Titel Kinderen
Kleuren, de bijbel door


De bijbel staat vol grote en waargebeurde verhalen! Zoek eens naar de belangrijkste thema's in de bijbel -- van Genesis tot Openbaring (begin tot eind). De bijbel is Gods verbazingwekkende boodschap, hij vertelt ons over zichzelf, zijn schepping, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid en zijn uiteindelijke wederkomst.

http://www.christiananswers.net/dutch/kids/clr-indx-nl.html#animals
Veel links verbinden je met kleurenplaten

Wat kan ik van een mier leren? (Link) De honingbeer  (link) De Vlinder (link) De Kameel (link)
Leeuw en lam (link) Kameleon (link) Koe  (link) Kikkers en vis regen (link)
Kolibrie (link) Ontdekkingsreiziger (link) Pandabeer (link) Papagaaien (link)
Pinguin (link) Zwaan  (link) Tarsier (link) Toekan (link)
Twee aan twee (link) Dinosurus (link) Behemoth  (link) Dino-eieren (link)
Triceratops (link) Drakendoder (link) Waar is Eva?  (link) ABCDEFG (link)
HIJKLMN (link) OPQRSTU (link) VWXYZ (link) Adam en Eva (links)
De Slang (link) A = Adam (link) B = de Bijbel (link) C = Creaturen (link)
Zondeval (link) Verbannen (link) De Ark (link) Regenboog  (link)
Offer van Izak (link) Mozes en God (link) Tien geboden (link) Rietzee (link)
David en Goliath  (link) Brandende oven  (link) Sadrach, Mesach en Abednego  (link) Daniel in de leeuwenkuil (link)
Jona in de walvis  (link) Maria en de engel (link) De Herders  (link) Josef en Maria (link)
Maria en Jezus (link) Dieren en Jezus (link) De Wijzwen en Jezus (link) Jezus in de tempel  (link)
Doop van Jezus (link) Jezus en Nicodemus  (link) Genezing verlamde (link) Jezus houdt van kinderen (link)
Palmpasen (link) Jezus aan het kruis (link) Gebed aan het kruis (link) Jezus opstanding (link)
Thomas belijdenis (link) Jezus terugkomst (link) De ruimte (link) Valentijn voor Jezus (link)
Liefde tonen  (link) Kerstliederen zingen (link)
De Ark van Johan  


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu