NOACH’S VLOED BEDEKTE DE HELE AARDE

Er zijn christenen die denken dat de Vloed van Noach slechts een locale vloed was, beperkt tot Mesopotamië . Dit idee komt niet uit de Bijbel, maar van uit de koker van mensen die in een miljarden jaren oude geschiedenis van de Aarde geloven.

Maar let op de problemen rondom dit concept:

Als de Vloed locaal was,

Geloof in een wereldwijde vloed, zoals de Bijbel duidelijk aangeeft, wordt ondersteund door normaal verstand, wetenschap en Christus Zelf.

 

Referenties en aantekeningen

 1. Jonathan Sarfati, ‘How did all the animals fit on Noah’s Ark?’, Creation 19(2):16–19, 1997. See also John Woodmorappe, Noah’s Ark—a Feasibility Study, Institute for Creation Research, Santee, California, 1995. Return to text.
 2. De bijbel spreekt over bergen die na de Vloed ontstonden (in verband met God’s regenboog belofte dus na de Vloed): zie
 3. CEN Technical Journal 12(3):312–313, 1998. Everest heeft fossielen op de top. De bergen van voor de Vloed zijn niet die van vandaag. Er is genoeg water in de oceanen om een vlakke wereld te bedekken met 2.7 km water.

  Een goede autoriteit op dit gebied zal iedereen verbazen: Alfred Russell Wallace, de mede-ontwikkelaar van Darwin’s theorie! Hij telt als getuige en hij wist waar hij over sprak want hij was landmeter. In Man's Place in the Universe, Ch. XII, schreef hij:

  Volgens de beste recente schattingen, is het landoppervlak van de aarde ca. 28 % en het wateroppervlak 72%. De gemiddelde hoogte van het land boven zee is 720 m boven gemiddeld zeeoppervlak, terwijl de gemiddelde diepte van de oceanen 4435 m is, zodat, het zeeoppervlak 2,5 maal zo groot is als het landoppervlak, terwijl de gemiddelde diepte van het water van de oceaan meer dan zes maal zo groot is als de hoogte van het land. Dit is natuurlijk het gevolg van het feit dat laagland het grootste deel van het landoppervlak in beslag neemt, terwijl bergen en plateaux slechts een klein deel. De grootste diepten in de oceanen zijn nagenoeg gelijk aan de hoogten van de hoogste bergen [we weten dat zij groter zijn, dus onderschatte Wallace de mogelijkheid van bedekking van de aarde – red.] maar over grote oppervlakten zijn de oceanen diep genoeg om alle bergen van Europa en gematigd Noord Amerika te bevatten, met uitzondering van extreem grote hoogte van één of twee bergen. Hieruit volgt dat het grootste deel van de oceanen, zelfs als we de ondiepe zeeën verwaarlozen, meer dan 13 maal het volume van het land boven zeeniveau is; en als het niveau van het land en van de oceanen tot één niveau zou worden teruggebracht, d.w.z. als het oppervlak van de aarde een echte gladde bal zou zijn, zou de aarde bedekt zijn met ongeveer 3,2 km water.

  Maar de Vloed wateren hoefden niet zo diep te zijn om alle hoge bergen van vóór de Vloed onder de hemelen te bedekken (Genesis 7 : 19). De Himalaya’s tonen er duidelijk tekenen van dat zij na de vloed omhoog zijn geduwd nadat fossiel bevattende lagen van sedimenten van voor de Vloed, waren afgezet.

  De hoge heuvels van voor de Vloed waren verschillend van de bergen die wij nu kennen, en waren waarschijnlijk niet hoger dan 2 km. Veel van de massa van de bergen van voor de Vloed is waarschijnlijk weggeërodeerd tijdens de Vloed.

 4. Enkele progressieve christenen, die de wereldwijde Vloed niet kunnen accepteren omdat zij blijven geloven in miljoenen jaren voor de leeftijd van fossielen, proberen hun geloof in een plaatselijke Vloed te propageren. Dit kan leiden tot het geloof in een wereldwijde Vloed bij sommige evangelischen, maar in plaats daarvan geloven zij in een lokale Vloed terwijl de hele mensheid buiten de Ark verdronk. Je vraagt je af waarom die mensen niet migreerden naar een droge plek.
Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu