Gods schepping

http://www.tasc-creationscience.org/

De mythe van wetenschap tegenover Schepping

Geschreven door Joe Spears, MS op woensdag 1 augustus 2001

Vertaald door Ir. A. Hekstra

moeten wij wetenschap ontkennen om schepping te aanvaarden? Voor sommigen is er een tegenstelling tussen het aanvaarden van feiten ontdekt door wetenschap en het aanvaarden van de waarheid verklaard in de Bijbel. Betekent het aanvaarden van de één het verwerpen van de ander?

In dit artikel zoeken wij antwoorden op deze vragen. Een groot obstakel voor sommigen is dat zij het gevoel hebben dat de wetenschap de theorie van evolutie heeft bewezen, omdat dat vaak wordt beweerd van de zijde van de evolutionisten. De overblijvende vraag lijkt dan te zijn: "Verwerpen wij de waarheid of aanvaarden wij geloof, of ontkennen wij ons geloof of aanvaarden wij de waarheid (evolutie)?" Gelukkig kunnen wij ons geloof in God behouden zonder onze hersens uit het raam te gooien.

Voordat wij verder gaan moeten wij wat nader kijken naar de termen ‘wetenschap’, ‘evolutie’ en ‘waarheid’. Wij nemen aan dat iedereen weet wat waarheid is. Bijvoorbeeld iedereen weet dat de bewering: "Varkens kunnen vliegen" niet waar is.

"Evolutie" is de theorie die beweert dat soorten zijn ontwikkeld uit andere soorten (meer primitief). Dat gebeurt in werkelijkheid niet bij het fokken van dieren, want er is niet een verandering van de ene soort in een andere, varkens kunnen geen geiten worden. Wij zien wel selektie van trekjes, maar deze waren oorspronkelijk – zij het onzichtbaar – al aanwezig in de genen van die soort. Evolutie beweert dat de ene soort verandert in een andere soort, ook dat de mens evolueerde uit apen.

Het woord "wetenschap" is geladen; het heeft meer dan één betekenis. Wat is wetenschap? Het is precies zoals Humpty Dumpty zei tegen Alice, er zijn net zoveel betekenissen in een woord als je eraan wilt geven. Humpty zei dat een woord betekent wat jij bedoeld dat het moet betekenen. Voor ons doel zullen we naar twee betekenissen van het woord wetenschap kijken.

WETENSCHAP: Definitie 1. Een zoektocht naar waarheid, en ook: de waarheid als resultaat van de zoektocht.

WETENSCHAP: Definitie 2. De uitspraken, het onderwijs, opinies, beweringen, theorieën, enz. van een groep mensen en instituten (krachten, tijdschriften, boeken, wetenschappelijke organisaties), die òf zichzelf "wetenschappers" noemen of zo worden genoemd door andere "wetenschappers"; ook wel de activiteiten (niet noodzakelijkerwijs objectief, of zelfs eerlijk!) van "wetenschappers". (Deze activiteiten variëren van objectieve wetenschappelijke methode tot subjectieve uitleg van experimentele resultaten, tot werkelijk vervalsen van resultaten.)

De ene definitie heeft betrekking op werkelijk en serieus zoeken naar waarheid; de andere naar dogma en opinie van mensen. Deze laatste (definitie 2) werd als fout bewezen door geleerden als Einstein, Galileo, en vele anderen. Wetenschap vertelde ons, dat het aderlaten (bloedvergieten bevorderen) zieke mensen kon helpen. Later veranderde de wetenschap van gedachten en vertelde, dat aderlaten de toestand van de zieke eigenlijk verslechterde. Het blijkt dus dat ‘wetenschap’ in het verleden tot verkeerde conclusies kwam, en het zou mij niet verbazen, dat in de toekomst nog meer foute conclusies zullen worden getrokken. Hier gebruiken we definitie 2 natuurlijk – dogmatische beweringen.

Aan de andere kant definitie 1, een zoektocht naar waarheid in harmonie met God’s woord. Jezus zelf zei dat Hij de waarheid is. God’s Woord is waarheid. De waarheid is wat ons vrij kan maken. Wij kunnen dus kijken naar bewijs van waarheid. God zelf zegt dat Hij ons bewijs geeft (zoals in Romeinen 1:20)

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

Als de wetenschap eerlijk is en niet dogmatisch, en werkelijk een speurtocht naar waarheid is, dan kan deze wetenschap bruikbaar zijn. In 1 Timoteüs 6 : 20 en 21 spreekt de Bijbel:

Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd en wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn afgedwaald.

Werkelijke wetenschap (volgens definitie 1) is niet strijdig met God’s woord. Een groot deel van de geschiedenis van de wetenschap is een geschiedenis van het afdwalen van het geloof in God.

In een recent verschenen boek: De Iconen van de Evolutie wordt veel, dat als wetenschap was aanvaard op z’n minst betwijfeld en op zijn ergst als fout bestempeld. Er zijn binnen de evolutie beweringen geweest, die als feit werden bestempeld en gezegd dat deze feiten evolutie bewezen.

Met ons begrip van het onderscheid gewapend, tussen werkelijk objectieve wetenschap op zoek naar waarheid en de "wetenschap" als aanvaard dogma van de vooroordelen van mensen, kunnen wij nu gaan kijken naar het bewijs voor evolutie.

Wat aanvaard wordt als feit is in werkelijkheid soms foutief zo aanvaard. Bijvoorbeeld, Philip Johnson die met een cel bioloog sprak, die toegaf dat evolutie geen verklaring had voor een cel, niettemin volhield dat evolutie wel andere zaken verklaarde. Johnson verklaarde deze uitspraak, door te zeggen dat de cel het meest bekende terrein was van deze bioloog en dus niet verklaarbaar was met de evolutie. Maar de bioloog accepteerde evolutie voor zaken waar hij minder bekend in was. Dus op een terrein waar deze bioloog gedwongen was gebruik te maken van objectief-speuren-naar-waarheid wetenschap, gaf hij toe dat evolutie had gefaald als theorie om leven te verklaren. Alleen op terrein waar hij niet werkzaam was zei hij dat evolutie werkte. Dit ruikt naar dogma waarop de ‘waarheid’ van evolutie is gebaseerd.

Ook een Nederlandse Hoogleraar, bekend aanhanger van het Intelligente Ontwerp, heeft ooit gezegd, dat hij zich niet kon voorstellen, dat er ook maar één molecuul in een cel kon worden vervangen door een andere, als overgang van de plant naar een andere soort. Bij navraag bleek, dat deze hoogleraar zijn uitspraak niet durfde te bevestigen. De evolutionistische goeroes zijn ook in Nederland oppermachtig en beheren de geld kranen, en kunnen benoemen en ontslaan wie zij willen. Vrijwel alle Universiteiten in Nederland zijn ten prooi gevallen aan het evolutionisme. Alleen de technische wetenschappen zijn vooralsnog gevrijwaard.

Het is goed om de beweringen van evolutionisten in twijfel te trekken. Dat is waar het omgaat in de wetenschap. Velen hebben dat gedaan, en ontdekt dat er veel mis is met evolutie. Feiten ondersteunen niet de evolutie. Hier zijn enkele voorbeelden:

Alhoewel dogma de waarheid claimt van de evolutie, heeft objectieve wetenschap het nog nooit kunnen bewijzen. In feite is het echte bewijsmateriaal tegen de waarschijnlijkheid van evolutie. Alhoewel er een conflict kan blijven bestaan tussen het geloof in de schepping en de dogmatische bewering dat de evolutie plaatsvond, is er geen conflict tussen de schepping door een intelligente Ontwerper, God, en de serieuze wetenschappelijke kijk op de feiten!

Alhoewel er nauwelijks verschil is tussen de scheppingsgedachte en die van het Intelligent Ontwerp, is het jammer, dat alleen de aanhangers van de scheppingsgedachte (= creationisme) erkennen dat God de Schepper is van hemel en aarde, en dat Hij dat 6000 jaar geleden deed.


Home

 

Artikelen