Gods schepping

Vormen de grotbewoners de Missing Link ?

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Joe Spears, Ms op Zaterdag 1 februari 2003

Vertaling: Ir A.Hekstra

hebben de wetenschappers al het bewijs gevonden dat de mens afstamt van aapachtige voorvaders? Kunnen de werkelijke "ontbrekende-schakels" (missing link) fossielen dit bewijzen? Een van de redenen dat men de term "ontbrekende-schakels" gebruikt, is dat het het woord "ontbrekend" bevat, dat wil zeggen dat het bewijs er niet is, niet bestaat. Er zijn mensen die beweren dat er fossielen zijn die de "ontbrekende-schakels" zijn, daarom zullen we er enkele bestuderen.

After EdenPiltdown Man.

Er is de Piltdown Man geweest, waarvan men erkende dat het een vervalsing was. De tanden waren gefijld en de botten chemisch voorzien van vlekken om het uiterlijk aan te passen.

Nebraska mens.

Toen was er de Nebraska mens, die werd gebouwd uit een varkenstand. De tand werd getoond als bewijs voor evolutie tijdens de befaamde Scopes rechtzaak.

Neanderthaler.

Neanderthaler was hoogstwaarschijnlijk een normaal mens, die een medisch probleem had – mogelijk arthritis, rachitis of grove lichaamsdelen (acromegalie). De wetenschappers beschouwen hem nu als gewoon mens.

Maar de tekeningen dan? We krijgen tekeningen te zien van "ontbrekende-schakels" met harige lichamen, hun kromme manier van lopen, enz. Omdat zij er zo uitzagen vraag je je af of zij niet de voorouders waren van de mensen. Deze tekeningen tonen iets dat tussen mens en aap instaat; de vraag is niet of de tekeningen iets tonen tussen mens en aap, maar of de werkelijke schepsels eruit zagen als op de tekeningen. Was dat wel het geval?

Boyce Rensberger, aangehaald door Charles Scott Kimball op zijn website http://xenohistorian.faithweb.com/genesis/gen05c.html, zei in Science Digest in 1981:

"Jammer genoeg berusten de meeste tekeningen van artiesten meer op fantasie dan op bewijs. Maar enkele specialistische natuur-lijke-historie tekenaars beginnen met de botten van een mensachtige en werken vanuit dat begin… maar veel van het reconstructie werk blijft gissing. Botten zeggen niets over de vlezige delen zoals neus, lippen, oren en spieren. De artiesten moeten iets maken tussen aap en mens in; hoe ouder het product wordt genoemd, hoe meer het op een aap lijkt…. Harigheid is slechts een veronderstelling. Deze methode van inschatten leidt dan tot fouten".

Wij kunnen er niet van uitgaan dat de tekeningen een betrouwbaar portret geven van wat het werkelijke uiter-lijk van de schepsels was. In het geval van Ramapithecus, gebaseerd op niets meer dan een kaakbeen en tanden, werd een model gemaakt en tentoongesteld. De Nebraska mens werd getoond als een groep aap-mensen, deze werd gebaseerd op niet meer dan een tand, en nog wel van een varken! (foutief aangeduid als een aapachtige voor-menselijke tand). Tekeningen zien er uit als aapachtig, humaan of iets er tussenin, maar dat zegt helemaal niets over hoe zij er werkelijk uitzagen.

Nogmaals citerend uit eerder genoemde website:

"In 1992 verklaarde Dr. Ian Tattersall in Evolutionary Anthropology ‘dat het steeds duidelijker wordt dat Homo Habilis een prullebak geval wordt, maar net iets meer dan een aardige ontvanger van een groot assortiment van hominide fossielen van het laatste Plioceen en het vroegste Pleistoceen…’ Met andere woorden, welke primaten botten dan ook, die zij niet kunnen indelen als aap of mens, worden Homo Habilis soorten genoemd."

Pithecanthropus erectus werd ontdekt door Eugene Dubois. Op hoge leeftijd gaf hij later toe, dat het niet ging om een mens, maar een grote gibbon (een aap-type).

Laten we het nu hebben over Australopithecus. Een probleem, gesignaleerd door de wetenschappers, is dat er geen botten van Chimpansees werden gevonden nabij de locatie van de vondst van Australopithecus. Wel werden botten van andere dieren gevonden, maar niet van moderne apen. Waarom?

Stel dat de ontbrekende apen-botten die van Australopithecus zijn? Dan zou dit hun afwezigheid verklaren – de ontbrekende botten waren dan in feite wel aanwezig. Zou zo’n fout werkelijk gemaakt kunnen worden? Denk eens na over het geval Ramapithecus. Deze "ontbrekende-schakel" werd door zijn ontdekker beschreven als rechtop lopend. Maar er werden geen been of heup botten gevonden – slechts een kaakbot. Toch was dit kaakbot genoeg om te beweren dat dit schepsel rechtop liep. Later gaf de ontdekker toe dat hij had gezegd dat het dier rechtop liep om de eenvoudige reden dat hij dat wilde (niet vanwege enig bewijs daartoe). Op grond van de ontdekking van meer botten, bleek dat dit dier een orangutan was.

Een van de top anthropologen heeft gezegd, dat vaak varkens botten worden verward met mensen botten door pathologen. Soms vinden mensen dingen waar zij naar zochten, ook als die er niet zijn.

Een boek, geschreven door een evolutionist beschrijft dit fenomeen – om toe te laten dat wat men wenst, de logische conclusie verwringt, ondanks, ja zelfs in tegenstelling tot het bewijs. Het boek heet: De maat van de mens, en is geschreven door Stephen Jay Gould. In het boek beschrijft hij een geval waarbij iemand zijn vooropgezette mening laat beschrijven wat zijn proefnemingen bewijzen, ook al toonden de gegevens die hij publiceerde met deze conclusie, zijn ongelijk. (Het betrof experimenten waarbij de grootte van menselijke schedels werden gemeten). In dit geval werd de gewenste conclusie geclaimd, terwijl de metingen die niet ondersteunden.

Dus als er geen botten van moderne apen werden gevonden op de plek van Australopithecus (maar wel van andere dieren), vinden wij wel een mogelijke oplossing. Wij kunnen dit verklaren door aan te nemen dat de botten er wel waren – eenvoudigweg omdat zij foutief de botten van Australopithecus genoemd werden, in plaats van de botten van een aap.

Dit verklaart dus enkele van de zogenaamde "ontbrekende schakels" of grot-mensen – maar hoe staat het met de andere? Er zijn niet veel andere. Een evolutionist heeft gezegd dat al die botten in een eenvoudige kist zouden passen. Om kort te gaan, het lijkt erop dat al deze grotmensen kunnen worden gerekend tot de volgende categorieën:

Toont nu het bewijsmateriaal, dat mensen afstammen van zogenaamde "grot-mensen"?

Wij zien op grond van het bovenstaande dat veel van het zogenaamde bewijsmateriaal dat geclaimd werd als bewijs voor de evolutie van de mens, niet echt bewijst, noch ondersteunt dat de mens is ontstaan uit de zogenaamde "ontbrekende schakels".

Tenslotte, laten we eens kijken naar een bewering van een evolutionist.

Een evolutionist vroeg eens aan een andere evolutionist, die mede-oprichter was van een evenwicht theorie (een theorie die aspecten van de evolutie theorie verklaart), of hij één voorbeeld van een soort kon noemen, hetzij in het laboratorium of in de fossielen kolom registratie, die hij kon beschrijven, als uit een andere soort voortgekomen. Hij kon geen enkel mens, mensachtige of aapachtige soort noemen!

In het gedeelte van Job 30 (NBV, http://www.bijbelgenootschap.nl/sf.mcgi?1283 ), dat hierna volgt, wordt gewag gemaakt van primitief levende mensen, die volgens bepaalde geleerden voor-humane mensen waren, missinglinks tussen apen en mensen, maar het zijn mensen die verarmd zijn en in grotten leven:

1 Maar nu bespotten ze mij, mannen die minder jaren tellen dan ik, zonen van vaders die zelfs de honden van mijn kudden onwaardig waren! 2 Wat baat mij de kracht van hun handen, als al hun levenssap is weggevloeid? 3 Onmachtig door gebrek en honger stropen ze de woestijn af, in een donker vol onheil en troosteloosheid. 4 Ze plukken melde en bladeren van struiken, de wortels van de brem zijn hun voedsel. 5 Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven, 6 en moeten wonen op de hellingen van het dal, in holen in de grond en tussen de rotsen.  7 Ze kermen in het struikgewas, kruipen onder de distels bij elkaar, 8 mannen zonder verstand en zonder aanzien, weggeslagen uit het land. 9 En nu ben ik het onderwerp van hun spotlied, het mikpunt van hun lasterpraat. 10 Van afschuw deinzen ze terug voor mij en niets weerhoudt hen mij in het gezicht te spuwen.    
Het doet een beetje denken aan Romas (vroeger noemden wij ze zigeuners, maar hun eigen volksnaam is Roma)  


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu