Hoe werden de miljoenen mammoet fossielen gevormd?

Mammoetvraag: Er is een schatting gemaakt dat er restanten zijn van ca. 6 miljoen wollige mammoeten, alleen al binnen de Artische poolcirkel. Mijn buurman zegt dat het practisch onmogelijk is zoveel mammoeten te krijgen in de ongeveer 1700 jaar tussen schepping en vloed’ – J.E.

Antwoord:Ten eerste, 6 miljoen mammoeten is enorm overdreven. Er zijn minder dan 50 bekende carcassen van de wollige mammoet bekend, waarvan ongeveer 6 volledig waren. Ongeveer 50.000 slagtanden zijn gevonden, alhoewel misschien één miljoen kunnen hebben geleefd. Ten tweede, moderne creationistische wetenschappers zijn van mening, dat de mammoeten niet werden gefossiliseerd door de vloed maar ongeveer 700 jaar later aan het einde van de ijstijd, die een gevolg was van de Vloed. (Vertaler: dat is ca 2300 jaar na Schepping, of ca 1700 v.Chr. Er werden toen ivoren paleizen gebouwd: Ps 45,9; Amos 3,15 en 6,4) Dit wordt getoond door de lokaties van de fossielen, altijd in afzettingen vlak onder het oppervlak in de midden en hoge breedtegraden in toendra gebieden, het vaakste in rivierdalen soms zelfs in ijs wiggen.(1)

Mammoet in het Park Dan-y-Org in Wales.

Ten derde grote aantallen zijn een probleem voor de scepticus alleen omdat hij geen eenvoudige berekeningen heeft gemaakt die nodig zijn. De Afrikaanse Olifant bereikt de geslachtsrijpe leeftijd als hij ongeveer 14 jaar oud is, de draagtijd is ongeveer 670 dagen terwijl de indische olifant vroeger rijp is en een kortere draagtijd heeft.(2) Het is dus niet onrealistisch om aan te nemen dat een mammoet paar 4 jongen heeft als zij een leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. De sceptici tegemoet komend nemen we aan dat er vier generaties zijn in een eeuw (zelfs als de ouders spoedig stierven nadat hun jongen zelfstandig werden). De mammoeten hebben zich blijkbaar snel vermenigvuldigd nadat het eerste mammoet paar uit de Ark kwam(3), omdat er geen concurrentie was. Er zijn 22 verdubbelingen nodig om 1 miljoen te bereiken, een aantal dat in 550 jaar bereikt kon worden.

Referenties

  1. Dit wordt verklaard in het kinderboek Leven in de Grote ijstijd door Michael en Beverly Oard, en in Michael’s meer technische boek Een ijstijd veroorzaakt door de Vloed van Genesis. In, Creation 19(1):42–43, 1996, is een interview met Oard geplaatst.
  2. ‘Elephant’, Encyclopædia Britannica, 4:441–442, 15th Ed. 1992.
  3. Dit verondersteld dat vertegenwoordigers van ieder gewwerveld landdier aan boord van de Ark was -— zie Woodmorappe, J., Noah’s Ark: een Mogelijkheidsstudie, Instituut voor Scheppings onderzoek, El Cajon, CA, USA, 1996. Maar waaschijnlijk zijn mammoeten, mastodons, stegodons en moderne olifanten afstammelingen van een geschapen olifant soort.

 

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu