ] [ 2. Woorden opzoeken ] [ 3. Weergave aanpassen ] [ 4. Parallelle weergave ] [ 5. Woorden opzoeken - geavanceerd ] [ 6. Enkele technische mogelijkheden ] [ 7. Problemen ]

   

  [ Reageren ]

  Wilt u vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke aan ons doorgeven, stuurt u dan een e-mailbericht naar: info@bijbelgenootschap.nl

  BIBLIJA.net

  Je kunt ook kontakt opnemen met de makers van de software:


        Rembrandt BijbelImage 296

  Programma: © 2001 matej@biblija.net , OFMCap

  Beschikbaar gesteld door: Bijbelgenootschap van Slovenië

  Laatste update:

  28-3-2006 (programma) 6-10-2005 (Ned. bijbeltekst)

  Image297  C. De links

  Home     Bijbel Online     NBV     Bijbelleesrooster     BijbelBar     Contact     Geef om de Bijbel

  1 Home

  Hier vindt je van alles, ga zelf maar wat rondneuzen.

  De Bijbel: van alles over de uitgaven.

  Uitgaven

  Bijbelse Namen: Hoe vaak wordt Jezus in de Bijbel genoemd? 

  Komt jouw naam ook voor in de Bijbel.

  Vertalen

  Kinderen: Voor kinderen zijn er de volgende mogelijkheden: Kinderen Spreekbeurten Surfbijbel.nl Arkventure.nl Mexico Puzzels Kleurplaten Ouders Links

  Jongeren: Hier zijn heel interessante projecten waar je actoief bezig kunt zijn: zoals Caught on tape, Labyrint, Jongeren Bijbel

  Vrijwilligers: Er zijn heel wat vrijwilligers nodig om bekendheid te geven aan de Bijbel.

  Over ons

  Adresgegevens:

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Postbus 620, 2003 RP Haarlem

  Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem

  Bank 26.63.80.808, Postbank 22939

  tel. 023 514 61 46

  fax 023 534 20 95

  e-mail:info@bijbelgenootschap.nl

  Vacatures     Steun ons     Nieuws     Weblog     Links     WebShop

  2 Bijbel Online Deze is boven uitvoerig beschreven en vormt in feite de hoofdmoot.

  3 NBV De ‘default’ Bijbelvertaling.

  4 Bijbelleesrooster Dit rooster geeft voor elke dag een gedeelte uit de Bijbel aan.

  5 BijbelBar De BijbelBar stelt u in staat om gemakkelijk naar elk gewenst hoofdstuk van De Bijbel te gaan.

  6 Contact

  7 Geef om de Bijbel:

  Wordt lid of donateur: Maar het belangrijkste wat u krijgt als NBG-lid ...

  ...dat u iemand in aanraking hebt gebracht met de Bijbel.

  En… kijk eens in de Webshop.

  Zes pagina’s informatie, is dat nou alles? Nee er is nog veel meer, maar dat moet je zelf maar uitvinden.Doen,  hoor!  

  Nog één handreiking:

Image294

  (klik op Jantje)

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu