Gods schepping

Gedeelde giften

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Isaac Manly, MD op zaterdag, 1 maart 2003

Vertaling: Ir A. Hekstra

in Genesis lezen wij dat pijn en lijden niet God’s oorspronkelijke bedoeling was voor ons. Velen vragen zich af waarom wij lijden als God beweert een liefhebbende en almachtige God te zijn, en toch het lijden ‘toelaat’. De Bijbel leert ons dat de Zondeval van Adam de oorzaak is van ons lijden en dood. Toch heeft God ons een prachtig genezingsmechanisme gegeven.

Onze pijn zenuwen zijn niet allemaal slecht. Dr Paul Brand, gepensioneerd meester plastisch chirurg en voormalig missionaris bij de leprozen in India, heeft onderwezen hoe belangrijk het pijngevoel is om routine zaken te doen als lopen, koken en ruwe objecten te gebruiken zonder de noodzaak om altijd maar beschadiging van de huid te vermijden.

Dr Brand onderwees dat onze geestelijke gesteldheid invloed heeft op pijn en lijden. Vier gesteldheden verhoging de pijn en vier andere verminderen de pijn. Angst en boosheid verhogen de pijn, en vrede en vergeving verminderen de pijn; luiheid en eenzaamheid verhogen, en activiteit en bezoeken verminderen. Genezingsprocessen worden ook door de geestelijke gesteldheid beïnvloed. God heeft ook biochemische hormonen gegeven, inclusief endorfinen om de pijn te verzachten, en ook enkefalinen om de heling factoren te stimuleren.

Het is wetenschappelijk bewezen dat gebed een krachtige invloed heeft op het welzijn. Gelukkig onderwijzen nu vele van onze medische opleidingen deze heling methoden aan studenten en artsen.

Wij kunnen allemaal profiteren door erkenning en praktiseren van deze gaven van God.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu