Gods schepping
Doel en uitgangspunt

De bedoeling van deze website is om jonge mensen iets te vertellen over de schepping van God en ze daarmee dichter bij God brengen. Leren kijken naar de vele voorbeelden van Gods liefde voor alles wat Hij gemaakt heeft, en zijn vraag aan ons mensen om er goed voor te zorgen en op onze beurt liefde te geven aan Hem, aan de medemensen, aan de dieren en planten en ook aan de Aarde en het milieu waar wij in leven.

Daarbij richt ik mij met name - maar beslist niet alleen - op de jeugd, die op bepaalde scholen vol gegoten worden met het uniformitarische (het geloof dat het heden model is voor het verleden, er is niets veranderd) denken van het evolutionisme (geloof, dat alles wat bestaat ontstaan is uit een oorspronkelijke cel, door kleine overgangen naar een hogere ontwikkeling gaat) uit de 19e eeuw. Maar dat dat de achtergrond is wordt ze niet verteld en dat is nou juist de grote leugen. Ondanks dat saaie en geestdodende onderwijs, blijven veel leerlingen toch nieuwsgierig om meer te weten te komen over van het ontstaan van alles, zoals dat  wordt verteld op bijzondere scholen en in de Kerken (
in de Bijbel), de Moskee (in de Koran) en de Synagoge (in de Thora).  En dat is wat ik ze wil bieden.

Voorbeeld: Waarom begint onze geschiedenis bij de Batavieren, die bij Lobith in ons land kwamen voor Christus, en niet bij Noach en Jafet?
Zie het artikel Na de Vloed, http://home.hetnet.nl/~genesis/Europa/index.htm

Het grote gevaar van het evolutionisme schuilt in één van de theorieën, het recht van de sterkste, die ik de kleur van de gifslang geef. Het evolutionisme zegt dat de ontwikkeling in biologische zin is geleid doordat de sterkste altijd overwint, en de zwakkeren vanzelf afsterven. Er zijn op dit principe echter heel gevaarlijke stromingen gebouwd, om enkele te noemen: het Nazisme van Hitler, het Communisme van Stalin, Mao tse Tung, Pol Pot maar ook zijn humanisme en terrorisme uitvloeisels van dat denken. Hoeveel miljoenen zwakkeren zijn niet gedood als gevolg van dit brute geweld, waaraan zo talloos vele meelopers hebben meegedaan uit angst om ook gedood te worden. Ook in onze tijd in Nederland heeft het humanisme van niet-gelovigen al vele jonge en oude levens gekost (door abortus en euthanasie). Het humanisme heeft de kerk ook op andere terreinen van het leven verdrongen en genoodzaakt zich terug te trekken. Denk maar eens, om een voorbeeld te geven, aan de armenzorg. Het humanisme ziet de bijbel slechts als een legenden- en sprookjes boek. Wie daarin wil geloven mag dat best doen, zo tolerant is onze maatschappij wel. Er is vrijheid van meningsuiting, de gevolgen hebben wij kort geleden internationaal gezien, na de publicatie van spotprenten op Mohammed, de profeet van de Islam door een Deense krant. Jezus zegt juist, dat je elkaar niet mag kwetsen. Dat is geen liefde, geen respect voor je naaste. Is dat dan geen beperking van de vrijheid om je mening te mogen zeggen? JA NATUURLIJK. Je leeft niet voor jou alleen, maar ook voor je medemensen.

Hoe zouden wij dan leven?

God vraagt juist van ons om open te staan en nieuwsgierig te blijven zoeken naar de waarheid en werkelijkheid van de Schepping vanuit je geloof in Hem, te ontdekken de vele perfecte dingen die Hij heeft gemaakt. Overal kun je schitterende dingen tegenkomen: een vlinder, de warmte van de zon, de twinkelende sterren, de pracht en perfectie van je eigen leven, de liefde die je aan een ander kunt geven, de liefde van man en vrouw voor elkaar. En hoevelen zijn er niet, die kunnen genieten van hun hond of ander dier. Weet je dat het evolutionisme zelfs geen verklaring heeft voor het ontstaan van de vrouw? Volgens de Bijbel heeft God haar gemaakt uit een rib van Adam, om hem terzijde te staan als een hulp. Kun je je iets mooiers voorstellen? Ik niet. Ik dank mijn leven aan de "lieve hulpe naast mij" bij wie ik een goed leven heb. Al deze perfectie noem ik de vingerafdrukken van God. Hij laat zich niet zien, maar dat Hij er is zie je in het werk van Zijn Handen. Denk na over de foto op de Home pagina, onderaan. Die foto heet De Handen van God.

Misschien vraag je je wel eens af waarom Jezus, zelf ook God, op Aarde is gekomen en nog wel als een arme onder de armsten. Hij had geen wieg maar werd in een voerbak op stro gelegd. En je begrijpt, de ideale prooi van evolutionisten. En dat is ook overal te zien om je heen, als je tenminste weet waar en hoe je moet kijken.
Maar in het leven van alledag, hoe moet je laten zien dat je van Jezus houdt en Hem wilt navolgen? In de eerste plaats door te dienen, liefde tonen aan je ouders, je familie, op school de leraar respecteren, je klasgenoten en vrienden waarderen. En als je al eens het verkeerde pad op gaat, door iemand te beledigen, of stelen en ander kwaad doet, dan moet je niet aarzelen en treuzelen, maar onmiddellijk je excuses aanbieden en vergeving vragen en beloven dat je niet weer fouten hoopt te maken. En als je vergeving hebt gevraagd aan je medemens, dan ga je 's avonds vergeving vragen aan Jezus. Maar waar moet ik dat dan doen? Daar waar je rustig en ongestoord even met Jezus kunt praten, dat kan dus voor het slapen gaan, of buiten in de natuur, of in de kerk. Het maakt niet uit. Waarom? God zegt: "Ik ben er" dat is ook één van Zijn namen. Hij is overal, en Hij is altijd overal. Daarom maakt het niet uit waar je Hem vraagt om vergeving, en ook niet of je zacht of hardop bidt, in welke taal dan ook. En dan mag jij zeker weten, dat je na je dood, niet sterft, maar het eeuwige leven hebt bij God.
 
 Het Creationisme is de wetenschappelijke stroming, die uitgaat van een schepping door God, ongeveer 6000 jaar geleden en die de verhalen die in de Bijbel staan als absoluut waar gebeurd beschouwd (2348 jaar v.Chr.). Zo geloven creationisten niet alleen dat God de Schepper is van alles wat bestaat, maar ook dat er een Zondeval is geweest, een rebellie tegen God, waarbij God als straf de dood heeft toegelaten, en dat een wereldwijde Vloed de Aarde bijna heeft verwoest, als straf op een volkomen vervallen en zondig geworden mensheid, ongeveer 1656 jaar na de Schepping.
 

Het is  - helaas - pas recent, dat er vanuit het creationisme tijd en aandacht besteedt wordt aan wetenschappelijk onderzoek. De oorzaak dient m.i. gezocht te worden in het zich terugtrekken en zich laten verdringen van de kerk uit het publieke leven en het onderwijs sedert de tweede Wereldoorlog, zeer tegen het gebod van Christus in:

Jullie moeten van Mij getuigen.

Een belangrijke leidraad voor mij bij het schrijven van deze website is de tekst van Paulus in de brief aan de Romeinen (1:16)

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

De meeste creationisten zijn christenen, moslims en Joden, maar ook in de meeste andere godsdiensten gelooft men in Schepping door God (hoe deze dan ook genoemd wordt). Christenen geloven, dat er een God is en dat de Bijbel het woord van God is, dat Hij heeft 'gedicteerd' aan de schrijvers van de 66 boeken waaruit de Bijbel bestaat. Dit woord van God vertelt dus feiten en verhalen die echt gebeurd zijn. Als je nieuwsgierig bent naar de Bijbel, dan kun je hem in de Christelijke Boekhandel kopen (niet duur: ca 30 €), maar je kunt hem ook lezen op het internet in de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

Op zondagmorgen kijk en luister ik naar de preek van Ds Schuler, die werd uitgezonden vanuit de Kristallen Kathedraal in Californië, door de stichting Hour of Power ( http://www.hourofpower.nl/dienst/txtvandepreek.php ) Ik wil het volgende stukuit de p[reek van afgelopen zondag graag aan jullie jongeren doorgeven: Lees het goed, lees het nog eens, en houd het vast. Het geeft zin en richting aan je leven.

De Bijbeltekst is Exodus hoofdstuk 17, vers 9. Deze woorden werden door Mozes gesproken: Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan... met in mijn hand de staf van God. Dit is een scepter. Ik weet niet waar hij vandaan komt. Hij is me zonder uitleg toegestuurd. Waar komt hij vandaan? Hij is heel erg oud. De scepter wordt gebruikt door iemand die het recht heeft om te spreken. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan... en heb ik het recht om te spreken met de staf van God in mijn hand. De scepter is van iemand die zichzelf een doel stelde, offers bracht... en de top van de heuvel bereikte. Iedereen die me nu hoort: Brit, Chinees, Arabier, Rus of Nederlander... iedereen die me nu hoort: U heeft een doel dat u aanvaardt of gevraagd wordt te aanvaarden... of dat God u heeft gesteld om te bereiken. Iedereen heeft een doel nodig, want zonder doel... blijf je hangen in het verleden en is de toekomst geen uitdaging. Je moet in de toekomst leven, niet in het verleden. Ik heb de deur naar gisteren op slot gedaan. De sleutel heb ik weggegooid. Morgen boezemt me geen enkele angst in... want ik heb vandaag. Laat u door uw doelen leiden. Dan geven uw doelen u de kracht van Gods almachtige aanwezigheid. U wordt een door God geleid, gemotiveerd, beheerd... en door God aangestuurd mens... als u zich volledig richt op de doelen die u zijn gesteld. Laat u leiden door uw doelen. Ik hoor drie vragen bij u opkomen. De eerste is: Waarom moet ik een doel hebben? Dat heb ik niet echt, maar wat maakt dat uit? De tweede vraag is: Waar haal ik een doel vandaan? En de derde is: Wat voor soort doelen zou ik moeten hebben? Alle invloedrijke mensen die u kan bedenken... hebben zich door een doel laten leiden en motiveren. Al toen ik vier jaar en elf maanden was, wilde ik predikant worden. Toen ik aftrad als hoofdpredikant en dus als voorzitter van de kerkenraad... had ik een doel van vijftig jaar bereikt. En nu ik dit nieuwe medaillon als oprichter van deze kerk ontvang... krijg ik nieuwe doelen. Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe rol. Ik heb nu de grootste doelen van m'n leven en die zijn fenomenaal. Ik heb advies gevraagd aan een paar hele wijze mensen. En zij staan achter me. Te zijner tijd vertel ik u erover. Maar ik ben nog nooit zo enthousiast en opgetogen geweest... over een doel als nu. Het is schitterend, fantastisch. In alle oprechtheid zeg ik: Laat u door uw doelen leiden. Zonder doel geen enthousiasme. Zonder enthousiasme heeft u geen energie. Zonder energie is er weinig vitaliteit in ons vlees en bloed... en zeker niet in ons hart en onze geest. Iedereen heeft enthousiasme nodig en betekenis in z'n leven.

God zegt tegen jou:
Ik heb jou gemaakt, Jij bent belangrijk voor mij !!
Home

 

Artikelen