Gods schepping

Kunnen wij de Bijbel bewijzen ?

http://www.tasc-creationscience.org/

Niveau: JSA

Geschreven door Joe Spears, MS op donderdag 1juli 2004

Vertaling Ir A.Hekstra

Foto's en tekeningen van Ron Wyatt  http://www.wyattmuseum.com/

is er geloofwaardig bewijs van de Bijbelse gebeurtenissen? Als voorbeeld zou men het Kleed van Turijn kunnen noemen en het bewijs ervoor. Maar anderen zouden dit verwerpen op grond van radioactieve koolstof dateringsmetingen, waaruit zou blijken dat het Kleed te jong was om als graf Kleed voor Christus gediend te kunnen hebben. Niettemin zijn er mensen die die daterings resultaten betwijfelen. Eén daarvan is Professor Garza-Valdes, die een nieuwe wetenschapstak baseerde op koolstofdatering van het Kleed. (Het wordt archaeomicrobiologie genoemd).Sinai en doortocht

Garza-Valdez ontdekte dat de datering van een jade voorwerp, door de koolstofdatering van bloed erop, was fout werd door de aanwezigheid van een organisch laagje gevormd door bacteria. Natuurlijk bestond dit laagje uit organisch materiaal, dat koolstof bevatte dat jonger was dan het oorspronkelijke voorwerp, waardoor de datering fout was. Garza-Valdez denkt dat dit voorbeeld van een bacterieel laagje de oorzaak zou kunnen zijn geweest van de foutieve datering van het Kleed. Een laagje van dit type zou de datering van een oud stuk linnen veel jonger kunnen maken. Hij heeft hierover een boek geschreven, getiteld The DNA of God.

Een ander voorbeeld van een Bijbelse referentie die men heeft willen bewijzen is de zogenaamde berg van God. Deze berg, die in de bijbel de berg Horeb of de berg Sinaï wordt genoemd – de berg Sinaï ligt in de Horeb bergrug – is de plaats waar God sprak met Mozes in de brandende braambos en Mozes de opdracht kreeg om kinderen van Israel uit de slavernij in Egypte te bevrijden. Dit is ook de berg waar God aan Mozes de Tien Geboden gaf. In het kort was het verhaal, dat Mozes de berg opging, het volk beneden achterlatend, en terwijl Mozes weg was, bouwden de Israelieten het gouden kalf en aanbaden het.

Rook, Vuur en onweer zijn verbonden aan deze berg: Exodus 19:17-18:

16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.

Altaar van MozesToch is het mogelijk dat de berg Sinaï niet de berg was van de moderne kaarten. Een andere berg, Jebel El Lawz in Saudi Arabië is onderzocht door Ron Wyatt in 1984, en Larry Williams en Bob Cornuke onderzochten hetzelfde gebied jaren later. Zij zijn er allen van overtuigd dat Jebel El Lawz de berg Horeb is uit Exodus.

Nabij Jebel El Lawz is een oud altaar gevonden met tekeningen van koeien erop. Dit is erg vreemd in dit gebied, volgens de drie onderzoekers, want koeien komen hier niet voor. Sommigen hebben voorgesteld dat dit healtaar zou kunnen zijn van het Gouden Kalf genoemd in de Bijbel (Exodus 32). Rondom Jebel El Lawz is een rij opgerichte stenen, die overeenkomen met de beschrijving van de grensstenen rond de berg Sinaï genoemd in de Bijbel (Exodus 19:23). Mozes antwoordde de HEER:

Zwarte top SinaiAltaar van Mozes

Zwarte top van de Sinai

‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en alsheilig te beschouwe.' 

(De lokale mensen noemen dit de berg van Mozes). Op de berg zelf is een zeer merkwaardig iets waar te nemen. De kleur van het gesteente op de top van de berg lijkt op verschroeiing en is anders dan aan de voet van de berg. Cornuke zegt dat de kleur op de top lijkt op verschroeïng, donker van buiten en lichter van binnen. Je kunt foto’s van deze berg zien op het Web. Eén plaats is http://www.wyattarchaeology.com/sinai.htm maar er zijn ook andere. ( De foto’s in dit artikel zijn overgenomen uit deze website) Doe maar een Web speurtocht met Sinai, en voeg de namen van de onderzoekers in: Ron Wyatt, Larry Williams en Bob Cornuke.

Altaarsteen met tekening van een kalf

Ander getuigend bewijs voor het feit dat Jebel El Lawz de Sinaï is uit Exodus, is dat de Sinaï in Arabië ligt volgens Paulus in zijn brief aan de Galaten 4. Maar geleerden geven aan Arabië zou niet hebben omvat wat wij nu het Sinai schiereiland noemen. Een ander punt dat zij maken is dat de kinderen van Israel Egypte verlieten, maar toen omvatte Egypte het schiereiland Sinaï. De Bijbel beschrijft de berg Sinaï als achter het steppenland (Exodus 3:1).

Wyatt, Williams, en Cornuke geven aan dat Jebel el Lawz aan de rand van de woestijn ligt. Toen zij het gebied van de Rode Zee verlieten in een poging om de route van de Israelieten te volgen, kwamen zij bij een aantal bronnen met bitter water. Dit vergeleken zij met de Bijbelse bKalf, detail van Altaarsteeneschrijving van het bittere water in Exodus 15:22-23

Altaar steen met tekening kalf

.

Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet

Exodus schrijft dat de Israelieten door een gebied trokken met bronnen en palmbomen. Dit vonden Williams en Cornuke ook. De Bijbel zegt dat Israël daar kampeerde. De onderzoeker zeiden dat zij grotten gevonden hebben in die omgeving, waar een arbeider hen vertelde dat volgens grot teksten Mozes en de Hebreeën Door dat gebied waren getrokken.

 Tekening van een koe of stier (Egyptische stijl) op het altaar bij Jebel El Lawz 

nergens anders in Saudi Arabië aangetroffen. Uit het Wyatt Museum

Wat wij hier zien is een bevestiging van het Bijbelse verhaal, als wij deze onderzoekers kunnen geloven. Het interessante is dat Williams en Cornuke afweken van de gewoonlijke wijsheid in hun zoektocht naar de berg van God door in een ander gebied te zoeken dan de Berg Sinaï. Zij baseerden hun zoektocht op het verhaal gegeven in de Bijbel en schijnen succes te hebben. (Je kunt meer over de expeditie van Williams en Cornube lezen in het boek The Gold of Exodus door Howard Blum.)

IconBijbellezen

Home

Artikelen