Gods schepping

Honderd gram van God gewijde preventie is meer 

waard dan duizend kg wereldse genezing

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Dr Jeff Gift, donderdag 1 januari 2004

Vertaald en bewerkt: Ir A.Hekstra

Pediatrische afdelingen van ziekenhuizen worden overspoeld door patiënten. Gezondheidsinstellingen haasten zich om vaccinaties te verkrijgen. Papieren maskers worden uitgedeeld in de wachtkamers. Dokters in vele plaatsen zoals in Medische Centra ontraden griep-patiënten om de Spoedeisende Hulp wachtkamers te bezoeken omdat de wachttijden steeds langer worden, en de kans de ziekte te verspreiden steeds groter.

Januari 2004.

honderd gram van God gewijde preventie is meer waard dan duizend kg wereldse genezing

Omdat er geen genezende behandeling van influenza bekend is, is preventie van de verspreiding cruciaal. Volgens de artsen is de beste methode om influenza te voorkomen vaccinatie, voorkomen van nabij contact met zieken, je handen wassen, en het voorkomen van aanraking van ogen, neus en mond. Dus na duizenden jaren van bestrijding van de gewone verkoudheid en griep, is nog steeds de beste methode van bestrijding het versterken van het immuun systeem, dat God zo wijs ontwierp, en in de praktijk brengen van preventieve maatregelen die Hij gewijd heeft.

Ons immuun systeem.

Het immuun systeem is het verdedigingsmechanisme in ieder mens dat ons helpt om tegen ziekten te vechten. Als je een infectie krijgt, reageert je lichaam door antistoffen te vormen. Deze antistoffen vechten tegen het binnendringende Ziektebestrijdingantigeen (virus of bacteriën) en helpen je om te genezen. Deze antistoffen blijven gewoonlijk in je lichaam, zelfs als je al genezen bent, en beschermen je tegen een nieuwe aanval van dezelfde ziekte. Dit wordt immuniteit genoemd. Vaccins worden gemaakt van dezelfde ziekte veroorzakende virussen en bacteriën die worden gedood of verzwakt. Vaccins doen het lichaam denken dat het wordt aangevallen door een specifiek organisme, waarop het lichaam reageert door specifieke antistoffen te produceren. Een persoon die gevaccineerd is en daarna blootgesteld wordt aan een organisme is dan beschermd. Op deze manier versterken vaccins of immunisaties ons natuurlijke, door God gegeven, immuun systeem tegen specifieke infecties.

Een interessante vraag zou zijn, of dit immuun systeem nodig zou zijn geweest voor de Zondeval. Aan de ene kant zou God, de Alwetende, die de Zondeval van te voren zag aankomen, zeker weten dat het immuun systeem nodig zou zijn. Aan de andere kant, beschermt het immuun systeem niet alleen tegen ziekten, het helpt het lichaam ook te onderscheiden tussen wat eigen is en wat vreemd. Bijvoorbeeld, het helpt om te voorkomen dat de normaal voorkomende bacteriën in onze darmen zich verspreiden via het bloed naar plaatsen waar het schade kan berokkenen. Omdat zulke behulpzame bacteriën bestonden voor de Zondeval, is het waarschijnlijk dat ons immuun systeem toen al bestond om hen aan te sturen (zie www.answersingenesis.org Vaccines and Genesis, Nov. 4, 2002).

Preventie

De beste manier om griep te voorkomen, behalve vaccinaties en medicatie, is het vermijden van nabij- contact met zieken, het wassen van je handen en voorkomen dat je je ogen, neus en mond aanraakt.

Artsen adviseren zieken ook om thuis te blijven en hun mond en neus te bedekken als zij moeten hoesten of niezen. Dit lijkt voor ons de normaalste zaak, maar het is nog maar 128 jaar geleden, dat Louis Pasteur en Robert Koch ontdekten dat ziekten zich verspreiden van het ene individu naar het andere door ziekte kiemen. Voordien geloofden medici dat ziekte producerende organismen spontaan uit het lichaam van de zieke ontstonden. Toch had God, door de Bijbel, al veel te vertellen over gezondheidszorg en hygiëne 3.500 jaar voordat Pasteur en Koch geboren werden.

De instructies beschreven door Mozes in Leviticus, Exodus, Numeri en Deuteronomium zijn opmerkelijk gelijk aan de moderne ziekte preventie technieken. Zij hebben betrekking op:

"2. Wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen, blijft ze zeven dagen onrein; ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. 3 Op de achtste dag moet het kind besneden worden.

Hierin zegt God dat je geen seksuele contacten (gemeenschap) mag hebben met een bloedverwant, en niet met mannen (God verbiedt homofilie, zie vers 22)

Een verklaring die wel gegeven wordt voor het verbod op seksueel contact met bloedverwanten is, dat het genetisch verval sedert de zondeval – opeenhoping van mutaties – teveel genetische ziekten zou brengen binnen de familie. Het verbod op homofilie is natuurlijk omdat dergelijke contacten tegen de schepping ingaan, en, zoals de RK kerk duidelijk zegt: geen kinderen kunnen verwekken. Immers, dat is het doel van het huwelijk, door God ingesteld. In hoofdstuk 19 staan de meer algemene leefregels, die ik je in het bijzonder aanraad om te lezen.

In Exodus 20:14 staat: Wie met een vrouw trouwt en ook met haar moeder, begaat een schanddaad.

Numeri 19:11 Wie het lijk van een mens aanraakt is zeven dagen onrein. 12 Zo iemand moet zich op de derde en op de zevende dag met het water laten reinigen, dan is hij weer rein. Als hij zich niet laat reinigen op zowel de derde als de zevende dag, blijft hij onrein. 13 Iedereen die een dode aanraakt, het lijk van een mens, en zich niet laat reinigen, verontreinigt de tabernakel van de HEER en moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Omdat hij niet met het reinigingswater besprenkeld is blijft hij onrein; zijn onreinheid blijft hem aankleven.

19 De reine persoon moet de onreine op de derde en op de zevende dag besprenkelen. Nadat hij de onreine op de zevende dag gereinigd heeft, moet deze zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. ‘s Avonds is hij dan weer rein

Exodus 20:14 Pleeg geen overspel

(Overspel pleeg je als je met de vrouw of man van een ander naar bed gaat, terwijl je eigen man of vrouw nog leeft).

Leviticus 15:2-11

2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer bij een man onrein vocht uit zijn lid vloeit, 3 is hij onrein. Of er nu afscheiding uit zijn lid druipt of zijn lid door afscheiding verstopt raakt, hij is in beide gevallen onrein. 4 Alles waar hij op ligt of zit, wordt onrein. 5 Wie het bed van zo’n man aanraakt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Enz.

17:10 -11

10 Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont bloed eet, zal ik mij tegen hem keren en hem uit de gemeenschap stoten. 11 Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.

Deuteronomium 23 : 10

Tijdens een veldtocht tegen de vijand moet u zich in acht nemen voor onbetamelijkheden. 11 Zo moet een man die ‘s nachts door een zaadlozing onrein is geworden het legerkamp uit gaan en buiten blijven. 12 Tegen het vallen van de avond moet hij zich baden; na zonsondergang mag hij dan het kamp weer binnenkomen.

13 Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. 14 U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. 15 Want de HEER, uw God, is tijdens zo’n veldtocht in uw midden, om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert.

Leviticus 13 e.v.

2 ‘Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft die aan huidvraat (melaatsheid) doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aäron of een van diens nakomelingen, 3 die de aandoening moet bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, is het huidvraat en moet de priester de persoon in kwestie onrein verklaren.

Numeri 5 ; 2-4

2 ‘Geef de Israëlieten opdracht om iedereen die aan huidvraat lijdt of onrein vocht (etter?) verliest en iedereen die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen. 3 Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp, waarin ik te midden van het volk woon.’ 4 De Israëlieten deden wat de HEER tegen Mozes gezegd had en stuurden hen het kamp uit.

‘Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer een man of vrouw een ander iets misdaan heeft en daarmee ontrouw is geworden aan de HEER en schuld op zich geladen heeft, 7 moet zo iemand openlijk uitspreken wat hij heeft misdaan en een volledige schadevergoeding, vermeerderd met een vijfde, betalen aan degene die hij heeft benadeeld

Reeds eerder werd dit bijbelgedeelte aangehaald. Hier wordt nog eens gewezen op de reinigingsrituelen. Wij zouden de uitdrukking: "het lichaam besprenkelen met water" vertalen als een douche nemen. Kennelijk was er niet zoveel water aanwezig, daar waar het volk Israël leefde, en nog steeds is dat niet het geval. Het land kent zelfs een grote woestijn, de Negev.

Leviticus 11: 24 Wie een kadaver van een onrein dier aanraakt, is tot de avond onrein, 25 en wie iets van zo’n kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. 26 Dit geldt voor alle dieren die geen volledig gespleten hoeven (varkens) hebben en alle dieren die niet herkauwen; deze dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo’n dier aanraakt, wordt zelf ook onrein. 27 Ook alle zoolgangers onder de viervoetige dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo’n dier aanraakt, is tot de avond onrein, … Interessant is het vervolg over de onreine dieren.

39,40 Als een dier dat gegeten mag worden dood gevonden wordt en iemand raakt het kadaver aan, is hij tot de avond onrein. Wie van het kadaver eet, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein, en ook wie het kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein.

Deuteronomium 23: 13

Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. 14 U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken

Leviticus 11: 33, 13:47-58 en 15:12

11: 33 Wanneer zo’n kadaver in een aarden kruik wordt aangetroffen, is de inhoud onrein; de kruik moet worden stukgeslagen. 34 Voedsel in een vat waarop zo’n kadaver is aangetroffen, is onrein wanneer het met water in aanraking is geweest; drank in zo’n vat is in alle gevallen onrein. 35 Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen, is onrein. Ovens en kookstellen die met zo’n kadaver in aanraking zijn geweest, zijn en blijven onrein en moeten worden stukgeslagen.

13: 47 e.v. Als er plekken op wollen of linnen stof verschijnen, 48 of op ketting- of inslag garen van linnen of wol, of op leer of op iets dat van leer gemaakt is, 49 en die plekken op de stof, het leer of het garen of het leren voorwerp zijn groen- of roodachtig, zou het desbetreffende voorwerp aangetast kunnen zijn door vraat en moet het aan de priester worden getoond. 50 De priester moet ernaar kijken en het aangetaste voorwerp zeven dagen apart houden. 51 Op de zevende dag onderzoekt hij het voorwerp opnieuw. Als hij vaststelt dat de plek op de stof, het garen of op het leren voorwerp zich in die tijd heeft uitgebreid, is het vraat. Het voorwerp is dan onrein. 52 In dat geval moet hij de stof, het linnen of wollen garen of het aangetaste leren voorwerp verbranden. Aangezien het vraat betreft, moet het voorwerp in het vuur worden verbrand.

(Wij zouden tegenwoordig niet naar de priester of de dominee gaan, maar eerder naar een arts of apotheker. Je zult wel gemerkt hebben, dat de priester vroeger niet alleen voor de geestelijke maar ook voor de lichamelijke gezondheid moest zorgen.)

De wetgeving van Mozes, wat betreft de hygiëne, was zijn tijd duizenden jaren vooruit. Zo is het bijvoorbeeld, slechts 100 jaar geleden, dat voorzorgen zoals "niet aanraken" in de chirurgie en verbinden werden geïntroduceerd in de moderne medische vaardigheden om de verspreiding van ziekten te voorkomen (Creation 26(1), December 2003 – Het eerste boek van de openbare hygiëne). Volgens Dr. Rex Russell, in zijn publicatie getiteld "Wat de Bijbel zegt over gezond leven," ..."De resultaten zijn altijd indrukwekkend geweest waar de bijbelse standaard voor gezondheid en hygiëne werden gevolgd. In het Romeinse Rijk, werden de steden en kampen zo gepland dat hun afvalwater en drinkwater reservoir in het midden van hun woonplaatsen was … waardoor zij vatbaar waren voor het lekken van de kiemen van epidemieën en de plagen. Daartegenover staat dat zowel Joodse als Moslim gemeenschappen in vele eeuwen verschoond bleven van zulke tragedies…. Was jaloezie omtrent deze schijnbare vriendjes politiek en de snelle verspreiding van het geloof over de wereld en de vroege christelijke weigering om de goden van Rome te eren, er de oorzaak van dat Rome de christenen vervolgde ?"

Volgens Dr Russell was een soortgelijke reactie te zien bij de tegenstanders van de Joden gedurende de "zwarte pest" die miljoenen doodde tijdens de Middeleeuwen. Vele Europese Joden hebben geleden van deze vervolgingen omdat anderen zagen dat zij niet ziek werden.

In overeenstemming met Leviticus 13:1 – 14:57, als er ook maar enige twijfel was aan de zekerheid van de diagnose, werd de persoon in kwestie geïsoleerd (quarantaine) voor observatie. Als eenmaal een besmettelijke ziekte werd vastgesteld, moest hij buiten het woonkamp verblijven "zolang de plaag bij hem was." Bovendien moest hij een doek over zijn mond dragen, en moest hij anderen waarschuwen door te roepen: "Onrein, onrein! "(Numeri 5:2-4; Leviticus 13:45-46).

Numeri 5:2-4

2 ‘Geef de Israëlieten opdracht om iedereen die aan huidvraat lijdt of onrein vocht verliest en iedereen die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen. 3 Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp, waarin ik te midden van het volk woon.’

Leviticus 13:45-46 Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en "Onrein, onrein!" roepen. 46 Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.

Duizenden jaren later, als reactie op de hedendaagse griep epidemie, passen artsen dezelfde technieken toe als door God voorgeschreven via Mozes. Griep patiënten wordt gevraagd om zichzelf af te zonderen en weg te blijven uit wachtkamers om anderen niet aan te steken. Zieken die in wachtkamers komen krijgen een papieren maskertje, soms moeten zij er om vragen, om anderen niet aan te steken. Ziekenhuis personeel wast zijn handen vaak, en is zorgvuldig met afval. Mozes zal waarschijnlijk de achtergrond van deze praktijken niet hebben begrepen, maar God des te beter. En God gaf Zijn adviezen aan het volk van Israël in ongeveer 1500 v. Christus, en wij zouden er goed aan doen die adviezen vandaag nog op te volgen:

Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ (Exodus 15:26)Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu