Gods schepping

Het DNA van de Chimpansee ondermijnt de gebruikelijke evolutionistische beweringen

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Michael Kinnaird, Ph D op donderdag 1 juli 2004

Vertaling Ir A. Hekstra

vele lezers hebben waarschijnlijk al gehoord dat het genoom van de Chimpansee (genoom is het complete DNA, drager van de erfelijke eigenschappen) erg veel lijkt op dat van de mens. Getallen als 99,5 % zijn genoemd. Een recent artikel geeft echter aan, dat alhoewel er een grote overeenkomst is, er enkele cruciale verschillen zijn (natuurlijk).

Een recent artikel in Science News (12 juni 2004, vol.165, p. 382) opent met de opmerking: "Genetische verschillen tussen chimpansees en mensen zijn gecompliceerder dat wetenschappers tot nu toe hadden verwacht…." Voorheen, werden nogal ruwe methoden gebruikt om te bepalen hoeveel DNA met elkaar overeenkwam. Dat is waar de overeenkomsten vandaan kwam.

Zoals wij vermoeden werd de situatie complexer toen de details werden bestudeerd. Een groep in Tokyo bestudeerde de genen van de twee groepen. Alhoewel zij slechts 1,44% verschillen in de sequentie rapporteerden, vonden zij 47 verschillen in de specifieke genen op een totaal van 231 genen bestudeerd, dus 20% verschil. Zij rapporteerden "dat vroege aanduidingen aangeven dat deze wijzigingen de typen en activiteiten veranderen van eiwitten gemaakt door de genen." Met andere woorden, alhoewel 20 % van de genen bestudeerd vergelijkbaar schenen, waren in feite de eiwitten gemaakt op basis van de instructies inherent aan het DNA verschillend in zowel type als activiteit. Dat wat betreft de opmerking "99,5 % gelijk".

Het zou een waarschuwing moeten zijn voor evolutionisten, die ervan houden om "bijna gelijk" verhalen op gelimiteerde gegevens op te hangen, om te proberen hun argument te ondersteunen, en in het bijzonder de creationisten te pesten. Zelfs van de 20% van de genen, die in feite verschillende waren, werd van gezegd dat zij veroorzaakt waren door invoegen en schrappen. Dit is geen wetenschap maar het resultaat van evolutionistische aannamen. Een gemeenschappelijke Ontwerper van de genen is een even goede uitleg voor de gegevens. Nar mijn bescheiden mening hebben degenen die creationisten pesten door het argument van 99,5% te gebruiken eierstruif over hun gezicht.

Als het erop lijkt dat het argument tegen ons is, zouden wij een houden moeten aannemen van "afwachten wat het wordt".

De Bijbel heeft tot nu toe altijd gelijk gekregen.


Hier volgt het oorspronkelijke artikel uit Science News (12 juni 2004, vol.165, p. 382)


GENETICS

Chimp DNA yields complex surprises

Genetic differences between chimpanzees and people are more complicated than scientists had previously suspected, according to an international team.

Asao Fujiyamimage 64a of the National Institute ofInformatics in Tokyo and his colleagues used genetic material from three adrilt chimps to determine the entire DNA sequence of the animals' chromosome 22.

They compared this chimp-chromosome sequence with previously acquired sequence data for its counterpart in people, chromosome 21.

As expected, the sequences, which consist of tens of millions of genetic letters, differ at only about 1.44 percent of those letters, or nucleotides. Surprisingly, though, nearly 68,000 stretches of DNA do differ to some degree between the two species, the researchers report in the May 27 Nature.

Extra sections of about 300 nucleotides showed up primarily in the human chromosome, Fujiyama and his colleagues say. Extra sections of other sizes - some as long as 54,000 nucleotides - appear in both species.

Among the 231 functional genes that could be compared between chimps and people, 47 differed because of DNA insertions or deletions. Preliminary evidence indicates that these modifications frequently alter the types and activities of proteins manufactured by genes.

APING DNA Surprisingly complex genetic differences have emerged between chimps and people.In het februari 11 2006 nummer van Science News, vol 169, pagina 94 verscheen het vervolg dat hierna verschijnt.


GENETICS
Chimps creep closer yet

Chimpanzees may be more closely related to humans than to any other primate, new genetic evidence suggests.
'We all know that humans and chimps are extremely close genetically," says, study coauthor Soojin Yi an evolutionary biologist at the Georgia lnstitute of Technology in Atlanta. The two species diverged from a common ancestor from 5 million to 7 million years ago and have 95 to 98 percent of their DNA in common, previous research has established.    .
But by measuring the accumulation of small differences in DNA between the two species, Yi and her colleagues found another shared trait: a slow "molecular clock," or rate of evolutionary change.
Of all primates, modern people live longest, have the longest gestation time, and reach sexual maturity latest, Yi says. More time between generations means slower rates of evolution at the level of DNA, or a slower molecular clock, she says.
But chimp clocks don't tick much faster, the new study shows. After analyzing millions of base pairs of DNA in people and other primates, including chimps, baboons, and gorillas, the researchers found that while the human clock is 3 percent slower than the chimp's, it is 11 percent slower than the gorilla's. Taking into account the small difference between human and chimp clocks, the team calculated that people's longer time between generations and large brains evolved only 1 million years ago. The findings appear in the Jan. 31 Proceedings of the National Academy of Sciences.
The new finding bolsters a controversial idea that people and chimps share a genus, Yi says.
The study is "exceptionally interesting," says molecular evolutionist Morris Goodman of Wayne State University in Detroit. "We humans have an exaggerated opinion of how great we are." -C.G.


Hieruit blijkt, dat het artikel van Michael Kinnaird, Ph D op donderdag 1 juli 2004, waarmee  wij dit artikele begonnen , dus niet gelezen is. Dit is kenmerkend voor veel biologische onderzoek, de trein dendert door en is niet te stoppen. Wij leerden vroeger,  dat  je eerst  literatuurstudie moet doen, voordat je je onderzoek doet en je verslagen schrijft.
 Ik  heb in  rood  geaccentueerd de niet bewezen, zogenaamde feiten. De schepping van mensen en chimpansee  vond ca.  6000 jaar geleden plaats en als  twee verschillende soorten.

..


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu