BannerCryoSat

CryoSat – wetenschappelijke overzicht.

Image 280

bijna 80 % van het zoet water op Aarde is vastgelegd in de cryosfeer, d.w.z. in sneeuw, ijs en permafrost (permanent bevroren toendra’s in de noordpool cirkel). De cryosfeer speelt een belangrijke rol in het temperen van het wereldklimaat – en alszodanig zijn de gevolgen van de vermindering van het ijsdek als gevolg van de wereldwijde opwarming, verreikend en complex.

Als gevolg van hun hoge albedo hebben de ijsmassa’s een direct effect op de energie huishouding, doordat zij 80% van de licht- en warmtestralen terugkaatsen de ruimte in. Eenmaal gevormd heeft een ijsdek de tendens zichzelf te handhaven. Als het ijsdek kleiner wordt, zal minder zonnestraling worden teruggekaatst van de Aarde naar de ruimte – daardoor zal het ijs meer warmte opnemen en geleidelijk sneller gaan smelten.

Bij de noordpool smelt een ijsvlakte ter grootte van Europa ieder jaar weg en bevriest dan weer in de winter. De dikte van het arctische ijspakket speelt een centrale rol in het polaire klimaat omdat het de warmte uitwisseling tempert door de oceaan te isoleren van de koude polaire atmosfeer.

Image281Een vermindering van het ijs kan de circulatie van het oceaanwater verstoren in de Noord Atlantische oceaan.

Stromingen in de Noord Atlantische Oceaan. Rood en geel de Golfstroom.

Door de vorming van zee-ijs, stijgt het zoutgehalte van het bovenste oceaanwater en daarmee ook de dichtheid. Door deze stijging in de dichtheid zinkt het oppervlaktewater naar beneden, in feite werkend als een pomp, waardoor diep koud oceaanwater uit de polaire gebieden naar de evenaar wordt verdrongen. Een vermindering in arctisch zee-ijs kan in belangrijke mate de warme Golfstroom beïnvloeden, die warm oppervlaktewater transporteert uit de Golf van Mexico naar de sub-polaire wateren ten oosten van Groenland. Het is dankzij de Image 282Golfstroom (een bundel van water met een doorsnee van meer dan 5 km) dat noordwest Europa (inclusief Nederland) momenteel jaar-temperaturen geniet van ongeveer 90 C hoger dan gemiddeld op die breedte.

Behalve de invloed op de reflectie van de hoeveelheid zonlicht naar de ruimte, heeft het continentale ijs ook invloed op het zeeniveau. De grote ijsvlakten van Antarctica en Groenland vormen ongeveer 28 miljoen km3, dat betekent dat het zeeniveau ongeveer 65 m lager is dan het zou zijn zonder deze ijsvlakten. Alhoewel de praktijk uitwijst, dat deze ijsvlakten relatief stabiel zijn, zijn er aanwijzingen dat snelle wijzigingen zich voordoen langs de randen.

CryoSat’s ijzige missie was gewijd aan het nauwkeurig bijhouden door precieze metingen van de veranderingen in de hoogte en dikte van het polaire ijs en het drijvende ijs over een periode van drie jaar. Deze waarnemingen die CryoSat zou hebben gemaakt, zouden hebben aangegeven of het ijs werkelijk dunner zou zijn geworden door de wereldwijde opwarming.

Wetenschappelijke doelstellingen van CryoSat

Image 283Het eerste doel was te testen of de voorspelling dat het Arctische zee-ijs werkelijk dunner wordt tengevolge van de opwarming. Het tweede doel was te meten in welke mate de Antarctische en Groenlandse ijsvlakten bijdroegen aan de zeeniveau stijging.

Om deze doelen te bereiken, zou CryoSat in de eerste plaats:

In de tweede plaats zou CryoSat waarnemingen doen naar:

Metingdoelstellingen

 

Image 284De kaart toont de gebieden waar het volledig geautomatiseerde onderzoek plaats zal vinden.

De kaart van de acquisitie zones werd ontworpen voor de automatische metingen en toont de drie metingen methodes waartussen gewisseld kon worden afhankelijk van geografie.

Low Resolution Mode (LRM) wordt geactiveerd over de lichtblauwe zones van de ijsvlakten en over de oceanen. Synthetic Aperture Radar (SAR) boven midden blauwe zones van de oceanen en het ijs (elke maand zou de kaart bijgewerkt worden). SAR Interferometric (SARIn) boven de donkerblauwe gebieden met steile hellingen, kleine ijs kappen en berggebieden met gletschers. In de rode gebieden zouden ijking en grondmetingen voor validatie, zouden worden gedaan.

Wil je foto’s zien van de Aarde genomen door de CryoSat satelliet dan kun je de volgende site openen http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?type=I&collection=Observing%20the%20Earth daar staan op dit moment ca 120 foto’s. Hoe mooi is onze Aarde, het werk van Gods vingers.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu