Gods schepping

Het genografische project: Wat is het? Wat betekent het?

http://www.tasc-creationscience.org/

Niveau: SA

Geschreven door Mark Stephens, Msc op 1 juni2005

Vertaald door: Ir. A.Hekstra

het nieuwe Genografische Project werd gepubliceerd in USA TODAY, Afdeling Leven, op 13 april 2005.(1) Na het lezen van het artikel over het project, dat het DNA van mensen analyseert om te kijken waar zij vandaan komen, realiseerde ik mij dat dit project van groot belang zou kunnen zijn voor scheppings- en evolutie wetenschappers beide. Het zou wetenschappelijk bewijs kunnen geven voor het verhaal van Genesis en voor hun volgende migratie over de hele wereld of gewoon een andere versie van de naturalistische evolutie en daarvoor nieuw bewijs leveren. Zoals gebruikelijk is het een kwestie van hoe de genetische informatie zal worden geïnterpreteerd en bekendgemaakt aan de wereld.

Het is ven belang dat ik wat commentaar en een beoordeling geef over dit nieuwe project vanuit de creationistische visie, omdat men bij dit project waarschijnlijk uitgaat van de naturalistische evolutionistische visie. Om je op de hoogte te stellen van dit project, en omdat het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen, schreef ik in voor dit project door een kit te bestellen waarmee ik anoniem mijn eigen DNA monster kan indienen, waarmee men mijn voorouders en hun migratie over de wereld kan opsporen. (Als je ook geïnteresseerd bent, bezoek dan de site www.nationalgeographic.com en zoek dan naar het Genographic Project om in te schrijven.)

In dit project gaat het om onderzoek dat probeert migratie routes te vinden door de genetische merktekens die mensen gemeenschappelijk hebben met andere mensen in andere delen van de wereld, een aanduiding hoe hun stamboom zich heeft ontwikkeld, zoals naturalistische evolutionisten uitleggen. Als creationist zou ik zeggen dat deze merktekens kunnen aangeven hoe de geprogrammeerde variatie door God onze Schepper gegeven in geschapen mensen toen zij zich over de wereld verspreidden na de Vloed van Genesis (Gen. 1-11). Om je een idee te geven over dit project vanuit het creationistische gezichtspunt, verwijs ik je naar het artikel dat ik schreef in de Tasc Nieuwsbrief van april 2004, getiteld: Racism: Human Races or One Blood? Op dezelfde website staan ook de artikelen Kon de ijstijd veroorzaakt zijn door de Vloed? 

Die artikelen kunnen je helpen begrijpen, hoe de migratie routes er na de Vloed uitzagen. Zie ook het boek

Na de vloed, De vroegste geschiedenis van Europa na de Vloed, door Bill Cooper, op de site: http://home.hetnet.nl/~genesis/Europa/index.htm

Laten we eens verder kijken wat het Genografische Project is en wat het kan betekenen. Dit nieuwe project, voortgekomen uit het boek Journey of Man: A Genetic Odyssey, en een documentaire van de National Geographic met dezelfde titel, wordt gefinancieerd door de Waitt Family Foundation en ondersteund door National Geographic Society en de IBM Corporation. De betekenis van het project is dat wij in feite allemaal familie van elkaar zijn, gescheiden door enkele generaties, zegt de project directeur, Spencer Wells, een populatie geneticus, daarbij zinspelend op onze oorsprong in Afrika.(1) Ik zou er aan toe willen voegen dat deze zinspeling het begin is van de evolutionistische draai die dit project begint te krijgen en ook waarom het nodig is dat wij creationistische wetenschappers een tegengewicht gaan vormen. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat wetenschappelijk bevindingen die werden gepresenteerd door evolutionisten betreffende fossielen en botten van onze zogenaamde voorouders slechts veronderstellingen zijn(2). (Ik kom hierop terug in dit artikel).

Creationisten kunnen het eens zijn met de uitspraak van Spencer Wells, dat wij mensen inderdaad neven zijn omdat wij afkomstig zijn van de geschapen mensen Adam en Eva. Door een recente oorsprong van mensen te noemen en een afkomst van een enkel mens, komt het onderzoek van Well’s wat dichterbij de ontdekking en inschatting van creationisten wat de menselijke oorsprong betreft, gebaseerd op het geloof in een Goddelijke Schepper, geinspireerd op het verslag van Genesis in de Bijbel, dan het verhaal van paleontologen, antropologen en archeologen (3,4,5,6) Creationisten moeten m.i. studie maken van de nieuwe informatie die voortkomt uit het onderzoek in bevolkingsgenetica en moleculaire biologie, zoals de informatie van het Genografische Project, om in staat te zijn om wetenschappelijk feit te onderscheiden van evolutionistische gissing. Onthou dat het in kaart brengen van het menselijk genoom, voltooid in 2003, ons toont dat werkelijk wetenschappelijk onderzoek en ontdekking dat het DNA in het menselijk genoom drie miljard basis paren van informatie geeft. (2,7) Evolutionisten noemen het feit dat apen en mensen 97% van het genoom gemeenschappelijk hebben, als bewijs dat wij afstammen van apen. Er is dus altijd nog 3% verschil, of 90 miljoen stukjes genetische informatie waardoor wij mensen verschillen van apen en zeer speciaal als geschapen in het beeld van God (Gen 1:26). Het hoeft creationisten niet te verbazen dat God enige morfologische gelijkenis gemaakt heeft in het scheppen van dieren, apen en mensen en ook dat er genetische overeenkomsten gegeven zijn door onze gemeenschappelijke intelligente ontwerper God.(2)

Ik geloof dat dieren verdeeld zijn in verschillende soorten door uniek verschillend genetisch informatie gegeven door onze God. De geprogrammeerde variatie in ons menselijk DNA is verantwoordelijk voor onze kleine verschillen en mogelijkheden om ons aan te passen aan nieuwe omgevingen, en betekent niet dat wij dus afstammen van een ander dier. Wij zijn mensen omdat wij uniek menselijk DNA hebben, ook al zijn wij door migratie verspreid over de hele wereld in enkele duizenden jaren en niet omdat wij evolueerden uit voorouderlijke apen over 50 duizend jaren of meer.

Enkele gemeenschappelijke mutaties of genetische merktekenen die wij herkennen in andere mensen om ons heen en die zullen voortkomen uit dit Genografische Project, kunnen helpen om onze migratie route vast te stellen. God gaf opdracht aan de mensen om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen, de Aarde te vullen en te onderwerpen en dwong de mensen om te verspreiden (Gen 1:28 en 11:8,9). Dit project zal niet kunnen vaststellen dat wij afstammen van apen en afkomstig zijn uit noordoost Afrika, 50.000 jaar geleden. Ik denk dat dit project zal vaststellen dat wij mensen zijn sedert het begin, 6.000 jaar geleden en afkomstig uit het Middenoosten. Je herinnert je wel dat de Neanderthaler eens beschouwd werd als aap-mens en als onze voorouder, maar later aangetoond werd als een gewoon mens door objectieve wetenschappelijke beoordeling.(2) Joao Zilhao, directeur generaal van het Potugese Instituut voor Archeologie, schreef in het jaar 2000 een artikel over een gevonden fossiel, waarin hij opmerkte dat Neanderthalers gewone mensen waren, misschien een beetje vreemd, maar niettemin mensen.(8) In het artikel wordt ook genoemd dat Neanderthalers misschien niet menselijk waren.

Laten we terugkeren naar het Genografische Project. In 5 jaar tijd wil men 100.000 DNA monsters verzamelen en analyseren. Wells hoopt oorsprong, migratieroutes en betere verklaringen te vinden voor de verscheidenheid van mensen. Creationisten kijken mee en zullen het onderzoek nauwlettend volgen op objectiviteit en wetenschappelijke methode. Behalve veldwerk bij honderden inheemse groepen, verkoopt het project voor $99 kits om monsters te nemen van de binnenkant van je wangen, aan mensen die nieuwsgierig zijn. De fondsen helpen mee om het onderzoek te bekostigen. Deelnemers krijgen een anonym nummer om toegang te krijgen tot hun informatie op de Genografische Project website.(5)

Er zijn twee basis theorieën over de oorsprong en migratie van mensen.

  1. De oudste theorie is het multiregionale model, dat zegt dat een archaïsche vorm van mensen tussen 1 en 2 miljoen jaar geleden Afrika verliet en dat de moderne mens van hen afstamde, onafhankelijk van elkaar, maar wel gelijktijdig in groepen in Afrika, Europa en Azië.(5) [Opmerkelijk hoe losjes wordt omgesprongen met miljoenen jaren. 1 miljoen op 1miljoen is een variantie van 100 %.]
  2. Recent onderzoek, Radioisotopen en de leeftijd van de Aarde, RATE, door het Instituut voor Creation Research (ICR) toont aan dat gesteenten, gedateerd als oud door dateringsmethoden van evolutionisten, in feite jong zijn. Er moeten perioden zijn geweest met snel nucleair verval. (11) Evolutionistisch onderzoek doet sterk denken aan het gezegde: ‘De wens is de vader van de gedachte.’

  3. De tweede theorie met betrekking tot oorsprong en migratie van mensen is gebaseerd op het werk van Wells en anderen die het recente model van "Out of Africa" bevestigd. Volgens dit model, komen alle moderne mensen uit Afrika, en vertrokken zij in golven die uiteindelijke eerdere groepen verdreven. Wells aanpak, betreffende oorsprong en migratie, en wanneer dat plaatsvond, moet wel controversieel zijn. Zijn werk schaart zich bij vele andere theorieën over stenen en botten van archeologen en paleo-antropologen en van hen die het zoeken in het bloed van de bevolking en molekulaire biologen.(5) Als we later de conclusies van het Genografische Project beoordelen, moeten we niet vergeten dat door naturalistische evolutionisten in het verleden erg veel foute ‘wetenschappelijke’ conclusies getrokken zijn.

Wat wij als feiten hebben gevonden in de serieuze wetenschap, is dat mensen mensen zijn en blijven en apen apen en dat zij alle geschapen zijn door God. Helaas wordt door de overheid toegestaan, dat onze kinderen op school leren dat mensen afstammen van apen, en dat deze nonsense verschijnt in studie boeken onder het mom van democratische vrijheid van meningsuiting.

In zijn afsluitende opmerking over het Genografische Project schrijft Spencer Wells:

" Wij willen dat dit project heel open blijft. Wij willen het publiek vertellen wat wij doen, onze doelstelling, de methoden, en wij willen de resultaten uitleggen. Wij doen niets medisch en wij zullen niets patenteren. Wij zien dit als informatie dat deel is van onze erfenis. Het resultaat wordt publiek gemaakt,, en mensen kunnen het opnieuw bestuderen en ervan leren. Wij hopen een virtueel museum te bouwen van de geschiedenis van de mens."(6)


Op 1 maart 2006 publiceerde De Telegraaf het volgende artikel:

DNA kan achternaam voorspellen.
Van een onzer verslaggevers.
DEN HAAG, woensdag 1 maart 2006

Een dna-profiel kan worden gebruikt om de achternaam te voorspellen van een verdachte, zo hebben Britse onderzoekers ontdekt.
Onderzoekers aan de Universiteit van Leicester en Esex ontwikkelden een methode waarbij op basis van iemands DNA profiel, bijvoorbeeld op bloedsporen op een plaats delict, de meest waarschijnlijke achternaam kan worden achterhaald van de verdachte. De baanbrekende techniek vergelijkt het y-chromosoom van mannen en, hun achternaam. Het Y-chromosoom bepaalt het mannelijk geslacht en wordt, net als de achternaam, doorgegeven van vader op zoon.
Voor het Britse onderzoek werden de DNA profielen vergeleken van 150 willekeurige tweetallen, die dezelfde achternaam dragen. Daaruit bleek dat hun DNA profiel voor een groot gedeelte met elkaar overeenkwam. De mate van overeenkomst verbaasde de Britse onderzoekers.


Literatuur

(1) Vergano, D. (2005) Genographic Project Aims to Tell Us Where We Came From, Research Will Attempt to Map Out Migration Patterns Through Genes. USA TODAY, Life Section, April 13, 7D

(2) Riddle, M. (2002) Video: The Origin of Humans, The Riddle of Origin Series, Institute for Creation Research, El Cajon, CA

(3) Mapes, J. (2001) Discoveries Breathe New Life into Human Origins Debate. National Geographic News, Jan. 11, 1-4. Available online at http://news.national geographic.com/news/2001/01/0111origins.html

(4) Mayell, H. (2002) Our Species Mated With Other Human Species, Study Says. National Geographic News, March 6, 1-5. Available online at http://news.national geographic.com/news/2002/03/0306_0306_outofafrica.html

(5) Mayell, H. (2003) Documentary Redraws Humans Family Tree. National Geographic News, Jan. 21, 1-8. Available online at http://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/1212_021213_journeyofman.html

(6) Mayell, H. (2005) Global Gene Project to Trace Humanity s Migrations. National Geographic News, April 13, 1- 6. Available online at http://news.nationalgeographic.com/news/2005/04/0413_050413_genographic.html

(7) Weise, E. (2003) Scientists Create a Virus That Reproduces. USA TODAY, Nov. 14

(8) Harder, B. (2001) Telltale Face Betrays Neandertals as Non-human. National Geographic News, Aug. 2, 3. Available on line at http://news.nationalgeographic.com/news/2001/08/0802_neandertal.html

(9) Baumgarder, J. (1996) Video: In The Beginning, Castastrophic Plate Tectonics and the Genesis Flood, Keziah, American Portrait Films, Cleveland, OH.

(10) Riddle, M. (2002) Video: Dating Fossils and Rocks, Institute for Creation Research, El Cajon, CA.

(11) Vardiman, L. (2001) RATE Group Confirms Fast Diffusion of Helium in Rocks. Acts and Facts, 30 (10):1-3


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu