Gods schepping

De Vloed

http://www.tasc-creationscience.org/

Niveau:JS

Geschreven door Joe Spears, MS op zondag 1 juni 2003

Vertaald door Ir. A.Hekstra

Ark tekeningevolutionisten hebben wat met fossielen. Zij veronderstellen dat zij de ontwikkeling van de evolutie illustreren. Toch zijn er serieuze problemen met het fossielen register. Dr Duane Gish heeft een boek geschreven over deze problemen. Een groot probleem voor de evolutionisten is het ontbreken van overgangsvormen – de zogenaamde ‘missing links’ (ontbrekende). Evolutionisten beweren dat meer primitieve fossielen te vinden zijn in de lagere aardlagen dan de meer moderne vormen, de primitievere vormen leefden eerder en de meer gevorderde vormen evolueerden uit de primitievere vormen.

Maar laten we niet te snel naar conclusies springen. Eén mogelijkheid is dat intelligenter en meer gevorderde levensvormen waarschijnlijk ontsnapten aan het stijgende water door naar hogere gronden te trekken. Op deze manier zouden zij dus gefossiliseerd zijn in hogere lagen dan de minder intelligente en primitievere levensvormen. Wat betreft de fossielen en de lagen waarin zij worden gevonden, zijn deze niet altijd in de ‘goede volgorde’ geweest.

Maar hoe zijn fossielen ontstaan? Een verklaring is dat zijn werden gevormd door de Vloed. De Vloed zou het materiaal snel bedekken, zodat het lang genoeg zou worden gewaard om gefossiliseerd te worden. Zo zouden zij worden bewaard tegen roofdieren. Het zou kunnen zijn, dat fossielen zo werden gevormd, en niet als organische materiaal dat in contact met de lucht ongestoord op de grond lag, lang genoeg om fossielen te vormen. In bossen laten roofdieren de karkassen vrij snel achter. (Allen honden begraven hun prooi om later weer op te graven).

Wat voor bewijs is er voor een wereldwijde Vloed?

Er zijn Vloed legenden over de hele wereld. Er zouden 180 Vloed verhalen opgeschreven zijn, en misschien zelfs wel 500 overgeleverd (schriftelijk en mondeling). Er zijn genoeg. In India bestaat er een Vloed verhaal in het Hindi. Er is het Babylonische Gilgamesh verhaal. (Vertaler: Interessant is dat men wel zegt, dat dit verhaal werd overgeschreven door Mozes, omdat het 250 jaar eerder verscheen. Maar dit is een fout in de jaartelling van voor Christus. Corrigeert men deze fout, dan blijkt dat het omgekeerde het geval is.)

De oude Inca’s hebben een verhaal over de tijd dat de Aarde overstroomde en dat alle mensen verdronken.

"Zij zeggen dat alle rassen en alles wat geschapen was verdronken en dat het water steeg boven de hoogste bergtoppen in de wereld. Geen levend wezen overleefde dit behalve een man en een vrouw die in een door bleven…"(1) "Andere Vloed tradities, die wij later zullen bestuderen, beschrijven de Vloed als een ware waterberg, als een enorme muur van water, of als een niet te weerstane schuimende waterige lawine. Enkelen beschrijven het als een gewone langzaam stijgende rivier vloed."(2) De bewoners van Samoa vertellen ons:

"De zee … steeg, en in een ongelofelijke catastrofe zonk het land in de zee…"(3)

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan met legenden over de Vloed.

Uit een niet gepubliceerd manuscript het volgende (4):

"De traditie van een wereldwijde Vloed wordt verteld door alle oude beschavingen, en ook door die volken die niet hebben leren lezen en schrijven. Je vindt de verhalen over de hele wereld, alle continenten, op de eilanden in de Pacific en de Atlantische oceaan, overal. Vaak wordt het beschreven als een lokale vloed verteld van generatie op generatie (bv. in de Zwarte zee). Vergelijkend onderzoek is herhaaldelijk gedaan en het zou de lezer slechts vermoeien als ik die verhalen zou herhalen zoals die worden verteld over de hele wereld zelfs in plaatsen waar nog nooit missionarissen zijn geweest.(5) De overige verzamelde tradities zijn ook niet geheel identiek in details, en verschillen soms erg veel van het verhaal van Noach, maar zij hebben alle gemeen dat het water tot boven de hoogste toppen stond, en dat slechts enkele mensen ontsnapten aan de verdrinkingsdood. De verhalen worden vaak begeleid door details over het gelijktijdig splijten van de Aarde.(6)

In het Amerika van vóór Columbus was het verhaal over een wereldwijde Vloed alom tegenwoordig; de eerste wereld fase werd Atonatiuh genoemd, of de fase die tot zijn einde kwam door de wereldwijde Vloed. Dit is beschreven en geïllustreerd in de oude geschriften van de Mexicanen en werd verteld aan de Spanjaarden die naar de Nieuwe Wereld kwamen.(7) De oorspronkelijke bewoners van Australië, Polynesië en Tasmanië, die ontdekt werden in de 17de eeuw, vertelden bijna gelijke tradities.(8) Kleitabletten met inscriptie betreffende de vroegste tijden en de Vloed werden gevonden in Mesopotamië. Hun overeenkomst met het bijbelse verhaal, en het verhaal van Berosus(9) die in de Hellenistische periode leefde, veroorzaakte een grote sensatie aan het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw.

Geologen vinden restanten van de diluviale regens over de hele wereld. Folkloristen horen verhalen van een universele Vloed waar zij dan ook komen om dergelijke verhalen te verzamelen; historici lezen er over in Amerikaanse manuscripten, praktisch overal over de hele wereld zijn deze verhalen te beluisteren bij praktisch alle cultuurvolken.

Wat betekent dit allemaal? Wat betekenen al deze verhalen over een wereldwijde Vloed ? In de eerste plaats zal men willen doen geloven dat zij van elkaar gekopieerd zijn. In enkele gevallen kan dat waar zijn, maar deze verhalen vindt men over de hele wereld, en dan is kopiëren onwaarschijnlijk. Er waren toen geen telefoons, geen mobieltjes, geen TV en radio, geen e-mail of internet. Geen transcontinentale vluchten.

Maar als er nou echt een Vloed is geweest en dat wij, overlevenden, allemaal afstammen van hen die overleefden in een boot? Dan is te verklaren, dat bij alle volken, nakomelingen van de overlevenden, verhalen zijn van die gigantische Vloed die hun voorvaderen overkwam.

Mysteries verklaard door Noach’s Vloed.

Natuurlijk verklaPiramide van Djoserart Noach’s Vloed al die verhalen boven genoemd. Ik herinner mij dat mijn vader fossielen vond op een berg waar hij als kind wooPiramide van Tikande. (Vertaler: tijdens een verblijf van drie jaren in Ankara, Turkije, gingen wij wel eens naar een deel van de hoogvlakte – 800 - 1000 m hoog -- die ooit zeebodem was geweest en waar je letterlijk over de fossielen liep. Het waren vooral kleine zee schelpjes en resten van het skelet van inktvissen.) Alleen een vloed kan dit verklaren.

Tussen Egypte en Midden Amerika lijkt op het eerste gezicht geen overeenkomst te bestaan. Toch geloofde men dat de farao’s na hun dood sterren aan de hemel werden. Hetzelfde geloofde men ook in klassiek Amerika.

Er zijn de piramides in Egypte en Amerika. De tombe van de heerser van de Maya stad Tikal bevat een afbeelding van een kano waarop de heerser zijn laatste reis (na de dood) maakt. De afbeelding toont ook dieren en goden in de vorm van dieren – een vogel, een hond, een aap. In Egypte in de vallei van de Koningen , toont de graftombe van Thutmozes III, een soortgelijke afbeelding, waar de koning op reis gaat in een bark met dezelfde drie dieren (of diervormige goden).

Links: De piramide van Djoser bij Sakkarah, in Egypte.                                                                                Rechts: Tikal’s tempel in het oerwoud van Guatemala

Ook zijn er oppervlakkig gezien overeenkomsten in het schrift van Egypte en vroeg Amerika (hiëroglyfen) en dat van China en Japan.

De twee continenten moeten oorspronkelijk aan elkaar gekoppeld geweest zijn. Maar wat heeft ze gescheiden? Dat kan alleen die enorme catastrofe geweest zijn van de Vloed en wat eraan voorafging. Als al deze volken oorspronkelijk afstamden van de overlevenden van de Vloed, dan moeten zij ook veel overeenkomsten tonen in hun doen en laten, cultuur en geloof.

En hoe verklaren wij het bestaan van de beschavingen, deze waren er vrij plotseling. Dat geldt voor de Olmecs in Centraal Amerika en voor de Egyptenaren. Beide beschavingen groeiden niet langzaam tot een climax (hoogtepunt), nee, zij waren er plotseling en van meet af aan hoog beschaafd. Hoe kunnen we dat verklaren? Als we uitgaan van een Vloed die plotseling optrad zoals beschreven in de Bijbel, dan is alles meteen verklaarbaar. Noach’s familie startte opnieuw, er waren geen andere mensen. Waarschijnlijk wel overblijfselen van beschavingen voor de Vloed, welke optrad in het jaar 1656 na de Schepping (men spreekt wel van het jaar van de Wereld, in het Latijn: anno Mundi, aM).

Voor de Vloed bestond er waarschijnlijk een ‘hoge’ beschaving met technisch kennis. Het was ook niet niks dat Kain al een stad bouwde, en Noach een Ark, die zo groot is, dat hij niet op de Nederlandse binnenwateren zou mogen varen. Een schip van 300 m lengte en meer dan 40 m breedte en 12 m hoog, is zeewaardig en toont een hoog beschavingsniveau.

Natuurlijk waren er veel land dieren en vogels aan boord. Niet zoals men wel beweerd heeft, alle dieren die nu leven, maar hun voor-‘ouders’ die door mutaties en aanpassingen (de zogenaamde micro evolutie) nu veel en veelsoortig nageslacht hebben, bv denk aan al de hondenrassen, de katachtigen, de koeien, enz.

De acht mensen die uit de Ark kwamen hadden een hoge beschaving, welke zij overdroegen op de volgende generaties. Er was ook veel andere kennis. Eén verhaal vertelt, dat Noach de oude kennis over geneeskrachtige kruiden in een boek meebracht, het eerste herbarium? Waarschijnlijk bevatte de Ark heel wat boeken met de kennis van vroeger. De Ark zelf is een staaltje van technisch vernuft en kennis. Waarschijnlijk wisten Noach en de zijnen, dat zij de Aarde opnieuw moesten bevolken.

(In Schagen in N.Holland, wordt door de heer Johan Buis, momenteel een Ark volgens het model in de bijbel, gebouwd op een schaal van 1:2,5, de hoogte is wel dezelfde als in de bijbel)

Als men het verhaal van de bijbelse Noach en de Vloed naar hem genoemd ontkent, dan blijven er onoplosbare mysteries over. Er zijn de gaten in het fossielen register (de zogenaamde overgangen van de ene soort naar een andere - een soort wordt gekenmerkt door het feit, dat de individuen allen binnen de soort kunnen vermenigvuldigen.), er zijn ook de overeenkomsten tussen beschavingen, wereld wijde verhalen over de vloed en nog veel meer.

Alleen de Vloed kan al deze dingen verklaren. We hebben zeer vreemde theorieën gehoord, zoals astronauten die van een andere planeet zijn gekomen; van evolutie, die begon met een cel waaruit alle soorten zouden zijn ontstaan, van tijd reizigers die uit de toekomst zijn teruggekomen, enz. Allen het bijbelse verhaal is waarheidsgetrouw en bevat geen fantasieën.

Literatuur

Wil je meer weten over de Vloed van Noach ga dan naar http://home.hetnet.nl/~genesis/ en lees het boek Fonteinen van de afgrond. Dit is een vertaling van een Amerikaans, wetenschappelijk zeer verantwoord boek, dat beschrijft hoe de Vloed is begonnen en zich heeft ontwikkeld. Warm aanbevolen.

(1) Father Molinam, Relacion de las fabulas y ritos de los Yngas, in Fingerprints of the Gods, Graham Hancock, Crown Publishers, New York, 1995, p. 55.

(2) Allan & Delair, Cataclysm!, Bear & Co., Santa Fe, 1997, p. 153.

(3) Ibid, pp. 155-157.

(4) Velikovsky I, Deluge, in Part II of In the Beginning, found at http://www.varchive.org/itb/deluge.htm

(5) Andree R., Die Flutsagen (1891); Sir J.G. Frazer, Folk-lore in the Old Testament (London, 1918); M. Winternitz, Die Flutsagen des Alterthums und des Natuervoelker

(6) E.g., the Malaya story in Andree, Die Flutsagen, p. 29.

(7) Cf. the Vatican Codex, first published by Humboldt and the accounts of Ixtlilxochitl and Veytia among others.

(8) Cf. Caillot, A. C., Mythes, legendes, et traditions des Polynesiens (Paris, 1914); H. H. Howorth, The Mammoth and the Flood (London, 1887), pp. 455ff.

(9) Berosus' story of the Deluge is quoted in Eusebius' Praeparatio Evangelica Bk. IX, ch. 12, and in Cyril's Contra Julianum, Bk. I.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu