Gods schepping

Methusalem 

Ouder dan 4600 jaar krijgt nog steeds kinderen.

 http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Jeff Gift, Ph D op woensdag 23 juli 2003

Vertaald door Ir. A. Hekstra

in het hoofdartikel "Een foto van Bristlecone kaart, Californiëeen pasgeboren heelal" hebben wij de nadruk gelegd op satelliet foto’s vaBristlecone dennenboomn kosmische micro-golf achtergrond straling (CMB) waarvan Nasa wetenschappers beweerden dat het de beste "baby foto" was van het heelal ooit genomen. Wij leggen nu de nadruk op een andere "baby foto", één van een dozijn baby "Bristlecones" dennenbomen (Pinus aristata) die onlangs het onderwerp waren van een artikel in de New York Times, van 16 juli 2003(1) Deze baby is ongeveer 23 cm lang en heeft een groene top en is een kind van het oudst bekende levende wezen, een Bristlecone dennenboom die Methuselem is genoemd.

Vanwege de afgelegen locatie van Bristlecone bossen (White Mountains, Oost Californië, VS) zul je nooit hebben gehoord van deze bossen of ze hebben bezocht.
Want zoals de schoonheid van een bloem, de ongelofelijke complexiteit van een cel, het wonder van harmonieus geluid, en de perfecte afdekking van de zon door de maan van één van de eclipsen (een eclips is het schuiven van de maan voor de zon, een zonsverduistering), Polonium halos, zijn ook deze bomen een "vingerafdruk" van God de Schepper. (Zie het kaartje).

De Bristlecone en werd beroemd door het werk van Dr. Edmund Schulman (1908-1958) van de Universiteit van Arizona. Door zijn studie van de jaarringen is een bijzonder precieze methode van datering ontstaan. In de zomer van 1957, het laatste seizoen van zijn onderzoek, ontdekte hij Methusalem, een boom die 4.600 jaar oud is.(2) Alhoewel wetenschappers de hele wereld afzoeken naar nog oudere bomen (1) werd geen oudere boom, of ander ouder levend wezen gevonden. 
Dieren en planten verliezen over het algemeen hun vermogen om te reproduceren op oudere leeftijd. Maar het schijnt dat Bristlecone dennen een uitzondering vormen, hetgeen voor Le Roy Johnson, (directeur van het Boswezen belast met hun behoud en voormalig directeur van het Instituut voor boom genetica in Placerville, California,) aanleiding was te melden dat zij schijnbaar voor eeuwig kunnen leven.
(1) Volgens hem was het kiemgetal (kieming percentage) van zaad van Methusalem in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 100%. Dat is meer dan we van andere bomen zien. Eén en ander wettigt de vraag: Waarom zijn er geen oudere bomen dan 4.600 jaar?

De Ierse Bisschop James Ussher (1581 – 1656) gebruikte Genesis 5 en 11 om een genealogische chronologie te maken die algemeen gebruikt werd in zijn tijd.(3) Hij plaatste de datum van Noach’s vloed op 2.350 v.Chr. (1656 jaar na Schepping) en de schepping 4.004 jaar v.Chr. Andere bijbelse onderzoekers kwamen uit op 3398 v.C. tot 2348 v.C

Bristlecone jaarringenDe foto van de doorsnee is te vinden op:

www.appelgallery.com/ images/Wu_Gallery/pages/...

Een interessante website met 4.220 foto’s van de Bristlecone is te vinden op http://images.google.com/images?q=Bristlecone+pine&svnum=10&hl=nl&lr=&start=120&sa=N

voor de Vloed en voor de Schepping op 3.760 v.C. tot 5.555 v.C. (2) Natuurlijk worden deze data belachelijk gevonden door "moderne" evolutionistische geleerden, maar de Bristlecone den kan deze data bewijzen.

Als Methusalem inderdaad "geboren" werd op 2.600 v.C., dan is het mogelijk dat deze oudste boom bestaat sedert de Vloed. De werkelijke datum kan gecorrigeerd worden voor extra natte jaren die in het verleden plaatsvonden, gezien het grote aantal meren in de woestijngebieden in Oost Californië en Nevada. Het is mogelijk dat bomen een extra ring vormen in extreem natte jaren.(5) Deze variërende omstandigheden kunnen een wat vroegere datum rechtvaardigen, die nog dichterbij die van Ussher, 2.350 v.C., uitkomt.

Anderen hebben veel oudere data voorgesteld en uiteindelijk de schepping zelf, gebaseerd op de ringen van gevonden dood Bristlecone hout. Ook zijn oudere data voor de Vloed voorgesteld in het traject van 10.000 tot 15.000 jaren geleden.(6) Het is mogelijk, dat het bewaarde dode hout dateert van voor de Vloed. Dit hout kan ter plekke bewaard zijn gebleven als verankerd boomstam hout (stomp), en ook takken en zaden kunnen onder water bewaard blijven voor ongeveer een jaar tot het water daalde. Zo kan verklaarbaar worden waarom deze bomen nog bestaan.

(N.B. Vertaler: Gezien de hydroplaat theorie – de meest aannemelijke betreffende de Vloed - van Prof. Dr. Walt Brown, http://www.creationscience.com/ of in Nederlandse vertalen op http://home.hetnet.nl/~genesis/ is het onwaarschijnlijk dat de White mountains bestonden voor de Vloed. De hele Aardoppervlakte was toen anders, zie elders op de website).

Het feit dat het dode hout van zowel de bomen als op de grond een boom-ringen dateringen geven die teruggaan tot ongeveer 6.800 v.C. of eerder(7) kan een probleem opleveren voor de datering door Usscher. Het argument van meerdere groeiringen in natte jaren zou ook kunnen gelden voor het dode hout. Bovendien heeft de schepping waarschijnlijk een stukje Aardse geschiedenis meegekregen. Bomen waren misschien geschapen met groeiringen. Gesteenten hebben waarschijnlijk oude data opgeleverd door fouten in de radio-isotopen methoden die worden gebruikt. Zelfs mensen en dieren verschenen niet als baby’s of jonge dieren maar als volwassen mensen en dieren. Niettemin, zelfs met kleine aanpassingen in de groei-ring-en-jaar correlatie, zouden de meeste creationisten geen problemen hebben met een datum van de schepping tussen 6.000 en 7.000 jaren geleden.

Deze maand wordt een ceremonie gehouden bij de oude Bristlecone en er zal er één jonge geplant worden in de United States Botanic Garden op het terrein van het Capitool.(1) Terwijl de wereld deze bomen bewonderd om hun hoge leeftijd, zouden wij deze prachtige en nu beroemde bomen moeten eren als weergave van God’s recente schepping. Dendrochronologie (boomring-datering) is zeker een wetenschap die feiten produceert die het evolutionisten ongemakkelijk maakt en die getuigen van de waarheid van Romeinen 1 : 20, dat wij geen enkel excuus hebben voor het niet kennen van God en Zijn woord.

Zie verder op het Internet:

Met google zoeken naar "Bristlecone" levert 472.00 sites, en met "Methuselah" 865.000 sites. Mij dunkt, meer dan genoeg voor een werkstuk voor school of een scriptie voor de Universiteit.

Literatuur

(1) Kinkead, Gwen. 2003. "At Age 4,600-Plus, Methuselah Pine Tree Begets New Offspring." New York Times, June 16, 2003.

(2) Miller, Brian. 1977. "Bristlecone Discovery Trail." Eastern Sierra Interpretive Association, Bishop, CA.

(3) Morris, Dr. Henry M., 1976. The Genesis Record. Baker Book House, Grand Rapids, MI., pp. 42-45, 280-285, 308-310, 675.

(4) Morris Dr. Henry M. The Biblical Basis for Modern Science. Baker Book House Grand Rapids MI., 1984, pp. 449-454.

(5) Lammerts, Walter E. 1983. "Are the Bristlecone Pine Trees Really So Old?" Creation Research Society Quarterly, 20, September, pp. 108-115.

(6) Aardsma, Gerald E. 1993. "Tree-Rings Dating and Multiple Growth Ring Per Year." Creation Research Society Quarterly, 29, March, pp. 184-189.

(7) Beasley, Greg J. 1993. "Long-Lived Trees: Their Possible Testimony to a Global Flood and Recent Creation." Creation Ex Nihilo Technical Journal, 7 (1), pp. 43-67


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu