Banner Gods schepping

Bewijs voor Evolutie

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Joe Spears, Ms op 1 september 2005

Vertaald door Ir. A.Hekstra

ik hoorde eens op de radio, een gastheer vragen aan een beller: Als het bewezen kon worden buiten enige twijfel, dat de Bijbel niet waar is, en dat Jezus niet was die Hij beweerde te zijn, zou de beller dan die informatie aanvaarden. Ik herinner mij, dat ik graag de gastheer dezelfde vraag zou willen stellen, maar dan omgedraaid: als het bewezen kon worden buiten enige twijfel, dat Jezus was wie Hij zegt te zijn, zou jij dat dan aanvaarden? Zijn wij bereid het bewijs te aanvaarden? Of bieden wij weerstand aan de waarheid of nieuwe ideeën vanwege vooropgestelde meningen, tradities of dogma’s (leerstellingen op religieus gebied)? Ik zie geen problemen met bewijs en de waarheid. Die zijn zeker beter dan leugens.

Op één terrein waar beweringen en tegenbeweringen met betrekking tot bewijs zijn gemaakt is het terrein van de oorsprong. Over de oorsprong van alles denken traditionalisten (evolutionisten) verschillend. We zullen hieraan meer aandacht besteden.

Een probleem met het fossielen-register, is dat de tussenvormen tussen reptielen en vogels ontbreken.

Niet te reduceren complexiteit.

Wat is er nodig voor vogels om te kunnen vliegen? Veren en vleugels en holle botten werken samen en helpen vogels om te kunnen vliegen. Heel vaak werken onderdelen samen om een totaal effect te kunnen bereiken, dat zonder die samenwerking of zonder die onderdelen niet mogelijk is. Dit wordt wel genoemd de "niet te reduceren complexiteit".

MuizenvalVaak is een onderdeel van een systeem niet bruikbaar, of op zichzelf, zelfs erger – schadelijk. Alleen zouden deze delen van het systeem geen overlevingskans hebben, en dus is er geen reden waarom natuurlijke selectie (evolutie) ze zou kiezen. Zij hebben alleen waarde als deel van het grotere geheel samen met alle andere delen van het systeem.

Een klassiek voorbeeld is de muizenval. Biochemicus Michael Behe gebruikte dit voorbeeld om "niet te reduceren complexiteit" te illustreren. De val werkt gewoon niet als niet alle onderdelen aanwezig zijn en normaal functioneren. De geleidelijke overgang van de ene soort naar de andere in de dierenwereld, zou inhouden dat de onderdelen van het ene systeem eerst incompleet zouden zijn, of slechts ten dele aanwezig, en niet perfect of volledig functioneren. Denk eraan dat evolutie (ontwikkeling) niet revolutie (omkering) is. Het is een geleidelijke ontwikkeling. In plaats van een plotseling en volledig verschijnen van alle onderdelen van de ene dag op de andere, is er sprake van geleidelijk ontwikkelen. Het probleem is echter, dat gedeeltelijk ontwikkelde onderdelen geen overlevingskans hebben, en dus niet gekozen worden voor evolutie. Het is alleen nadat zij volledig ontwikkeld zijn en nadat zij allemaal aanwezig zijn, dat zij een waarde hebben en dus geselecteerd kunnen worden. Maar het probleem is dat zij vóór die tijd al nodig zijn, zodat evolutie het systeem kon brengen tot dit punt van ontwikkeling. Maar dat betekent dat deze ontwikkeling nodig is voordat er reden tot selectie is! Dus: we moeten de ontwikkeling hebben voor de selectie en de selectie voor de ontwikkeling - een probleem van logica, om het zo maar uit te drukken.

Missing links (ontbrekende schakels).

Pierre Gasse zei over de evolutie: "Evolutie wordt alleen zichtbaar in fossiele vormen." Met andere woorden Gasse zegt eigenlijk dat de evolutie alleen berust op fossielen, die de kern vormen van de discussie. Maar het fossielen register staat erom bekend dat het nou juist niet de evolutie theorie ondersteunt. Op dit punt horen wij de beweringen en tegenwerpingen.

Sommigen zeggen, dat fossielen de evolutie ondersteunen, bijvoorbeeld Archaeopteryx en andere vogels. Archaeopteryx zou de overgang zijn tussen vogels en reptielen, omdat, zo zegt men, hij klauwen heeft. Maar ook andere vogels, zoals struisvogels, hebben klauwen. In feite ondersteunt Archaeopteryx niet de evolutie theorie. Het is geen overgang want het heeft volledige veren.

Het probleem van de ontbrekende overgangsvorm bij Archaeopteryx komt ook voor bij alle andere vormen van dieren en ook bij de mens. We vinden veel fossielen van de ene of de andere soort, maar geen fossielen van een overgangsvorm tussen soorten. Dat wil dus zeggen, dat er geen overgangen zijn. De overgangen waarvan men heeft beweerd dat die bestaan, waren vaak zieke vormen of op andere wijze afwijkend.

Het geval van de ontbrekende tussenvormen is een groot probleem voor traditioneel denkende geleerden. De zogenaamde Cambrische explosie is het plotselinge verschijnen van veel soorten fossielen. Maar er zijn geen fossielen van tussenvormen bij. Dr Ariel Roth, voormalig voorzitter van de faculteit van Biologie aan de Universiteit van Loma Linda, zegt: ‘De cambrische explosie is niet alleen dat alle grote soorten plotseling en ongeveer gelijktijdig verschenen maar ook dat zij geen voorouders hadden om ons te vertellen hoe zij ontstonden."(1)

Niet alleen is de suggestie gedaan dat vogels uit dinosaurussen ontstonden, maar ook dat dinosaurussen uit vogels ontstonden. Als beide waar kunnen zijn in het evolutionisme, dan zou men denken dat het bewijsmateriaal niet erg betrouwbaar is. Ook hieruit blijkt dat het fossielen register de evolutie niet ondersteunt.

Waarschijnlijkheid

Als we kijken naar de theoretische methoden waarmee evolutie kan worden bewezen, dan zien we ook daar problemen. Niet ‘te reduceren complexiteit’ is al genoemd. De noodzakelijke veranderingen in genen om nieuwe soorten te krijgen zijn toegeschreven aan mutaties. Maar volgens Nicholas Comninellis, president voor het Instituut voor Internationale Geneeskunde, "… zijn bijna alle mutaties schadelijk voor dieren."(2)

En volgens Maxim D. Frank-Kamenetski, Professor aan het Centrum voor Toegepaste Biotechnologie en Biomedische Techniek aan de Brown Universiteit, "Mutaties komen zelden voor, en het gelijktijdig veranderen van twee aminozuren in één eiwit is volstrekt onwaarschijnlijk. … Men kan bijvoorbeeld denken aan het constant vervangen van de aminozuren, één voor één, zodat het mogelijk zal zijn het hele DNA in belangrijke mate te veranderen… Deze kleine veranderingen zullen uiteindelijk het resultaat hebben dat het enzym zijn vorige functie niet meer kan uitvoeren maar nog niet begonnen is aan zijn nieuwe taak. Op dit moment zal het worden vernietigd samen met het dragende organisme."(3)

De enige manier om het probleem te omzeilen is dat alle noodzakelijke mutaties op hetzelfde moment plaatsvinden. De waarschijnlijkheid dat dit zal gebeuren is extreem klein. Men heeft schattingen gemaakt van de waarschijnlijkheid van de vorming van kleine delen van wat nodig is voor de ontwikkeling van één cel. Deze waarschijnlijkheid is ca. 1 op 101000 De betekenis hiervan is dat 1/10de van dit getal al veel groter is dan het aantal atomen in het heelal.

Waarom zouden wij geloven dat zulke onwaarschijnlijke dingen zouden gebeuren, samen met andere processen zodat evolutie zou hebben plaatsgevonden? We kunnen niet met de hand op ons hart beweren dat evolutie berust op bewijs.

Wat wel gebeurd is, is de Schepping door de Here God. Hoe Hij alles maakte staat beschreven in de Bijbel, in Genesis 1.(4)

literatuur

(1) Roth, Ariel (1998) Origins, Review & Herald Publishing, Hagerstown, MD, p. 184.
(2) Comninellis, Nicholas (2001) Creative Defense: Evidence Against Evolution, Masterbooks, p. 172.
(3) Maxim D. Frank-Kamenetski, (1997) Unraveling DNA, Addison Wesley Publishing Company, p. 72.

(4) De Bijbel http://www.bijbelgenootschap.nl/sf.mcgi?1283Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu