Gods schepping

Een foto van een pasgeborene.

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Dr Jeff Gift, zaterdag 1maart 2003

Vertaling: Ir A. Hekstra

op 11 februari 2003 kondigde een persbericht van de Nasa "de beste baby foto van het heelal ooit genomen", aan. Deze baby foto was te zien in prominente wetenschapsbladen en kranten verspreid over de hele wereld. 1-4 Hij werd genomen op een afstand van 1,5 miljoen km boven de aarde door Nasa’s Wilkinson Microgolf Anisotrope Proefsonde (WMAP), een satelliet die de kosmische microgolf (relatief korte electromagnetische golf) achtergrond straling (CMB) meet. De foto werd gemaakt gedurende een aardrotatie (draaiing van de Aarde om de zon) van een jaar om de zon.

Baby Heelal

De ovale kaart omvat de hele hemel, zoals de ronde aarde wordt afgedrukt op een vlak stuk papier. Verschillende delen van de kaart vertegenwoordigen verschillende delen van de hemel. Verschillende kleuren vertegenwoordigen variaties in achtergrondstraling met rood als warmer en blauw als kouder. Wetenschapschrijver Ron Cowen2 vergeleek de astronauten, die de foto openbaarden met "trotse ouders die de eerste foto van de pasgeborene toonden." De WMAP foto van het pasgeboren heelal, toont veel overeenkomsten met een pasgeboren baby, overeenkomsten die zijn wereldlijke ouders niet graag onder de aandacht zullen brengen.

Net als een baby, kan de MWAP foto geen kwaad in de ogen van de ouders. Over het geheel is de informatie verschaft door de MWAP niet nieuw maar er wordt beweerd dat het meer precisie biedt dat eerdere foto’s. De ouders van dit portret beweren dat het "de leeftijd van het heelal vaststelt op een ongeëvenaarde nauwkeurigheid van 1 procent". Inderdaad een mooie foto! Maar, zoals met alle mooie dingen, schoonheid is in de ogen van de verliefde. Gedurende vele jaren heeft de Nasa beweerd, dat CMB de Big Bang bevestigt, en ook de leeftijd van het heelal, samenstelling, geometrie, en uiteindelijk lot, enz. Maar achter deze claims ligt een enorm aantal filosofische veronderstellingen. Dr John Hartnett, een creationistische fysicus, schrijft "Om kort te gaan, eerst wordt de Big Bang aanvaardt als waar en dan passen zij hun parameters aan om de gegevens in te passen. Vanwege deze cirkel redenering zou het echt een wonder zijn als het niet de Big Bang bevestigde, niet waar?"5

Net als de baby wordt de WMAP foto beschermt tegen publieke kritiek door ongeschreven regels van seculiere sociale etiquette. Hebt U ooit iemand horen beginnen met "Iedereen weet dat … [voeg een idee in]?" Als iedereen het werkelijk wist waarom begin je dan je verhaal? Zulke verklaringen betekenen werkelijk over te brengen, dat je niet erg populair bent als je het niet eens bent met dat idee."

Alan McRobert verklaart in het artikel "De Big Bang in kaart gebracht" in Sky and Telescope (www.skyandtelescope.com) dat het Nasa rapport met kracht de conclusies bevestigt die vele teams van astronomen reeds hadden bereikt." Dr. Charles L. Bennett, van het Goddard Space Flight Center (GSFC) in Greenbelt, Maryland en de WMAP Principal Investigator, worden aangehaald in Nasa’s persbericht "De gegevens staan vast, een ware goudmijn." Hoe kan een goudmijn komen van het bevestigen van wat de mensen al wisten? MacRoberst zegt: "Het grote nieuws is in feite geen nieuws." Dat is iets waar zowel creationisten als evolutionisten het over eens zijn, maar om verschillende redenen.

Zoals een baby zal ook de MWAP foto problemen veroorzaken. Zoals eerder gezegd zijn de resultaten van de MWAP foto niet nieuw, maar zijn zij nauwkeuriger, dan vergelijkbare foto’s die vanaf de grond zijn gemaakt met CMB, en vanuit ballonnen, en door zijn voorganger de COBE (Cosmic Background Explorer) satelliet. Het plaatje is in grote lijnen niet veranderd. Zoals dr. Hartnett beschrijft in zijn relatief recente rapport, CMB veroorzaakt problemen voor de Big Bang en ondersteunt de creationistische visie op de kosmologie (sterrenkunde). In tegenstelling tot de basis veronderstellingen achter de Big Bang, schijnt CM een voorkeursraamwerk van referentie aan te geven. Er zijn nog andere problemen die Dr Hartnett in zijn artikel aangeeft, en het laatste rapport van NASA zelf zegt dat de sterren eerder zijn gevormd (berekend volgens hun eigen dateringsmethoden) dan eerder voorspeld werd.

Zoals babies is ook de WMAP foto een uiteindelijke afspiegeling van de werkelijke Vader, onze Schep-per God. Creationistische kosmologische modellen hebben niet de problemen boven genoemd en be-handeld door Dr Hartnett. 6, 7 In feite zegt hij, dat recente ontdekkingen die betrekking hebben op CMB consistent zijn met de creationistische kosmologie. Laat het geen misverstand zijn dat creationis-tische modellen niet perfect zijn en het nooit zullen worden. Zij zijn, net als de seculiere modellen, ontwikkeld door feilbare wetenschappers, wiens theorieën wekelijks kunnen veranderen. Door ons geloof weten wij dat de hemel werd gemaakt door onze Schepper God. En door hetzelfde geloof zijn wij verzekerd - ondanks gebrekkige financiering – als er een model van ons heelal ooit met succes alle fenomenen zal beschrijven, dat het creationistische model is.

Notities:

  1. Nasa. 2003. Nieuwe foto van het jonge heelal laat de tijd van de eerste sterren, de leeftijd van de kosmos, en meer zien. 11 Feb. NASA Goddard Ruimte Vlucht Centrum, Persbericht www.gsfc.nasa.gov/topstory/2003/0206mapresults.html
  2. Science News 2003. 163: (7 febr. 15), p. 99
  3. MacRobert, Alan. 2003. Mapping the Big Bang. Sky and Telescope.
  4. Answers in Genesis. 2003. Surprise? NASA ? confirms the big bang. Available at ttp://www.answers
    ingenesis.org/docs2003/0214nasa_bigbang.asp
  5. Hartnett, John. 2001. Recent Cosmic Microwave Background data supports creationist cosmologies. Creation Ex Nihilo Technical Journal, TJ 15(1).
  1. Humphreys, D.R. 1994. Starlight and Time. Master Books, Colorado Springs.
  2. Gentry, R.V. 1997. A new redshift interpretation. Modern Physics Letters. 12: 2919-2925.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu