Gods schepping

Biochemische visie

http://www.tasc-creationscience.org/


Geschreven door Isaac Manly, MD op zaterdag 1maart 2003

Vertaling: Ir A.Hekstra

michael J. Behe, lector Biochemie aan de Lehigh Universiteit, heeft een artikel geschreven over de Chemie van het zien. Het is een extreem technisch artikel en ik denk dat de meesten van ons het niet kunnen volgen, maar ik heb een samenvatting ervan gemaakt zodat wij ons kunnen verwonderen over het zien.

Een foton (= lichtdeeltje) raakt een retinale cel, en reageert met een molekuul, 11-cis-retinal, dat gedurende een pico-seconde verandert in trans-retinal. Dit bindt aan een eiwit, rhodopsin, dat aan een ander eiwit bindt genaamd transducin, dat al was gekoppeld aan GDP. Verschillende eiwitten en andere chemische stoffen reduceren dan de natrium ionen in de retinal cel, waardoor een elektrisch stroompje wordt overgebracht via de optische zenuw naar de hersens die het beeld interpreteren.

De voorraad aan 11-cis-retinal en natrium raken op, tenzij aangevuld. Dit gebeurt via een groot aantal bio-chemische reacties.

De cyclus is compleet als het trans-retinaal los komt van rhodopsin door verschillende enzymatische reactie.

Darwin en miljoenen evolutionisten geloven dat het oog en visie gevormd kunnen zijn en functioneren door natuurlijke selektie door een niet geplande, niet gerichte kans. Nu wij deze kennis hebben over de werking van het oog, is het zinloos te denken dat blinde kans ons schepper is.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu